Žmonės buriasi nuversti landsbergių režimo

4

LANDSBERGIO KLIKOS APGAUTA TAUTA 

KREIPIMASIS Į PASAULIO TAUTAS IR SAVO TAUTOS PILIEČIUS 

DĖL SUVERENIOS IR NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VALSTYBINGUMO PRIPAŽININIMO IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2 alfonsas Norvaišas

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos Valstybės iniciatyvinė žmonių grupės 

Pirmininkas  Alfonsas Norvaišas

LIETUVOS PERKROVIMAS 2022 ĮVYKO IR 2022 METŲ GRUODŽIO 26 DIENĄ ĮREGISTRUOTA SUVERENI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS VALSTYBĖ

2022 m. gruodžio 26 d. buvo įregistruota ir paskelbta visam pasauliui Suvereni Nepriklausoma Lietuvos Valstybė.

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS Nr. 1                                                                             2022 metų gruodžio 10 diena

Mes, Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė,

susidedanti iš 11 ( vienuolikos narių), vadovaujantis1991-02-09 referendumu -TAUTOS VALIĄ,

1938-05-12 galiojančia Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11

suklastotais V. Lansbergio ir L. Sabučio dokumentais, atsižvelgiant sunkią ekonominę valstybės

padėtį, bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje ( G. Nausėda) v i e n i n g a i s u t a r i a m e,

kad būtinas konstitucinis Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės valdymas, formuojant

13 žmonių Vyriausybę.

N u t a r ė m e:

1. Apie formuojama 13 žmonių vyriausybę viešai pranešti visam pasauliui;

1. Atsiliepimų dėl formuojamos vyriausybės iš Lietuvos žmonių laukti 30 kalendorinių

Dienų (iki 2023-01-10 dienos) FB ,,Šlovė Lietuvai“, el. paštu: info@snlv.lt ir kt. ryšio

priemonėmis;

2. 2023-01-13 dieną, dėl vyriausybė formavimo, su Lietuvos žmonėmis diskutuoti gyvai

įvairiose Lietuvos vietose;

3. Siūloma iki 2023-01-13 dienos, Lietuvos žmonėms siūlyti kandidatus į 13 ministerijų:

Teisingumo; Vidaus reikalų; Sveikatos; Mokslo ir Švietimo; Ekonomikos ir Finansų;

Energetikos; Socialinės apsaugos ir darbo; Kultūros; Susisiekimo; Žemės ūkio ir ūkio;

Užsienio reikalų; Krašto apsaugos, Aplinkos.

4. Vyriausybės ministrų pavardžių neviešinti;

5. Žmonių Iniciatyvinės grupės pirmininku patvirtinti Alfonsą Norvaišą, gim.1974-06-30.

6. Sudėtinė šio protokolo dalis yra 1990-03-11 suklastoti 3 ( trys) Vytauto Lansbergio ir

Liudviko Sabučio rašyti/dokumentai. Kuriuos pamatyti galite svetainėje www.snlv.lt ir

www.snlv.ch

Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos Valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS    Nr. 2                                                                      2022 metų gruodžio 13 diena

Mes, Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11

( vienuolikos narių), vadovaujantis 1991-02-09 REFERENDUMU-TAUTOS VALIA 1938-05-12 galiojančia Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, 1990-03-11 suklastotais V. Landsbergio ir L. Sabučio dokumentais, atsižvelgiant į sunkią ekonominę valstybės padėtį, bei karo ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje (G.Nausėda) vi e n i n g a i  s u t a r i a m e, kad būtinas Suverenios ir nepriklausomos Lietuvos valstybės PREZIDENTAS.

Todėl n u t a r ė m e:

1. Paskelbti Visuotiną Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonių surašymą, tokią žinią

paskelbti viešai ir šiuo klausimu sudaryti 5 žmonių komisiją,;

2. Sudaryti 7 žmonių Laikiną Vyriausiąją rinkimų komisiją Prezidento rinkimams organizuoti;

3. Apie PREZIDENTO RINKIMUS viešai pranešti įvairiomis ryšio priemonėmis ir pasiūlyti Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos valstybės žmonėms siūlyti Prezidento kandidatūras iki 2022-12-30 dienos, o prezidento rinkimus organizuoti 2023 metų sausio 13 dieną, apie ką pranešti visam pasauliui ir JT;

4. Lietuvos valstybės iniciatyvinė žmonių grupė valstybės PREZIDENTU siūlo Alfonsą Norvaišą.

Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Iniciatyvinės žmonių grupės

PROTOKOLAS Nr. 3                                                                                         2023 metų sausio 16 diena

DĖL TRUMPINIO

Mes, Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės iniciatyvinė žmonių grupė, susidedanti iš 11 (vienuolikos narių), vadovaujantis 1991-02-09 REFERENDUMU – TAUTOS VALIA, 1938-05-12 galiojančia Lietuvos Konstitucija, Teisės viršenybe, Dangiškąją Konstitucija, v i e n i n g a i   

s u t a r i am e,  kad Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės pavadinimą vadinti trumpiniu –  LIETUVOS VALSTYBĖ. 

Todėl n u t a r ė m e:

1. Suverenią ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę vadinti LIETUVOS VALSTYBĖ ir apie tai pranešti visam Pasauliui;

Pasirašo iniciatyvinės grupės pirmininkas:                                                       Alfonsas Norvaišas

Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės iniciatyvinė žmonių grupė.

Pirmininkas: Alfonsas Norvaišas                                            Furka str.42,  3984 Fiesch, Šveicarija

KREIPIMASIS Į PASAULIO TAUTAS

DĖL SUVERENIOS IR NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VALSTYBINGUMO PRIPAŽININIMO IR SUTARČIŲ PASIRAŠYMO

2022 metų gruodžio 26 diena,

Šveicarija

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba išsirenka

pirmininku Kniaudiškio 54-osios rinkiminės apygardos deputatą Vytautą Landsbergį (dokumento Nr. I-4).

Tą pačią dieną išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis pradeda pasirašinėti nutarimus ir įstatymus, tačiau pažymime, kad jis įstatymus pasirašinėja jau ne kaip teisėtai išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, o kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas.

Kažkokiu būdu jis per vieną akimirką iš Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios

Tarybos pirmininko tapo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Tokiu būdu,

be teisėtų ir teisinių rinkimų ir žmonių valios išreiškimo, jis pakeitė ne tik savo asmeninį, kaip vadovo, statusą, bet ir politinę šalies sistemą bei visos šalies statusą. Tuo pačiu laiku Lietuvos Respublikos

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis kartu su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriumi Liudviku Sabučiu toliau klastojo įstatymus ir su nesančiomis kiekvienam iš jų priskirtomis pareigybėmis pasirašė įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją, ir už kelių akimirkų pasirašė įstatymą Nr.I-14 dėl šios Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos galiojimo sustabdymo.

Tokiu būdu, be Lietuvos žmonių žinios buvo suklastoti dokumentai, prisiimta sau vienvaldiška teisė

manipuliuoti visos Valstybės aukščiausiuoju žmonių Teisių dokumentu – KONSTITUCIJA, ( kuri yra priiminėjama arba atšaukiama tik visuotinio žmonių referendumo būdu) ir apgaulės būdu, įvestas Lietuvos Respublikos Pagrindinis laikinas įstatymas, kurio 2 straipsnyje sakoma, kad Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Teismas.

Tai yra valdžią, kuri priklauso Lietuvos Liaudžiai (DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO 2 str.), vykdo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretorius L. Sabutis.

Kyla klausimas, kada V. Landsbergis ir L. Sabutis buvo išrinkti žmonių būti Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininku ir sekretoriumi, ir kada jiems buvo suteikti tokie įgaliojimai?

Tokiu būdu atsiranda faktas, kad nusikalstama veika tyčia 1990-03-11 V. Landsbergis ir L. Sabutis,

neturėdami Lietuvos Žmonių -Tautos sutikimo, veikė jų vardu ir todėl iš anksto susitarę ir nusikalstamai bendrininkaudami stambiu mastu, sukčiaudami Žmonių pasitikėjimu, 1990-03-11 dieną išleido antikonstitucinį raštą, pavadintą Įstatymu Nr. I-11, kurio LTSR pavadino Lietuvos Respublika, t. y. įvykdė Suverenios Lietuvos Valstybinį perversmą.

Minėta nusikaltėlių grupė, nurodytų suklastotų dokumentų pagrindu, savo grupę įregistravo Vašingtone pavadinę korporaciją „Lietuva“ ir iki šiol veikia Lietuvos žmonių vardu, nors Lietuvos žmonių įgaliojimų neturi.

Priešingai, 1991-02-09 Lietuvos žmonės referendume išreiškė savo valią tik už Suverenią ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę, be jokių sąjungininkų.

Remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis teisės viršenybe, prašome:

1. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais V. Landsbergio ir L. Sabučio 1990-03-11

parašais suklastotus dokumentus:

– įstatymą Nr. I-11, kuriuo vadovaudamiesi LTSR pavadino Lietuvos Respublika, t. y. įvykdė

Suverenios Lietuvos Valstybinį perversmą;

– įstatymą Nr. I-13, kuriuo įgalino veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos

Konstituciją;

– įstatymą Nr. I-14 dėl Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos

galiojimo sustabdymo.

2. Pripažinti Suverenios ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Suverenumą ir Nepriklausomybę bei pasirašyti Tarptautinio politinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis.

Siekiant skaidriai kurti tikrą laisvą ir nepriklausomą valstybę jos pirmininkas Alfonsas Norvaišas

organizuoja nuotolinius susitikimus per zoom programą. Prie pokalbių gali prisijungti kiekvienas doras, sąžiningas ir padorus pilietis bei išsakyti savo nuomonę ir pageidavimus. Prisijungimo būdai ir laikas nurodyti svetainėse www.snlv.lt ir www.snlv.ch

Mūsų vaizdo konferencijas galite stebėti svetainėje www.snlv.ch/galerija.

Prašome visų Lietuvos piliečių dalintis šią informacija bei išsakyti savo nuomonę ir pageidavimus.

Kontaktai:

El.p. info@snlv.lt

Alfonsas Norvaišas                                                              Furka str.42, 3984 Fiesch, Šveicarija

4 thoughts on “Žmonės buriasi nuversti landsbergių režimo

  1. 555 pgslotเล่นแล้วปัง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแลลูกความปลอดภัยของสมาชิกอย่างใกล้ชิ PG SLOT เป็นสถานที่ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับเล่นเกมสล็อตออนไลน์

  2. slotด้วยระบบเกมใหม่ปัจจุบันของพวกเรา ได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น PG SLOT เล่นสล็อตผ่านมือถือ ก็ไม่มีหลุด เล่นได้ทุกระบบปฏิบัติการ จะเล่นโทรศัพท์มือถือเครื่องไหน คอมจำพวกใด

  3. pgเปิดเว็บบราวเซอร์ และไปที่เว็บไซต์ pg หรือเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าสู่ระบบการเข้าสู่เว็บไซต์เกมหรือบริการออนไลน์มักเป็นกระบวนการที่ง่ายและสะดวก

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias