Riaušių organizatorių kaltės įrodymai : A.Kandrotas siūlė nepritarti valdžios sprendimais ir ėjo per pėsčiųjų perėją, A.Lobovas sakė : „Žmonės, jūs nerealūs”

0

Balandžio pabaigoje teismas ims nagrinėti bylą, kurioje bus teisiami vadinamieji „riaušininkai” ir „riaušių organizatoriai”. Redakcija susipažino su kaltinamuoju aktu šioje byloje.

Kaltinimas beveik 50 žmonių yra tiesiog nukopijuotas, visiems pateiktas tas pats kaltinimas „konkliudentiniais veiksmais”, nurodant tas pačias aplinkybes. Tiesa, kai kurių žmonių, pvz., Antano Kandroto kaltės įrodymai yra tokie, pvz. :

„Jis, Antanas Kandrotas, 2021-08-10 nuo 8 iki 17 vai. būdamas šalia LR Seimo rūmų, A. Tumėno gatvėje, Vilniuje, išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ir kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, smurtavo, niokojo turtą ir šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, pasipriešino policininkams ir kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmeninis – VST pareigūnams, kurie tuo metu atliko savo pareigas, nevykdė jų teisėtų reikalavimų pasitraukti nuo LR Seimo rūmų ir nepažeidinėti viešosios tvarkos, o būtent – organizuoto mitingo tiesioginės transliacijos metu, socialinio tinklo “Facebook” paskyroje – „Knygnešys Gyvai“ ragino transliaciją stebėjusius asmenis atvykti prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų ir dalyvauti neteisėtame susirinkime, kuris peraugo į riaušes, taip pat tą pačią dieną, po 18 vai., Nepriklausomybės aikštėje, adresu Gedimino pr. 53, Vilnius panaudodamas garsiakalbį, skleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, nuteikinėjo susirinkusius žmones nepritarti ir nevykdyti Lietuvos Respublikos valdžios institucijų priimamų sprendimų, susirinkusiems asmenims pranešė apie Seimo rūmuose esančius 6 išėjimus ir paragino mitinguotojus visus išėjimus blokuoti, po ko apie 23:10 vai. iš Seimo rūmų kiemo pro vartus išvažiavus viešojo saugumo tarnybos autobusui, kvietė protestuojančius asmenis prisijungti prie jo ir eiti per perėją, tuo siekdamas sustabdyti minėtą autobusą prie perėjos ir taip sudarė sąlygas niokoti sulėtėjusį viešojo saugumo tarnybos transportą – autobusą „ISUZU TURQUOISE” v/n HJJ051, kuriame tuo metu viešojo saugumo tarnybos pareigūnai vykdė viešojo administravimo funkcijas, nes mitinguotojai pradėjo į šį autobusą mėtyti akmenis, kuo šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, t.y. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 283 str. 2 d.

Įtariamojo pozicija dėl Įtarimo. Kaltės nepripažįsta (t. 95 b. 1, 160-161)
Įtariamojo atsakomybę sunkinančios, lengvinančios aplinkybės Antano Kandroto baudžiamąją atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta.
Antano Kandroto baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad veiką padarė bendrininkų grupe (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Dėl Andriaus Lobovo kaltės organizuojant riaušes prokuratūra pateikė tokius įrodymus :

Andrejus Lobovas, gim. 1973-03-07, Garliava, Lietuva, pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta Darbininkų 33, Jonava, Jonavos rajono sav., Lietuva, šeim. padėtis: Išsiskyręs, Nedirba, nesimoko, teistas. Kaltinamas tuo, kad Organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą bei šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, o būtent: laikotarpiu nuo 9.00 iki apie 15.30 vai., vykusio organizuoto mitingo prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų (toliau tekste LR Seimo rūmai), Į esančių adresu Gedimino pr. 53, Gedimino prospekte, A. Goštauto ir Gynėjų gatvėse bei Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, metu viešais pasisakymais: „…kas 10 minučių Lietuvoje šiuo metu miršta žmonės nuo skiepų, būtent šitų skiepų. Kitas prašymas jūsų, jūs dabar visi sąmoningi esate, jeigu jūs čia atėjot, jūs viską suvokiat, kad vakcinos tai yra didžiulis manualas, tai yra didžiulis nuodas, kuris jus numarins. Ne padės, ne padarys invalidais, nieko, numarins. Aš dabar gaunu begalę žinučių, begalę skambučių nuo žmonių, kurie pasiskiepijo, jie miršta. Jie , masiškai mirštai… Žmonės, tai vyksta genocidas, tai yra tautos genocidas. Tą genocidą atlieka I mūsų išrinkti, net nežinau, kaip pasakyt, žmonėmis aš negaliu jų pavadint. Tai yra padugnės, padugnės, kurie mus dabar valdo… Žmonės mes turim netikrus vadus, mes turim netikrą valdžią, kuri dirba prieš mus. Ji naikina mus. Jie iš mūsų tyčiojasi, jie sako, pats Prezidentas, skiepykitės, čia viskas bus gerai. Man buvo gerai. Tai aišku, tau buvo gerai, kai tau suleido distiliuotą vandenį, tai aišku tau bus gerai Jeigu tu esi Prezidentas, tu turi ateit čia ir stovėt, atsiklaupt ant kelių ir atsiprašyt tautos už tai, kas vyksta. Jeigu tu esi Seimo pirmininkas galų gale, kuris dabar , marmaliuoja šitą visą tešlą, parsidavęs Sorošo klanam ir visam kitam brudui. Irgi turi ateit ir atsiprašyt, sakyt, chebra atleiskit, aš parsidaviau, aš prostitutė, atleiskit man Ir tiktai sakau, žmonės, kol kas viskas yra dar, nėra taip viskas blogai, dar viskas at priklauso ar tos prostitutės į mums priims sprendimą to, kurio mum nereikia ar ne. Jeigu priims prieš mus tada kita kalba bus jau visai kitokia. Aš tada ateisiu su juodais drabužiais. Ačiū jums labai, aš su jumis.“ skleisdamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir viešai klaidindamas susirinkusiuosius, kurstė mitingo dalyvių pyktį, priešiškumą, skatino neigiamą sambūrio reakciją, tokiu būdu jis organizavo ir provokavo renginio dalyvius pažeisti galiojančius teisės aktus, o 2021-08-10 apie 15.40 vai. prie LR Seimo rūmų kilus riaušėms, jis tęsė nusikalstamus veiksmus ir tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, būdamas prie LR Seimo rūmų, A. Tumėno gatvėje, Vilniuje, panaudodamas garsiakalbį, toliau skleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kalbėdamas apie Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Lietuvos Respublikos Seimo narius vartojo įžeidžiančius epitetus, nuteikinėjo susirinkusius žmones nepritarti ir nevykdyti Lietuvos Respublikos valdžios institucijų priimamų sprendimų, taip pat jis (Andrejus Lobovas) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nutraukti neteisėtus savo veiksmus – pasitraukti nuo kelio važiuojamosios dalies ir išsiskirstyti, be to jis ragino susirinkusius nepaklusti teisėtiems policijos pareigūnų bei Viešojo saugumo tarnybos (toliau tekste VST) pareigūnų reikalavimams, o susirinkusiems asmenims pradėjus mėtyti daiktus į pareigūnus, tarnybinį transportą ir LR Seimo rūmus, jis (Andrejus Lobovas) reikšdamas palaikymą protestuojantiems bei kurstydamas susirinkusių asmenų agresyvumą, asmenims sakė: „Žmonės jūs nerealūs! Nerealūs!“, tokiu būdu toliau skatino minią tęsti neteisėtus veiksmus, bei pažeidinėti galiojančius teisės aktus, tai yra išprovokavo riaušes,

Beje, visiems įtariamiesiems kaltinimas yra tiesiog nukopijuotas žodis žodin nurodant tokias aplinkybes :

„Antanas Kandrotas, gim. 1980-12-28, Kaunas, Lietuva, pilietybė Lietuvos, faktinė gyv. vieta Kulautuvos mstl., Kauno rajono sav., Lietuva, šeim. padėtis Vedęs, dirba – neįgalaus vaiko priežiūra, teistas (t. 120 b.l. 32-42), kaltinamas tuo, kad 2021 m. rugpjūčio 10 dieną prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų (toliau tekste LR Seime rūmai), esančių Gedimino pr. 53, Gedimino prospekte, A. Tumėno, A. Goštauto ir Gynėjų gatvėse bei Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, konkliudentiniais veiksmais susitarė su Karoliu Cieminiu, Nerijumi Nariūnu, Viktoru Matesovičiumi, Adelina Sabaliauskaite, Oksana Pročkailc. Luku Dolotovu, Vadimu Jalago, Edvinu Skulmiu, Dmitrij Vinogradov, Igor Siubarov, Arvydu Jasaičiu, Vaclav Kisel, Erika Andriukaitiene, Almantu Bimba, Robert Polubinskij, Laura Leščinskaite, Mindaugu Jurkevičiumi, Valdu Romu, Gvidijumi Repšiu, Artūru Rimša, Arnoldu Misiūnu, Sigita Repšyte, Andrejumi Lobovu, Antanu Norvydu, Tomu Janušausku, Aurimu Gudelaičiu, Artur Točilov, Haroldu Tolvaišą, Arūnu Stunguriu, Žydrūnu Patašiumi, Arnoldu Radzevičiumi, Rolandu Strež, Jevgenij Ivanov, Nerijumi Stripeikiu, Dainiumi Sobčuku. Giedriumi Panka, Žydrūnu Raviniu, Edmund Strukovskij, Rimu Mockumi, Mindaugu Gudeliu. Vygantu Petkumi, Jaroslavu Zareckij, Stanislav Gaidulevič, Mantu Čereškevičiumi, Audriumi Kavaliausku, Haroldu Pasvensku, Arnoldu Adomaičiu, Dominyku Ščeglovu, Arėtu Vosliu. Arnoldu Kriskiu, Gediminu Chaidakevičiumi, Mariuš Kovalevskij, Aleksandr Tarasenko, Pavel Tarasenko, Artūru Petrovskiu, Mantu Stanioniu, Žydriumi Bernotu, Anton Matiukov, Vladislav Derkač, Karoliu Pašilių, Kristina Baranovskiene, Dariumi Birbalu, Eitvydu Galvydžiu, Karoliu Joniku, Laurynu Jociu, Mindaugu Vasiliausku, Vidmantu Venckumi, Imantu Alijevu, Dariuš Jurgilevič, Arūnu Slonkumi, Tomu Pūčiu, Sajat Tomejan, Raimondu Šakaliu, Dmitrij Kovaliov. Dovydu Kubričenka, Mantu Račkausku, Aurelijumi Duobliu, Kęstučiu Rąžuliu, Edita Bernotaite, Genevičiumi, Sauliumi Vanagu, Augustina Mieldažiene bei kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, bendrininkų grupėje, dėl chuliganiškų paskatų dalyvauti riaušėse, tai yra viešai smurtauti, niokoti turtą ir kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, pasipriešinti policininkams ir kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims – Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau tekste – VST) pareigūnams,
ir tuo metu, kai minėti bendrininkai laikotarpiu nuo 2021-08-10 15.40 vai. iki 2021- 08-11 02 vai., dėl chuliganiškų paskatų išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ir kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, smurtavo, niokojo turtą, vartojo necenzūrinius žodžius ir agitavo šalia stovinčius blokuoti LR Seimo rūmus, mėtė sprogimo efekto pirotechnikos gaminius, betono luitus, akmenis, kiaušinius, butelius ir kitus daiktus į policijos bei VST pareigūnus, LR Seimo rūmus, LR Seimo narius, policijos ir VST tarnybinius automobilius, trukdė LR Seimo nariams bei LR Seimo darbuotojams pasišalinti iš LR Seimo rūmų patalpų, nepakluso teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams atsitraukti nuo LR Seimo rūmų pastato 75 metrus, bei išsiskirstyti dėl neteisėto protesto, įžeidinėjo policijos pareigūnus bei VST pareigūnus, kitaip šiurkščiai pažeidė viešąją tvarką, bei pasipriešino policijos ir VST pareigūnams padarydami fizinę ir moralinę žalą – Karoliui Ščitui (sukėlė fizinį skausmą – įtariamajam Tomui Janušauskui smūgiuojant dešine koja Karoliui Ščitui į dešinę koją, ir įtariamajam Mindaugui Jurkevičiui suduodant smūgį medine lazda į nugarą), Aleksandr Mišančiukov (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą kairėje rankoje, įtariamajai Oksanai Pročkailo įkandus), Sergej Surkov (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodines kraujosruvas dešiniame dilbyje ir dešiniame rieše bei odos nubrozdinimus dešiniame žaste ir dešiniame rieše, jėga prispaudus Sergej Surkov į dekoratyvinį, grublėtą sienos paviršių), Alinai Pacino (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą kairėje šlaunyje, mestu akmeniu), Mindaugui Gušauskui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – minkštųjų audinių kraujosruvą kairės plaštakos I delnakaulio projekcijoje, minios atstūmimo metu, kontaktuojant su kietu buku daiktu), Andrejui Voronov (padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą – kairio kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio plyšimą bei vidinio menisko plyšimą, mestu betono luitu), Paulinai Gelčytei (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – kraujosruvą su nubrozdinimu kairėje šlaunyje, kraujosruvą su nubrozdinimu kairėje blauzdoje, kraujosruvą su nubrozdinimu dešinėje šlaunyje, kraujosruvą su nubrozdinimu dešinėje blauzdoje, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Ingai Lėlienei (sukėlė fizinį skausmą mestu į galvą akmeniu), Andrėj Dovliaševič (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – dešinės pėdos sumušimą, pasireiškusį patinimu, skausmingumu, judesių apribojimu, mestu akmeniu), Vidai Uselienei (padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą – kraujosruvas, žaizdą, 2A-2B laipsnio nudegimą dešinėje blauzdoje, kraujosruvą su nubrozdinimu kairėje blauzdoje, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Steponui Daubariui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą dešinėje šlaunyje, odos nubrozdinimą su poodine kraujosruvą kairės blauzdos išoriniame ir odos nubrozdinimą vidiniame paviršiuose, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Artūrui Paulauskui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą dešinėje .šlaunyje, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Jelenai Davydovienei (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – kraujosruvą kairėje šlaunyje, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Dariui Baranovskij (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – kairės blauzdos I laipsnio odos nudegimą ir odos nubrozdinimus, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Artūrui Bykovui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą apie dešinę akį ir žaizdeles dešiniame paakyje, kontaktuojant su kietais bukais daiktais), Mariui Bagonui (padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą – kairio dilbio nubrozdinimą ir kairio alkūnkaulio ylinės ataugos lūžį, mestu akmeniu), Dariui Varanauskui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – poodinę kraujosruvą dešinėje pėdoje bei odos nubrozdinimą, mestu akmeniu), Albertui Paluckui (sukėlė fizinį skausmą – mestais ne mažiau kaip 10 vnt. akmenų bei mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), Aidui Mažiui (padarė nežymų sveika:: – sutrikdymą – poodinę kraujosruvą galvos kairėje), Marakui Mickievičiui (padarė moralinę žalą – mėtant akmenis ir įžeidinėjant necenzūriniais žodžiais), Žilvinui Adomaičiui (sukėlė fizim. skausmą – mestais akmenimis ir pilna vandens 5 1 talpos plastikine talpa, bei įtariamajam Almantui Bimbai užšokus ant nugaros ir pargriovus, siekiant išlaisvinti kitą sulaikomą asmenų . Mindaugui Tamulevičiui (padarė nežymų sveikatos sutrikdymą – dešinės ausies būgne?.: kraujosruvėles, mestu sprogimo efekto pirotechnikos gaminiu), padarydami 497,52 eur. turtine žalą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai (sugadino LR Seimo Il-ųjų rūmų 323 kabinete lango stiklą), padarydami VST 18 416,37 eur. turtinę žalą (apgadino 11 tarnybinių automobilių autobusą ISUZU TURQUOISE, valst. Nr. HJJ051, (sudaužė dešinės pusės salono šoninius tris langų stiklus, galinio šoninį lango stiklą, priekinį lango stiklą, daugybiškai įlenkė autobuso kebu A bei stogą), padarydami 7060,28 eur. turtinę žalą, VW Crafter, valst. Nr. LDU432 (įbrėžė priekin: sparną), padarydami 412,16 eur. turtinę žalą, VW Amarok, valst. Nr. JRM394, (įbrėžė dešinės pusės priekines dureles), padarydami 884,32 eur. turtinę žalą, autobusą VW LT-46, valst. Nr VVZ037, (įbrėžė vairuotojo pusės kabinos pirmąjį ir antrąjį stiklus), padarydami 1818,57 eur turtinę žalą, VW Transporter, valst. Nr. JFM681, (išdaužė priekinį kabinos lango stiklą, įbrėžė vairuotojo pusės priekinį sparną, vairuotojo pusės dvivėrių durų šoną, virš viršutinio durų \yn?- varčios, įlenkė variklio dangtį), padarydami 1307,11 eur. turtinę žalą, VW Transporter, valst. Nr JFM682, (įbrėžė keleivio pusės kabinos dureles, keleivio pusės dvivėres dureles, priekinio žibini: skaidrų stiklą, vairuotojo pusėje įlenkė kėbulą, vairuotojo pusės kabinos dureles, išlaužė keleb pusėje priekinio galinio matymo veidrodėlio korpusą), padarydami 1172,57 eur. turtinę žalą. V?? Crafter, valst. Nr. LDU507, (įlenkė bei įbrėžė automobilio kėbulą), padarydami 450,48 eur turtinę žalą, VW Transporter, valst. Nr. KTA246, (daugybiniai pažeidimai įbrėžiant ir įlenkiau: automobilio kėbulą, išdaužė priekinio lango stiklą), padarydami 990,40 eur. turtinę žalą. V V. Amarok, valst. Nr. JRM351, (daugybiniai pažeidimai įbrėžiant ir įlenkiant automobilio kebu L išdaužė priekinio lango stiklą), padarydami 1575,30 eur. turtinę žalą, VW Amarok, valst. Nu JRM356, (daugybiniai pažeidimai įbrėžiant automobilio kėbulą, išdaužė vairuotojo puses priekinių durelių stiklą, įlenkė stogą), padarydami 1337,32 eur. turtinę žalą, Toyota Proace. va A Nr. LDI190, (daugybiniai pažeidimai įbrėžiant ir įlenkiant automobilio kėbulą), padarydama. 1407,86 eur. turtinę žalą), padarydami 26 376,53 eur. turtinę žalą Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (apgadino 5 tarnybinius automobilius: VW Crafter, valst. Nr. LFD3″- (įbrėžė ir įlenkė dešinės pusės priekinio sparno dureles, mechaniškai pažeidžiant korpusą, sugadino automobilio priekyje bei automobilio kairėje pusėje ant stogo įrengtas vaizdo tebėjim: kameras), padarydami 5000 eur. turtinę žalą, VW Crafter, valst. Nr. LFD372, (įbrėžė ir įlenks variklio dangtį, įbrėžė į įlenkė automobilio kairės pusės sparną, priekines dureles virš langų, dalines dviejų dalių duris, išdaužė langą, sudaužė du galinius durelių stiklus, pažeidė-išdaužė galinio buferio, kairės pusės atšvaitą, išmušė galinį, kairės pusės atšvaitą esantį automobilio buferyje, mechaniškai pažeidė automobilio, galines, dviejų dalių duris), padarydami 9626,49 eur turtinę žalą, VW Crafter, vabst. Nr. LFD375, (įbrėžė ir įlenkė variklio dangtį, automobilio kairėje (vairuotojo pusėje)), priekiniame sparne, priekinių ir galinių durelių išorę, galinį sparną bei stogo dalį. Sugadino ant stogo įrengtą dešiniąją vaizdo stebėjimo kamerą), padarydami 5000 eur. turtinę žalą, VW Combi, valst. Nr. KUR 491, (išdaužė priekinį stiklą, stumdomų šoninių durelių (vairuotojo) pusėje stiklą, įbrėžė ir įlenkė variklio dangtį, automobilio kėbulo kairėje am priekines ir galines dureles, galinį sparną, viršutinėje kėbulo dalyje, viršų langų, nulaužė, automobilio dešinės pusės, priekinių durelių, galinio vaizdo veidrodėlio korpusą), padarydami 4750,04 eur. turtinę žalą, VW Caddy, valst. Nr. LGO 894, (įlenkė automobilio kairės pusės. galines dureles, įskėlė kairės pusės galinio lango stiklą, išdaužė kairės pusės (sulaikymo kameros) galinį lango stiklą, įlenkė kėbulą), padarydami 2000 eur. turtinę žalą), padarydami moralinę žalą LR Seimo nariui Sergejui Jovaišai (apgadino jo automobilį „Subaru Forester“ valst. Nr. GJB 055. daugybiniai pažeidimai įbrėžiant ir įlenkiant automobilio kėbulą),

 1. ANTANO KANDROTO, apklausto kaip įtariamasis 2021-09-09 parodymais, kuriuose jis parodė, kad su pranešimu apie įtarimą susipažino, jo esmę suprato, kaltės nepripažįsta. Dėl pranešime apie įtarimą nurodytų aplinkybių gali pasakyti, kad viešai smurtauti, niokoti turtą, kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, pasipriešinti policijos pareigūnams, ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims neprovokavo, jokių žodžių, skatinančių smurtauti, nebuvo pasakęs. Visą laiką buvo tiesioginio eterio metu „Facebook“ kanale „Knygnešys gyvai“. Leidimas mitingui buvo išduotas iki 18 vai., kurį pateikė VšĮ „Susitelkimas“, Gynėjų g., Vilniuje, o Astrai Genovaitei Astrauskaitei išduotas leidimas buvo iki 17 vai., aikštėje prie M. Mažvydo bibliotekos. Jis atsimena, kad pas policijos operacijų vadovą, kurio duomenų neprisimena, paprašė patvirtinti, kad yra leidimas iki 18 vai., ir jis jam tai patvirtino. Su juo iki prasidedant riaušėms nuolat bendravo. Tik prasidėjus pirmiems riaušių veiksmams prie Seimo rūmų vartų, viešai kanale „Knygnešys gyvai“, kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad šis imtųsi priemonių, nuramintų tautą, o esant reikalui ir atvyktų, nes pamatė, kad akmenis pradėjo mėtyti mitingo metu iki tol nematyti asmenys. Tai jam patvirtino daugybė liudytojų. Jis ragino žmones tiesiog atvykti prie Seimo, bet nedalyvauti riaušėse. Žino, kad žmonės atsišaukė į jo raginimą, atvyko ir stebėjo viską, kas vyksta, tačiau riaušėse nedalyvavo. Taip pat nori pasakyti, kad neskleidė tikrovės neatitinkančios informacijos. Jis pagarsino, kad yra priimtas įstatymas „dėl kariuomenės galių praplėtimo“, kuris tą dieną buvo svarstomas ir viešai tuo pasipiktino, nes jis asmeniškai jam nepritarė ir jo nepalaiko. Jo nuomone tuo ir yra paremta demokratija, kad žmonės turi teisę nepritarti ir nepalaikyti valdžios priimamų sprendimų. Tačiau niekada nėra pasisakęs įstatymų nevykdyti. Taip pat nori pasakyti, kad siekdamas išsklaidyti susirinkusią minią prie Seimo vartų, vedė dialogą su policijos operacijos vadovu. Policijos operacijos vadovas paragino jį paprašyti žmonių, kad jie atsitrauktų nuo Seimo vartų bent du metrus. Jis taip padarė ir žmonės atsitraukė apie 5 metrus. Taip pat jam pažadėjo, kad ateis prie vartų kažkas iš Seimo narių (valdančiosios koalicijos), kad pasikalbėtų su žmonėmis, kad juos nuramintų. Policijos operacijų vadovui pašmaikštavo ir pasiūlė paraginti Seimo narius nebijoti, ateiti ir pagarsinti savo priešrinkiminius pažadus. Siekdamas išsklaidyti minią, informavo žmones, kad Seime yra 6 išėjimai ir jie turi galimybę prie bet kurio išėjimo pakalbinti norimą Seimo narį.’ Jis asmeniškai prie III išėjimo pakalbino S. Skvernelį, kuris jam ir žmonėms atsakė į klausimus, o prie I išėjimo S. Šedbarą. Šaukiančius ir įžeidinėjančius asmenis jis pats ramino. Prie kitų išėjimų matė žmones, kurie kalbėjo su Seimo nariais – Laurynu Kasčiūnu ir A. Lydeka. Tuo metu, kai buvo apmėtytas Seimo nario S. Jovaišos automobilis, buvo kitoje vietoje ir į įvykio vietą atėjo jau po įvykio. Taip pastebėjo subraižytą kažkurio Seimo nario automobilį Toyota ir viešai pasakė, kad nepalaiko tokių veiksmų, kaip svetimo turto gadinimas. Nori pabrėžti, kad neveikė jokioje bendrininkų grupėje ir jo buvimo prie Seimo rūmų tikslas buvo vykdyti tiesioginę transliaciją ir komentuoti įvykius. Vienu metu tiesioginę transliaciją stebėjo apie 20 000 žmonių. Iš pranešime apie įtarimą paminėtų asmenų jis pažįsta Nendrę Černiauskienę, kuri jį informavo, kad Visuomeninė organizacija „Susitelkimas“ išduotas leidimas galioja iki 18 vai., kurį užregistravo Aras Sutkus. Taip pat pažįsta Adeliną Sabaliauskaitę, su kuria teko organizuoti Didįjį Šeimos gynimo maršą, kuris vyko gegužės 15 d., Vilniuje, Vingio parke. Jis buvo atsakingas už transliaciją. Vėliau jokių bendrų renginių su ja neorganizavo, kadangi pasiliko funkciją „Renginių transliavimas“, nesikišant į jų renginių organizavimą. Taip pat pažįsta D. Vinogradov, tačiau renginio metu jo beveik nematė. Vitoldą Račkovą pažįsta. Ji yra A. Sabaliauskaitės kolegė ir teko su ja bendrauti dėl Didžiojo Šeimos gynimo maršo. Taip pat pažįsta G. Repšį. Pastarasis į jį kreipėsi jau po renginio, kadangi buvo paskelbę filmuotą medžiagą ir paviešinę asmenį, kuris meta akmenį. G. Repšys prisipažino, kad tai buvo jis ir jo paklausė, kaip teisingai pasielgti. Jo (A. Kandroto) patartas jis net tiesioginės transliacijos metu paskambino policijos nurodytu telefonu ir pasakė, kad tai jis yra žmogus, galimai metantis akmenį paviešintoje filmuotoje medžiagoje, kur jie prašė atpažinti asmenį. Su nei vienu iš nurodytų asmenų ir nenustatytais asmenimis neišprovokavo pažeisti viešąją tvarką ar niokoti turtą, nes neveikė jokioje organizuotoje grupėje, minėtų asmenų nepažįsta. Pats šiurkščiai nepažeidė viešosios tvarkos išvažiavus ir Seimo viešojo saugumo autobusui. Pastebėjo asmenis, kurie blokavo pravažiavimą autobusui. Visus paragino eiti per perėją, kadangi vaikščiojimas važiuojamąja dalimi yra KET pažeidimas. Tuo metu, kai autobusas sustojo prie perėjos, praleisti pėsčiųjų, akmenys į jį nebuvo mėtomi, nes visi riaušininkai stovėjo prie vartų, t. y. apie 100 m nuo perėjos. Autobusas įvykdė KET reikalavimą ir sustojo praleisti pėsčiuosius. Nori pažymėti, kad autobusas nebuvo pažymėtas jokiais skiriamaisiais ženklais, neturėjo policijos palydos. Kadangi vėliau autobusas taranavo ant perėjos stovinčius asmenis, nepalaukė, kol jie pereis gatvę, keli asmenys tiesiog atsisuko ir žiūrėjo į autobuso vairuotoją. Autobuso vairuotojas, nieko nelaukdamas, pradėjo purkšti dujas ant tuo metu ant perėjos stabtelėjusių žmonių. Jis iš ten pasišalino. Į tyrėjo klausimą, ar girdėjo, kad tuo metu, kai važiavo autobusas, policijos pareigūnai per garsiakalbį ragino žmones pasitraukti iš važiuojamosios dalies, atsako, kad negirdėjo tokio raginimo. Apie 14 apgadintų automobilių gali pasakyti, kad kiekvienas asmuo už savo veiksmus atsako individualiai ir jis negali atsakyti už kitų asmenų padarytus veiksmus. Visą laiką laikėsi atokiau, nes nenorėjo būti sužeistas akmens, nenorėjo būti apipurkštas ašarinėmis dujomis, todėl nieko negali pasakyti apie 14 apgadintų automobilių, nes nebuvo nė prie vieno priėjęs. Tolumoje girdėjo atsimušančius akmenis į pareigūnų transportą. Dėl sužaloto 21 pareigūno taip pat nieko pasakyti negali, nes negali atsakyti už kitus asmenis. Jo nuomone, minia nebūtų įsiaudrinusi jei nebūtų į renginį atvykę pareigūnai su spec. apranga, nes minia įsiaudrino tik pasirodžius spec. pajėgoms ir jiems nuėjus prie Seimo rūmų vartų. Dėl antrojo nusikalstamos veikos epizodo gali pasakyti, kad jokių veiksmų neatliko, kurie būtų traktuojami kaip neteisėtas duomenų rinkimas apie asmens privatų gyvenimą. Facebook paskyroje „Knygnešys gyvai“ ir „Knygnešys“ viešino gautą vaizdo medžiagą ir fotografijas, ragino atpažinti asmenis, kad padėtų policijai nustatyti provokatorius. Jų kanalo visuomeninis tikslas yra skleisti informaciją. Daugybė žmonių įvykio metu matė, kad vienas asmuo mėtė akmenis, kurio nuotrauką paviešinus, gavo informaciją, kad tai yra galimai policijos pareigūnas. Atlygį už tai pažadėjo tik dėl to, kad papildomai atkreipti į tai visuomenės dėmesį, kadangi pinigai motyvuoja, o taip pat pakelti kanalo reitingą. Vienas asmuo galimai atsiuntė pareigūno nuotrauką, o galimai ir patys rado, kurią paviešino. Pinigų už tai niekam nebuvo sumokėta, nes niekas nepaprašė. Nebūtų mokėję pinigų, tai buvo tik marketinginis triukas. Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris buvo transliuojamas tiesiogiai Rugpjūčio 10 d., 20:35 vai., „Facebook“ internetinėje platformoje, „Knygnešys Gyvai“ anketoje, kurios naudotojas yra Antanas Kandrotas. Šiame vaizdo įraše įtariamasis A. Kandrotas sako „Sveiki draugai, nu ką atvyko specialiosios pajėgos tuoj dabar jau prasidės vakaro šou, kaip sako gero vakaro šou prasideda va pasižiūrėkit, jau, jau atvyko, traukiami skydai, prasideda gero vakaro šou, va, opa gal biški persuksiu, persuksiu čia turbūt aš vien (fone girdisi kaip moteriškė skanduoja „Seimą lauk, Seimą lauk“) A. Kandrotas kalba toliau: va jau imami, va pareigūnai renkasi jau, jau po biški spec. aprangą, žodžių prasideda gero vakaro šou (juokiasi) vajau kaip sakant jau po biški įdomiau. Čia va žodžiu, čia vadinasi šita serija kai labai nori namo, va matot atvažiavo spec. pajėgos, visi kas galit dalinkitės ir aš norėčiau visų paprašyti kas galite, gal vis dėl to atvažiuokite prie Seimo, nes čia panašu, kad kartosis Rūdninkų istorija, spec. pajėgos va jau čia, va prasideda spec. pajėgos“.
 2. Į tyrėjo klausimą – „Kodėl ragino žmones atvažiuoti prie Seimo rūmų, nors jau buvo po 20:35 vai., o mitingas galėjo vykti tik iki 17 vai.? Kaip vertina savo tokius veiksmus?“, A. Kandrotas atsakė, kad jis kvietė žmones atvažiuoti ir pasižiūrėti gyvai, kas vyksta. Žodį dalinkitės pasakė, kad pakelti kanalo reitingą. Į tyrėjo klausimą, kodėl ragino žmones atvažiuoti, nors matė, kad atvažiuoja policijos pastiprinimas, atsakė, kad tai padarė, kad žmonės galėtų viską pamatyti savo akimis. Jam kilo klausimas, kodėl vienoje vietoje tuo pačiu laiku atvyko žiniasklaida ir spec. pajėgos. Nori pasakyti, kad iki atvykstant spec. pajėgoms, žmonės tiesiog stovėjo prie Seimo rūmų ir laukė, mandagiai bendravo su policija, atnešė policijos pareigūnams atsigerti vandens ir tik atvykus spec. pajėgoms, minia be galo įsiaudrino ir jo nuomone, riaušes išprovokavo spec. pajėgų atvykimas, nes žmonės buvo ramiai nusiteikę laukti per naktį išeinančių Seimo narių, kad su jais pasikalbėti.
 3. Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris buvo patalpintas dienraščio „lrytas“ interneto tinklalapyje (https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/08/10/news/prie-Seimo-ir-vel- aidi-suksniai-protestuotojai-ragina-seima-eiti-lauk-aiksteje-surenge-kartuves—20380498/.)
 4. Minėtame vaizdo įraše yra užfiksuota kaip Viešojo saugumo tarnybos autobusas išvažiuoja iš LR Seimo rūmų ir žmonės pradeda į jį mėtyti įvairius daiktus (akmenys, butelius ir t. t.) bei blokuoja jam kelią piktybiškai atsistodami ant važiuojamosios dalies ir tokiu būdu sudarydami jam kliūtį, policijos pareigūnai per garsines priemones nuolatos prašo žmonių pasitraukti nuo važiuojamosios dalies, tačiau jie tai ignoruoja, vaizdo įraše nuolatos girdisi kaip yra mėtomi daiktai į autobusą. Autobusui priartėjus prie pėsčiųjų perėjos A. Kandrotas priėjęs kartu su asmenų grupe prie pėsčiųjų perėjos pradeda visus raginti, šaukdamas „Einam per perėją, einam per perėją“ ir jis kartu su kitais asmenimis pradeda eiti per perėją. A. Kandrotas ir kiti asmenys piktybiškai sustoja pėsčiųjų perėjoje blokuodami autobusui kelią (nuotrauka Nr. 2), tuomet per autobuso langą į žmones, kurie piktybiškai sustojo pėsčiųjų perėjoje, pradedamos purkšti dujos ir po šio veiksmo A. Kandrotas ir kiti asmenys išsibėgioja į įvairias puses ir autobusas išvažiuoja į pagrindinę gatvę, A. Kandrotas dar bando blokuoti kelią autobusui tačiau nepavyksta.
 5. Į tyrėjo klausimą, kaip gali paaiškinti savo veiksmus, kai ragina mitinguotojus nevykdyti teisėtų pareigūnų nurodymų, o būtent ragina žmones eiti per perėja, nors tuo metu važiavo autobusas, į jį buvo mėtomi akmenys, t. y. jis niokojamas ir tuo metu buvo pareigūnų raginimas pasitraukti žmonėms iš važiuojamosios kelio dalies, atsakė, kad į šį klausimą atsakė anksčiau. Taip pat papildo, kad girdėjo ir kitų asmenų raginimus eiti per gatvę, pats paragino eiti žmones per perėją. Stabtelėjo sekundei ir nubėgo, nes buvo pradėtos purkšti dujos.
 6. Įtariamajam parodyta „Facebook: platformoje anketos pavadinimu „Knygnešys”“ turinys (anketa administruojantis asmuo – Antanas Kandrotas). Anketoje yra prašoma pagalbos, reikalinga informacija apie nuotraukoje esanti asmenį. Taip pat nurodomas atlygis už suteiktą informaciją apie asmenį.
 7. Į tyrėjo klausimą, kokiu pagrindu rinko informaciją apie šį asmenį, atsakė, kad socialiniuose tinkluose pradėjus sklisti nuotraukai su asmeniu, kurį daugybė žmonių teigė matę kurstant riaušes ir sugretinus su kita nuotrauka, kuri taip pat plito socialiniame tinkle bei kurioje labai panašus asmuo vilki policijos raištį, paviešino kylantį klausimą socialiniuose tinkluose su

tikslu padėti policijai nustatyti minėtą asmenį ir padėti jį atpažinti. Vėliau siekdami šį pranešimą padaryti populiaresniu, papildė jį įrašu su 200 eurų pasiūlymu. Taip pat nori pasakyti, kad jis neatsimena, ar jis kėlė šią nuotrauką, ar jis rašė šį tekstą prie nuotraukos. Kam priklauso paskyros „Knygnešys“ ir „Knygnešys gyvai“ jis nežino, jis jų neadministruoja ir nekūrė. Jis turi prisijungimą tik tiesioginėms transliacijoms.
Į tyrėjo klausimą, kaip jungiasi į paskyras „Knygnešys“ ir „Knygnešys gyvai“, atsako, kad jungiasi iš savo telefono. Slaptažodžio ir prisijungimo vardo nesakys, nes tai konfidenciali informacija.
Įtariamajam parodyta „Facebook“ platformoje anketos pavadinimu „Knygnešys“ turinys (anketa administruojantis asmuo – Antanas Kandrotas). Anketoje yra paskelbiama nuotrauka ir parašyta, kad tai Justas Rainys.
Į tyrėjo klausimą, kokiu tikslu viešai, turėdamas daug sekėjų paskelbė šio asmens vardą ir pavardę, atsakė, kad siekiant padėti policijai, nes jie nežinojo, ar tai yra tas pats asmuo. Viešinant įsivėlė klaida, nes turėjo būti klaustukas, o ne šauktukas prie vardo ir pavardės. Buvo nuspręsta jo neredaguoti, kad nekristų reitingai.
Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris patalpintas „Facebook“ socialiniame tinkle esančioje grupėje „Knygnešys gyvai“, kuris buvo transliuotas 2021-08-13 20:19 vai. Įrašo 14:00 min. A. Kandrotas sako, kad žmonės rašytų į grupę „Nukentėjau nuo policijos 2021-08-10 mitinge“. Sako, kad tiems, kurie padės atskleisti istoriją, padės nustatyti pareigūnų tapatybes, kurie purškė dujas, nuo kurių nukentėjo žmonės, „knygnešys“ mokės po 100 Eur, „Facebook“ grupė „Valstybės raida“ mokės po 100 Eur, o „Lietuvos šeimų sąjūdžio“ pirmininkas Raimondas Grinevičius mokės po 100 Eur. Tai išviso 300 Eur už atskleistą pareigūno, kuris purškė dujas, nuo kurio yra nukentėjusiųjų, tapatybę.
Į tyrėjo klausimą, kokiu tikslu ragina savo sekėjus padėti nustatyti pareigūnų tapatybes, siūlydamas pinigus už kiekvieną atskleistą pareigūno tapatybę, ginamojo advokatas pasakė, kad jo ginamasis neatsakys į šį klausimą, nesusijusį su įtarimu, o Antanas Kandrotas pasakė, kad į šį klausimą neatsakys.
Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris patalpintas K. Valentinavičiaus paskyroje viešoje grupėje „Bendra – Didysis Šeimos gynimo maršas“, kuris buvo tiesiogiai transliuotas. Įrašo laike 25.37 filmuojamas A. Kandrotas, kuris kalbasi su policijos pareigūnu, policijos pareigūnas sako: „Aš prašau paprasčiausiai, kad žmonės kol kas atsitrauktų, kadangi leidimas nebuvo suderintas, taip?“ A. Kandrotas atsako: „Nu žiūrėkit leidimas, kai tauta reikalauja, leidimų nereikia…“
Į tyrėjo klausimą, kaip gali paaiškinti šiuos žodžius, kad leidimo nereikia, kai tauta reikalauja, ar nemano, kad šie žodžiai pasakyti mitinguotojų minioje išprovokavo juos toliau likti prie Seimo rūmų ir nesiklausyti pareigūnų raginimų palikti Seimo rūmų prieigas, atsakė, kad tai yra frazė ištraukta iš konteksto ir jo nuomonė. Tai buvo dviejų asmenų pokalbis, jo ir operacijų vadovo. Mano, kad to pokalbio mitinguotojai negirdėjo.
Toliau vaizdo įrašo laike nuo 26.55 filmuojamas A. Kandrotas, kuris kalbasi su policijos pareigūnu, A. Kandrotas sako: „Tegul išeina Landsbergis ir kalba, tegul išeina Landsbergis ir tikrai aš galiu pasakyti, kad jeigu aš pasakysiu, paprašysiu žmonių ir jie išeis, jie kaip čia susirinko, jie taip ir išeis, bet yra sąlyga, tegul išeina Landsbergis“.
Į tyrėjo klausimą, jcaip galite paaiškinti savo žodžius, kad jei jūs pasakysite žmonėms išeiti, jie išeis, kodėl žmonės jūsų klausytų, atsakė, kad jis „blefavo“ kalbėdamas su pareigūnu. Šis pareigūnas buvo operacijų vadovas ir jis turėjo netiesioginį ryšį su Seimo nariais, esančiais Seime. Siekdamas jį labiau įtikinti, pasakė tokią frazę. Puikiai žino, kad Landsbergis yra bailys ir jis neišeitų kalbėtis su minia.
Toliau vaizdo įrašo laike nuo 28.23 A. Kandrotas kalba: „Tegu jis pažadės, kad nebus
priverstinės vakcinacijos, jeigu jis apgaus, šitie visi žmonės pas jį prie namų susirinks, aš net neabejojo, aš net… sekantis mitingai bus ne čia, bus prie namų pas kiekvieną, sakau Pranskietis bus pirmas, aš tikrai suorganizuosiu pas jį mitingą prie namų, tegul ruošiasi“.
Į tyrėjo klausimą, kaip gali paaiškinti šiuos savo žodžius, atsakė, kad kadangi pranešime apie įtarimą šito nėra, neatsakys į šį klausimą.
Toliau vaizdo įrašo laike nuo 33:23 filmuojamas A. Kandrotas, kuris stovi su kitais mitingo dalyviais ir sako: „Jeigu kas trenks iš pareigūnų aš trenksiu tam, čia iškart galiu pasakyt“.
Į tyrėjo klausimą, kaip galite paaiškinti šiuos savo žodžius, ar nemanote, kad tokiais savo žodžiais išprovokavo minią nepaklusti pareigūnų teisėtiems nurodymams, atsakė, kad jo mintis buvo kitokia, o būtent, norėjo pasakyti, kad jeigu kas nors trenks kam nors iš pareigūnų, jis tam trenks. Tiesiog praleido tuos du žodžius per skubėjimą.
Toliau vaizdo įraše, laike nuo 1.06.40 filmuojamas A. Kandrotas, kuris priėjęs prie Seimo vartų, bendrauja su Seimo nariu Petru Gražuliu, po ko A. Kandrotas atsisuka į mitingo dalyvius ir sako: „Visi įstatymai priimti“. Toliau vaizdo įraše, laike nuo 1.09.00 filmuojamas A. Kandrotas, kuris paėmęs mikrofoną kreipiasi į mitingo dalyvius, A. Kandrotas sako: „Žodžiu esmė tame, visi įstatymai, kuriems šiandien mes priešinomės yra priimti“, po šių A. Kandroto žodžių minia pradeda rėkti.
Į tyrėjo klausimą, kokie konkrečiai įstatymai, kuriems priešinatės, 2021-08-10 buvo priimti, atsakė, kad buvo priimtas įstatymas dėl papildomų įgaliojimų išplėtimo kariams, (t. 95 b. 1. 123-130)
Antano Kandroto, apklausto kaip įtariamasis 2022-03-17 parodymais, kuriuose jis parodo, kad jis su jam pareikštu įtarimu susipažino gerai, jo esmę suprato, kaltės neprisipažįsta. Jis dėl veikos numatomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d., parodymų šios apklausos metu neduos. Parodymus apie tai pateiks atskirai surašęs raštu. Apie kitą jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką šioje byloje jau yra davęs ir tų parodymų laikosi, (t. 95 b. 1. 160-161)
Nukentėjusiosios Vidos Uselienės 2021-08-11 parodymais, kuriuose ji parodė, kad ji dirba Viešojo saugumo tarnybos, jaunesniąja specialiste, Kauno dalinio 1-osios kuopos 1-ame būryje. Parodė apie 2021-08-10 riaušių prie LR Seimo eigą bei davė parodymus apie asmenis, kurie minėtų riaušių metu kurstė bei provokavo minią, tarp kurių buvo asmuo, kuris su garsiakalbiu skleidė informaciją miniai, užvedinėjo minią savo kalbomis, šnekėjo, kad „kol kas jie taikiai mitinguoja, tačiau rugsėjo mėnesį ateis su ginklais“. Nurodė, kad šiuos asmenis galėtų atpažinti, (t. 16 b. I. 20-26)
Nukentėjusiosios Vidos Uselienės 2021-09-30 parodymais, kuriuose ji papildė anksčiau savo duotus parodymus, pateikė detalesnius paaiškinimus apie 2021-08-10 riaušių prie LR Seimo metu pastebėtus asmenis, kurie minėtų riaušių metu kurstė bei provokavo minią, tarp kurių buvo asmuo, kuris su garsiakalbiu skleidė informaciją miniai, užvedinėjo minią savo kalbomis, šnekėjo, kad „kol kas jie taikiai mitinguoja, tačiau rugsėjo mėnesį ateis su ginklais“. Nurodė, kad šiuos asmenis galėtų atpažinti, (t. 16 b. 1. 35-38)
2021-09-30 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų kartotekų protokolu, kuriame nukentėjusioji V. Uselienė kartotekoje Nr. 2 atpažino vyrą, esantį nuotraukoje Nr. 1, t. y. Antanas Kandrotas, apie kurį davė parodymus, jį apklausose paminėjo kaip Nr. 1, šis vyras su garsiakalbiu skleidė informaciją miniai, užvedinėjo minią savo kalbomis. Jis skandavo „Sukilkim, nepasiduokim“ „užvedinėjo“ visą minią, (t. 16 b. 1. 48-54)
2021-11-19 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų kartotekos protokolu, kuriame nukentėjusysis M. Bagonas kartotekoje Nr. 2 atpažino asmenį pažymėtą Nr. 1, tai A. Kandrotas, kuris 2021-08-10 riaušių metu buvo prie LR Seimo bei reikšdavo antikonstitucinius šūkius, kad versti valdžią ir panašiai, (t. 17 b. 1. 22-27)

Nukentėjusiojo – civilinio ieškovo Aido Mazio 2021-08-12 parodymais, kuriuose jis parodė, kad dirba Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Tarnybos organizavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu. Davė parodymus apie 2021- 08-10 riaušių prie LR Seimo eigą. Parodė, kad kai žmonės pradėjo blokuoti išėjimus iš LR Seimo pastato, pasirodė A. Kandrotas, kuris reikalavo, kad iš LR Seimo išeitų valdantieji, po ko jie, galimai, atlaisvins išvažiavimą, (t. 17 b. 1. 90-94)
Nukentėjusiojo – civilinio ieškovo Aido Mazio 2021-11-15 parodymais, kuriuose jis nurodė, kad lieka prie anksčiau duotų parodymų bei juos papildė detalesniais paaiškinimais apie 2021-08-10 riaušių prie LR Seimo eigą. Parodė, kad pasibaigus sankcionuotam mitingui, A. Kandrotas kalbėdamas per garsiakalbį, reikalavo, kad su susirinkusiais išeitų pasikalbėti Seimo nariai, nurodė, kad žmonės pasitrauks nuo Seimo, jei kažkas iš Seimo išeis pasikalbėti su susirinkusiais.(t. 17 b. 1. 95-104)
Nukentėjusiojo Vaido Maziliausko 2021-09-03 parodymais, kuriuose jis parodė, kad yra Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 3 PK vyriausiasis tyrėjas, 2021-08-10 mitingo metu buvo paskirtas dirbti „Dialogo grupėje“. Parodė, kad po protesto-mitingo praėjus viešoje erdvėje pradėjo skelbti dialogo grupės narių nuotraukas, po kuriomis įvairūs asmenys, tame tarpe ir A. Kandrotas, skelbė jog jie buvo vos ne pagrindiniai riaušių kurstytojai. Dar matė ir savo nuotraukas iš darbinės veiklos, kaip supranta duomenys apie jį buvo renkami viešoje erdvėje, iš straipsnių apie renginius, kuriuose jis dalyvavo ir kuriuose buvo skelbiamos jo nuotraukos su tarnybine uniforma. Komentarai po nuotraukomis buvo neigiamo turinio, dėl to, ne tik jis, bet ir jo Šeimos nariai, kiti artimi giminaičiai, patyrė moralinę žalą, nes buvo skelbiama tikrovės neatitinkanti, šmeižikiška informacija, (t. 18 b. 1. 3-10)
Nukentėjusiojo Vaido Maziliausko 2021-11-17 parodymais, kuriuose jis patvirtino savo anksčiau duotus parodymus bei nurodė, kad po viešojoje erdvėje paskleistos apie jį informacijos, sulaukė gausybės neigiamo turinio, jį pašiepiančių ar įžeidžiančių, asmeninių žinučių. Taip pat, po šio įvykio, jį ne kartą atpažino gatvėje praeiviai, kurie jį pamatę apkalbinėjo, vadino provokatoriumi ir pan. Dėl paminėtų aplinkybių jis ir jo Šeimos nariai patyrė moralinę žalą. (t. 18 b. 1. 16-21)
2021-11-30 apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėtos nukentėjusiojo V. Maziliausko pateiktos nuotraukos iš socialinio tinklo „Facebook“ bei „Messenger“ programėlės, kuriose užfiksuoti viešai paskelbti įrašai, žinutės bei susirašinėjimai susiję su paskelbtomis policijos pareigūnų nuotraukomis bei jų įvardinimu kaip riaušių provokatoriais, (t. 18 b. 1. 22-42)
Liudytojo Tomo Tomilino 2021-09-03 parodymais, kuriuose jis parodė, kad yra Seimo narys. 2021-08-10 buvo Seime. Dienos metu pastebėjo, kad prie Seimo vyksta mitingas. Visą dieną girdėjosi mitingo garsai, girdėjosi kažkokio garsinio įtaiso sirenos. Jis dienos metu į tai didelio dėmesio nekreipė. Kai baigėsi posėdis per langą pamatė, kad yra užblokuoti Seimo vartai. Tai matėsi pro stiklinį tunelį, kuris jungė Seimo Il-uosius ir III-iuosius rūmus. Tai jis nufotografavo (nuotrauka padaryta 18.35 vai.). Matėsi, kad prie Seimo vartų stovi du policininkai su liemenėmis, kiti policijos pareigūnai, o prieš juos prie pat vartų stovi žmonių būrys. Tada grupė Seimo narių prie III-ųjų rūmų išėjimo gavo apsaugos darbuotojų rekomendaciją neišeiti. Tuo metu kartu buvo V. Bakas, S. Jovaiša, A. Navickas ir jis. Tačiau jie spontaniškai nusprendė išeiti, nes tuo metu jis jokios baimės nejautė. Jam atrodė, kad, nors mitingas baigėsi, tačiau žmonės vis tik norėjo bendrauti. Tada jis su minėtais Seimo nariais išėjo iš Seimo pastato, tačiau tuo metu pastebėjo judėjimo „Būkime vieningi“ vėliavas. Jų buvo 3-4 ir buvo gana proporcingai pasiskirsčiusios tarp žmonių. Šis judėjimas (organizacija) yra marginalus, antivalstybiškas (aktyvus jų veikėjas yra Vaidas Lėkštutis). Jam susidarė įspūdis, kad minios reakcija į pasirodžiusius Seimo narius iš karto buvo priešiška. Pasigirdo šūksniai, švilpimas, šaukimas „Gėda“, tik pamačius Seimo narius. Prie pat III-ųjų Seimo rūmų stovėjo A. Navicko ir S. Jovaišos

automobiliai. Šie pradėjo eiti link automobilių. Tada pastebėjo, kad A. Navickui užtvėrė kelią ir neleido praeiti. Jis tada buvo kartu su A. Navicku, ėjo kartu su juo šalia, nes norėjo jį apsaugoti, bandė rankomis užtverti artimą priėjimą prie jo, atstatė vieną ranką į priekį. Suprato, kad jam buvo tiesiog apribota laisvė, nes žmonių kūnais jam specialiai buvo užtvertas kelias. Jis jį taip privedė prie automobilio. Jis su juo buvo neilgai gal 0,5-1 minutę, o po to atsitraukė. Po to jis pastebėjo, kad policijos pareigūnai A. Navicką nuvedė atgal į Seimą. Matė, kad S. Jovaiša link Seimo vedė policijos pareigūnai. Jis pats ir V. Bakas liko lauke kalbėti su žmonėmis. Jo žmonės klausė, ar tikrai šiandien Seimo nariai prabalsavo prieš juos. Jautėsi, kad žmonės yra įpykę. Jo nuomone, žmonės buvo sunerimę, kad Seimas, nepaisė jų nuomonės ir priėmė įstatymus prieš juos. Jo nuomone, žmonės buvo specialiai sukurstyti dėl tos dienos Seimo balsavimų, kad šie buvo neva nukreipti prieš juos. Tą dieną Seimas svarstė ir dėl kariuomenės panaudojimo valdant neteisėtos imigracijos klausimą. Tai, kad žmonės buvo sukurstyti ir suklaidinti sprendžia iš to, kad tą dieną nebuvo sprendžiama dėl kariuomenės panaudojimo prieš žmones, sprendžiant pandemijos klausimus. Jam bendraujant žmonės sakė, kad tai, kad Seimo nariai balsavo prieš žmones, jiems sakė vadinamas „Celofanas“ ir Seimo narys P. Gražulis. Vėliau jis matė įrašą, kurį pridėjo prie savo policijai nusiųsto 2021-08-13 pareiškimo, kad „Celofanas“, būdamas prie Seimo vartų sako per garsiakalbį, kad jis perduoda P. Gražulio informaciją, kad 100 Seimo narių balsavo prieš žmones ir, kad tik 3 Seimo nariai buvo už žmones. Įrašas buvo daromas apie 17.35 vai. Tą vakarą jis bendravo su daug žmonių ir atsakinėjo į daugybę klausimų – apie skiepijimą, apie pensijas, apie Seimo darbą. Apie 19.30 vai. priėjo pribėgo jaunuolis su kauke ir reiškė pretenzijas jam, kad jis pridavė juos policijai, kad ant Gedimino kalno buvo užrašas „TRUMP“. Jis tai suprato jau kaip agresiją. Jis prie Seimo buvo apie 2 valandas. Bendras bendravimo fonas buvo nei laibai agresyvus, nei labai taikus. Praėjus minėtoms dviems valandoms prie Seimo IlI-ų rūmų žmonių ženklai sumažėjo. Tada jis nuėjo į savo namus (Seimo bendrabutį). Paskui grįžo atgal prie III-jų rūmų. Tai buvo apie 20.30 vai. Ten jis paklausė policininkų, ar pavyko išvažiuoti Seimo nariams. Atsakė, kad kažkas išvažiavo (buvo kalbama apie išvažiavimą iš IlI-ųjų rūmų aikštelės). Tada jis nuėjo prie Seimo vartų iš A. Tumėno gatvės pusės. Matė, kad ten buvo daug žmonių. Žmonės pradėdavo skanduoti šūkius „Gėda“. Matė, kad aplink žmones vis vaikščiojo „Celofanas“, kuris pastoviai filmavo. Matė, kad jis tik kalbėjo su pavieniais žmonėmis. Tai jis stebėjo iš gana toli, apie 100 m atstumu. Matė, kad šioje vietoje buvo ir V. Bakas. Matė, kad ėjo žmogus su kamera ir LRT ženklu. Žmonės pradėjo rėkti, kad LRT čia nepageidaujama. Šį žurnalistą kūnais bandė nepraleisti arčiau Seimo. Taip pat matė, kad šį žurnalistą jau gelbėjo policijos pareigūnai. Apie 21.00 vai. išgirdo garsų sprogimą. Girdėjo tik didelį garsą. Matė, kad apie 21 vai. buvo mėtomi akmenys į policijos ir Seimo pusę. Akmenys buvo mėtomi į policijos pareigūnus su skydais pusę. Pareigūnai tuo metu stovėjo prie Seimo vartų. Girdėjo tik šūksnius ir matė, kad buvo mėtomi akmenys. Praėjus 1 valandai laiko policija po truputį, lėtai išprašė žmones toliau nuo Seimo. Policijos pareigūnai sakė žmonėms, kad čia nesaugu ir prašė eiti toliau. Gali pasakyti, policija elgėsi adekvačiai, nepastebėjo, kad ji pati provokavo konfliktus. Jis ten buvo iki apie 24 vai. Po to jis nuo Seimo pastato nuėjo, (t. 26 b. 1. 54-64)
Liudytojo Vitalij Vąitkevič 2021-11-29 parodymais, kuriuose jis parodė, kad 2021-08- 10 riaušių prie LR Seimo metu, matė, kaip iš Seimo vidinio kiemo išvažiavus keleiviniam autobusui, A. Kandrotas sustojo ant pėščiųįų perėjos, priešais autobusą. Sustojęs ant perėjos, A. Kandrotas užtvėrė kelią autobusui, autobusas buvo priverstas sustoti. Sustojęs ant kelio, jis kvietė ir kitus žmones stotis ant perėjos ir tokiu būdu užtverti kelią autobusui. Žmonės A. Kandroto paklausė ir dalis žmonių (20-30 žmonių) taip pat sustojo ant perėjos, užtverdami kelią autobusui. Tuo metu į autobusą susirinkusieji mėtė pavienius akmenis. A. Kadrotą atpažino iš pateiktos nuotraukos kartotekoje, (t. 18 b. 1. 156-168)
Liudytojo Aleksandr Naus 2021-08-27 parodymais ir 2021-11-17 asmens parodymo

atpažinti iš nuotraukų kartotekų protokolu, kuriuose jis parodė, kad dirba Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Tarnybos organizavimo skyriuje vyresniuoju specialistu. Davė parodymus apie 2021-08-10 riaušių prie LR Seimo eigą, vykdytas funkcijas. Atpažino A. Kandrotą kaip asmenį, kuris minėtų riaušių metu prieidavo prie A. Sabaliauskaitės, prašydavo iš jos mikrofono ir taip pat skatino žmones neišsiskirstyti (t. 20 b. 1. 15-19,20-27)
Liudytojo Justino Rainio 2021-08-30 parodymais, kuriuose jis parodė, kad yra Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 3 PK vyresnysis tyrėjas, 2021-08-10 mitingo prie LR Seimo metu buvo paskirtas dirbti „Dialogo grupėje“. Parodė, kad A. Kandrotas 2021-08-10 pasibaigus sankcionuotam mitingui prie LR Seimo metu, garsiai susirinkusiems sakė apsupti LR Seimą, blokuoti išėjimus, bandė su juo išprovokuoti konfliktą,
Parodė, kad po protesto-mitingo praėjus parai, socialinėje erdvėje pasirodė informacija su klausimais ir A. Kandroto prašymu identifikuoti jį kaip mitinge dalyvavusį „provokatorių“. Nuolat matė kaip viešinamos jo kaip policijos pareigūno nuotraukos su tarnybine uniforma, su neigiamo turinio komentarais (pridedama prie apklausos momentinės ekrano nuotraukos su šmeižiančio ir tiesos neatitinkančia informacija). Stebint elektroninėje erdvėje viešinamą tiesos neatitinkančią informaciją, A. Kandrotas savo socialinio tinklo Facebook paskyroje „Knygnešys gyvai“ viešai skelbė jo duomenų ir asmens tapatybės „medžioklę“. Pirmą dieną už informaciją buvo siūloma 100 eur., ko pasėkoje per savaitę ši suma išaugo iki 500 eur. (t. 20 b. 1. 48-61)
2021-08-30 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėtos liudytojo J. Rainio pateiktos momentinės ekrano nuotraukos, kurias jis pateikė 2021-08-30 apklausos metu ir kuriose užfiksuoti vaizdai su iš A. Kandroto „Facebook“ paskyros „Knygnešys gyvai“ įrašais su tiesos neatitinkančia informacija, neigiamo turinio komentarais apie Justiną Rainį, (t. 20 b. 1. 62-65)
Liudytojo Tauro Jakelaičio 2021-12-21 parodymais, kuriuose jis davė parodymus apie 2021-08-10 riaušių ir mitingo prie LR Seimo eigą bei pateikė USB laikmeną su vaizdo įrašais ir nuotraukomis iš minėtų riaušių bei mitingo, (t. 31 b. 1. 29-32)
2022-01-12 apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėti liudytojo Tauro Jakeliačio pateikta USB laikmena su trimis vaizdo įrašais ir penkiomis nuotraukomis iš 2021-08-10 mitingo bei riaušių, vykusių prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų. Pateiktame vaizdo įraše užfiksuotas A. Kandroto pokalbis su Vilniaus aps. VPK VTV viršininku Dainiumi Daukantu minėtų riaušių metu. (t. 31 b. 1. 37-41)
Liudytojo Aro Vyturio Sutkaus 2022-01-05 parodymais ir 2022-01-05 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų kartotekų protokolu, kuriuose jis davė parodymus apie 2021-08-10 mitingo bei riaušių prie LR Seimo eigą bei atpažino A. Kandrotą, kaip asmenį, kuris 2021-08-10 riaušių prie LR Seimo metu ginčijosi su policijos pareigūnais. Girdėjo kaip jis policijos pareigūnams aiškino, kad Lietuvos liaudies partijos valdybos pirmininkas Aras Sutkus yra išėmęs leidimą piketui, ir kad pareigūnai aiškintųsi su juo. (t. 31 b. 1. 184-188, 189-192)
2022-01-20 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėtos 2021-09-07 liudytojo Mykolo Juodelės pateiktos fotonuotraukos, kuriuose matosi 2021-08-10 prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų užfiksuoti žmonės bei jų veiksmai. Pateiktose nuotraukose matosi A. Kandrotas mitingo metu kalbantis ant scenos, (t. 25 b. 1. 40-45)
2022-01-18 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėta 2021-09-10 liudytojo Justino Auškelio pateiktos fotonuotraukos, kuriuose matosi 2021-08-10 prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų užfiksuoti žmonės, tarp kurių nustatytas ir A. Kandrotas. (t. 25 b. 1. 70- 74)
2022-01-13 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėta liudytojo Justino Stacevičiaus ir kito „LRT.LT“ fotografo Domanto Umbraso pateiktos nuotraukos su užfiksuotais vaizdais iš 2021-08-10 prie LR Seimo vykusio mitingo bei riaušių, kuriuose užfiksuotas ir A.

Kandrotas. (t. 25 b. 1. 144-149)
2021-08-16 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrėtos socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadinimais „Knygnešys“, „Knygnešys Gyvai“, kurios priklauso Antanui Kundrotui. Paskyroje „Knygnešys“ užfiksuota kaip Antanas Kandrotas skelbia pareigūno, kuris 2021-08-10 dirbo riaušių metu, nuotraukas ir siūlo už jo duomenis atlygį. Antanas Kandrotas savo paskyroje „Knygnešys Gyvai“, 2021-08-13 paskelbia kitą nuotrauką su pareigūno atvaizdais ir virš nuotraukos parašytu vardu ir pavarde, (t. 94 b. 1. 143-145)
2021-08-17 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėtas vaizdo įrašas iš „Facebook“ socialiniame tinkle esančios grupės „Knygnešys Gyvai“, kurio gyva transliacija vyko 2021-08-13 20:19 vai. ir kurį transliavo Antanas Kandrotas. Vaizdo rašė Antanas Kandrotas paskelbia, kad sukurta grupė „Nukentėjau nuo policijos 2021-08-10 mitinge“, pasako, kad policijos pareigūnas, kuris buvo slaptas policijos pareigūnas mitinge, yra Justas Rainys iš 3 policijos komisariato, pateikia savo vertinimą dėl minėto pareigūno veiksmų bei nurodo ką planuoja toliau atlikti. Antanas Kandrotas ragina prisijungti prie grupės „Nukentėjau nuo policijos 2021-08-10 mitinge“, prašo parašyti grupėje savo istoriją, ragina žmones komentaruose suteikti informaciją, kuri padės atskleisti purškusių dujas policijos pareigūnų tapatybę už tai žadėdamas atlygį, (t. 94 b. 1. 146-150)
2021-08-20 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrėti vaizdai ir vaizdo įrašai iš 2021-08-10 prie LR Seimo rūmų vykusių riaušių ir nustatyta, kad Antanas Kandrotas ragino kitus bei pats kartu su kitais asmenimis blokavo Viešojo saugumo tarnybos autobusui kelią. Taip pat apžiūrėta „Facebook“ anketa „Knygnešys“, kurioje matoma, kad yra prašoma už atlygį pateikti informaciją apie nuotraukoje esanti asmenį, (t. 94 b. 1. 151-153)
2021-08-31 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrėtas „Facebook“ „Knygnešys Gyvai“ anketos, gyvos 2021 metų Rugpjūčio 10 d., 20:35 vai. transliacijos, vaizdo įrašas, kuriame A. Kandrotas filmavo save ir kvietė žmones atvykti prie Seimo, po ko vėliau įvyko riaušės, (t. 94 b. 1. 154-156)
2021-09-09 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrėtas „Facebook“ „Kipras Valenti“ anketos vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotos Antano Kandroto sakytos kalbos miniai ir policijos pareigūnui bei atlikti veiksmai 2021-08-10 prie LR Seimo rūmų vykusių įvykių (riaušių) metu. (t. 94 b. 1. 157-159)
2021-09-22 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrėta socialinio tinklo „Facebook“ paskyros pavadintos „Knygnešys“ ir „Knygnešys gyvai“. Analizuojant paskyrą „Knygnešys gyvai“ bei joje patalpintą turinį nustatyta, kad vaizdo įrašuose save filmuoja ir aktyviai dalinasi įvairia informacija Antanas Kandrotas, šią paskyrą administruoja trys asmenys, (t. 94 b. 1.160-166)
2021-09-08 kratos kaltinamojo Antano Kandrato naudojamame automobilyje protokolu, kuriame pažymėta, kad kratos metu rasta ir paimta: vartojimo kredito sutartis; A4 formato lapas su užrašais; automobilio registracijos liudijimas.(t. 94 b. 1. 175-179)
2021-09-15 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrima vartojimo kredito sutartis ir A4 formato lapfs su rankraštiniais užrašais, kurie buvo rasti ir paimti atliekant kratą Antano Kandroto naudojamame automobilyje. Apžiūros metu nustatyti rankraštiniai užrašai susiję su 2021-08-10 prie LR Seimo rūmų vykusiomis riaušėmis, (t. 94 b. 1. 187-189)
2021-09-09 kratos kaltinamojo Antano Kandroto gyvenamojoje vietoje — bute ir jam priskirtame rūsyje protokolu, kuriame pažymėta, kad kratos metu rasta ir paimta: pasas Antano Kandroto vardu; mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI: 351832197447650, su SIM kortele, (t. 95 b. 1. 45-49)
2021-09-08 kaltinamojo Antano Kandroto asmens kratos protokolu, kuriame nayvmima kad asmens kratos metu Antanas Kandrotas pateikė: pasą, Antano Kandroto vardu;

techninį pasas, Nr. CD 1145; pultelį su pakabuku (bokso pirštinė); dokumentą su užrašu „Diplomatic passport“, Antano Kandroto vardu, Nr. 0071235; mobiliojo ryšio telefoną Samsung, IMEI: 354468114917579; mobiliojo ryšio telefoną Iphone, suskilusiu ekranu; juodą piniginę; asmens tapatybės kortelę; ID kortelę, Nešte, įmonės kortelę; kortelę Visa, Caixabank, Antano Kandrato vardu; kortelę Caixabank, Antano Kandroto vardu; kortelę Adestas MyBox, salud, Antano Kandrato vardu; klubo nario pažymėjimą, 2018-12-28, Antano Kandroto vardu, sporto klubo Autoralis, Nr. 111; kortelės dėklą, Telia M. Parašas; du banknotus, dviejų JAV dolerių; Sim kortelės dėklą, „orange“; lapelį su užrašu Tomas Ausiejus, a. k. <„.>; vizitinę kortelę, Vadim Jeriomenko; vizitinę kortelę PRC Kipras Bielskis; lankstinukus, 3 vnt.; automobilio raktą, Jaguar; 475 eurus; raktus, 6 vnt.. (t. 95 b. 1. 55-59)
2021-10-18 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrimas Antano Kandroto asmens kratos metu pateiktas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy A5“ IMEI 354468114917579 su įdėta SIM kortele Nr. 89371028004005735930. (t. 95 b. 1. 68-73)
2021-10-18 apžiūros protokolu, kuriame pažymėta, kad apžiūrimas Antano Kandroto asmens kratos metu pateiktas mobiliojo ryšo telefonas „iPhone X“ IMEI 354863093653387 su įdėta SIM kortelė Nr. 89370010100025551752. (t. 95 b. 1. 78-83)
2021-10-18 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūrimas kratos metu Antano Kandroto gyvenamojoje vietoje paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy A21s“ IMEI 351832197447650 su įdėta SIM kortele Nr.8944501103206474170. (t. 95 b. 1. 87-92)
2021-09-23 LTEC specialisto išvada Nr. 11-2196(21), kurioje nurodyta, kad tirti pateikti dokumentai – Passport O.S.J. Ecumenical Knights of Malta 07 No 000333 Antano Kandroto vardu ir Diplomatic Passport O.S.J. Knights of Malta Ecumenical No 0071235 Antano Kandroto vardu – nėra tikrų Nepriklausomo karinio Maltos ordino diplomatinio ir tarnybinių pasų ar bet kurios kitos valstybės oficialaus paso atitikmenys, neatitinka ICAO DOC 9303 reikalavimų ir Europos komisijos yra priskiriami netikriems, t. y., fantazijos dokumentams; fantazijos dokumentų blankų tikrumas, nesant oficialiai patvirtintų tokių dokumentų gamybos reikalavimų, nėra vertinamas. Abu dokumentai pagaminti spaustuviniu būdu, vidiniai puslapiai su vandens ženklais ir apsauginiais pluoštais, kiekvieno dokumento duomenų lape įklijuota spalvota asmens fotonuotrauka, atspaustas piršto atspaudas, duomenys įrašyti rašymo priemonėmis. Nustatyti, ar šie dokumentai atitinka organizacijos O.S.J. Ecumenical Knights of Malta (jei tokia egzistuoja) išduodamų dokumentų blankų gamybos ir išrašymo reikalavimus, galima tik pateikus tokių dokumentų pavyzdžius, (t. 95 b. 1. 107-109)
2021-10-01 Maltos ordino Ambasados pranešimu, kuriame nurodyta, kad Antanas Kandrotas nėra Maltos Ordino ambasados Lietuvoje darbuotojas, jam nebuvo išduotas Maltos Ordino diplomatinis pasas, o taip pat Maltos Ordino ambasada jam nesuteikė jokių įgaliojimų. Maltos ordino Ambasada Lietuvoje su šiuo asmeniu nėra turėjusi jokių reikalų ir nežino jo veiklos, (t. 95 b. 1. 115-116)
2022-01-28 apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėtas vaizdo įrašas pavadinimu „Lietuvos Šeimų Sąjūdis Mitingas prie Seimo 2021-08-10“, kuriame girdimos ir matomos nuo scenos pasisakiusių asmenų kalbos 2021-08-10 mitingo prie LR Seimo metu. Vaizdo įraše užfiksuoti ir Astros Genovaitės Astrauskaitės, Antano Kandroto, Andriaus Lobovo, Adelinos Sabaliauskaitės pasisakymai, (t. 12 b. 1. 105-146)
2021-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis LR BPK 154 str., pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos A. Balkaitienės nutartimi, buvo atlikta elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas Antano Kandroto atžvilgiu.
2021-08-13 17:33:32 kontrolės metu užfiksuotas Vytauto Šustausko ir Antano Kandroto

pokalbis apie organizuojamą rugsėjo 10 d. mitingą ir jo leidimų panaikinimą, apie apie riaušių metu į LR Seimą akmenų mėtymą, apie leidimų išdavimą renginiams.
2021-08-14 18:48:39 užfiksuotas Antano Kandroto ir Ramūno Leipaus pokalbis apie VšĮ „Knygnešys“.
2021-08-13 18:34:07 ir 2021-08-13 19:17:00 užfiksuoti Antano Kandroto ir Petro Gražulio pokalbiai apie ikiteisminio tyrimo metu nustatytą Gvidijų Repšį bei Vilniaus aps. VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato pareigūną.
2021-08-14 10:38:02 užfiksuotas Antano Kandroto ir Petro Gražulio pokalbis apie provokatorių paiešką už 100 eurų atlygį, taip pat apie vaizdinės medžiagos, kurioje užfiksuotas pareigūnas mėtantis akmenis riaušių metu paiešką ir tai galinčių patvirtinti liudytojų paiešką, (t. 13 b. 1.1-19)
2022-03-17 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolu, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis LR BPK 154 str., pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos L Mikužytės nutartimi, buvo atlikta elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas Antano Kandroto atžvilgiu.
2022-02-08 09:43:45 užfiksuotas Antano Kandroto ir Astros Genovaitės Astrauskaitės pokalbis apie renginius, gautas paramas ir švaistomas lėšas. Pokalbio metu A. G. Astrauskaitė sako, kad jai reikia iš kažkur įsigyti ginklą, nes ji šaudys. Toliau kalba apie A. G. Astrauskaitės atsisakymą duoti parodymus spec. liudytojos apklausos metu. (t. 13 b. 1. 185-189)

 1. IGOR SIUBAROV, apklausto kaip įtariamasis 2021-08-11 parodymais, kuriuose jis parodė, kad kaltės nepripažįsta. Lietuvių kalbą moka, vertėjas jam nereikalingas. Jokiose psichiatrinėse įstaigose niekada nesigydo, narkologinėje įskaitoje neįrašytas, galvos traumų taip pat neturėjo. 2021-08-10 apie 21 vai. jis buvo namie, Vilniuje, kartu su Aurimu, kuriam apie 25 metus ir Justu Mulium (dėl pavardės gali klysti), kuriam apie 27 metai. Minėti asmenys gyvena (jie nuomojasi butą) ir dirba kartu. Per „Facebook“ pamatė, kad daug įvairių žmonių dalinosi vaizdine medžiaga iš įvykių prie Seimo. Jiems tapo smalsu kas ten vyksta ir visi trise taksi automobiliu nuvyko prie Seimo. Taksistas juos išleido toliau nuo Seimo, nes visur keliai buvo uždaryti ir iki Seimo jiems teko paeiti. Nuėjo į patį minios centrą, bet nieko blogo nedarė, jis tik šūkavo garsiai, paskui iš kažkokio žmogaus paėmė plakatą. Tuo metu policijos pareigūnai jam liepė atsitraukti ant šaligatvio ir jis atsitraukė, tačiau vėliau vėl priėjo arčiau ir pareigūnas jį pastūmė skydu bei papurškė dujų į akis. Po šio veiksmo pareigūnai bandė jį traukti link savęs, bet jis ištrūko ir pabėgo. Jis beveik nieko nematė, nepažįstami žmonės nuvedė jį prie kažkokio automobilio kur jam pienu kažkas plovė akis. Paskui jis vėl grįžo į minią ir stovėjo. Negali pasakyti kodėl grįžo, turbūt iš smalsumo. Savo draugų, po to, kai jam papurškė dujų į akis, jis jau nebematė. Negali pasakyti kam paėmė į rankas plakatą, buvo išgėręs 4 skardines alaus. Tada jis atsisėdo ant šaligatvio, ten sėdėjo su kitais žmonėmis, dainavo dainas. Pamena, kad pareigūnai pradėjo eiti link žmonių ir purkšti dujas ir taip buvo sulaikytas. Sulaikomas jis nesipriešino. Pareigūnų nurodymų atsitraukti nuo pastato jis negirdėjo, nes visi aplinkui kažką šaukė, rėkė. Su savimi jokių sprogstamųjų užtaisų neturėjo, akmenų taip pat. Turėjo tik telefoną, kuriuo filmavo žmones, bet tai buvo dar iki to, kol paėmė į rankas plakatą. Nurodė telefono atrakinimo kodą. Jokio turto jis negadino, akmenų nemetė, nes jų neturėjo. Matė, kad iš minios kažkas mėtė akmenis į pareigūnų pusę. Pareigūnams jis nesipriešino, jokių smūgių pareigūnams nesudavė. Iš įtarime išvardintų asmenų nieko nepažįsta, (t. 96 b. 1. 121-122)
  Igor Siubarov, apklausto kaip įtariamasis 2021-08-16 parodymais, kuriuose jis parodė, kad pageidauja duoti papildomai parodymus ir nori pasakyti, kad prisipažįsta dėl neteisėtu savo veiksmu, t. v. dėl to. kad metė viena karta akmeni i policijos automobilio pusę,

nepamena ar daugiau kartų galėjo tai daryti, neatmeta tokios galimybės. Puikiai pamena, kad stovėjo aikštelėje, kurios grindinys buvo akmenuota skalda, jis pakėlė nuo žemės akmenį ir metė jį į policijos automobilių pusę. Nematė ar jo mestas akmuo atsitrenkė į policijos automobilį. Taip pat nematė ar jis galėjo apgadinti policijos automobilį. Paskui išgirdo iš protestuotojų prašymą, kad nustotų mėtyti akmenis ir jis liovėsi juos metęs. Negali paaiškinti, kodėl metė akmenį, galimai dėl to, kad visa minia buvo įsiaudrinusi ir mėtė į policijos automobilius akmenis, o jis pasidavė minios elgesiui ir pats pasielgė lygiai taip pat. Negirdėjo jokių raginimų mėtyti akmenis ar kitus daiktus į pareigūnus ar jų automobilius. Niekas neagitavo to daryti, pasielgė spontaniškai ir dėl to gailisi. Pirminėje apklausoje minėjo savo pažįstamus asmenis Aurimą ir Justą Muliuolį su kuriais atvyko į mitingą prie Seimo. Visą laiką jie buvo kartu, kai metė akmenį, tai jie buvo kažkur netoliese, tačiau jis negali konkretizuoti ką jie tuo metu darė. Kartu su šiais vaikinais dirbo statybų įmonėje UAB „Obesta“. Pirminėje apklausoje minėjo, kad nieko blogo nedarė, tik šūkavo, tai pasakydamas turėjo galvoje tai, jog dainavo garsiai, kai protesto metu buvo įjungta muzika, jokių šūksnių tokių kaip „lauk Seimą“ ar panašiai jis nešūkavo. Atsimena, kad Aurimas buvo apsirengęs baltos spalvos džemperiu, kuris išmargintas juodos spalvos taškeliais, o Justas tamsios spalvos (galimai pilkos) džemperiu (užsegamas užtrauktuku), galimai mėlynos spalvos džinsais, mūvėjo tamsios spalvos kedus, turėjo su savimi juodos spalvos kuprinę, jei neklysta ant jos buvo užrašas NIKE. Protesto metu negirdėjo pareigūnų raginimo atsitraukti ir protestuoti 75 metrų atstumu, tik paskui, kai prie pareigūnų vaikštinėjo su plakatu, girdėjo eilėje sustojusių pareigūnų reikalavimus atsitraukti. Kažkuriam laikui atsitraukė, tačiau vėl grįžo prie pareigūnų ir toliau vaikščiojo prie jų su plakatu. Kadangi nepakluso eiliniam jų reikalavimui atsitraukti, todėl jam buvo papurkšta dujomis, po ko pareigūnai bandė jį sulaikyti, tačiau jis nuo jų pabėgo. Kažkas iš protestuotojų išplovė jam akis ir jis maždaug po 10-15 min. grįžo į protestuotojų minią. Buvo prie protestuotojo, kuris turėjo vėliavą. Jie dainavo, po kurio laiko jis iš jo paėmė vėliavą ir su ja vaikščiojo, nieko neskandavo ir nerėkavo. Nežino kodėl buvo sulaikytas, galimai dėl to, kad įkyrėjo vaikščiodamas prieš pareigūnus su plakatu ir vėliava. Nežino ar jį sulaikę pareigūnai matė kaip jis metė akmenį. Akmenį metė iš karto po to, kai atvyko į mitingo vietą. Su plakatu ir vėliava vaikščiojo jau vėliau. Ėjo su vėliava, kai jį griebė ir sulaikė pareigūnai. Nepamena ar jie jam ką nors sakė, tačiau jis supratęs, kad gali būti sulaikytas, bandė išsisukti ir pabėgti nuo pareigūnų, t. y. priešinosi sulaikomas. Pirminės apklausos metu viską neigė, t. y. tai, kad metė akmenį į policijos automobilius ir tai, kad priešinosi pareigūnams, kai jie ketino jį sulaikyti. Pirminės apklausos metu buvo kaip ne savas, negalėjo normaliai galvoti, todėl ir neigė viską. Nori dar kartą pasakyti, kad jis neorganizavo ir neprovokavo smurtauti, gadinti turtą, neagitavo nei vieno minioje buvusio asmens priešintis policininkams ar kitiems pareigūnams, negali paaiškinti, kodėl taip elgėsi, galimai dėl to, kad buvo neblaivus.
Apklausos metu peržiūrėjęs pateiktą vaizdo įrašą gali pasakyti, kad jame atpažįsta Aurimą su kuriuo atvyko į protesto vietą, jis užfiksuotas dešiniame vaizdo įrašo krašte, jis filmuoja telefonu ir dėvi baltos spalvos džemperį su gobtuvu, kuris išmargintas taškeliais. Taip pat, vaizdo įraše mato save, apsirengusį geltonos spalvos džemperiu ir džinsiniais šortais, pakeliantį nuo žemės akmenį ir metantį į policijos automobilių pusę. Peržiūrėjęs vaizdo įrašą, parodo, kad nuo žemės (žolės) pakeltą akmenį metė jau antrą kartą į policijos automobilių pusę, nes pirmąjį akmenį metė, pakėlęs jį nuo skaldos grindinio. Vadinasi, į policijos automobilius akmenis metė du kartus. Įraše mato, kad Aurimas į policijos automobilius meta butelį, tačiau įvykio dieną to neužfiksavo. Kadangi nuoširdžiai prisipažįsta ir dėl to ką padarė nuoširdžiai gailisi, sutinka padėti policijos pareigūnams atliekant tyrimą, prašo esant galimybei paleisti jį iš suėmimo, nes laikas išbūtas suėmime jam labai daug kainuos. Neseniai baigęs mokslus ir mokymo įstaiga „Žirmūnų centras“ siuntė jį dirbti. Jei jis bus suėmime, tai negalės toliau dirbti bei turės atlyginti mokymo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias