Advokatų taryba : advokatams apvoginėti žmones yra legalu

0

Alvydas VEBERIS. 

Po motinos mirties sesuo ir broliai jos turtą užvaldė, o testamentas Juozapui ,,išgaravo“

 llredakcija@gmail.com  21 kovo, 2023  0

    VARGO VAKARIENĖ SU TOKIAIS TEISININKAIS

Alvydas Veberis

Molėtų rajone gyvena Juozapas Bareikis. Jis puikus amatininkas. Darbštus auksinių rankų meistras.  Sugeba ne tik mūryti židinius, krosnis, bet geba pastatyti šiltus molio-šiaudų namus. Vieną tokį pasistatė savo valdoje. Kad nereiktų švenčių proga kilnoti Lietuvos vėliavos, ji įkomponuota pačiame molio namelyje.  Šviečia ir  matosi iš tolo.

nuotr. amato meistras  Juozapas Bareikis prie savo valdoje pastatyto šiaudų-molio namelio.

Juozapo mama būdama dar gyva buvo parašiusi Juozapui  Testamentą. Po jos mirties turtus išsidalijo, be Juozapo žinios, trys broliai ir sesuo. Likimas taip lėmė, kad šeimoje darnos nebuvo, o vedęs Juozapas  atsidūrė Dzūkijoje. Atokiau nuo savo gimtinės Molėtų miesto. Senatvėje motina daugiau  rūpinosi sesuo, apgyvendinus ją pas save. Motinai  gyvenant savo namuose ją skriaudė vienas iš sūnų vardu  Vytautas. Ne paslaptis, kad mama pergyveno dėl  vaikų nesantaikos ir kentė  vieno jos sūnų Vytauto išnaudojimą ir skriaudas. Jis įkalinimo įstaigose ,,pragyveno“ ilgus  metus. Kaip žinia ten žmogus geresnis netampa. Suįžūlėja.

Po motinos mirties sesuo ir broliai jos turtą užvaldė, o Testamentas Juozapui ,,išgaravo“. Viską sugebėjo persirašyti sesuo ir broliai.

Anot Juozapo pasakojimo, jam  notarė (kas privalu), apie paveldėjimą jokios žinios nedavė. Juozapas amatininkas, o ne teisininkas, todėl įstatymų nežinojo, kad po trijų mėnesių po mirties reikia kreiptis pas notarą dėl paveldėjimo. Anksčiau būdavo šeši mėnesiai.  Norėdamas sužinoti motinos valią, ar teisėtai broliai ir sesuo užvaldė palikimą, Juozapas kreipėsi į Mažeikienės ir partnerių advokatų kontoros padėjėją Rasą Minkevičienę, sudarant teisinės pagalbos sutartį. Jis pateikė jai visus reikalingus dokumentus ir būtiną informaciją, reikalingą atlikti įsipareigojimus t.y. rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Klientą visose institucijose  dėl termino palikimui atnaujinimo.

Kurjerio darbą atliko Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius. Jis  save internete įvardinęs teisininku. 2022 metais spalio 3 d. atvežė Juozui Bareikiui pasirašyti SUTARTĮ, surašytą jo žmonos Rasos Minkevičienės. Už žmonos teisines paslaugas atstovauti Juozapą Bareikį paprašė 700 eurų. Pinigus paėmė, tačiau neišrašė jokio kasos pajamų orderio. Paruoštą teismui Juozapo Bareikio 2022 m. spalio 7 d. skundą  advokatės Snaiguolės Mažeikienės padėjėja  Rasa Minkevičienė pristatė Utenos apylinkės Teismo Molėtų rūmams.

Teismas 2022 m. spalio 10 d. nutartimi nustatė atskirąjį  skundą trūkumams pašalinti. Nurodė, kad neteisingas skundo pavadinimas, skundas pasirašytas tokios teisės neturinčio asmens (Rasos Minkevičienės), skundas neapmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu. Šalinant teismo atskiro skundo trūkumus, teismui 2022m. spalio 18 d. pateiktas atskirasis skundas. Ir vėl nepašalinti teismo nutartyje visi numatyti skundo trūkumai, todėl skundas atmestas.

Pirma, teismo 2022 spalio mėn. 10 d. nutartimi pareiškėjas (Rasa Minkevičienė) buvo įpareigotas pateikti teismui atskirą skundą pasirašytą tokią teisę turinčio asmens t.y. pasirašytas apeliacinės instancijos teisme turinčios teisę atstovauti pareiškėjui t.y. advokatės Snaiguolės Mažeikienės, tačiau per EPP sistemą vėl įkeltas t.y. Teismui pateiktas, advokatės padėjėjos Rasos Minkevičienės. Teismo 2022 spalio 10 d. nutartyje buvo pacituota nuosekliai kasacinio skundo plėtojama praktika, kad į atstovavimo praktiką patenka teisinių, taip pat ir procesinių dokumentų ar jų projektų rengimo, paslaugų teikimas, nes atstovavimas yra ne tik atstovo dalyvavimas teismo posėdžiuose, bet ir kiti jo atliekami veiksmai (procesinių dokumentų rengimas, pasirašymas, pateikimas teismui, teisinės konsultacijos, įvairūs paklausimai įstaigoms ir organizacijoms.

Apgailėtina, kad save prisistatantis teisininku Rasos Minkevičienės vyras Alvydas Minkevičius ir jo žmona nežino, kad atstovauti Klientą gali tik pirmos instancijos teisme. Antros  apeliacinės instancijos teisme advokato padėjėjai Rasai Minkevičienei įstatymas draudžia  atstovauti Klientą. Be to nepilnai apmokėtas žyminis mokestis nenurodant, kad tai už Juozo Bareikio atskirąjį skundą. Skundas grąžintas jį padavusiam asmeniui t.y. Rasai Minkevičienei.

Kadangi atstovavimo mokestį 700 eurų advokatės Rasos Minkevičienės  kurjeris, save prisistatantis teisininkas Alvydas Minkevičius gavo, tai vėl su nauja atstovavimo 2022 m. spalio 14 d. Sutartimi, pasirašyta jau advokatės Snaiguolės Mažeikienės, atsilankė pas Juozą Bareikį, kad ją šis  pasirašytų. Pristatant Teismui šią atstovavimo sutartį ji atitiko kriterijus, nes pasirašyta advokatės Snaiguolės Mažeikienės, bet vėl įkeltas per EPP sistemą advokato padėjėjos Rasos Minkevičienės, kuri neturi teisės tą daryti. Gėda už tokius teisininkus.

Kadangi buvo pašalinti ne visi teismo nustatyti atskirojo skundo trūkumai, teismas vėl grąžino jį padavusiam asmeniui t.y. Rasai Minkevičienei.

Juozapas Bareikis paklausė jam talkinusio kurjerio Alvydo Minkevičiaus, kada bus išnagrinėta byla. Alvydas Minkevičius, atstovaujantis savo žmoną liepė laukti iki balandžio mėnesio.  Jis žinojo, kad skundas atmestas ir jo žmona neturi teisės atstovauti. Žodžiu, vilkino ir apgaudinėjo savo Klientą.

Atliekant žurnalistinį tyrimą pakalbinau advokatės padėjėją Rasą Minkevičienę, kuri nesiteikė šiuo klausimu ką nors atsakyti.  Ji žinojo, kad prieš savo Klientą yra kalta neatlikusi tinkamai savo atstovavimo  pareigos. Jai net įstatymas draudė  atstovauti  apeliaciniame teisme. Advokatė Snaiguolė Mažeikienė formaliai pasirašiusi Sutartį su Juozapu Bareikiu, per ntarpininką Alvydą Minkevičių, norėjo pagelbėti savo padėjėjai Rasai Minkevičienei, tačiau  neturėjo laiko atstovauti jos  Klientui.  Klientas Juozas Bareikis  jos net akyse nematė ir neprašė iš jos pagalbos. Kaip žinia už darbą jau buvo atsiskaityta. Po mano pokalbio su advokate Snaiguole Mažeikiene, ji susisiekė su savo padėjėja Rasa Minkevičiene ir pareiškė, kad už netinkamai atliktą darbą Klientui grąžins pinigus. Deja…

Rasos Minkevičiaus vyras Alvydas Minkevičius šioje situacijoje nuvažiavo visiškai  į lankas ir aiškino, kad pinigus į kišenę paėmė neva už kažkokią padarytą Juozui Bareikiui paslaugą, nes vienas kaimynas neatsiskaitė Juozapui  Bareikiui už židinio mūrijimo darbus. Tipo jis  su juo pakalbėjo ir privertė atsiskaityti. Bet kokiu atveju, tai nieko bendro neturi su atstovavimo sudarytomis sutartimis Teisme, kurios pasirašytos ne jo, bet Snaiguolės Mažeikienės ir jo žmonos Rasos Minkevičienės. Neneigė, kad pinigus gavo. Aiškino, kad visą sumą negrąžins. Atsiskaitys už žmonos darbą, kurio tinkamai ji neatliko ir neturėjo tokios teisės sudarinėti atstovavimo sutartį.

Atliekant žurnalistinį tyrimą, kurjeris Alvydas Minkevičius atsiuntė visus Juozo Bareikio įduotus dokumentus jo žmonai skundui rašyti ir savo vardu atbuline data 2022-11-22 (pinigus paėmė 2022-10-03 d. sudarant su jo žmona Rasa Minkevičiene sutartį) atsiuntė sąskaitą – faktūrą. Ja patvirtina, kad tikrai pinigus gavo ir visi 700 eurų įskaičiuoti už žmonos tarpininkavimo paslaugas, kurių ji negalėjo suteikti ir nesuteikė, nes Teismas neteisėtų atliktų veiksmų nepriėmė. Tai prie ko šio kurjerio – teisininko Alvydo Minekvičiaus sąskaita, kai atstovavimo Sutartys sudarytos ne su juo, bet su jo žmona Rasa Minkevičiene ir advokate Snieguole Mažeikiene? Gal žmogelis neturi savo tiesioginio teisininko darbo, kad įsidarbinęs kurjeriu-tarpininku  savo žmonai? Teisininkas, bet sąskaitoje – faktūroje negebėjo įrašyti teisingo Bareikio vardo.

Žinant šalies teisinį nihilizmą nenuostabu, kad tokie teisininkai arba aferistai, arba tinkantys tik gatves šluoti ar žąsis ganyt pas tą patį Juozapą  Bareikį. Ir tai, vargu ar priimtų, nes apgaulės būdu gali išvilioti ne tik pinigus, bet ir namus perrašyti savo vardu.

Išeinant iš to, kas parašyta Teismo nutartyse, tiek  advokato padėjėja Rasa Minkevičienė, tiek  advokatė Snaiguolė Mažeikienė savo pareigos tinkamai atstovauti savo Klientą neatliko. Darytina išvada, kad gautą pinigų sumą 700 eurų, kurią be pajamų orderio, paėmė kurjeris Alvydas Minkevičius privalėtų grąžinti advokatės padėjėjos Rasos Minkevičienės Klientui Juozapui Bareikiui. Mokesčių inspekcija turėtų pasidomėti tokių teisininkų aferomis, kai pinigai paimami slepiant  Valstybės mokesčius, o  tokių teisininkų darbas niekinis, suvedžiojant savo klientus.  Už moralinę ir materialinę žalą Juozas Bareikis ruošia dokumentus  šių teisininkų veiksmus apskųsti atitinkamoms tarnyboms.

Ši Juozapato Bareikio byla tęsiasi nuo 2022 m. liepos mėnesio LR Advokatų tarybos garbės teisme. Šiam teismui skundą,   apie nepatenkinamą advokatūros  darbą padavė Juozapatas Bareikis. Jį,  apgaulės ir sukčiavimo  būdu,  apgavo advokatės Snaiguolės Mažeikienės padėjėja Rasa Minkevičienė, jai talkinant (apsiskelbusiam teisininku), jos vyrui Alvydui Minkevičiui. Jis iš savo žmonos kliento paėmė pinigus, nesurašė pinigų gavimo orderio, jo žmona aplaidžiai atliko savo pareigas, nesilaikė Panevėžio apygardos teismo nurodymų ir… galiausiai, Advokatūros garbės teisme dalyvavusiam kandidatui į LR Prezidentus  Ignui Vėgėlei,  kaltininkai,- advokatės Snaiguolės Mažeikienės  padėjėja Rasa Minkevičienė ir jos vyras Alvydas Minkevičius liko už ,,borto”,-nenubausti. Juozapas Bareikis liko praradęs pinigus, laiką, patyrė moralinę ir materialinę žalą.  Liaudiškai sakant,-,,musę kandęs“. Dvi kadencijas šiame teisme puikavosi šiandieninis, galimai Amerikos paruoštukas, sisteminis kandidatas į LR prezidento postą Ignas VĖGĖLĖ. Po daugiau kaip pusantrų metų galiausiai gautas Advokatų garbės teismo sprendimas.  Teismas, dėl aplaidaus advokatės   Snaiguolės Mažeikienės darbo,  apsiribojo tik svarstymu, neskiriant jokios nuobaudos. Tiesa, nukentėjusysis  Juozapatas Bareikis, tokį sprendimą gali skųsti, bet žinant tokių teisininkų, kaip Ignas Vėgėlė,  teisinio nihilizmo pasekmes, vargu ar teiksis toliau bylinėtis.  

Teisingumas, tai Valstybės pamatas. Man kyla klausimas.  Jei   I.Vėgėlė  tiesioginiame savo darbų fronte,  visiškai aplaidžiai atliko savo pareigas, tai kaip jis galės vadovauti Lietuvai?   Valstybei iškart krachas.  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias