Valstybė naikina savo piliečius itin žiauriai. Astos Rubinaitės pavyzdys

1

Ar tikrai Lietuva jau tapo nacistine, ar dar tik taps?

Atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas, tęsia pokalbį su kai kieno pamėgtu Pranu Pričkumi. Taip pat bandysime susisiekti su Lietuvoje ir ES persekiojamąja Asta Rubinaite.
Z.V. Tamsta Pranai, žinome, kad palaikote glaudžius ryšius, su Lietuvoje persekiojamąja, ir iš Lietuvoje gavusia pasitraukti Asta Rubinaite, vėliau ir iš ES.. Kaip klostosi Jos gyvenimas?

P.P. Lietuva, su visomis ES šalimis, išskyrus Švediją, nutraukė investicijų apsaugos sutartis su Europa, kuri garantavo investitorių turtą, esantį Lietuvoje, apsaugą. JT pasaulio bankas garantavo, jeigu turtas bus sunaikintas, ar dings korupcinėje sistemoje, gaus Lietuva išmokėti trigubai. Dėdulė postringauja, kad JT organizacija yra niekinė ir nėra jos ko klausyti. . Švedai, kadangi arbitražinis bankas yra Stokholme, sutarties nenutraukė. Tas, kuris atėmė akreditaciją, G.Nausėda, šio laikraščio redaktoriui Aurimui Drižiui, G.Nausėda džiūgavo, kad karo atveju, sunaikinus užsienio investitorių turtą, tame tarpe ir Lietuvos, jiems, po sutarčių nutraukimo, mokėti nieko nebereikės. Avėpizų vadai, labai suklydo. Kadangi vienas sutarties punktas skelbia, kad po sutarties nutraukimo, sutartis lieka galioti, dar 15 metų. Tai reiškia, kad uzurpavus jų turtą, karu neužmaskuos, todėl karą teks atidėti, dar 15 metų.
Z.V. Atsiprašau, bet mes sutarėme, kad kalbėsime, apie Astą Rubinaitę.

P.P. Prieisime ir prie Jos. Tik parodžiau trumpą ištraukėlę, kas mus valdo, ko siekia, link kur eina ir prie kokios katastrofos, su savo okupantų NATO armija mus veda. O veda link susinaikinimo. Generolas-leitenantas V.Tutkus, dar pareiškė norą, tapti Lietuvos prezidentu. Bandė, netgi mus išdurti, kad mes esame referendumu išreiškę norą, kad mūsų žemę tryptų NATO pajėgos. Kuriems lietuviams tai nepatinka, gali patys čiuožti iš Lietuvos. Giedrės Gorienės laidoje, netgi teigė, kad pats dalyvavo referendume, šiuo klausimu. Giedrei, pasakius, kad tokio referendumo net nebuvo, kandidatas į prezidentus, kandidatas Tutkus, prisipažino, kad galimai susimaišė, bet yra buvęs kažkokiam tai referendume, gal ir ne šitam. Man asmeniškai, Giedrė bandė aiškinti, kad dėl NATO buvimo Lietuvoje ir įstojimo, nusprendė partijos, jų vadovai ir tai prilygsta referendumui. Davė suprasti, kad nekelčiau bangų. Labai gaila, kad V.Tutkų,jį pradėjo remti, mano pamėgtas, geopolitikos apžvalgininkas, mažeikiškis Vytautas Mikalauskas. Gal dar atsikvošės. NATO mums yra pristatomipristatoma kaip taikdariai. Tačiau, išskyrus profesorių E.Vaitkų, kandidatą į prezidentus, niekas nekalba, kad jie nėra tokie jau taikdariai, t.y. gynybinė kokia tai karinė organizacija. Kad patikėtumėt, pasidomėkit, ar kokia Serbija ar Libija buvo užpuolusi kokią tai NATO šalį. O NATO šias valstybes tikrai bombardavo.
Z.V. Tamsta Pranai, Jūs visai manęs negirdite, ar neteks man kreiptis į Klaipėdos Uosto poliklinikos psichiatrę Jolitą Sabaliauskienę? Kuri, net nemačiusi gyvenime Astos Rubinaitės, parašė prašymą Alytaus teismui, kad ją reikia uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę (kalėjimą – Z.V.), kadangi nesiorientuoja aplinkoje ir yra pavojinga ne tik sau, bet ir aplinkiniams.

P.P. Gerai, nebenukrypsiu, tik nepraneškit psichiatrei J.Sabaliauskienei. Priminsiu skaitytojams, kad pagal šios vadinamos psichiatrės J.Sabaliauskienės minėtą prašymą, byla buvo slapčia nagrinėjama Klaipėdos apylinkės teismo teisėjos, Violetos Olcvikienės, kuri, du kartus, būdama už vairo, kartą girta, antrą kartą darbo metu pagiringa, rėžėsi į medį. Faktas, kad ne į tą patį. Galėjo gi žūti žmonės, ji akivaizdžiai yra pavojinga ne tik sau, nes gydėsi ilgai ir nuobodžiai, bet ir aplinkiniams. Laimė nepasitaikė žmonių. Astai, b.byloje Nr.414-563/2022, dalyvauti neleido, nei per zoom platformą. Astai advokatavo A.Kvaščevičius, geras ne tik sistemai kaip advokatas, bet geras ir kaip reproduktorius, nes kažkada, abiems dirbant prokuratūroje, V.Olcvikienė, gulėdama ant stalo, sukėlusi kojas ant kolegos „kvaškės“ pečių, pasidarė dukrą. Dabar abu, padedant prokuroreidar prokurorė Lina Karbauskienei Karbauskienė nagrinėjo, parsidavėles sistemai, psichiatrės Jolitos Sabaliauskienės prašymą, uždaryti Astą į psichuškę, kuri neturi jokių psichinių nukrypimų, ar kokių tai pavojingumo požymių, kaip pati teisėja V.Olcvikienė. Visgi teisėja, du kartus, buvo susižalojusi, kas ten mamunėlyje belikę, niekas nenustatinėjo? Advokatas „kvaškė“, atleisk Alvydai, kad taip vadinu, Astos neginei, tik kenkei. Reikalavai Astos reikalavimų nenagrinėti, tik parsidavėlės jėgos struktūroms, psichiatrės Jolitos Sabaliauskienės, bet ir prokurorės Linos Karbauskienės, prašymusprašymą, uždaryti Astą į psichuškę ir tiek. Dar griežtai, dukros motinai, pridūrei: „ar supratote teisėja“? Tuo metu Asta buvo pasijungusi prie teismo proceso dalyvės, mamos Aldonos zoom platformos, viską girdėjo, todėl paprašė teisėjos Violetos nuo bylos nagrinėjimo nusišalinti. Apie ką Teisėja Violeta, privalėjo informuoti teismo pirmininkę. Deja, atjungė ir mamą, pirmininkei nepranešė.. Atmetusi Astos pateiktus dokumentus, ją nuteisė į Rokiškio stacionarą, vadinamą ligonine, kalėjimą.


Z.V. Kodėl vis akcentuojate, kad ten ne ligoninė, o kalėjimas.

P.P. Jau pusantrų metų laikoma Ilona Legeckaitė Šimonienė, su drauge Andžela pasirašė skelbimą „Gelbėkit“gelbėkit kas galit ir pridėjo prie lango. Iš tolo kažkas nufotkinonupaveikslavo ir nusiuntė redaktoriui Aurimui Drižius, šis įkėlė į interneto platybes.platytbes. Iš abiejų įkalintų moteriškių, atėmė telefonus. Rašymo priemones, vokus, pašto ženklus. Kas rytą, darbuotojai daro spaudimą, moksliškai vadinamu mobingu, ten tai įprasta, joks nusižengimas. Reikalaujama, kad pasirašytų, jog sutinka gydytis. Kadangi nesirašo, kaip kalėjime, apsauginių priežiūra, išleidžiama tik du kartus, po pusę valandos, pasivaikščioti po kiemą. Dusk toliau palatoje. Iš viso, šiuo metu uždaryti sveiki 6 žmonės. Už bet kokį laikomą žmogų, ligonių kasos perveda Rokiškio administracijai po 1500 eurų, kas mėnesį. Nors, kaip teigia pacientai, maistas kiauliškas.
Gerai, grįžtu prie Astos. Pabėgusi Asta iš nacistinės Lietuvos, atvyko į Olandiją, sėkmingai dirbo, darbdaviai, kurortinėje zonoje, aprūpino gyvenamuoju būstu. Įvertinę jos atsidavimą darbui, pareigingumą, atsakingumą, keliančią sau pačius aukščiausius reikalavimus, skyrė jai 2022 m. gamybos a/m, važinėtis į darbą. Priregistravo. Kadangi Asta palaiko ryšius su Lietuva, Lietuvos šizofrenikai pradėjo nerimauti, regzti pinkles, kaip su ja susidoroti. Negali, angelų sargai, ramiai miegoti, kad kankinei Astai, taip gerai gyvenime klostosi. Asta sužinojo, kad jos jauAsta sužinojusi, kad jos ieško Olandijos policija, dingo iš vis iš Europos Sąjungos. Į kurią, taip pat esame įstoję neteisėtai. Referendumas turėjo įvykti tik per vieną dieną. Antrą dieną vyko per alų, skalbimo miltelius iritr kt. Privalėjo surinkti 75 procentu rinkėjų teisę turinčių žmonių parašų, nesurinko netsurinko iki 50.
Z.V. Vėl gerbiamas Pranai lenki link politikos, gal geriau pabandom susirišti su pačia Asta Rubinaite, nes Boleslovui jau pradedi nebepatikti.

P.P. Gerai, prašom kalbėtis.
Z.V. Gerbiama Asta, pasiilgome mes, pasiilgo Jūsų ne tik mama su ašaromis belaukdama akyse, pastoviai kartodama, dukrele kur Tu? Bet ir laikraščio skaitytojai. Sakykit prašom kaip Jums sekasi, kokiam pasaulio krašte apsistojot, nesiteirausim. Žinom, kad ten, kur mūsiškiam, nacisto rėžimo darbuotojams, jūsų neišduos, nei su jokiu orderiu.

Asta. Ačiū už rūpestėlį, labai pasiilgau ne tik mamos, Jūsų, draugų, bet ir tėvynės Lietuvos. Aš jos nacistine nelaikau į politiką nesikišu. Labai norėčiau gyventi ir dirbti, mokėti sąžiningai savo valstybei mokesčius. Deja. Dabar pensijas uždirbinėti, esu priversta kitos valstybės vaikų tėvų išlaikymui. Mūsiškiai lai maitinasi maisto banko produktais. Stovi eilėse prie kompensacijų ir t.t.
Z.V. Gal trumpai, kaip prasidėjo Jūsų draugystė su Lietuvos represinėmis struktūromis, teisinėmis sakyti, nesiverčia liežuvis.

Asta. Viskas prasidėjo, kai tėvas buvo rastas sumuštas ir pakabintas palėpėje, kilpoje ant sijos, savo statytame pastate, pas sugyventinę Zitą Andruskienę. Kaip nekeista, žmonės kalbėjo, kad pakorė, o ne pasikorė ir jos buvęs vyras. Teko atsisveikinti su geru prestižiniu darbu Šveicarijoje, grįžti į Lietuvą. Zita, suklastojo, vietoje tėvo, savo ranka parašė testamentą. Mano advokatas A.Pliauga, kaip ir Alvydas Kvaščevičius, dirbo prieš mane. Teko atsilaikyti, prieš mafijines teisėsaugos struktūras, kovoti vienai. Kol įrodžiau, kad testamentas rašytas ne tėvo ranka, teko pasinaudoti netgi 6 rašybos ekspertais. Teismuose, padėjusi ranką ant Konstitucijos, skleidusi melą Zita, kad rašysena ne jos, o a.a. tėvo, lyg šiol nenubausta. Nors ne kartą rašiau į prokuratūras. Aš nenusikaltusi niekam nuteista, priversta slapstytis, o nusikaltėlė ir jos bendrai, laisvėje.
Z.V. Priminsiu skaitytojams, kad Asta, už teisybės ieškojimą, buvo skandinta, bandant išplaukti apšaudoma, kankinta, sukinėjamos kojos ir rankos, deginama. Po to apkrauta šakomis, be sąmonės, dvi paras pragulėjo miške apkrauta šakomis. Yra sužalojimų nuotraukos, ligoninėse užfiksuoti sužalojimai. Reikalingos plastinės operacijos. Deja, žinomi nusikaltėliai laisvėje, o Asta, kad niekas jos parodymais netikėtų, nuteista ir norima uždaryti į psichūškę. Nenorint tapti daržove, tenka slapstytis svetur. Anksčiau išveždavo pas baltas meškas, dabar truputį geriau, galima pasislėpti pačiam. Kas iš represantų labiausiai suinteresuoti, gal nurodykit pavardes, kad kiti žinotų, kokie jie angelai, bandantys prisidengti net bažnyčia.


Asta. Labiausiai Labiausia suinteresuotas policijos tyrėjas Deivydas Pašukonis. Kodėl neteisiami tikri nusikaltėliai, o bylos kuriamos nusikaltėlių aukoms? Nuo jo neatsilieka kolegė, Violeta Aušiūraitienė.
Z.V. Kiek teko domėtis, Alytuje visa teisėsauga persipynusi giminystės, ryšiais, o kur dar draugystės ryšiais. Mes žinome, gal galite įvardinti pati, gerb. Asta?

Asta. Nieko jau nebebijau. Galiu vardinti Alytaus šaiką: prokuroras Arūnas Juknevičius, pavojingas kolegoms, net bendradarbių tarpe, buvo sumušęs kolegą. Jo, jo žmona Snaigė – teisėja. Tada dar advokatavęs Antanas Pliauga, dukra teisėja – Živilė Janavičienė. Pragėrusi mantiją exteisėja Vaidutė Stangvilienė. Alytaus meras Nerijaus Cesiulis, manau šiai šaikai turi turi kokią tai įtaką, nes žmona Aurelija, taip pat dirba ten pat policijoje. Neaišku kas užsakė, bet angelų sargų šventę, šventė bažnyčioje. Liaupsės, nusikaltėlius slepiantiems pareigūnams, liejosi per kraštus, apdovanojimai, gėlės, foto sesijos.


Z.V. Man labai patiko J. Erlicko mintys ir pamokymai: kaip durną atskirti nuo protingo? Reikia parodyti rusą. Durnas ims urgzti, šnypšti, netgi pulti ant ruso. Protingas gi ramiai praeis pro šalį. Neturint po ranka ruso, galima parodyt ir baltarusą (baltarusą Z.V.). Mano nuomonė, kad Alytiškių jėgų struktūros, pamatę Tave, elgiasi taip pat, kaip Juozo paminėtieji personažai, pamatę rusą?

Asta. Galiu pagrįsti netgi faktais. Tarkim, mane gatvėje pamatęs kaimynas, buvęs advokatas A.Pliauga, ne tik pradėjo urgzti, šnypšti, netgi pulti ant manęs, kaip anie ant ruso. Maža, kad užpuolė, dar parašė pareiškimą policijai, neva aš jį užpuoliau. Laimei, kad viską užfiksavau vaizdo kamera, bylą prisiėjo nutraukti. Jeigu ne įrašai, šeimyninė ranga, senai būtų nuteisusi kalėjiman, būtų nereikėję nei psichūškės. Jų nusikalstamas veikas, esu užsfiksavusi ir slaptomis kameromis, ir kaip policija savivaliavo mamos namo kieme. Policijos angelai klaunai, stebėjimo kamerą, prikabino prie kaimynų lietvamzdžio. Numirk iš juoko. Be teismo, ar prokuroro leidimo išpjovė, mamos namo metalinę tvorą, metalines duris. Viskas neteisėta, apgavo net gaisrininkus, kad leidimasleisimas yra. Nei atsiprašė, nei likvidavo padarinius. Gal užteko, kad prokurorės vyras dirba gaisrininku? Nes buvo jėgos struktūrų apsuptas ne tik namas, bet ir visas kvartalas. Trūko tik malūnsparnio.
Z.V. Skaudžiausia, kad Lietuva yra išvažiuojančių Emigrantų Tauta, užknista valdžios absurdiškumo, kurių veiksmai jau peraugę į nusikalstamą. Tamstos Asta skriaudikų gretose, matosi šiek tiek pakopusius valdžios laiptais ir žiūrinčius į Tave kaip į nieko vertą žmogų, nors jiems iki Tavęs, kaip kiaulėms iki debesų. Taip ir norisi jų karūnas ant galvų, pataisyti kokiu tai kastuvu ar šiūpele. Gal pabaigai porą žodžių, tarsite iš savoJūsų skaisčių lūpų.

Asta. Iš kiekvieno gyvenimo kelio galima sugrįžti, ar pasukti atgal. Tik skaudžiausia, ką dabar turiu pernešti, kad šiame etape, į ne savo noru nueitą gyvenimo kelią, niekuomet nesugrįšiu ir neapsisuksiu atgal. Kaip toj Kaniavos ir Deivio dainoj. Laiko nieks nebesustabdys ir nepasuksi nepasuks atgal.
Z.V. Miela Asta, norisi pabaigti rytų išminčiaus žodžiais, asmeniškai tinkančiais šiuo metu Tau: Deimantą įmetus į purvą, jis taip ir liks deimantu, o dulkės, kad ir vadinamos angelais, pakilusios iki dangaus, taip ir liks dulkėmis. Asta, kadangi Tu iškentei nežmonišką fizinį skausmą, esi labai stipri, beliko mažmožis, iškęsti sielos skausmą. Tada Tu tapsi nenugalima. Manau, kas turi pradžią, turi ir pabaigą, daugelis ją jau mato. Visų skaitytojų vardu linkim, tapti nenugalima. Visokeriopos sėkmės.

1 thought on “Valstybė naikina savo piliečius itin žiauriai. Astos Rubinaitės pavyzdys

 1. Kokia tavo situacija? *Reikia 100% finansavimo *Negaliu patvirtinti pajamų *Negaliu patvirtinti darbo *Neseniai dirba savarankiškai
  *Kredito klausimai *Sukauptų vekselių atsiskaitymas * Asmeninis investicinis projektas arba įmonės investiciniai projektai t.t.
  Kreipkitės dėl greitos ir patogios paskolos apmokėti sąskaitas ir skolas, pradėti naują verslą ar refinansuoti savo projektus ir plėsti verslą šiais 2023 metais pigiausiomis palūkanomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis:
  asdaservices24@gmail.com
  Geriausi linkėjimai.
  ASDA PASLAUGOS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias