Antikonstitucininkai Seimo nariai Andrius Mazuronis, Ingrida Šimonytė ir Remigijus Žemaitaitis kandidatuoja į prezidentus

0

Taip jau yra. Seimo nariai Andrius Mazuronis (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024, Darbo partija, sąrašinis), Ingrida Šimonytė (2016-2020, 2020-2024, TS-KD, vienmandatė) ir Remigijus Žemaitaitis (2008-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024, partija Laisvė ir teisingumas, vienmandatė), nesugebėję, o kitaip tariant daug kartų išniekinę LR Konstituciją rinkimuose, siekia tapti Lietuvos Respublikos prezidentu ir toliau niokoti šalį, valstybę taip kaip gali. Tik teisėti rinkimai yra tas instrumentas kas padaro valdžią teisėta. Tik 141 Seimo narys išrinktas tik vienmandačiuose rinkimuose bus teisėtas, legitimus. Išrinkti pagal neteisėtą įstatymą yra neteisėti. Iš tikrųjų tai nė vienas Seimo narys neturėtų pretenduoti, nes kitaip toks Seimo narys sulaužys savo priesaiką. Tik toje rinkimų apygardoje gyvenantis asmuo gali būti išrinktas Seimo nariu. Kitaip tai nebus atstovavimo. Rinkimų kodeksą į šiukšlyną, kaip nesusipratimą.

O kaip su politinėmis partijomis? O partijos yra labai gerai kai veikia įstatymų rėmuose, be privilegijų, kai nevagia iš biudžeto milijonų. O dabar tai tik gaujos, taip sako prof. Vytautas Landsbergis. Nejaugi yra per daug Seimo narių, kad dar iš jų galėtų būti prezidentais. Kai nebus Seimo nariu, tuomet gali pretenduoti kur tik nori. Valdžių atskyrimo principas reikalauja, kad vyriausybės nariu negali būti Seimo narys. Užtenka to bardako, kuris yra dabar.

Ejimas į bardaką

1990 m. kovo 11 d. LR AT nutarė sustabdyti 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimą, patvirtinti Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (LR LPĮ), nustatyti, kad galioja tik tie teisės aktai, kurie neprieštarauja LR LPĮ. LPĮ įsigalioja iš karto, pasirašo LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis ir LR AT sekretorius Liudvikas Sabutis. 

Paskelbus Kovo 11-os Nepriklausomybę galiojo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (LPĮ), kurio 67 straipsnis buvo suformuluotas taip: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.

Akivaizdu, kad tokia LPĮ nuostata „rinkėjas turi vieną balsą“ trukdė įvykdyti revanšą, pasidaryti sau privilegijuotą rinkimų įstatymą, kad visą laiką išlikti valdžioje. Todėl jau 1992-07-07 LPĮ  turime pakeistus 67-tą ir 68 straipsnius: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.“  „68 straipsnis. Deputatų rinkimai yra tiesioginiai: deputatus piliečiai renka be tarpininkų.“  Pasirašo LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. 

Tai čia 68 straipsnis apie tai, kad „rinkimai yra tiesioginiai“ panaikina sąrašinių galimybę, nes jie renkami netiesiogiai ir niekaip nesigauna, kad būtų tiesiogiai.  O 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatyme 42 str. 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“  Sąrašiniai yra netiesioginai, taigi ir neteisėti, nekalbant jau apie tai, kad tai nėra lygūs. Taip visas Seimo rinkimų įstatymas pasidaro neteisėtas.

Tam, kad partiniai patektų į Seimą ir turėtų privilegijų, tai signatarai su prof. Vytauto Landsbergio parašu, Seimo rinkimų įstatyme įtvirtino mišrią rinkimų sistemą.  Taip atsirado galimybė sąrašiniams antrą kartą patekti į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus ir kandidatuoti vienmandatėse apygardose. Save išsikėlę kandidatais į Seimą tokios privilegijos neturi. O juk  privalu, kad visų teisės prieš įstatymą būtų lygios.

Taigi jau pirmieji Seimo rinkimai buvo nelygūs ir neteisėti. Jie privalėjo būti suderinti su Lietuvos Respublikos Konstitucija, deja nebuvo.

1992-07-09 Signatarų priimtas ir prof. Vytauto Landsbergio pasirašytas Seimo rinkimų įstatymas neturi nieko bendro su sveiku protu, nes sudaro galimybes jau išrinktam Seimo nariui daugiamandatėje apygardoje dar kartą būti išrinktu ir vienmandatėje apygardoje. Taip yra pažeidžiama tiesioginė ir lygi rinkimų teisė. Taip Seime turime Seimo narių, kurie yra išrinkti du kartus į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus ir turime Seimo narių, kurie nėra išrinkti nė karto ir patenka į Seimą todėl, kad yra du kartus išrinktų ir t.t.

Galima sulyginti 1992-07-09 signatarų ir prof. Vytauto Landsbergio nuplagijuotas nuo Rusijos Federacijos Seimo rinkimų įstatymas, kurio 42 str. „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ su Rinkimų kodekso 74 straipsniu: „Dvigubo kandidatavimo draudimas. 3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Tai visiškai sutampantys straipsniai, kurie prieštarauja tiek tiesioginiams rinkimams, tiek lygiai rinkimų teisei. Todėl ir išvada yra, kad rinkimų kodeksas yra specialiai, tyčia antikonstitucinis, taip kaip ir buvęs Seimo rinkimų įstatymas. Visiškai nelogiška, kad dvigubo kandidatavimo draudimas įgalina kandidatuoti daugiamandatėje ir vienmandatėje apygardose. 

Taip jau aštuonis kartus, kitaip tariant visą laiką, LR Seimas yra išrenkamas nelegitimiai, neteisėtai, nelygiai ir netiesiogiai. Vargas Lietuvai.

Nelegitimaus, neteisėto LR Seimo nutarta padaryti bendrą Rinkimų kodeksą ir taip pasislėpti už aukščiau išvardintų nesąmonių. Į darbą kimba Rinkimų   kodekso parengimo grupė, kuriuos reikia „kalti prie gėdos“ ir ne kompetencijos stulpo: Andrius Vyšniauskas (pirmininkas), Stasys Šedbaras, Julius Sabatauskas, Dalia   Asanavičiūtė, Andrius Kupčinskas, Rūta Miliūtė, Vytautas Mitalas, Rita Tamašuniene, Ligija Girskienė,Valentinas Bukauskas,Raimundas Lopata. Turime patį gėdingiausią, niekšiškiausią ir antikonstitucinį rezultatą. Neteisingai išrinktas yra neteisėtas, neteisingas. Seimo narys neturi pretenduoti į prezidentus, turi užbaigti savo kadenciją.

Europos Sąjungos rinkimų teisė yra paremta Venecijos komisijos gerąja rinkimų praktika yra lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Pasižiūrėkime kaip atrodo Rinkimų kodekso 73 straipsnis „Kandidatų į Europos Parlamento narius kėlimas“Apie tai, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą čia net jokios kalbos nėra, kad galiotų lygi rinkimų teisė, net neužsimenama. O štai rinkimų kodekso 73.3 dalis yra tokia:

„3. Kandidatų sąrašą parašais turi paremti ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų. Šis reikalavimas netaikomas:

1) politinių partijų, kurios yra dalyvavusios paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose ir surinkusios daugiau rinkėjų balsų, negu šiame straipsnyje nustatytas reikiamas mažiausias sąrašą remiančių rinkėjų parašų skaičius, keliamiems sąrašams;

Tai jau korupcijos, nesąmonės aiškus pavyzdys. Tarp kandidatų jokios lygybės nėra. Tai kaip gali galioti toks įstatymas? O įstatymas  yra KONSTITUCINIS, ne bet koks, kad niekas taip lengvai pakeisti negalėtų.

Dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo apgynimo į darbą vėl kimba Andrius Vyšniauskas ir dr. Agnė Širinskienėtai antikonstitucininkai, niekšai, o keisti LR Konstitucijos visai nereikia. Beprecedentis partijų sutarimas Seime tik parodo, kad antikonstitucininkai, kai reikia, tikrai sutaria.  Problema atsirado todėl, kad antikonstitucininkai jau prisidirbo su LR Pilietybės įstatymu, kuris prieštarauja LR Konstitucijos 12 straipsniui.

Yra ir kitų požymių, kuriuos mini Vytautas Landsbergis : „Reiktų labai kategoriškai skirti, kas yra PARTIJA, o kas yra GAUJA, nes gauja labai mėgsta pasivadinti partija, net susikurti programą politinę. Bet ji nesiliauja dėl to buvusi gauja, kuri siekia savo naudos, įsigalėjimo, užvaldymo. Nu ir tada jos triumfas yra parazitas. Ji sunaikina tokia normalią, civilizuotą, demokratinę visuomenę. Tai nevadinkim gaujų partijomis. Valdanti gauja sunaikinanti bet ką kas galvoja kitaip, kas gali būti konkurentas, kas yra alternatyva.“

Čia yra labai protingai pasakyta. Belieka paklausti LTSR-LR prof. Vytauto Landsbergio, kaip čia atsitiko, kad tokia antikonstitucinė situacija susidarė. Kad viskas kas padaryta yra nukopijuota nuo Rusijos, neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Kaip atsitiko, kad net LR KT išaiškinimui nepakluso Rinkimų   kodekso parengimo grupė, tai irgi GAUJA. Tai antikonstitucininkai. Seimas, priėmęs tokį Rinkimų kodeksą, yra taip pat antikonstitucininkai. LR prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė šitą Rinkimų kodeksą konstituciniu, o tai irgi konstitucinis nusikaltimas. Reikia kuo skubiausiai mesti į šiūklių dėžę tokį Rinkimų kodeksą ir perdaryti, kad visur rinkimuose būtų „vienas rinkėjas – vienas balsas“  konstituciškai. Seimo rinkimai privalo būti pagal LR Konstituciją be mažiausio nukrypimo, kitaip tai valdžia yra neteisėta, nelegitimi.

Taip tikrai gaujos darbas, nes nematė, specialiai nematė, o privalėjo matyti LR KT išaiškinimą: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tačiau tas pats LR Konstitucinis Teismas  nutarė visai kitaip, antikonstituciškai, lyg nematytų ką pats teisingai ir konstituciškai tekste nustatė:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek  pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutyte, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Timinskas, Dainius Žalimas.“

Tai matome, kad tokį nutarimą priėmę KT teisėjai PRIVALO būti in corpore išmesti, kaip nesuprantantys ką daro, kaip galvoja ir kodėl taip daro, tai antikonstitucinis nutarimas. Esmė tame, kad tai šimtaprocentinis  demokratijos panaikinimas, Konstitucijos sulaužymas, priesaikos sulaužymas. Reikia ne vadovautis tokiais nutarimais, o VYTI lauk kaip antikonstitucininkus, kgbistus. Kadangi šio palyginti paprasto klausimo iki šiol Seimas niekaip neišsprendė, tai tik parodo, kad Seimo narių intelektas yra aiškiai nepakankamas. Jie jau daug metų nieko nesupranta, apsimeta.

Tai kaip, ar šitai gaujai, kuri yra Rinkimų   kodekso ruošimo grupė, kokie nors protingi ir teisingi paaiškinimai galioja ar ne? NEGALIOJA.

Tai čia pateiksiu citata, kaip yra Rusijos Federacijoje: „225 депутатов избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу, при заградительном барьере 5 процентов, 225 — по мажоритарной системе по одномандатным округам.“ „В мажоритарной части (по одномандатным избирательным округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному списку, так и по одномандатному избирательному округу, однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному списку, и по одномандатному избирательному округу ему придётся отказаться от одного из полученных мест.“

Matome, kad buvęs Seimo rinkimų įstatymas ir dabartinis Rinkimų kodeksas yra vėl pilna Rusijos kopija, plagiatas, kuri visiškai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, tiesiog prieštarauja teisei, sveikam protui, turi būti pakeistas pagal Konstituciją. Gaunasi taip, kad su savo antikonstitucinėmis idėjomis jie veikia antikonstituciškai.

Šis Rinkimų kodeksas, kaip konstitucinis, jau keistas 6 kartus, o turėtų būti pastovus, daug maž nekintantis, juk rinkimai pagal jį dar nė karto neįvyko.

Ir taip suklastoję Seimo rinkimus daugybę kartų kandidatuoja į Lietuvos Respublikos prezidentus. Tai Seimo nariai Andrius Mazuronis, Ingrida Šimonytė ir Remigijus Žemaitaitis. O ar kiti Seimo nariai kada nors išdrįs paklusti LR Konstitucijai? Iki šiol jie nedrysta paklusti LR Konstitucijai ir veikia neteisėtai. Nustokite niekinti LR Konstituciją! Nerinkite Seimo narių į prezidentus. 

Autorius yra buvęs Kauno Sąjūdžio tarybos nariu 1991-1992 metais, IV Sąjūdžio suvažiavimo delegatas, Kauno Auštųjų mokyklų Sąjūdžio tarybos narys, 1997-2004 metais Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas, kuris iškėlė 20 civilinių bylų universitetui ir iš jų 17 priimtų bylų prieš Lietuvą (iš tikro už Lietuvą) Europos Žmogaus Teisių Teisme. Iš viso to darau išvadą, kad jokio EŽTT nėra, nepasirodė, nors skelbiasi esantis.

Literatūra:

1.LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI”  http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content

2. 2016-09-11ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo  http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ 

3. 2022-11-11 Rinkimų kodeksas – specialiai, tyčia ANTIKONSTITUCINIS    https://ekspertai.eu/rinkimu-kodeksas-specialiaitycia-antikonstitucinis/

4.Speciali referendumo agitacijos laida | 2024-04-18  https://www.youtube.com/watch?v=8b5Dzpeezeo

5. 2024-03-12  Antikonstitucininkai   https://ekspertai.eu/antikonstitucininkai/

6.2024-04-10 Antikonstitucininkas Dainius Žalimas siekia Lietuvos prezidento posto

https://ekspertai.eu/antikonstitucininkas-dainius-zalimas-siekia-lietuvos-prezidento-posto

7.Antikonstitucininkas prezidentas Gitanas Nausėda vėl kandidatuoja

https://www.aidas.lt/lt/visuomene/article/31512-2024-04-24-antikonstitucininkas-prezidentas-gitanas-nauseda-vel-kandidatuoja

8. 2021-09-01 Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt laukhttps://laisvaslaikrastis.lt/35228-2/

9. Tema 3.1. Pagr. Valstybės klausimas – teisėtos valdžios rinkimai. Kalbėsime su dr. Jonu Ramanausku.   https://www.youtube.com/watch?v=01bZbo8tnN8

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas     joramlt@yahoo.com

2024-04-29

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias