A.Kandrotas kalėjime, nes susekė policijos provokatorius mitinge?

0

 56 min ago Administrator

A.Kandrotas kalėjime, nes susekė policijos provokatorius mitinge?

Vienas iš vadinamųjų riaušių prie Seimo organizatoriumi įvardijamas Antanas Kandrotas įkalintas, ir jam prikelta aibė suklastotų bylų todėl, kad jis susekė policijos provokatorius šiame mitine.

celofan
celofan

Tai aiškiai parašyta netgi kaltinamajame akte, kuris įteiktas visiems šiems žmonėms
Iš Antano Kandroto apklausos : jis parodė, kad su pranešimu apie įtarimą susipažino, jo esmę suprato, kaltės nepripažįsta. Dėl pranešime apie įtarimą nurodytų aplinkybių gali pasakyti, kad viešai smurtauti, niokoti turtą, kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką, pasipriešinti policijos pareigūnams, ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims neprovokavo, jokių žodžių, skatinančių smurtauti, nebuvo pasakęs. Visą laiką buvo tiesioginio eterio metu „Facebook“ kanale „Knygnešys gyvai“. Leidimas mitingui buvo išduotas iki 18 vai., kurį pateikė VšĮ „Susitelkimas“, Gynėjų g., Vilniuje, o Astrai Genovaitei Astrauskaitei išduotas leidimas buvo iki 17 vai., aikštėje prie M. Mažvydo bibliotekos.
Jis atsimena, kad pas policijos operacijų vadovą, kurio duomenų neprisimena, paprašė patvirtinti, kad yra leidimas iki 18 vai., ir jis jam tai patvirtino. Su juo iki prasidedant riaušėms nuolat bendravo. Tik prasidėjus pirmiems riaušių veiksmams prie Seimo rūmų vartų, viešai kanale „Knygnešys gyvai“, kreipėsi į LR Prezidentą Gitaną Nausėdą, kad šis imtųsi priemonių, nuramintų tautą, o esant reikalui ir atvyktų, nes pamatė, kad akmenis pradėjo mėtyti mitingo metu iki tol nematyti asmenys.
Tai jam patvirtino daugybė liudytojų. Jis ragino žmones tiesiog atvykti prie Seimo, bet nedalyvauti riaušėse. Žino, kad žmonės atsišaukė į jo raginimą, atvyko ir stebėjo viską, kas vyksta, tačiau riaušėse nedalyvavo. Taip pat nori pasakyti, kad neskleidė tikrovės neatitinkančios informacijos. Jis pagarsino, kad yra priimtas įstatymas „dėl kariuomenės galių praplėtimo“, kuris tą dieną buvo svarstomas ir viešai tuo pasipiktino, nes jis asmeniškai jam nepritarė ir jo nepalaiko.
Jo nuomone tuo ir yra paremta demokratija, kad žmonės turi teisę nepritarti ir nepalaikyti valdžios priimamų sprendimų. Tačiau niekada nėra pasisakęs įstatymų nevykdyti. Taip pat nori pasakyti, kad siekdamas išsklaidyti susirinkusią minią prie Seimo vartų, vedė dialogą su policijos operacijos vadovu. Policijos operacijos vadovas paragino jį paprašyti žmonių, kad jie atsitrauktų nuo Seimo vartų bent du metrus. Jis taip padarė ir žmonės atsitraukė apie 5 metrus. Taip pat jam pažadėjo, kad ateis prie vartų kažkas iš Seimo narių (valdančiosios koalicijos), kad pasikalbėtų su žmonėmis, kad juos nuramintų. Policijos operacijų vadovui pašmaikštavo ir pasiūlė paraginti Seimo narius nebijoti, ateiti ir pagarsinti savo priešrinkiminius pažadus. Siekdamas išsklaidyti minią, informavo žmones, kad Seime yra 6 išėjimai ir jie turi galimybę prie bet kurio išėjimo pakalbinti norimą Seimo narį.

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/video.php?allowfullscreen=true&app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df20da79ffa0fec%26domain%3Dwww.laisvaslaikrastis.lt%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laisvaslaikrastis.lt%252Ff3c63bb743c3854%26relation%3Dparent.parent&container_width=786&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnendre.cerniauskiene%2Fvideos%2F257424543027782%2F&locale=lt_LT&sdk=joey

Jis asmeniškai prie III išėjimo pakalbino S. Skvernelį, kuris jam ir žmonėms atsakė į klausimus, o prie I išėjimo S. Šedbarą. Šaukiančius ir įžeidinėjančius asmenis jis pats ramino. Prie kitų išėjimų matė žmones, kurie kalbėjo su Seimo nariais – Laurynu Kasčiūnu ir A. Lydeka. Tuo metu, kai buvo apmėtytas Seimo nario S. Jovaišos automobilis, buvo kitoje vietoje ir į įvykio vietą atėjo jau po įvykio. Taip pastebėjo subraižytą kažkurio Seimo nario automobilį Toyota ir viešai pasakė, kad nepalaiko tokių veiksmų, kaip svetimo turto gadinimas. Nori pabrėžti, kad neveikė jokioje bendrininkų grupėje ir jo buvimo prie Seimo rūmų tikslas buvo vykdyti tiesioginę transliaciją ir komentuoti įvykius. Vienu metu tiesioginę transliaciją stebėjo apie 20 000 žmonių.

riauses1

Taip pat pažįsta G. Repšį. Pastarasis į jį kreipėsi jau po renginio, kadangi buvo paskelbę filmuotą medžiagą ir paviešinę asmenį, kuris meta akmenį. G. Repšys prisipažino, kad tai buvo jis ir jo paklausė, kaip teisingai pasielgti. Jo (A. Kandroto) patartas jis net tiesioginės transliacijos metu paskambino policijos nurodytu telefonu ir pasakė, kad tai jis yra žmogus, galimai metantis akmenį paviešintoje filmuotoje medžiagoje, kur jie prašė atpažinti asmenį.
Su nei vienu iš nurodytų asmenų ir nenustatytais asmenimis neišprovokavo pažeisti viešąją tvarką ar niokoti turtą, nes neveikė jokioje organizuotoje grupėje, minėtų asmenų nepažįsta. Pats šiurkščiai nepažeidė viešosios tvarkos išvažiavus ir Seimo viešojo saugumo autobusui. Pastebėjo asmenis, kurie blokavo pravažiavimą autobusui. Visus paragino eiti per perėją, kadangi vaikščiojimas važiuojamąja dalimi yra KET pažeidimas. Tuo metu, kai autobusas sustojo prie perėjos, praleisti pėsčiųjų, akmenys į jį nebuvo mėtomi, nes visi riaušininkai stovėjo prie vartų, t. y. apie 100 m nuo perėjos. Autobusas įvykdė KET reikalavimą ir sustojo praleisti pėsčiuosius. Nori pažymėti, kad autobusas nebuvo pažymėtas jokiais skiriamaisiais ženklais, neturėjo policijos palydos. Kadangi vėliau autobusas taranavo ant perėjos stovinčius asmenis, nepalaukė, kol jie pereis gatvę, keli asmenys tiesiog atsisuko ir žiūrėjo į autobuso vairuotoją. Autobuso vairuotojas, nieko nelaukdamas, pradėjo purkšti dujas ant tuo metu ant perėjos stabtelėjusių žmonių.

mentu

Jis iš ten pasišalino. Į tyrėjo klausimą, ar girdėjo, kad tuo metu, kai važiavo autobusas, policijos pareigūnai per garsiakalbį ragino žmones pasitraukti iš važiuojamosios dalies, atsako, kad negirdėjo tokio raginimo. Apie 14 apgadintų automobilių gali pasakyti, kad kiekvienas asmuo už savo veiksmus atsako individualiai ir jis negali atsakyti už kitų asmenų padarytus veiksmus
Jo nuomone, minia nebūtų įsiaudrinusi jei nebūtų į renginį atvykę pareigūnai su spec. apranga, nes minia įsiaudrino tik pasirodžius spec. pajėgoms ir jiems nuėjus prie Seimo rūmų vartų.
Dėl antrojo nusikalstamos veikos epizodo gali pasakyti, kad jokių veiksmų neatliko, kurie būtų traktuojami kaip neteisėtas duomenų rinkimas apie asmens privatų gyvenimą. Facebook paskyroje „Knygnešys gyvai“ ir „Knygnešys“ viešino gautą vaizdo medžiagą ir fotografijas, ragino atpažinti asmenis, kad padėtų policijai nustatyti provokatorius. Jų kanalo visuomeninis tikslas yra skleisti informaciją. Daugybė žmonių įvykio metu matė, kad vienas asmuo mėtė akmenis, kurio nuotrauką paviešinus, gavo informaciją, kad tai yra galimai policijos pareigūnas. Atlygį už tai pažadėjo tik dėl to, kad papildomai atkreipti į tai visuomenės dėmesį, kadangi pinigai motyvuoja, o taip pat pakelti kanalo reitingą. Vienas asmuo galimai atsiuntė pareigūno nuotrauką, o galimai ir patys rado, kurią paviešino. Pinigų už tai niekam nebuvo sumokėta, nes niekas nepaprašė. Nebūtų mokėję pinigų, tai buvo tik marketinginis triukas. Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris buvo transliuojamas tiesiogiai Rugpjūčio 10 d., 20:35 vai., „Facebook“ internetinėje platformoje, „Knygnešys Gyvai“ anketoje, kurios naudotojas yra Antanas Kandrotas.

Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris buvo patalpintas dienraščio„lrytas“ interneto tinklalapyje (estuotojai-rhttps://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/08/10/news/prie-Seimo-ir-vel- aidi-suksniai-protagina-seima-eiti-lauk-aiksteje-surenge-kartuves—20380498/.)

Įtariamajam parodyta „Facebook: platformoje anketos pavadinimu „Knygnešys““ turinys (anketa administruojantis asmuo – Antanas Kandrotas). Anketoje yra prašoma pagalbos, reikalinga informacija apie nuotraukoje esanti asmenį. Taip pat nurodomas atlygis už suteiktą informaciją apie asmenį.
Į tyrėjo klausimą, kokiu pagrindu rinko informaciją apie šį asmenį, atsakė, kad socialiniuose tinkluose pradėjus sklisti nuotraukai su asmeniu, kurį daugybė žmonių teigė matę kurstant riaušes ir sugretinus su kita nuotrauka, kuri taip pat plito socialiniame tinkle bei kurioje labai panašus asmuo vilki policijos raištį, paviešino kylantį klausimą socialiniuose tinkluose su tikslu padėti policijai nustatyti minėtą asmenį ir padėti jį atpažinti. Vėliau siekdami šį pranešimą padaryti populiaresniu, papildė jį įrašu su 200 eurų pasiūlymu. Taip pat nori pasakyti, kad jis neatsimena, ar jis kėlė šią nuotrauką, ar jis rašė šį tekstą prie nuotraukos. Kam priklauso paskyros „Knygnešys“ ir „Knygnešys gyvai“ jis nežino, jis jų neadministruoja ir nekūrė. Jis turi prisijungimą tik tiesioginėms transliacijoms.
Įtariamajam parodyta „Facebook“ platformoje anketos pavadinimu „Knygnešys“ turinys (anketa administruojantis asmuo – Antanas Kandrotas). Anketoje yra paskelbiama nuotrauka ir parašyta, kad tai Justas Rainys.

riauses2
riauses2

Į tyrėjo klausimą, kokiu tikslu viešai, turėdamas daug sekėjų paskelbė šio asmens vardą ir pavardę, atsakė, kad siekiant padėti policijai, nes jie nežinojo, ar tai yra tas pats asmuo. Viešinant įsivėlė klaida, nes turėjo būti klaustukas, o ne šauktukas prie vardo ir pavardės. Buvo nuspręsta jo neredaguoti, kad nekristų reitingai.
Įtariamajam parodytas vaizdo įrašas, kuris patalpintas „Facebook“ socialiniame tinkle esančioje grupėje „Knygnešys gyvai“, kuris buvo transliuotas 2021-08-13 20:19 vai. Įrašo 14:00 min. A. Kandrotas sako, kad žmonės rašytų į grupę „Nukentėjau nuo policijos 2021-08-10 mitinge“. Sako, kad tiems, kurie padės atskleisti istoriją, padės nustatyti pareigūnų tapatybes, kurie purškė dujas, nuo kurių nukentėjo žmonės, „knygnešys“ mokės po 100 Eur, „Facebook“ grupė „Valstybės raida“ mokės po 100 Eur, o „Lietuvos šeimų sąjūdžio“ pirmininkas Raimondas Grinevičius mokės po 100 Eur. Tai išviso 300 Eur už atskleistą pareigūno, kuris purškė dujas, nuo kurio yra nukentėjusiųjų, tapatybę.
Į tyrėjo klausimą, kokiu tikslu ragina savo sekėjus padėti nustatyti pareigūnų tapatybes, siūlydamas pinigus už kiekvieną atskleistą pareigūno tapatybę, ginamojo advokatas pasakė, kad jo ginamasis neatsakys į šį klausimą, nesusijusį su įtarimu, o Antanas Kandrotas pasakė, kad į šį klausimą neatsakys.

Toliau vaizdo įrašo laike nuo 28.23 A. Kandrotas kalba: „Tegu jis pažadės, kad nebus priverstinės vakcinacijos, jeigu jis apgaus, šitie visi žmonės pas jį prie namų susirinks, aš net neabejojo, aš net… sekantis mitingai bus ne čia, bus prie namų pas kiekvieną, sakau Pranskietis bus pirmas, aš tikrai suorganizuosiu pas jį mitingą prie namų, tegul ruošiasi“.

Facebook komentarai

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/comments.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfc3219026b47fc%26domain%3Dwww.laisvaslaikrastis.lt%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laisvaslaikrastis.lt%252Ff3c63bb743c3854%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=786&height=100&href=https%3A%2F%2Fwww.laisvaslaikrastis.lt%2Fa-kandrotas-kalejime-nes-suseke-policijos-provokatorius-mitinge%2F&locale=lt_LT&notify=true&numposts=100&order_by=reverse_time&sdk=joey&version=v2.3&width=

EditA.Kandrotas kalėjime, nes susekė policijos provokatorius mitinge?

Continue Reading

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias