Matydamas advokato parašą, Aukščiausias teismas nurodo, kad jo nėra

0

crop 800x500 dsc 8964

Aurimas Drižius

Toliau stūmdausi su ta įstaiga, kuri save vadina „aukščiausiuoju teismu“, Kartais jiems ateina nušvitimas, išteisina nekaltą žmogų, kaip pvz., „Celofanas“. Tačiau dažniausiai teisėjai miega ir rašo bet kokias nesąmones į savo nutartis, kurių nei pats gali skaityti, nei kitiems parodyti.

Taip ir šį kartą – mano ieškinys dėl to, kad buvau nuteistas už teisėtą veiklą, teismams kriminalizavus žurnalistiką, perėjo visas „instancijas“, teisėjai net nepirstelėjo dėl to, kad jie taikė cenzūrą, kurią kategoriškai draudžia Konstitucija. Tada skundas atėjo į LAT. Šio teismo gudručiai kažkodėl nusprendėm, kad skundo nepasirašė advokatas, nors ant skundo iš tolo švytėjo advokato Antano Bartusevičiaus parašas. Tačiau LAT kolegija jo nepamatė. Kai padaviau antrą kartą, tie patys gudručiai nurodė, kad jau suėjo terminas skundui paduoti. Nežinau, kokį moralą prieš mėnesį šio teismo teisėjams skaitė Nausėda (nuotr. viršuje su naująja LAT pirmininke), tačiau tai niekaip jų nepaveikė – klastotės liejasi laisvai.

advokato
Advokato parašas ant skundo šviečia iš toli, tačiau trys teisėjai nesugeba jo surasti:
serno 0001

Todėl dar kartą rašau šiai šaraškino kontorai:

Lietuvos Aukščiausiajam teismui

Pareiškėjas Aurimas Drižius,
Goštauto 8-269, Vilnius, llredakcija@gmail.com

2023-04-14

Pareiškimas dėl nutarčių klastojimo šiame teisme ir dėl teisėjų kolegijos nušalinimo

Alietuvos Aukščiausiojo teismo kolegija 2023-04-07 nutartimi Nr. DOK-1686 (Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00166-2022-4) nutarė neatnaujinti termino kasaciniam skundui paduoti, mano kasacinį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Prieš tai minėta LAT kolegija (susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (nuotr. viršuje) , Donato Šerno (kolegijos pirmininkas) ir Jūratės Varanauskaitės) kovo 15 d. nutartimi man išaiškino, kad mano kasacinio skundo nesurašė advokatas, o ieškovas nepateikė įrodymų apie turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir atitinkamai teisę pačiam surašyti kasacinį skundą (CPK 347 straipsnio 3 ir 4 dalys).
Minėta LAT kolegija puikiai matė ir turėjo rašytinius įrodymus, kad mano kasacinį skundą elektroniniu parašu pasirašė advokatas Antanas Bartasevičius. Teismui buvo pateiktas tiek elektorininis, tiek ir popierinis šio skundo variantai, pasirašyti, tiek mano, tiek ir advokato Antano Bartusevičiaus.
Kaip žinia, CPK 350 straipsnis. Kasacinio skundo priėmimo tvarka numato, kad :
1. Kasacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi iš trijų teisėjų sudaryta atrankos kolegija. Kasacinis skundas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo bent vienas iš atrankos kolegijos narių. Kasacinio skundo priėmimo klausimas išsprendžiamas priimant nutartį rašytinio proceso tvarka. Teisėjo dalyvavimas atrankos kolegijoje, sprendžiant tam tikro kasacinio skundo priėmimo klausimą, netrukdo jam nagrinėti bylą pagal tą kasacinį skundą kasacine tvarka.
2. Kasacinį skundą atsisakoma priimti, jeigu jis:
1) paduotas praleidus kasacinio skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas;
2) prieštarauja šio Kodekso 341 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;
3) neatitinka šio Kodekso 346 straipsnyje nustatytų reikalavimų;
4) neatitinka šio Kodekso 347 straipsnio reikalavimų;
5) nepasirašytas ar pasirašytas neįgalioto asmens arba paduotas asmens, neturinčio teisės inicijuoti kasacinį procesą;
Šiuo atveju mano kasacinis skundas, pasirašytas tiek advokato, tiek ir mano parašu, LAT buvo gautas 2023 m. kovo 6 d., tai yra nepraleidus skundo padavimo termino.
Skundas paduotas dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, tai yra jis neprieštarauja CPK 341 str. reikalavimams.
Skundas taip pat atitinka CPK 346 straipsnį. Įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai (1. Kasacija galima tik tuo atveju, kai yra šiame straipsnyje išvardyti pagrindai.2. Pagrindai peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra:
1) materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui;
Šioje byloje, kaip ir daugelyje kitų teismai taikė Konstitucijos ir įstatymais uždraustą cenzūrą, tai yra teismai aiškiai piktnaudžiavo teise ir darė nusikaltimus mano atžvilgiu. Teismai toliau dengia šiuos nusikaltimus ir toliau klastoja savo nutartis. Cenzūros taikymas tiesiogiai prieštarauja Konstitucijai ir Visuomenės informavimo įstatymui, tačiau teismai dėl tokių pažeidimų nutyli, ir nurodo, kad „viso zakoono“.
Taigi, skundas atitinka CPK 346 str., nes buvau teisiamas už teisėtą veiklą, teismams ją kiminalizavus.
Skundas taip pat atitinka ir CPK 347 str, nes skundą surašė ir pasirašė advokatas Antanas Bartusevičius. Matydamas advokato parašą, teismas nurodė, kad tokio parašo nėra.
Tiesą pasakius, esu pripratęs prie tokių triukų teisme, tačiau tokio akivaizdaus nutarties suklastojimo nesitikėjau.
Kitaip sakant, mano kasacinis skundas atitiko visus įstatymo reikalavimus, tačiau LAT atmestas kaip neatitinkantis. Tai nutarties suklastojimas, nes į ją buvo įrašyti žinomai melagingi duomenys.
Remdamasis išdėstytu, CPK 341, 346, 347 str. prašau atnaujinti terminą skundui paduoti, nes LAT kolegija sąmoningai suklastojo savo nutartį, į ją įrašiusi žinomai melagingus duomenis, kad skundas nėra pasirašytas advokato. Skunde buvo nurodyta, kad jeigu skundas bus nagrinėjamas LAT, tai bus sudaryta atskira sutartis su advokatu. O kasacinį skundą surašė ir pasirašė advokatas A.Bartusevičius, kaip ir numato įstatymai. Prašau atnaujinti terminą skundui paduoti ir jį iš naujo priimti nagrinėti, nes LAT kolegija tyčia atmetė advokato parengtą skundą, kad galėtų vėliau nurodyti, kad jis pateiktas pavėluotai.
Taip pat prašau nušalinti nuo mano skundų nagrinėjimo minėtą kolegiją, suklastojusią savo nutartį.
Priedai – LAT kolegijai pateiktas kasacinis skundas

Aurimas Drižius

Toliau – visas skundas aukščiausiam teismui, kuriame ant jaučio odos išrašyti visi teismų nusikaltimai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias