Nijolės Kasparės gyvenimo istorija : „Mano vyro rankos suteptos mano krauju”

0

NIJOLĖ KASPARE
MALŪNO g. 2 B-3, PALANGA, 8 -609 -11833, ei. p. serviene.niįole@gmail.com
LIETUVOS GENERALINEI PROKURATŪRAI
PRAŠYMAS UŽRAŠYTI į PRIĖMIMĄ PAS LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĮ PROKURORĄ
2023-04-13
Prašau mane užrašyti į priėmimą pas Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą, nes priėmimo metu pateiksiu informaciją, kad Šiaulių apygardos prokuroro Gintauto Vileikio įtakoje vyksta ne tik finansiniai nusikaltimai, bet ir daroma įtaka Šiaulių apylinkės ir apygardos teismams, vykdoma sąmoninga neveikla FNTT, STT, VMI. Panašu, kad Šiaulių prokuratūra dirba kaip Antano Servos užsakymų stalas. Policijos taip pat veikla vykdoma šališkai.
Pagal loginę seką informacija, jog prokuratūra kišasi į teismų, bei advokatūros darbą ir daro įtaką FNTT, STT, VMI, policijai ( ko pasėkoje Antanas Servą įgijo nebaudžiamumą, o jo finansinės aferos yra netiriamos ), turi būti perduota į VSD. Panašu, kad prokuratūra ne tik įtakoja finansinių aferų netyrimą, bet dar ir pati jas organizuoja. Tai jau tampa grėsme valstybės saugumui.
Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Šiaulių apygardos prokuroro Gintauto Vileikio teikiamų „stogo” paslaugų Antanui Servai, bei kyšininkavimo. A. Servos ir G. Vileikio susivienijimas veikia kaip konglomeratas. Nusikalstama veika daroma organizuotai, tikslu pasipelnyti stambiu mastu.
2022-08-26 buvau priimta pas generalinės prokurorės pavaduotoją Gintą Ivanauską dėl tyčinio UAB „Servą ir ko ” bankroto ir finansinių aferų Antano Servos individualioje įmonėje.
2022-10-27 buvau priėmime pas generalinę prokurorę Nidą Grunskienę su abstrakčiais klausimais :
Ar akivaizdūs faktai apie Antano Servos finansinius nusikaltimus ir susiformavusios šešėlinės teisėsaugos pareigūnų tarpusavio ryšiai, kai viena nusikalstama veika yra dangstoma kitu nusikaltimu yra svarbiau už skaidrumą prokuratūroje ?


Šiaulių apygardos teismas
Išklausiusi 2023-03-15 A. Servos baigiamąją kalbą, baudžiamojoje byloje Nr.1-57-951/2022, kurioje A. Servą organizuoja sukčiavimo schemą, tikslu pasipelnyti stambiu mastu, kas pagal LR BK 274 str. yra baudžiama laisvės atėmimu nuo 1 iki 10 metų, galutinai įsitikinau, kad A. Servą, papirkinėdamas prokuratūrą, kuri darė ilgalaikę įtaką Šiaulių apylinkės ir apygardos teismams, bei turėdamas šališką policijos pagalbą, mane apiplėšė, privedė iki suicido 2015-03-16 (epikrizė iš ligos istorijos Nr.XV-5454 ), nes A. Servą yra užsitikrinęs nebaudžiamumą. Kovoju teisiniu keliu, bet A. Servą bando teigti, kad užsiimu šmeižikiška veikla. Ši baudžiamoji byla yra priemonė mane užtildyti, nes A. Servos rankos yra suteptos mano krauju, todėl viena nusikalstama A. Servos veika yra dengiama kitu nusikaltimu. Dalį dokumentų, įrodančių A. Servos nusikaltimus, A. Servą jau sunaikino, liko tik susidoroti su manimi. Aš su A. Servą kovoju teisiniu keliu.
Prokurorai ne visada teisingai inkriminuoja veikas, t. y. nustato konkrečių veiksmų sąveiką su įstatymų normomis.
įvykių chronologija :
Nuo 1998 m. Gintautas Vileikis dirbo Akmenės rajono apylinkės vyr. prokuroru. 1999 -2001 m. Darius Valys dirbo Akmenės rajono apylinkės prokuratūroje prokuroru. Buvo vyr. prokuroro G. Vileikio pavaldiniu. 2001 m. G. Vileikis paskirtas Šiaulių m. apylinkės prokuratūros Vyr. prokuroru. Tada 2001 m. vietoje G. Vileikio, D. Valys tapo Akmenės rajono apylinkės vyr. prokuroru.

FNTT Šiaulių m. ekskomisaras Kornelijus Škiela su žmona Irena priiminėjo Dovanas iš Šiaulių verslininkų


Šiaulių m. FNTT skyriui vadovauja komisaras Kornelijus Škiela . (2003 m. K. Škiela, Šiaulių apygardos teismo teisėjas Boleslovas Kalainis (apie kurį profesorius Vytautas Landsbergis viename Lietuvos radijo interviu sakė, kad, nors tai prieštarauja Konstitucijai, B. Kalainis ribų neperžengia, kai nežiūrėdamas pasirašinėja VSD pažymas dėl leidimų pasiklausimams, o pastoviai sėdi už ribos…) ir aš su A. Servą kartu pirkome poilsio patalpas Palangoje Vytauto gatvėje ). K. Škielos pavaldiniai darė 1994-09-05 patikrinimą Antano Servos individualioje įmonėje. K. Škiela A. Servai duoti keletą tūkstančių pirmai pažinčiai. G. Vileikis iš A. Servos pinigus paėmė ,bet liepė dėl smulkmenų į prokurorą G. Vileikį nesikreipti. A. Vileikis pastoviai su A. Servą girtaudavo autoserviso J. Basanavičiaus 98, Šiauliai ofise, su savo antrąja žmona svečiuodavosi A. Servos namuose Sodo 87, Šiauliai.
2005-10-29 A. Servą ir N. Servienė įkuria UAB „Servą ir ko” prekybai ir autoremonto veiklai. Abu turi po 50% akcijų. Antano Servos ind. įmonei paliekamas tik NT, kuris yra nuomojamas UAB-ui. 2009-12-03 A. Servą apgaulės būdu prikalbina mane savo 50% UAB-o akcijų padovanoti dukrai Laimai, taip nušalindamas žmoną nuo priėjimo prie UAB-o buhalterijos. Dukros Laimos reikiamą parašą akcininkų susirinkimų protokole suraito pats.
2009-07-12 Dalia Grygauskaitė Polikarpovna tapo LR prezidente. Nepatikrintais duomenimis dėl giminystės ryšių, antros eilės Prezidentės pusbrolis D. Valys paskiriamas generaliniu prokuroru 2010-06-15. Užsitikrinęs nebaudžiamumą, A. Servą 2014m. gegužės mėnesį fizinio ir psichologinio smurto pagalba užgrobia šeimoje kartu uždirbtą milijoninį turtą, priversdamas mane pasirašyti Aisčio Damulevičiaus, už nemokamą advokato mašinos atremontavimą surašytus numatomų skyrybų dokumentus, vedybinę sutartį ir A. Servai tinkamą vedybinio turto pasidalijimo sutartį- 2014-05-14 (sandorio vertė tik 938 347,- litų, iš kurių man atitenka apie 34 700,-litų vertės turto ), gauta, panaudojus Registrų centro pažymą, kai 1 m2 apie (1500 m2 ) autoserviso patalpų įvertintas tik 50,-eurų, o dalis turto neaprašyta visiškai. Tais 2014 m. generalinis prokuroras D. Valys tą patį gegužės mėnesį nusipirko namą Vilniuje, kainuojantį apie 900 000, – litų iš konservatoriaus, buvusio Seimo nario Vaidoto Bacevičiaus. Šiaulių apygardos
prokuroras G. Vileikis 2011m. prašė skirti lėšų Šiaulių prokuratūros remontui. Generalinis prokuroras D. Valys prašymą, daugiau kaip pusantro milijono litų, patenkino. Šiaulių prokuratūros
remontą vykdė Telšių m. UAB „SMD”. Ji paprašė papildomai 210 000,- litų papildomiems darbams. UAB „SMD” savininko D. Rubežiaus žmona įneša dirbo Telšių, kuri priklauso Šiaulių apygardai, vyr. prokuroro padėjėja.
Šioje byloje kaltinimą surašė prokurorė Renata Šauklienė. Ta pati, kuri dalyvavo Prokuroro G. Vileikio sūnaus Gyčio Vileikio byloje, kai Šiaulių geležinkelio stotyje jis su draugu J. Burba pridaužė žmogų. Gytis Vileikis nuo realios baudžiamosios atsakomybės atleistas, o Burba -ne.
2018 m. teikiau 395 382,71 euro ieškinį turtui atgauti. Visi mano skundai Šiaulių apylinkės ir apygardos teismuose yra atmetami.

 1. Tikslu paslėpti A. Servos finansines aferas, Šiaulių apylinkės teisme 2019-05-16 ir Šiaulių apygardos teisme, kur 2018-11-28 nutartimi iškelta bankroto byla civilinėje byloje EB2-289-440/2019, BUVO įformintas UAB „Servą ir ko“ fiktyvus bankrotas, nors bankroto administratorius Jonas Giniotis teigė, kad tai fiktyvus bankrotas, buhalterinė UAB „Servą ir ko“ apskaita yra apgaulinga ir nurodė, kad bendra nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, užbaigus bankroto procedūras yra 35 006,85 euro. Vykstant bankroto procesui, A. Servą nesiekė atsiskaityti su kreditoriais ,bet UAB „Servą ir ko“ prekių likutį pardavė MB savininkui Marijui Gašlūnui. Teisėja Vilija Valantienė.
  2020-03-31 FNTT prie LR VRM Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos baigė A. Servos finansinių nusikaltimų ikiteisminį tyrimą (kur tyrėja Paulina Pakenytė (dabar jau pakeitė pavardę, tapo Vainauskienė, ir jau dirba STT) du metus dokumentus pralaikė stalčiuje, nieko netyrė, (2018-10-22 buvo „pradėtas“ tyrimas pagal mano 2018-09-17 prašymą pagal LR BK 222 str. 1 d. dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ), kol dviejų metų FNTT neveikią neapskundžiau STT 2020-03-09 nagrinėjimo reg. Nr.5-01-2768. Dok. Nr. 2020- 03-20 Nr.4-01-2304) ir pagal LR BPK 220 str. perdavė Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams nagrinėjimui.
  Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Audrius Sadauskas bylą išnagrinėjo per 2,5 mėnesio (2020-03-31 iki 2020-06-19), siekė kuo greičiau atlikti procesinius veiksmus, o ne ištirti tikrąją situaciją, liudyti manęs į teismą nepriėmė, mano norimus teismui teikti dokumentus ignoravo, nors raštiškai leisti liudyti baudžiamojoje byloje N r. 1-710-882/2020, išnagrinėtoje 2020-06-19, A. Sadausko prašiau tris kartus, siųsdama jam dokumentų kopijas.
  Kadangi jau 2017-11-20 rašiau į Generalinę prokuratūrą dėl A. Servos planuojamo fiktyvaus UAB „Servą ir ko“ bankroto, tai nutekėjus informacijai, direktoriumi 2017-12-13 buvo suformintas Rusijos pilietis Igor Luško. Asmeninio priėmimo pas Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotoją A. Sadauską metu sužinojau, kad UAB „Servą ir ko” bankroto bylos klastojimą įtakojo prokuratūra, kas leido aferistui A. Servai išvengti bausmės.
  A. Sadauskas UAB „Servą ir ko” sąmoningo subankrotinimo byloje 1-710-882/2020 psl. 4,5,6 perspausdino į 7,8,9, suteikiant jiems papildomus 12,13,14,15 punktus. Matomai, kad daugiau būtų…
  A. Sadauskas byloje 11 psl. juokingai apmelavo mane, kad daužiau įmonės žaliuzes ir bjauriai 10 psl. apmelavo UAB „Servą ir Ko” ilgametę buhalterę Violetą Ubartienę, teikdamas ,kad ji perdavinėjo buhalterinius dokumentus . Violeta Ubartienė davė aiškius parodymus Prie jos įmonė nebuvo parduota, ji pardavimo metu NEDALYVAVO, įmonės dokumentų NIEKAM NEPERDAVĖ”.
  10 ir 11 psl. A. Sadauskas rašo : kad A. Servą tiksliai neprisimena, ar UAB „Servą ir ko” turėjo nekilnojamo turto ar ne, bet sklypų, pastatų tikrai neturėjo, galbūt turėjo registruotų automobilių vykdyti veiklai, tačiau tiksliai neprisimena…A. Servą prisimena tik vardą paskutinės buhalterės, tačiau jos pavardės neprisimena….” Tai man natūraliai iškilo klausimas apie A. Servos atmintį, kai Šiaulių apygardos 2023 m. teismo posėdžio metu, A. Servą išdidžiai pareiškė, kad gali žodis į žodį atkartoti žodžius, ką jam prieš kelis metus pasakė antstolis Bložė, kuris atvyko pas A. Servą, nustatyti faktinių aplinkybių, t. y. tariamai patirto A. Servos nuostolio. Galima tik pasidžiaugti, kaip pagerėja TAM TIKROSE situacijose A. Servos atmintis.
  17-ame bylos 1-710-882/2020 puslapyje Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas A. Sadauskas rašo, kad 2019-02-19,atlikus apklausą, asmeniškai Igor Luško buvo reikalavimas įteiktas UAB-o pirkimo- pardavimo bei dokumentų, daiktų perdavimo aktų pateikimo reikalavimas FNTT. Deja 2019-03-26 Šiaulių apygardos teismo medžiagoje rašoma, kad Igor Luško yra nerandamas. 18-ame puslapyje A. Sadauskas rašo, kad mistinis igor Luško dokumentus paslėpė ir kad niekas Registrų centre užregistruota nebuvo, deklaracijos teikiamos nebuvo. Ir A. Sadauskas savo pasakojimą baigia, kad mistinį Igor Luško nubaus 602,56 eurų dydžio bauda. Bet bauda iš mistinio Igor Luško nebuvo, nes jis nebuvo rastas.
  UAB „Servą ir ko” pirkimo-pardavimo sutartys naujam direktoriui pas notarą tvirtintos nebuvo. A. Sadauskas surašė, kad apklausė mistinį Rusijos pilietį Igor Luško, kai Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus vedėja Vilija Valantienė 2019-03-26 išnagrinėjo bylą ir aiškiai rašo, kad Igor Luško nerado.
  Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Audrius Sadauskas byloje 1-710-882/202011 psl. surašo aferisto A. Servos pasakojimus, cituoju : „2015 m. po skyrybų su žmona, į jį (t. y. A. Servą ) kreipėsi,,-” atstovai, tai buvo likvidatoriai, vardų,pavardžių neprisimena, su kuo bendravo. Jis tuo metu dar vis tebebuvo UAB „-” direktoriumi ir jie jam pasakė, kad jeigu nori toliau dirbti direktoriaus darbą ir vadovauti įmonei, tai jis turi nusipirkti tos įmonės akcijas, kitaip, jie nurodė, kad ta įmonė subankrutuos ir veiklos nebevykdys”.,, Kai N. sužinojo, kad jis perpirko iš UAB,,-,, įmonės akcijas ir toliau sėkmingai tęsia veiklą, ji pradėjo jam kenkti, tai yra, daužydavo įmonės žaliuzes, adresu S. g., kad suveikinėtų signalizacija, taip pat šmeiždavo jį jo darbuotojams..”
  Tai kiek fantazijos ir naglumo reikia turėti,kad šitaip meluoti. Va todėl A. Sadausko ir nebuvau leidžiama liudyti… Faktai yra tokie, kad po aferisto A. Servos persivestų iš UAB „Servą ir ko” pinigų į A. Servos individualią įmonę, UAB-as nebeturėjo pinigų mokėti tiekėjams už prekas. A. Servą sistemingai mane daužė, gąsdindavo, naktimis girtaudavo su Šiaulių apygardos prokuroru Gintautu Vileikiu, policija buvo smurtautojo pusėje. įmonės buhalterijoje radau jau 2007 m. išrašytą sąskaitą-faktūrą Dianos Bitinaitės įmonei už nebūtą jos automobilio remontą. A. Servą darė gerą meilužei, su kuria abu nuogus naktį esu užtikusius autoserviso ofise begirtaujant. Nebaudžiamas A. Servą 2014-05-14 privertė mane pasirašyti vedybinio turto pasidalijimo sutartį, pagal kurią gavau pusę UAB „Servą ir ko” akcijų. Kadangi šeimoje uždirbtą turtą aferistas A.Serva planavo atimti seniai, tai jau nuo 2009-12-03 kita pusė akcijų priklausė dukrai Laimai Servaitei, kad aš neturėdama UAB-o akcijų, negalėčiau prieiti prie buhalterinių dokumentų. Akcininkės Laimos Servaitės parašą akcininkų susirinkimų protokoluose aferistas A. Servą parašą suraitydavo pats. Suvokdama sukčiaus A. Servos pinkles, 2014-06-13 tas dukros akcijas iš jos perėmiau ,kaip dovaną.
  2014-06-30 visas UAB „Servą ir ko” akcijas už 10 000,-litų pardaviau UAB „FACTUM VILNIUS” įm. k. 302449018, M.K. Oginskio g.19-40, Vilniaus m., nes Šiauliuose tokių durnų, kurie jas galėtų pirkti neradau. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2014/06/30. Sutarties pasirašyme dalyvavo ir dukra Laima Servaitė. Sutartį pasirašėme p/c „Tilžė”, nes aferistas A. Servą visą dieną parduotuvės patalpose mane stebėdavo vaizdo kameromis ir pamatęs pašalinį žmogų mano kabinete, tuojau ten atsirasdavo pats, kad išvarytų tą žmogų. Vykstant man su dukra pasirašyti sutarties į p/c „Tilžė” pirkėjo automobiliu, A.Serva pasiuntė sandėlininką Erlandą Milašių mus sekti mikroautobusu PEGEOT BOXER. Tą pačią dieną iš manęs atėmė įmonės mobilųjį telefoną ir nešiojamą kompiuterį. Vakarykščiai, 2014-06-29 sukčius A. Servą iš manęs buvo atėmęs asmeninio naudojimo mobilų telefoną.
  2014-07-01 Parašiau prašymą atleisti mane iš užimamų direktoriaus pavaduotojos komercijai UAB-e
  pareigų. Tą pačią dieną likvidatorius Linas Pakulis nuvyko pas sukčių A. Servą į autoservisą ir paaiškino, kad
  šios A. Servos aferos bus atskleistos jau ne Šiaulių lygyje. Po kelių dienų (matomai tarėsi su prokuroru Gintautu Vileikiu ) aferistas A. Servą UAB-ui „FACTUM VILNIUS” sumokėjo 50 000,-litų už visas UAB „Servą ir ko” akcijas ir aferų neviešinimą. 2014-07-10 A. Servą vėl užsiregistravo UAB „Servą ir ko” direktoriumi Registrų centre. Kad atsikratyti dokumentų, įrodančių aferas, aferistui A. Servai reikėjo naujo plano.
  Audriui Sadauskui, prašydama liudyti teisme, teikiau buhalterinių UAB „Servą ir ko” ir A. Servos ind. įmonės dokumentų kopijas: UAB „Servą ir ko” pelno atskaitą, balansą, tarpusavio skolas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.
  2020-11-05 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjui rašiau skundą tyrimo medžiagos Nr. M-2-05-00301-20 prašydama panaikinti A. Sadausko primtą nutarimą byloje pagal FNTT ikiteisminį tyrimą Nr. 05-6-0035-18, o patį A. Sadauską patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 228 ir 229 str. 2020-10-26 Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vidmantas Mylė savo nutartyje rašo, kad aš esu NIEKAS toje byloje, o bausti A. Sadausko negalima, nes būtų pažeistos A. Sadausko žmogaus teisės.
  Tuo pat metu, nuo 2020-10-28 buvau puolama :
 2. 2020-10-28 priimtas nutarimas mane atvesdinti, nes jame tyrėja R. Parskaudienė melagingai rašė, kad „2020-10-06 neatvykau į psichiatrinę ekspertizę be pateisinamos priežasties ir neatvykimo priežasčių nepranešė”. Deja aš tyrėjai R. Parskaudienei rašiau elektroninį laišką ‘.„pagal šaukimą 2020-09-09 2020-10- 06 9 vai. neatvyksiu, turiu nedarbingumo pažymą, sergu. Nepasitikiu Šiaulių apskr. VPK Šiaulių m. PK, nes kai 2014-06-30 kreipiausi į Centro policijos nuovadą dėl Antano Servos smurto mano atžvilgiu, atimto mano mobilaus telefono, išplėštos mano rankinės su pinigais, mano namų, mano motinos namo raktų Platelių 23, Šiauliai, mano dukros, gyvenančios Vilniuje, buto raktų, tyrėjas Donatas Verkys priėmė nutarimą nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teisenos medžiagose Nr. 0114000338564 ir 01140003390001.
 3. 2020-10-29 Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Asta Mickevičiūtė atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-05-00301-20 dėl Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo A. Sadausko suklastotos UAB „Servą ir ko” fiktyvaus subankrotinimo bylos. Apskundimui man buvo duotos 7 dienos, todėl buvo dedamos pastangos tam skundo surašymui sutrukdyti.
 4. 2020-10-30 teko nuvykti į Palangos PK, kur buvo bandoma man inkriminuoti A. Servos kaltinimą dėl šmeižto, t. y. A. Servos aferų viešinimo. Atsisakiau pasirašyti kažkokį tyrėjos R. Buragaitės man pakištą popiegalį, liepdama jai pasiskaityti Visuomenės informavimo įstatymą, bei nedaviau parodymų prieš save pagal LR Konstitucijos 31 str. 3 dalį. Tyrėja R. Buragaitė apklausą vykdė,manęs nesupažindinusi nei su LR Konstitucijos, nei su pagal LR BK nustatytomis liudytojo teisėmis ir pareigomis. Kai atsisakiau pasirašyti tyrėjos R. Buragaitės popierių, tyrėja baisiai susinervino ir pradėjo šaukti jei čia taip išsidirbinėji, eik lauk.” Tada paklausiau tyrėjos, kur man eiti ? R. Buragaitė atsakė Eik lauk iš komisariato”.
  2020-11-03 parašiau pareiškimą Klaipėdos apskrities VPK, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Palangos PK tyrėjos Rūtelės Buragaitės kompetencijos ar piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis, esant suinteresuotumui. Taip baigėsi bandymas A. Servos užsakymu pradėti man bylą dėl A. Servos aferų viešinimo. Dėl Palangos PK tyrėjos R. Buragaitės veiksmų 2020-11-03 rašiau ei. laišką adresu info@policija.lt
 5. 2020-11-03 Palangos PK pareigūnai naktį 5 vai 20 min daužė mano kambario duris adresu Vytauto 155- 513 Palanga, tikslu mane atvesdinti į Palangos komisariatą. Dieną buvo Palangos PK pareigūnų man padaryta pasala. Tyrėja R. Parskaudienė man darė spaudimą iš Šiaulių.
  Nakties metu 5 vai 20 min neįsileidau Palangos PK pareigūnų, tai 2020-11-03 tyrėja R. Parskaudienė man rašė ei. laišką iš savo pašto renata.parskaudiene@policija.lt: „Laba diena, dėl kokių priežasčių neįsileidžiate policijos pareigūnų ?.. jums yra paskirta kardomoji priemonė -rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, todėl bus siūloma prokurorei ją griežtinti.”
  Ji 2020-11-03 man rašydama į ei. paštą (viską turiu išsaugojusi) adresu servIene.niiole@gmail.com melavo
  Pareigūnai buvo atvykę 07 :00 ir 09 :00 vai., o tai rytas, o ne naktis.” Aš į tyrėjos ei. paštą adresu renata.parskaudiene@policija.lt atrašiau :„yra liudytojai. Yra video medžiaga o dabar dar ir jūsų melagingas ei laiškas. Kažkokia keista ta teisėtvarka Šiauliuose…Kai raštiškai prašausi teismo pirm pavaduotojo ir prokuroro įtraukti į liudytojus pagal mano pateiktą Šiaulių FNTT skyriui medžiagą, kai dviejų metų tyrimas buvo atliktas pagal BPK 220 str., tai niekaip liudyti neleido…O kai Servą parašo pareiškimą, policija naktį į butą atvažiuoja…”
  2020-11-04 tyrėja R. Parskaudienė iš savo ei. pašto man atrašė :„Labas rytas, visiškai normali ta teisėsauga, jeigu tyrimas atliekamas dėl turto sugadinimo, kurį įtariama padariusi jūs, tai prie ko čia A. Servą ir jo finansai. Tuo labiau, kad tyrimas kaip suprantu jau buvo atliktas FNTT. O dėl policijos apsilankymų – jei jūs pati atvyktumėte kviečiama pas policijos pareigūnus, jiems nereikėtų ten važiuoti. Tačiau kaip suprantu jūs manote, kad Lietuvos Respublikos įstatymai jums negalioja ir žinote tik savo teises ,o pareigas pamirštate”.
  Čia tyrėja R. Šauklienė PATI SUGALVOJO, kad reiktų parašyti frazę :„..jei jūs pati atvyktumėte kviečiama pas policijos pareigūnus”.
  Visada atvykstu. Tai logiškai nesupratau, ko čia iš manęs tyrėja dar norėjo.
 6. Tuo remiantis, 2020-11-05 prokurorė R. Šauklienė paskyrė man dar vieną, papildomą kardomąją priemonę- periodiškai registruotis Palangos PK, kur ir vaikščiojau per Covid kas savaitę, ką skundžiau Šiaulių apygardos teismui. Taip pat prašiau nušalinti Šiaulių AVPK Šiaulių m. ir raj. PK vyr. tyrėją Renatą Parskaudienę nuo ikiteisminio tyrimo byloje Nr.01-1-04844-20. 2020-11-09 prokurorė R. Šauklienė atmetė mano prašymą dėl nušalinimo.
  Dar atsiliepiant į A. Sadausko surašytas fantazijas, kyla klausimas, kaip paaiškinti logiškai, kad aš, gyvendama Palangoje, daužiau Šiauliuose žaliuzes. Ne veltui A. Servos sesuo Šiaulių apylinkės teisme teigė, kad ,kai A. Servą atvažiuoja į Palangą, aš jį persekioju. Tai Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė liudytojos A. Servos sesers Danos Mockevičienės klausė, o kaip sužinau, kada A. Servą atvažiuos į Palangą ? Priešingai, esu radusi namie, svečių kambaryje, lentynoje už knygų A. Servos užkištą pasiklausymo aparatą. Man kartais iš A. Servos pasisakymų atrodo, kad jam yra rimtų psichinių sutrikimų. Pagal statistiką apie 4% vyrų yra psichopatai. 2022-07-09 rašiau į Klaipėdos VPK ROIK 0122000403560 apie mano sistemingą, nesibaigiantį persekiojimą Palangos mieste, nurodydama, kad A. Servą savo sistemingu žiauriu elgesiu jau buvo mane privedęs iki suleido. Palangos PK tyrėja Sandra Kaniavaitė, kuriai buvo perduotas skundas, net ir prašoma, manęs komisariate neapklausė, A. Servai paskambino telefonu ir 2022-07-22 priėmė nutarimą M- 1-01-40451-22 dok. Nr. IBPS-S-399632-22 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
  Grįžtant į pradžią ,dar pažymėtinas momentas, kad 2017-11-27 Šiaulių apygardos prokuratūros 2-asis baudžiamojo persekiojimo skyrius gavo iš Generalinės prokuratūros persiųstą mano 2017-11-20 skundą dėl nusikalstamų UAB „Servą ir ko” direktoriaus A. Servos ir A. Servos ind. įmonės savininko A. Servos finansinių machinacijų, kurį persiuntė Šiaulių apskrities VPK komisarui tam, kad mane apklaustų. 2017-11- 30 Dok. Nr. 1.33-512723, vyr. prokuroras Paulius Andriuškevičius.
  2017-12-08, Dok. Nr. 1.33-524641, medžiagą gavus iš Generalinės prokuratūros, Šiaulių apskrities VPK kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-asis skyrius viršininkė Gitana Katkauskienė parašė atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl aferisto A. Servos finansinių aferų. Ikiteisminio tyrimo M-
  2-05-00321-17 rezoliucijos lapas-nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą 2017-12-08 1.1-567528 atsakingas vyr. tyrėjas Reda Vegienė, nusprendžiant apie tai informuoti administratorių -VMI.
  Antano Servos finansinės aferos :
  UAB „Servą ir ko “ (įm. k. 300501740 ) direktorius, aferistas A. Servą nuo 2013-09-30 iki 2014-05-30 persivedė į A. Servos individualią įmonę (įm. k. 144959253 ), kurioje savininkas yra vienas ir tas pats sukčius A. Servą, iš viso 201610,03 litus.
  Tai yra : 80 656,94 litus be jokių sąsk.-faktūrų, bei 120 953,09 litus pagal fiktyvias sąskaitas, kurias ind. įmonė išrašinėjo UAB-ui, taip ruošdamas UAB-ą bankrotui.
  2014-05-14 A. Servos užsakymu ,valstybės įmonė Registrų centro Šiaulių filialas atliko duomenų sandoriui patikslinimą, užsakymo Nr. 6630918, kur autoservisą J. Basanavičiaus 98, Šiauliai, priklausantį A. Servos ind. įmonei, įvertino 258 000,- litų suma. Tai pagal sukčiavimo schemą, kaip pinigus iš UAB-o perpompuoti į individualią įmonę, A. Servą autoservisą, priklausantį A. Servos individualiai įmonei, išnuomavo savo UAB-ui, kur per du metus individuali įmonė už nuomą iš UAB-o gavo visą pastato kainą. Taip A. Servą specialiai bankrotino UAB-ą.
  Už pervestus į ind. įmonę pinigus, gautus nusikalstamu būdu, A. Servos ind. įmonė prisipirko butų (2018- 05-15 Registrų centro NT išrašas ): Debreceno 36-20, Klaipėda, Žemaičių 5 g-19, Palanga, Draugystės takas 3-22, Šiauliai. Butų komunalines paslaugas, bei eksploatacines išlaidas apmokėdavo iš ind. įmonės pinigų. Šiaulių bute gyveno pats A. Servą, Palangos bute pats atostogavo, Klaipėdos bute apgyvendino savo giminaičius. Tokiu būdu A. Servą vogė PVM ir pelno mokestį.
  Dar vieną aferą A. Servą susuko butą (44/1550971) su kitomis patalpomis (44/1554671) ir žemės sklypu (44/1232985) Draugystės takas 3-22, Šiauliai parduodamas PATS SAU. Registrų centro 2019-03-29 NT išrašas. Apie tai 2020-06-10 raštu informavau Finansų ministeriją. 2023-02-13 Šiaulių VMI palikau raštišką paklausimą Nr. GAP-72, kodėl A. Servai yra leidžiama netikrinamam vykdyti finansines machinacijas ?
 7. 2020- 2021 m. Servą statėsi sau namą Pakrantės g. 4, Sauginiai Šiaulių rajone (2020-12-30 Registrų centras visą namo žemės sklypą 44/2288551 įvertino 235,- ( du šimtai trisdešimt penki eurai)). Pakeliamus garažo vartus savo namui nupirko iš A. Servos individualios įmonės pinigų, vėl pavogdamas PVM ir pelno mokestį. Išrašyta 2019-08-30 sąsk. -faktūra iš UAB „ Laikseka” LAIK Nr. 0006458 A. Servos ind. įmonei 1157,- eurų sumai.
  Akivaizdu, kad turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl finansinių A. Servos aferų Antano Servos individualioje įmonėje pagal LR BK 222 str., ir BK 183 str. 1 dalį.
  Kadangi individualių įmonių buhalteriniai dokumentai privalomi saugoti 10 metų, tai nuo 2013-09-30 A. Servos įvykdytas finansines aferas dar galima surasti.
  Dėl informacijos apie A. Servos finansines aferas VMI NEREAGUOJA, Šiaulių m VMI Viršininkė man 2023-02-13 pasakė, kad informaciją perduos valdžiai, nes ji, matomai, net ir negali reaguoti ,bei atlikti bet kokius patikrinimus A. Servos individualioje įmonėje….
  Jau 2018-04-23 Seimo narys informavo VMI dėl UAB „Servą ir ko“ direktoriaus A. Servos finansinių machinacijų, prašydamas atlikti patikrinimą. Nr. SN-S-0423/2018-3.
  2018-05-04 Nr.(13.1-38 E ) R-2619 rašte viršininkė Edita Janušienė atrašė, kad 2018-01-12 buvo priimti atitinkami sprendimai, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimams. Kadangi VMI LEIDO fiktyviai subankrotinti UAB „ Servą ir ko“, tai 2023-02-13 pati nuvykau į VMI Šiaulių mieste paklausti, ar jiems atlyginimą moka aferistas A. Servą ?
  j mano, iš STT persiųstą pranešimą, apie A. Servos vykdomas finansines aferas 2021-11-25, VMI Atrankos ir paramos departamento direktorius Valdas Buginskis atsiuntė man jau trečią tipiškai standartinį atsirašinėjimą 2021-12-28 Nr. R-5814, nepagrįstą jokiu teisės aktu. Analogiškus tekstus V. Buginskis man rašė 2018-09-14 Nr. (13.4-38-5) R-5046 ir 2018-10-01 Nr. (13.4-38-5 ) R-5564.
 8. Šiaulių apskrities VPK Šiaulių m. PK centro skyriaus nuovados tyrėjas Donatas Verkys 2014-07-22 Nr. 40-44-5-S- irgi atliko savo juodą darbą, nepradedamas ikiteisminio tyrimo, pagal mano kreipimąsi į policiją 2014-06-29, o A. Servos smurtavimą, pinigų, papuošalų, mobilaus telefono atėmimą pateisindamas medžiagose Nr. 0114000338564 ir 0114000339001, kas po kelių mėnesių mane privedė prie suleido, nes supratau, kad iš policijos pagalbos negausiu. Mobilaus telefono, pinigų iš smurtautojo A. Servos nebeatgavau. Komisariate tada iš manęs buvo pasišaipyta. Tik dabar suprantu kodėl: akivaizdu, kad veikė prokuroro Gintauto Vileikio, sistemingai baliavojančio su smurtautoju A. Servą, įtaka. Ji buvo nuspėjama ir priimamuose policijos sprendimuose.
 9. Prokurorė R. Šauklienė, kuriai du kartus šioje byloje teikiau rašytinius trijų liudytojų : Irenos Gedvilienės 2018-05-18, Bronislavos Kasparienės 2018-05-17, Aldonos Mockienės 2018-05-16 rašytus parodymus, apie sistemingus A. Servos smurtavimus Šiauliuose, Palangoje, bei užsienyje, ypač suaktyvėjusius 2013-2014 metais, bei A. Servos šantažą mano atžvilgiu, taip pat Mykolo Romerio universiteto teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus specialisto Algimanto Jono Kerežio išvadą Nr. G 412/06 (04), kurioje aprašoma, kad A. Servą mane daužė kaip bokso kriaušę, smurtautoją A. Servą aprašo labai teigiamai ir net nesidomi, ką A. Servą veikė 2020-02-02 naktį, (kai, pagal A. Servos statybų kaimynės dalinai melagingus parodymus, kur teigia, kad kaimynė nebendrauja su A. Servą, bet po to kaimynė susimaišė sakydama, kad skambino A. Servai, deja, ne tuo telefono numeriu ), kai A. Servą tariamai nukentėjo, t. y. buvo ant jo statomo namo statybų tinko užrašyti žodžiai : „Už bankrotą ir skolas'”.
  Deja negaliu pamiršti, kaip santuokos metu neblaivus A. Servą daužydavo ir šunį Ardą grandine, jį prisirišęs, kad šis nepabėgtų. Mažametei dukrai, užsiožiavus namuose, prie smėlio dėžės, A. Servą jai taip yra trenkęs, jog ši apsišlapino vietoje. Dėl A. Servos aferų vyresnioji dukra 2014-2015 m. 8 mėnesius konsultavosi su psichologu. Prokurorė deja šališkai rašo apie A. Servos ir dukros gerus santykius, tik net dukros pavardę nurodo ne esamą, o mergautinę. Prokurorė R. Šauklienė, turėdama informaciją apie A. Servą, ją ignoruoja ir sąmoningai klaidina teismą, yra šališka. Man taikė neproporcingas kardomąsias priemones. Smurtautoją A. Servą prokurorė piešia kaip auką, o mane, nukentėjusią nuo A. Servos smurto, bando vaizduoti kaip agresorių. Pacituosiu kelis sakinius iš liudytojų raštiškų parodymų, pateiktų prokurorei R. Šauklienei:
  „2014 m. N. K., grįžusi iš kelionės iš Šri Lankos, atbėgo pas mane perskelta lūpa…apie šį Nijolės sumušimą pranešiau Laimai Servaitei. A. S. smurtaudavo prieš N. K. reguliariai. Anksčiau ranką keldavo būdamas neblaivus, o 2013-2014 metais visiškai nekontroliavo savo veiksmų ir šantažuodavo pokalbiais ir veiksmais.” Čia rašoma apie kelionę, kurios metu mane A. Servą pridaužė. Viešbutyje daktaras mane susiuvo. Grįžus į Lietuvą, smurtautojas A. Servą iš manęs atėmė daktaro užsienyje išrašytą pažymą.
  „..atvykus į savo butą, Nijolė Servienė naktį slapstėsi nuo savo smurtaujančio vyro ir paprašė manęs, kad priglausčiau ir leisčiau permiegoti. Po to vyras ieškojo jos po patalpas būdamas neblaivus.”
  „„2014 m. balandžio mėn. nakties metu buvo pabėgusi nuo smurtaujančio vyro ir prašėsi prieglaudos ir pagalbos. Nijolė Servienė buvo sumušta, vizualiai matėsi kraujosruvos ant veido ir rankų. Tos pačios nakties metu apie 3 vai., Antanas Servą, būdamas neblaivus skambino mums ir agresyviai reikalavo paaiškinti, kur dabar, nakties metu slepiasi jo žmona Nijolė Servienė. Be to, esu pastebėjusi, kad buvo smurtaujama ir anksčiau.”
  Kelis sakinius pacituosiu iš prokurorei R. Šauklienei 2 karus teiktos abdukcijos :
  „…namuose sumušė vyras į veidą, į paširdžius, diržu per rankas ir kojas. Apatinės lūpos gleivinėje melsvai raudona kraujosruva 20.9cm, dešinėje-2lcm. Apatiniame žandikaulyje kairysis kampas patinęs, skausmingas. Nedaug patinusi apatinio žandikaulio dešinioji pusė, kairio žasto išorėje juostos formos susiliejančios 4 kraujosruvos nuo 17 cm iki 29 cm, 1412 cm plote. Kairio dilbio ištiesiamajame paviršiuje melsvai raudona kraujosruva 223 cm. Dešinio peties-žaste išorėje melsvai raudona kraujosruva 242 cm. Dešinio peties užpakaliniame paviršiuje-žaste melsvai raudona kraujosruval5l,5 cm. Dešinio peties užpakaliniame paviršiuje 2 lanko formos melsvai raudonos kraujosruvos 118 cm ir 0,510 cm. Dešinio žasto užpakaliniame paviršiuje melsva kraujosruva 28 cm. Dešinio dilbio ištiesiamajame paviršiuje dvi melsvos kraujosruvos 52 cm ir 84 cm. Dešinės alkūnės išorėje nubrozdinimas 2,50,1 cm rausvu dugnu, aplinkoje melsva kraujosruva. Dešinės plaštakos ištiesiamajame paviršiuje smulkūs nubrozdinimai 0,7* 0,5 cm rausvais dugnais, aplinkoje melsva kraujosruva 36 cm. Nugaros kairėje apatinėje dalyje melsvai raudona kraujosruva 29 cm ir lanko formos melsvai raudona kraujosruva 115 cm. Kairės pažasties užpakaliniame krašte nubrozdinimas 0,90,2 cm rausvu dugnu, aplinkoje melsvai raudona kraujosruva 2,53 cm. Krūtinės ląstos kairėje ties priekine pažastine linija melsvai raudona kraujosruva 61,5 cm. Krūtinės kairėje apatinėje dalyje ties priekine pažastine linija juosmens kairėje melsvai raudona kraujosruva 126 cm. Nugaros dešinėje melsvai raudonos susiliejančios kraujosruvos nuo 52 cm iki 182 cm Kairės šlaunies išorėje 2 melsvai raudonos 255 cm ir 105 cm, kairės šlaunies apatinio trečdalio išorėje dvi melsvai raudonos kraujosruvos 412 cm ir 316 cm. Kairės šlaunies užpakaliniame paviršiuje melsva kraujosruva 47 cm. Dešinės šlaunies vidiniame paviršiuje nubrozdinimas 1,50,2 cm rausvu dugnu, aplinkoje melsva kraujosruva 69 cm. Dešinės šlaunies išorėje dvi melsvai raudonos kraujosruvos 3,514 cm ir 38 cm.” Smurtautojas A. Servą visokiais būdais stengėsi, kad šią faktinių aplinkybių nustatymo pažymą atiduočiau smurtautojui A. Servai, apeliavo į meilę.
  Prokurorė ne kartą prielaidas byloje vadina įrodymais. Prokurorė R. Šauklienė tariamą žalą A. Servos organizuojamoje sukčiavimo schemoje pasipelnyti stambiu mastu įrodinėja komerciniais pasiūlymais, A. Servos gautais,meluojant „Megamas” savininkui, A. Servos pageidavimais, bei A. Servos pasakojimais, Kazimiero Sakalausko komerciniais pasiūlymais. į žalos dydį bandoma priskaičiuoti, kaip A. Servą dviese tris mėnesius gyvens viešbutyje Vila Midesta Papilės g. 5, Šiauliai po 691,20 euro už mėnesį, kaip tuos tris mėnesius ištisą parą jo statybas saugos fizinė apsauga, dar buvo pridėta nuomininkui Donatui Šileikai sąskaita- faktūra ASN 0824, išrašyta 2020-08-08, už per mėnesį autoservise J. Basanavičiaus 98, Šiauliai jo sunaudotą elektrą, nuotekas ir vandenį, pridėtas ir 2019-12-28 mokėjimas 1500,- eurų už židinį iš UAB „Vilpra”, pastatytą A. Servos name. Nieko keisto, kad aferistas neįsileido net į kiemą antstolio , atvykusio 2021-12-13 13 vai 30 min apžiūrėti tariamų A. Servos nuostolių, kurie byloje įvertinti keliasdešimčia tūkstančių eurų. A. Servą, prašytas Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegijos pirmininko Nerijaus Masiulio pateikti pakeliamų vartų tariamai patirto vartų sugadinimo REMONTO sąskaitos-faktūros, klaidindamas teismą, teismo posėdyje dalyvaudamas nuotoliniu būdu, ekrane parodė pakeliamų vartų PIRKIMO sąskaitą- faktūrą. Tai dabar pasidarė įdomu, ar tą sąskaitą perrašė A. Servos vardu ir atstatė mokėjimą t. y. užsimokėjo pats A. Servą, ar pagal FNTT Šiaulių sk. Putino Kuminio 2022 m. liepos 21 d paimtą iš manęs 82 lapų informaciją (ikiteisminio tyrimo Nr.M-6-05-00010-22 Jparašytą patarimą A. Servą užsimokėjo savo A. Servos individualiai įmonei, nes ta vartų pirkimo istorija per A. Servos durnumą bylos metu tapo vieša. Jau negali pykti, o tik belieka smagiai pasijuokti iš FNTT Šiaulių sk. vyr. tyrėjo P. Kuminio, kuris 2022m vasarą
  buvo asmeniškai pas mane atvykęs Palangą paimti iš manęs dokumentų apie A. Servos finansines machinacijas, išvedžiojimų :„Net, jei už vartus sumokėjo a. Servos įmonė, tai nepaneigia galimybės, kad vėliau už vartus įmonei sumokėjo pats A. Servą“. Tai aš suprantu taip, kad jei pagavai A. Servą vagiant, tai gal nebaudžiamumą turintis aferistas A. Servą kada nors užsimokės, ir viskas čia yra gerai, todėl A. Servos ind. įmonės dokumentuose nėra nusikaltimo sudėties. Tą Putinas Kuminius nustatė per 9 dienas, t. y. taip „ištyrė“ keliolikos metų A. Servos ind. įmonės savininko finansines aferas.
  2021-05-09 Kazimieras Sakalauskas man rašo 2021-05-09 SMS žinutę :„teismai yra manipuliavimas…vargiai ten rasite tiesą.“ Pseudoekspertas K. Sakalaukas, neturintis statybos darbų ir eksperto licenzijų, rašinėja komercinius pasiūlymus, kuriais grindžiama tariamai aferisto A. Servos patirta žala. Dėl bandymo verstis nelegalia veikla, t. y. užsiimti ekspertize žalos nustatymui K. Sakalauską 2021-05- 18 apskundžiau VMI, iš kurios 2021-06-10 gavau ei. laišką : „Jūsų perduota informacija sėkmingai gauta ir bus įvertinta ,“o dėl jo man rašytų ir išsaugotų SMS žinučių 2021-05-08 apie Servos kiaušiukus -perdaviau informaciją policijai. Apsimetusio statybų ekspertu K. Sakalausko SMS žinutės, rašytos man :„Paleidai Antanuko kiaušukus…ir kita pasiėmė.„va kur turtas. Išleisdavai Antaną į darbą pilnais kiaušukais.Jr va turi rezultatą.Vyrai patinai visada ieško patelių, o moterys patelės jų nori…jei patelė nepatenkina patino…patinas ieškos kitos…taip gamta surėdė žmonių DNR, tai yra genuose“.
  Mano nuomone, K. Sakalauskas, kuris daug metų atgal klijavo mūsų namuose wc ir vonios kambario sienų ir grindų plyteles, galėtų užsiimti sekso ekspertizėmis. 2021-08-13 buvo pateiktas prašymas dėl sugadinto turto vertės nustatymo. Teismui pateiktas 2021-08-16 Dok.-47321.
  Pseudoeksperto K. Sakalausko ekspertizė, išrašyta 2021-07-21 !! 11 datai, kai jau yra namas užfiksuotas fotonuotraukose, kad jis JAU nudažytas oranžine spalva ir jokie ant statybų tinko užrašyti žodžiai nesimato, yra niekinė, bei akivaizdžiai melaginga. „Ekspertizėje“ rašoma : „įvertinus vizualiai atliktus sugadinimus..„atsižvelgiant į ištepliojimo pobūdį, kai dažai yra įtrinti fiziškai…“ Apie tariamus aferisto A. Servos nuostolius ant statomo namo tinko ir K. Sakalausko rašyti komerciniai pasiūlymai, sumoje 15 596,60 euro, kuriais yra grįstas prokurorės R. Šauklienės bylos ieškinys, yra niekiniai.
  Apie savo dalyvavimą A. Servos sukčiavimo schemoje K. Sakalauskas man rašo 2021-05-09 SMS žinutę, kurią esu išsaugojusi .ir kaip dabar sau leidote, kad vaikis iš Luokės jus apdirbtų ?“ Aiškumo dėlei turiu pasakyti, kad A. Servą gimė 8 km nuo Luokės Viekšnalių kaime, Telšių rajone, 8 vaikų šeimoje.
  2021-04-16 prokurorė R. Šauklienė priėmė nutarimą ATMESTI advokato padėjėjo Kęstučio Skrebio prašymą, netinkamą aferisto A. Servos organizuojamai sukčiavimo schemai, tikslu pasipelnyti stambiu mastu, kuriame nurodyta, kad po UAB „Servą ir ko“ bankroto tiekėjams už prekes liko nesumokėta virš 35 000, – eurų. Prašyme buvo prašyta apklausti A. Servą, ar jis liko skolingas. Taip pat prašyme buvo užakcentuota ypatingai svarbi 2020-05-11 specialisto išvada, kad dažai, paimti iš Šiaušės 10, Šiauliai ir Pakrantės g. 4, Sauginiai, Šiaulių rajonas YRA VIENODI. Jie VISIŠKAI SKIRIASI nuo pateikto pavyzdžio. Pavyzdys-dažai, kuriuos įsigijo Nijolė Kaspare 2020-02-05.
  Paaiškinu : Palangoje Žemaičių -5g kieme ,A. Servos ind. įmonės butui priklausančioje automobilio stovėjimo vietoje Nr. 2B-26, 25 buvo padarytas užrašas „ Servą iš 19 buto 8 673 44155, gražink skolas“. Dėl šio užrašo A. Servą apkaltino mane. Plungės apylinkės teismas 2020-08-25 administracinio nusižengimo byloje nr.ll-69-995/2020 teisminio proceso Nr. 4-10-3-00065-2020-3 dėl 80,-eurų žalos pagal A. Servos skundą (deja, NE ŠIAULIŲ teismas ) mane išteisino. Deja A. Servą į teismo posėdį pats neatvyko.
 10. Tyrėja Renata Šauklienė neatliko jokio tyrimo išsiaiškinti, kas vyko 2022-02-02 naktį, o tik tendencingai dirbo pagal smurtautojo A. Servos parašytą pareiškimą. Nei tyrėja, nei prokurorė nesidomėjo prie kokių celių jungėsi 2020-02-02 naktį aferisto A. Servos telefonas. Nemini irto fakto, kad po 2020-02-02 nakties
  policija prie A. Servos statybų rado vyriškų batų antspaudus. Nemini statybų kaimynės pasakojimo, kad tą naktį nelojo jos šuo, o šuo neloja ant savų.
  Ir dar: mano telefono aparatas nėra mano ranka ar koja, kad pagal jį būtų nustatinėjama mano buvimo vieta. Telefono aparatas ne kartą, panaudojus fizinę jėgą, iš manęs BUVO ATIMTAS smurtautojo A. Servos. Dėl telefono atėmimo fakto JAU BUVAU kreipusis į Šiaulių PK.
  Neadekvatus prokurorės R. Šauklienės kaltinimas pagal BK 187 str., kur kalbama apie turto SUNAIKINIMĄ ar SUGADINIMĄ yra visiškas nonsensas, kadangi 2020-02-02 nei tai įvyko, nei yra faktų, tam įrodyti. Statybinio tinko, kurį technologiškai statybos darbų eigoje būtina uždažyti, grafiti užrašas faktiškai yra tinko pagerinimas, o ne pabloginimas. Šiaip grafičio nuvalymo nuo statybų tinko galėtų neviršyti 50,- eurų.
  Kadangi policija turėjo TIK A. Servos pareiškimą, bet neturėjo faktų, tai po 2020-02-02 manęs nesulaikė, NIEKO NEDARĖ, kol aš 2020-03-21 (beveik po dviejų mėnesių),gavus įtarimą, nenuvykau į aferisto A. Servos statybas Sauginiuose, apžiūrėti kuo esu kaltinama. Čia buvau nufilmuota ant statomo namo sukabintų vaizdo stebėjimo kamerų. Iš jų buvo padarytos nuotraukos, kurias A. Servą ir pateikė teismui, o policija tada pradėjo fabrikuoti mano atpažinimą. Policija buvo atvykusi apklausai į Klaipėdą pas 80-metę Valę Baranauskienę, kurios automobiliu buvau atvežta kovo mėnesį į aferisto A. Servos statybas Pakrantės 4, Sauginiai, Šiaulių rajone. Valė Baranauskienė visiškai neturi jokio ryšio su byla, nebent tik tiek, kad Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Rasa Milvydaitė, ( kuri asmeninio priėmimo 2020 m. Šiaulių apylinkės teisme man melavo, kad nesvarbu, kad Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Audrius Sadauskas manęs nepriima liudyti į UAB „Servą ir ko ” suklastojimo bylą, bet aš galėsiu, būdama NIEKUO toje byloje, teismo sprendimą skųsti kasacine tvarka ) yra nusipirkusi prabangų butą Šiaulių centre iš V. Baranauskienės sūnaus. Liudyti į Šiaulių apylinkės teismą buvo iškviestas ir šią mašiną vairavęs asmuo.
  Pradėjo veikti sukčiavimo schema, tikslu pasipelnyti stambiu mastu. Pagal tas kovo 21 dienos nuotraukas, tyrėja R. Parskaudienė pradėjo vykdyti A. Servos schemą. Pagal bylos medžiagą sužinojau, kad gegužės 30 dieną tyrėja VIENA nuvyko pas žmogų į namus (nėra duomenų, kad jis dėl sveikatos būklės negalėjo atvykti apklausai į komisariatą) ir BE garso, bei vaizdo įrašų pati, savo ranka surašė apklausą, kurioje teigiama, kad žmogus tiksliai atpažino mane, (t. y. atpažinimas ir liudijimas prasideda ir baigiasi tuo, kad byloje yra fotonuotrauka, kurioje vyras pirštu rodo į mano septynių metų senumo pasui darytą nuotrauką, kurioje aš buvau blondinė ir svėriau 50-čia kg mažiau ), t. y. tyrėja rašo, kad prieš tris mėnesius- vasario 2- vyras mane nakties metu buvo vežęs, kaip taksi vairuotojas iš Sauginių į Šiaulius, ir kaip po trijų mėnesių -gegužės 30 dieną-tas vyras atpažįsta tiksliai mano metus, mano ūgį ir mano mistinį juodą paltą. Deja, to patikrinti nebėra galimybių, nes po paliudijimo žmogus greitai ,2020-08-14 iškeliavo į anapilį.
  Bet tyrėja, teiginį, kaip aš TARIAMAI 2020-02-02 naktį nuvažiavau į tuos Sauginius, nepaaiškina. UAB „Šiauliai veža” taksi vairuotojas Vladas Červeninas 2020-06-18 Šiaulių VPK vykusioje apklausoje paliudijo, kad vežė nepažįstamą moterį Šiaulių mieste, bet ne į užmiestį. Iš pateiktos mano fotonuotraukos, manęs komisariate vykusioje apklausoje, taksi vairuotojas neatpažino. 2021-08-25 Vladas Červeninas Šiaulių apylinkės teismo posėdžio metu paaiškino, kad vežė moterį iš „Vairo” autobusų stotelės iki autobusų stoties, iki p/c „Saulės miestas”. Taksi paslaugos kaina buvo 2 eurai. Taksi atvykimas iki iškvietimo vietos nuo operatoriaus skambučio 1-5 minutės.
  Kadangi tyrėja R. Parskaudienė man sistemingai melavo, rašydama man SMS žinutes ir ei. laiškus, ką turiu išsaugojusi, tai šita sufabrikuota apklausa net ir negali būti byloje, kaip įrodymas. 2021-01-07 aš ei. laiške rašau tyrėjai R. Parskaudienei :„lr kam čia kilo geniali idėja psichiatrinę ekspertizę atlikti BŪTENT Šiauliuose ??? Tikriausiai Šiauliuose yra specialūs psichologai, prokurorai ir teismo pirm, pavaduotojai… Ar pinigų neturit kur dėti, kad tokius pasivažinėjimus organizuojate ? ? Atrodo, kad Klaipėdoje psichologų nebūtų ??” 2021-01-07 tyrėja R. Parskaudienė man atrašė :„Taip, jūs teisi, ekspertizė atliekama būtent Šiauliuose ir niekur kitur. Tai kaip dėl atvežimo ?” paaiškinu, kad Šiaulių VPK man į Palangą atsiuntė automobilį mano
  nuvežimui į psichiatrinę ekspertizę Šiauliuose, bet aš jų paslaugomis nepasinaudojau, nes nežinodama apie pavėžėjimo paslaugą, į Šiaulius jau buvau išvykusi traukiniu.
  Gindama viešą interesą, 2020-10-14 ei. laiške tyrėjai R. Parskaudienei rašiau : „prašau perduoti Antanui Servai, kad atiduotų pinigus Vaidui Bložei. Kai A. Servą padarė tyčinį UAB „Servą ir ko” bankrotą, paliko nesumokėjęs tiekėjams už prekes 35 000,- eurų (info yra internete ). UAB Helvina, kuriai servą nesumokėjo 2370,- eurų, pusę sumos išskaičiavo iš tiekėjo V. Bložės, auginančio du mažamečius, atlyginimo.”
  Pažymiu, kad 2020-02-02 aš buvau TIK Šiaulių mieste. Iš Šiaulių teritorijos neišvažiavau. Aš 2020-02-02 6val. 43 min taksi nekviečiau, manęs taksi iš Sauginių nepaėmė, nes tuo metu aš buvau Šiaulių mieste. Kaltinime aprašytą telefoninį skambutį 6 vai. 43 min paaiškinti negaliu. Net ir pagal duomenis byloje, aš negalėjau būti Sauginiuose naktį objektyviai ir padaryti užrašą ant A. Servos statybų tinko. Aš neturėjau motyvo taip elgtis, kadangi einu teisiniu keliu. Man nebuvo tikslo. A. Servos padarytos skolos tiekėjams ir UAB „Servą ir ko”subankrotinimas keturi metrai po skyrybų su A. Servą ,nebe mano tema. Mane, kaip sutuoktinį, A. Servą apgavo 2014 metais. A. Servos poelgių buvau sužlugdyta morališkai. Šiek tiek atsigavusi po skyrybų, nebegyvendama su smurtautoju A. Servą, kreipiausi į teismą. Su pareikštu aferisto A. Servos pareiškimu pagal LR BK 187 str. nesutinku.
  Prokurorė teigė, kad ,pagal KOVO 21 dienos aferisto A. Servos statomo namo vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuotą mano aprangą, aš lygiai TAIP PAT buvau apsirengusi ir žiemą, VASARIO 2 dieną. Jei aš nebūčiau nuvažiavusi į A. Servos statybą, tai niekas ir nežinotų, kaip aš atrodžiau… (joks tariamas taksi vairuotojas ).
  Beje pirmoji prokurorė šioje byloje I. Zgirskytė-Strumilaitė prašė ikiteisminio tyrimo teisėjos Renatos Maziliauskienės priimti nutartį dėl kratos pas mane Palangoje. 2020-03-02 prašymas tenkintinas. Krata buvo atlikta PO TRIJŲ MĖNESIŲ. Kokiu tikslu reikėjo laukti TRIS MĖNESIUS ?
  Kratos metu RASTA nepažeistos gamyklinės pakuotės, t. y. nepradarytų dažų dėžučių DAUGIAU, nei policija pateikė pirkimo faktų. Pirkta buvo 2020-01-28 ir 2020-02-06 po 1 vienetą. Tai yra policija pateikė dviejų dėžučių pirkimo faktą, kai TIK tai vienai spalvai buvo teikiama nuolaida visoje LR, todėl buvo prasmė žiemą p/c „Senukai” pirkti būtent tą spalvą, nes šia spalva aš PASTOVIAI dažau medinę terasą ir medinius lauko baldus, bei medinę tvorelę. Šie dažai džiūsta tik prie +20 laipsnius temperatūros parą laiko. Nesu kvaila, kad vasario 2 dieną dažyčiau žiemos metu nedžiūstančials dažais, kuriuos galima nuvalyti skurliu arba turi laukti keletą mėnesių, kad jie pradėtų džiūti. Šiaulių apylinkės teismui teikiau 2020 m. gegužės 23 dienos fotonuotrauką savo terasos, lauko baldų, tvoros, išsaugotą telefone, darytą 8 dienas IKI KRATOS 2020-06- 01, kurios metu buvo paimti dažai. Deja Šiaulių apylinkės teismas šios foto nuotraukos prie bylos medžiagos neprijungė.
  Policija, darydama kratą pas mane Vytauto g. Palangoje BIRŽELIO 1 dieną mėnesį ieškojo BŪTENT TO PALTO, kurį matė kovo 21 dienos nuotraukose, bet nerado. Pasiėmė naują tamsiai mėlyną striukę. Prokurorė R. Šauklienė savo baigiamojoje kalboje pasakė, kad policija kratos metu paėmė iš manęs būtent tą mistinį juodą paltą. Siūlyčiau prokurorei pasiskaityti kratos ataskaitą. Suprasdama, kad vyksta aferos, pati kratos protokolą 2020-06-01 Palangos komisariate taisiau savo ranka, išbraukdama grafoje KRATOJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ PAREIŠKIMAI R. Buragaitės įrašą „PAREIŠKIMŲ NEGAUTA”, padarydama prierašą, kad paimta striukė nauja, BE DAŽŲ DĖMIŲ, kas labai nepatiko Palangos PK tyrėjai R. Buragaitei. Supratau, kad policijos paimta striukė gali susitepti jau nebe mano namuose ir vėliau būti pateikta,kaip įrodymas pagal aferisto A. Servos organizuojamą sukčiavimo schemą. Juo labiau, kad policija kratos metu paėmė visas tris naujas, nepradarytas dažų dėžutes po 3 litrus. Taip pat paėmė dar ir baltus aerozolinius dažus, kurie policijos bagažinėje pradėjo pūsti, mums bevažiuojantį daryti kratą į kitą mano butą Malūno gatvėje Palangoje, kuriame, kaip vėliau paaiškėjo, kratai daryti orderio nei iš teismo, nei iš prokuroro nebuvo.
  2020-11-04 ir 2021-03-22 Generaliniam policijos komisarui Renatui Požėlai teikiau 7 dokumentų kopijas, bei pas mane darytos, nesankcionuotos kratos 2020-06-01 Malūno gatvėje, Palangoje Palangos policijos pareigūnų ataskaitą, su paklausimu, ar policija yra girdėjusi apie LR Konstitucijos 24 straipsnj apie asmeninio būsto neliečiamumą ? Dar vieną nesankcionuotą kratą Šiaulių policija padarė 2020-03-06 pas mano vienišą 84 metų motiną Šiauliuose, išvakarėse mano apklausos, vykusios Šiaulių policijos komisariate. Tai yra akivaizdus nelegalus spaudimas ir gąsdinimas, policijos daromas man, įgaliojimų viršijimas ( kai policija 5 vai 20 min nakties metu daužo mano patalpos duris, tikslu atvesdinti pagal melagingą tyrėjos R. Renatos parašymą, kad aš neatvykstu į PK kviečiama ).
  2022-10-10 dėl policijos veiksmų prieš mane nedeakvatumo rašiau skundą Nr. 5-AP-1562 Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Imuniteto valdybai. Deja vietoje profesionalaus atsakymo iš viršininko Žydrūno Butkevičiaus 2022-10-21 gavau informacinio pobūdžio raštą Nr. 5-S-20811, kurio net negaliu apskųsti.
 11. Nebaudžiamas aferistas A. Servą, baliavojantis su prokuroru ir mokantis pinigus Šiaulių apygardos prokurorui Gintautui Vileikiui, (beje, pirmą kartą Gintautui Vileikiui pinigų liepė duoti Šiaulių m. FNTT ekskomisaras Kornelijus Škiela. Šiaulių apygardos prokuroras Gintautas Vileikis keletą tūkstančių iš A. Servos paėmė, bet liepė į jį dėl smulkmenų nesikreipti) daro ir smulkesnes aferas :
  2021 metais 4 vyrai iš UAB „Mandeisa”kelis mėnesius dirbo prie A. Servos statomo namo. Sukčius A. Servą už padarytus darbus jiems neužmokėjo. Statybininkai pradėjo ardyti savo darbus, kad nors trinkeles pasiimti. A. Servą jiems iškvietė policiją, kuri patarė A. Servai atsiskaityti už darbus.
  Kadangi A. Servos aferas viešinu, tai mane apgauti statybininkai susirado per Facebook-ą. Turiu išsaugojusi man rašytą 2021-09-16 SMS žinutę, kur jie A. Servą vadina „gemalu“ ir rašo, kad „ Servą neturės ramybės“…
  Aferistas A. Servą neteisėtai gavo iš draudimo bendrovės ERGO 3 656,68 eurus. Dėl išdužusio A. Servos ind. įmonės LEXUS GX 460 v/n GFT 069 keleivio pusės priekinių durelių langelio pagal sukčiavimo schemą UAB „ Servą ir ko” 2015-08-17 išrašė fiktyvią sąskaitą-faktūrą ANS N n.002891 A. Servos ind. įmonei, t. y. PATS SAU.
  Kadangi automobilis buvo pirktas JAV aukcione po autoavarijos, tai priekinė prietaisų panelė, durelių apmušimai buvo sugadinti autoįvykio metu, bet eksploatacijai tai netrukdė. A. Servą važinėjo su šiais automobilio defektais. Minėtoje sukčiavimo schemoje aferistas A. Servą , nepateikdamas šių detalių pirkimo sąskaitų-faktūrų, jas įtraukė į fiktyvaus automobilio nebūto remonto sąmatą ir neteisėtai gavo 3 658,68 eurus iš ERGO.
 12. A. Servą ir jo sesuo, liudydama Šiaulių apylinkės teisme, teigė, kad aš nešiojau kažkokius raštus kaimynams, seseriai, bet man natūraliai įdomu, kodėl NEI VIENO nepristatė į teismą. 2021-08-17 Šiaulių apylinkės teismo posėdyje A. Servą sakė, kad juos yra išsaugojęs.
  A. Servą Šiaulių apylinkės teisme teigė, kad užrašas ant jo statybų tinko „Už bankrotą ir skolas” parašytas be rašybos klaidų, todėl tai užrašiau aš. Tai man natūraliai įdomu, ar tik aš viena Lietuvoje esu raštinga ?
  A. Servą Šiaulių apylinkės teisme 2021-08-17 posėdyje sakė, kad name gyvena metus laiko už 1000,- eurų/mėn., neturi lėšų, kad atstatyti namą. Deja, 2021-09-21 fotonuotraukose puikiai matosi prabangi namo tvora su telefonspyne, vaizdo stebėjimo kameros. Signalizacija 2020-02-02 statomame name viduje
  buvo nuo judesio ir dūžio, bet nesuveikė. Langų gamintojui UAB „Megamas” neskambino, jie sugadinimų neapžiūrėjo.
  A. Servą rašo : „ Veikia vaizdas”. Toks yra A. Servos prašymo pagrindimas dėl 4 000,- eurų pageidaujamos moralinės žalos atlyginimo, teismui nepateikiant jokios pažymos, jokių įrodymų. Kaip ir teismui A. Servą nepateikė įrodymų, kad realiai patyrė materialinių nuostolių. Sąmatą turėtų vertinti nepriklausomi sąmatų rengimo ,bei vertinimo ekspertai, tikrinantys ar į sąmatą nėra įrašyta neatliktų darbų arba darbų, kurių kaina neatitinka rinkos kainų. Taigi byloje pateiktų aplinkybių ir esamų pasakojimų visumos pagrindu konstatuotina, kad A. Servą neįrodė ,kad aš pažeminau A. Servos garbę ir orumą, kad yra pagrindas priteisti neturtinę žalą, o tariamos materialinės žalos pagrindimas yra BE įrodymų, todėl A. Servos ieškinys yra atmestinas.
  Tai kaip įmanoma vykdyti statybas, mokėti advokatui V. Januškai tūkstantinį honorarą pagal 2020-03-02 teisinės pagalbos sutartį Nr. VJA-17/2020 ir dar atostogauti užsienyje ?
  Susidaro toks vaizdas, kad A. Servą galvoja, kad teismuose visi yra durni, tik vienas A. Servą protingas.
 13. Dėl prokuratūros įtakos buvo ne tik suklastota UAB,, Servą ir ko”bankroto byla Šiaulių apylinkės teisme, bet ir man buvo užkirstas kelias į teisingą teismą :
  2018-05-14 sudariau teisinių paslaugų sutartį Nr. 22/18 su advokatu Ričardu Noreika dėl santuokoje su A. Servą įgyto turto PASIDALIJIMO SUTARTIES 2014-05-14 pripažinimo negaliojančia.
  2019-04-25 Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas E. Baziulis NETENKINO mano prašymo dėl proceso atnaujinimo Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. E 2-6354-291/2014.
  2019-07-01 Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja J. Kramanauskaitė- Butkuvienė 2014- 04-25 nutartį paliko nepakeistą.
  2020-09-03 Šiaulių apylinkės teismas priėmė nutartį atsisakyti priimti mano 6840,- eurų ieškinį A. Servai dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo. Teisėja Asta Čeboriūtė. Civilinė byla Nr.2-10169-907/2020.
  2020-09-11 Šiaulių apygardos teismas nutarė mano 6840,-eurų sumos ieškinį Nr.G-2237 atsisakyti priimti. Teisėja Lina Muchtarovienė. Civilinė byla Nr. 2-585-569/2020.
  2020-09-04 prokurorė R. Šauklienė man skiria kardomąją priemonę- rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su A. Servą. Turtui uždeda areštą. 2020-09-30 Šiaulių apygardos teismo teisėjas G. Poškus patvirtina turto areštą.
  2020-09-22 dėl mano pareiškimo Telšių apylinkės teismas priėmė nutartį dėl Šiaulių apygardos 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyr. prokuroro Pauliaus Andriuškevičiaus 2020-08-27 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-05-00234-20 panaikinimo; pradėti ikiteisminį tyrimą Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo Audriaus Sadausko atžvilgiu pagal požymius nusikalstamų veikų pagal LR BK 228 ir 229 str. dėl UAB „Servą ir ko” fiktyvaus subankrotinimo bylos suklastojimo. Teisėja Vitalija Liauzginienė. 1BPS-V-2255835-20.
  2020-09-30 Šiaulių apygardos teismo nutartimi Nr. IBPS-V-2329280-20 teisėjas Gražvydas Poškus atmetė mano prašymą panaikinti 2020-08-14 prokurorės R. Šauklienės nutarimą paskirti laikiną nuosavybės teisių apribojimą mano nuosavybės teise priklausančioms patalpoms. 2020-09-09 Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros (Raseiniai) Nr. IBPS -S-476317-20 prokurorė R. Šauklienė mane informavo, kad ,man nesutikus su jos nutarimu skirti mano nuosavybės teisių apribojimą man priklausančioms patalpoms, aš būsiu informuota su nauju Šiaulių apygardos teismo sprendimu.
  2020-11-11 Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Rasa Milvydaitė, susipažinusi su Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos Renatos Maziliauskienės 2020-11-09 nutartimi nusišalinti nuo pareiškėjos Nijolės Kasparės skundo (reg. Nr. SP-138 ) dėl Šiaulių apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Astos Mickevičiūtės 2020-10-29 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-05-00301-20 nutarė nusišalinti nuo skundo dėl prokuroro nutarimo nagrinėjimo. Teisėja R. Maziliauskienė. Nr. IBPS-V-2680043-20.
  2020-11-16 Šiaulių apygardos teismo nutartimi teisėjas Gražvydas Poškus N r. IBPS-V-2737547-20 atmetė mano skundą dėl Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės R. Šauklienės 2020-09-04 nutarimo paskirti man kardomąją priemonę -rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nesilankyti Pakrantės g. 4, Sauginiai, Šiaulių raj., Basanavičiaus 98, Šiauliai, Sodo 20, Šiauliai, Žemaičių 5 g-19, Palanga, nebebendrauti ir neieškoti ryšių su Antanu Servą, ir Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro pav. Svajūno Kuizino 2020-09-23 nutarimo, kuriuo mano skundas yra atmestas.
  2020-12-30 Šiaulių apygardos teismo nutartimi teisėjas Gražvydas Poškus atmetė mano skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjos 2020-11-30 nutarties ir Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės R. Šauklienės 2020-11-05 nutarimo, kuriuo man paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.
  2021-06-01 rašiau Šiaulių apylinkės teismui skundą dėl prokurorės R. Šauklienės veiksmų, prašydama jai kelti baudžiamą bylą pagal LR BK 228 ir 229 str. 2021-06-11 Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Alma Berniūnaitė priėmė nutartį atmesti mano skundą, kuriame 2021-05-17 Generalinės prokuratūros prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą prieš Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorę R. Šauklienę dėl jos ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-04844-20 pagal LR BK 228- 229 str. galimai padarytų nusikalstamų veikų. 2021-05-28 nutarimu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro pav. S. Kuizinas irgi atmetė šį prašymą.
  Šiaulių apylinkės teismo teisėja Ilona Jakubėnienė nesiaiškino antrojo UAB „Šiauliai veža” direktoriaus Aladin Mamedov 2020-05-26 rašto, ( priešingo pirmajam raštui 2020-02-25 ), gavimo būdo patikimumo, ( nėra minėto dokumento gavimo būdo metaduomenų, lydraščio, siuntimo fakto patvirtinimo), nesiekė pašalinti baudžiamojoje byloje Nr. 1-57-951/2022 atsiradusį neaiškumą, taip palikdama aferistui A. Servai galimybę rašyti apeliacinį skundą. Liudydamas Šiaulių apygardos teisme, Aladin Mamedov sakė, kad antrąją pažymą, tinkamą A. Servos sukčiavimo schemai, jis po trijų mėnesių nuo pirmojo, parašė, remdamasis tariamos knygos įrašu. Deja, to patikrinti nebegalima, nes ta knyga nebeišlikusi. Pažymiu tai, kad toks įrašas knygoje net ir NEGALĖJO būti padarytas, jeigu, pagal sukčiavimo schemos pasakojimus, tariamas mano nuvežimas ir parvežimas 2020-02-02 naktį į Šiaulių rajone esančius Sauginius ir iš jų vyko taksi vairuotojų NEDARBO METU. Pagal Aladino Mamedovo teismui pateiktą darbo grafiką, vairuotojas, kuris, kaip rašo tyrėja R. Parskaudienė, mane atpažino, dirbo tą dieną nuo 8 valandos, o ne naktį. Kitas vairuotojas, kuris manęs neatpažino, dirbo pagal verslo liudijimą, t. y. jis su UAB „Šiauliai veža” nėra susijęs darbo santykiais, įdomiai atrodo irtas faktas, kad vairuotojas, kuris pagal tyrėjos R. Parskaudienės surašytą apklausą, mane atpažino, toje įmonėje dirbo dar dvi dienas. 2020-02-04 išėjo atostogų, po kurių 2020-02-14 išėjo iš darbo.
  Teisėja pareikštą nušalinimą, 2022-01-04 Šiaulių apylinkės teismo posėdyje, atmetė. Tai skundžiau Teisėjų tarybai 2022-05-19. 2022-06-01 Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja Egidija Tamošiūnienė persiuntė skundą Nr. 36P-69- (7.1.9.) nagrinėti Šiaulių apygardos teismo pirmininkui. 2022-06-06 Teisėjų tarybai siunčiau raštą Nr. 36P-36- (7.1.9 ), kuriame prašiau patikrinimą Šiaulių apylinkės teismo teisėjos Ilonos Jakubėnienės darbo pavesti KITAM, o ne Šiaulių apygardos teismui, nes šio teismo atliktas patikrinimas BUS šališkas ir formalus. Teisėjų taryboje 2022-06-28 gautas Šiaulių apygardos teismo 2022-06- 16 baudžiamosios bylos Nr. 1-57-95/2022 nagrinėjimo eigos patikrinimo aktas Nr. AP 33-2022, iš kurio matyti, kad Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų sk. pirm. Laisvydas Zaderštremas, teismų
  administravimo priežiūros tvarka atlikęs patikrinimą pagal mano 2022-05-19 skundą,….pažeidimų nenustatė. Dok. 2022-07-04 Nr. 36P-83- (7.1.9. Mr). (Buvo paskirtas Šiaulių apygardos teismo teisėjas L. Zaderštremas išsiaiškinti teisėjos Ilonos Jakubėnienės meistrišką manipuliavimą teisinėmis priemonėmis, kas rodė Šiaulių apylinkės teismo šališkumą).
  A. Servos advokatas Virginijus Januška pritarė Šiaulių apylinkės teismo teisėjai I. Jakubėnienei, jog išsiaiškinimas, KAIP byloje atsirado antras UAB „Šiauliai veža” direktoriaus Aladin Mamedov raštas, yra PERTEKLINIS REIKALAVIMAS. Advokato V. Januškos veiksmus byloje skundžiau advokatų tarybai. Dalyvavau advokatų tarybos telefoninėje konferencijoje 2022-08-09. Tyrimo medžiaga TM Nr. E72/2022. Drausmės komiteto posėdis vyko 2022-09-22, kuriame nagrinėjo mano skundą dėl adv. Virginijaus Januškos profesinės veiklos. Tyrimo medžiaga Nr. 68/2022. Klausimas buvo : ar advokatas V. Januška dalyvauja A. Servos sukčiavimo schemoje, ar tai advokato nekompetencija ? Tuometinis Advokatų tarybos vadovas Ignas Vėgėlė man Messenger programėlėje asmeniškai rašė :„Tikrai tiriame visus įvykius…” Naujas Advokatų tarybos vadovas M. Kukaitis man parašė informatyvaus pobūdžio atsakymą.
  Advokatas Virginijus Januška 2021-08-31 prašo kaltinimą man iš BK 187 str. 1 dalį, pagal kurią atsako tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, o šio straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas TYČIA sunaikino ar sugadino svetimą turtą VISUOTINAI PAVOJINGU BŪDU arba IŠARDYDAMAS ar SUGADINDAMAS įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to GALĖJO NUKENTĖTI ŽMONĖS, arba sunaikino, išardė ar sugadino SRATEGINĘ arba SVARBIĄ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI turinčių JURIDINIŲ asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, arba sunaikino ar sugadino DIDELĖS VERTĖS svetimą turtą ar DIDELĖS MOKSLINĖS, ISTORINĖS ar KULTŪRINĖS reikšmės turinčias vertybes, perkvalifikuoti į BK 187 str. 2 dalį, argumentuodamas : „Teikiamas NT centrinio duomenų banko išrašas, bei sąskaitas už statybines medžiagas bei darbus patvirtina, kad sugadinto turto vertė viršija 40 000,- eurus.” Aš tame Virginijaus Januškos teiginyje nematau jokio loginio ryšio ir argumentavimo. Advokatas Virginijus Januška tris kartus tikslina ieškinį, sunkiai jį formuluoja, žalos dydį, pateiktą prokuroro nuo 5 000,- eurų išaugina iki 40 000,- eurų. NT Registrų duomenų 2020-12-30 bazės išrašas teigia, kad gyvenamojo namo Šiaulių r. sav. Kužių šen. Sauginių k., Pakrantės g. 4 vidutinė rinkos vertė 39 200,-eurų.
  Apie TYČINI sugadinimą ar sunaikinimą iš viso net kalbos nebuvo. Buvo pučiamas burbulas, kad net namo viduje reikės perklijuoti plyteles, perdažyti vidines sienas. Kad išauginti sumą, paskaičiuota du-tris kartus, pagal skirtingus komercinius pasiūlymus už tą patį darbą.
  Čia labai tinka visuomenininko Albino Januškos pasakyta frazė :„Ta šalis, kuri bus puolama, visada pirmiausiai bus apkaltinama, kad kelia grėsmę.”
  Dar vienas nonsensas, kad A. Servą norėtų, kad aš jam padengčiau pasisamdyto advokato Virginijaus Januškos išlaidas. Jei aferistas A. Servą neorganizuotų sukčiavimo schemos, tikslu pasipelnyti stambiu mastu, tai jokio V. Januškos paslaugų A. Servai ir nereikėtų.
  Neaišku tik, ar advokatas Virginijus Januška yra susijęs su p. Albinu Januška, kuris, pasak buvusio Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininku Algimanto Matulevičiaus, labai globojo Dalią Grybauskaitę.
  A. Servos apeliacinis skundas, kai Šiaulių apylinkės teismas 2022 m. mane išteisino, dėl jo statomo namo tinko 2020 m. aprašymo, turėjo būti pradėtas nagrinėti Šiaulių apygardos teisme 2022-09-30 trijų teisėjų kolegijos. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Gražvydas Poškus savo sprendimu pakeitė teisėją V. Žindulienę į šališką teisėją V. Mylę, kuris,išsukinėdamas Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotoją Audrių Sadauską dėl A. Servos išsukimo nuo atsakomybės dėl fiktyvaus UAB „Servą ir ko” subankrotinimo, 2020-10-26 nutartyje Nr. IBPS-V-2557165-20 rašė, kad aš nesu subjektas, turintis teisę skųsti ir rašydamas apie žmogaus teises ir laisves, nutyli, kad buvo pažeista mano žmogaus teisė, pagal LR BPK1 str. 1 d, kai A. Sadauskas manęs neįleido liudyti teisme. Taip Šiaulių apygardos teismo posėdis buvo atidėtas dar mėnesiui
 • iki 2022-10-27. Teisėjų tarybai rašiau dėl tokio neaiškaus teisėjų pakeitimo. Klausiau Šiaulių apygardos teismo pirmininko Gražvydo Poškaus , ar teisėjas Vidmantas Mylė į teisėjų kolegiją buvo paskirtas, ar ten papuolė be atrankos ? G. Poškus man rašė tarpinį atsakymą 2022-06-03 į mano 2022-06-02 skundą Šiaulių apygardos teismo pirmininkui Gražvydui Poškui. Iš Teisėjų tarybos atsakymus gavau , nesusijusius su mano klausimais, rašytais 2022-07-04 Teisėjų tarybai, tai Teisėjų tarybai parašiau Ar jums su teksto suvokimu viskas gerai ?”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias