Valdui Adamkui laikas į kalėjimą už slaptus CŽV kalėjimus

0

Kadangi Lietuvos vyriauysybė jau penkeri metai nesugeba išvesrsti Europos žmogaus teisių teismo sprendimo Abu Zubaydah prieš Lietuvą, redakcija pati išvertė minėtą sprendimą į lietuvių kalbą ir perdavė taip vadinamai generalinei prokuratūrai kartu su reikalavimu kuo greičiau ištirti Valdo Adamkaus nusikaltimus ir jį pasodinti, kol kas nenumirė.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-183687%22]}

Kaip žinia, mūsų mafijinė prokuratūra irgi daug metų nežinojo apie šį slaptą kalėjimą, nes „nebuvo jokių įrodymų”.

Šiame sprendime – daugiau nei 500 psl. įrodymų, ir tai yra įsiteisėjęs EŽTT sprendimas, kuį Lietuva jau įvykdė ir sumokėjo minėtam piliečiui priteistą sumą

Kadangi įsiteisėję teismo sprendimai yra neginčijami, taip vadinamai prokuratūrai tereikia tik nukopijuoti minėtą nuyatrtį ir pateikti kaltinamąjį aktą Valdui Adamkui ir VSD šefams. Ir pasodinti juos į kalėjimą ilgiems metams, nes jie padarė itin sunkius nusikaltimus – žmonių grobimus ir kankinimus

Kadangi mes puikiai suprantame, kad šioje bananų respublikoje minėti nusikaltėliai niekada nebus teisiami, tai belieka tik pasijuokti stebint, kaip visa „teisinė sistema” gelbės svylanti Valdo Adamkaus užpakalį.

Kam įdomu, gali paskaityti šį dokumentą, kuriame smulkiai aprašyti visi slaptų kalėjimo statyto ir žmonių kankinimo metodai. Beje, vienas iš teismo nutarties punktų skelbia:

 1. Todėl Teismas pripažįsta neabejotinai įrodyta, kad:
  (a) Lietuvos valdžios institucijos žinojo apie CŽV veiklos jos teritorijoje
  pobūdį ir tikslus tuo metu;
  (b) Lietuvos valdžios institucijos, pritardamos CŽV sulaikymo vietos
  „Violeta” steigimui, sudarydamos sąlygas CŽV naudotis jos oro erdve ir oro
  uostais bei užmaskuoti perdavimų lėktuvų judėjimą, teikdamos logistikos
  paslaugas, užtikrindamos CŽV patalpų apsaugą ir CŽV komandų su
  sulaikytųjų gabenimą sausuma, bendradarbiavo rengiant ir vykdant CŽV
  perdavimo, slapto sulaikymo ir tardymo operacijas savo teritorijoje; ir
  (c) Lietuvos valdžios institucijos, žinodamos CŽV veiklos jų teritorijoje
  pobūdį ir tikslus bei dalyvaudamos šios programos vykdyme, žinojo, kad
  sudarydamos sąlygas CŽV sulaikyti įtariamuosius terorizmu, įskaitant
  pareiškėją, savo teritorijoje, jos kėlė jiems rimtą Konvencijai
  prieštaraujančio elgesio pavojų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias