Antikonstitucininkai

Viskas kas atsiranda žmogaus galvoje, tai idėjos. Kai kurios idėjos valdo pasaulį. Kai kurios idėjos sugula į Konstituciją, aukščiausią Lietuvos Respublikos įstatymą. Konstitucija įtvirtina piliečių laisves ir teises, bei nustato valdžios šakų tarpusavio santykius, kuriais pasitiki visuomenė. O žmogui Dievo žodis yra nepaprastas, turi dešimt Dievo įsakymų.

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo antikonstitucingumas yra koncentruotai pateiktas 2016-09-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“ https://ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

Jo kritikuotina ir neteisinga pagrindinė mintis nuo 1992-07-09 yra ta,  kad LR rinkimų įstatymo 42 str. 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Ir lygiai tokia mintis Rinkimų kodekso 74 straipsnyje: „Dvigubo kandidatavimo draudimas. 3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Taigi tokia pati, vienoda antikonstitucinė mintis.

LR Konstitucinis Teismas  https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content teisingai išaiškino koks turi būti Seimo rinkimų įstatymas: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tačiau tas pats LR Konstitucinis Teismas  https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content  nutarė visai kitaip, antikonstituciškai, lyg nematytų ką pats teisingai ir konstituciškai tekste nustatė:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek  pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutyte, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Timinskas, Dainius Žalimas.“

LR Konstitucijos, jos skirsnio Konstitucinio Teismo 102 straipsnis „Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

Ir jokių doktrinų, jokių ir visiškai nereikia. Tai neteisėta, nelegitimi ir neleistina Konstitucinio Teismo veikla. Tačiau kitokios veiklos iš Konstitucinio Teismo sulaukti neįmanoma, nes jį galutinai suformuoja neteisėtas, nelegitimus Lietuvos Respublikos Seimas. LR Konstitucija po truputį pavirsta neteisėta doktrina. Doktrina reikalinga tam, kad iškraipyti ir išniekinti Konstituciją , tai yra žmonių valią.

Tokia pati teisės problema yra ne tik su Seimo rinkimų įstatymu, tačiau ir su Savivaldybių rinkimų įstatymu, o taip pat su juos apjungiančiu Rinkimų kodeksu. Taip turi būti pagal LR Konstituciją – rinkimai turi vykti lygia ir tiesiogine rinkimų teise.

LR Konstitucijos 153 straipsnis: „Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.“

 

Tačiau pirmuosius Seimo rinkimus laimėjo Algirdas Mykolas Brazauskas ir jo komanda ir prof. Vytauto Landsbergio LR Konstitucijos pakeitimai neįvyko.

 

Toks pat demokratijos eliminavimas įvyko ir IV Sąjūdžio suvažiavime. Čia vietoj Lietuvos Sąjūdžio tarybos rinkimų įvyko jų pasirinkimas dalyvaujant Sąjūdžio Garbės pirmininkui prof. Vytautui Landsbergiui, taip siekiant sunaikinti Lietuvos Sąjūdį. Tai kur čia toji garbė? Buvo sakoma, jei turi kitokią nuomonę – tai esi ne sąjūdininkas.

 

Patys žymiausi Lietuvos antikonstitucininkai yra signataras LTSR-LR pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė, prezidentas Gitanas Nausėda ( 2023-04-15 straipsnis „Nesąžiningas LR prezidentas Gitanas Nausėda yra prieš Konstituciją“https://ekspertai.eu/nesaziningas-lr-prezidentas-gitanas-nauseda-yra-pries-konstitucija108727/   ), signataras Rolandas Paulauskas (2016-09-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai“  https://ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/  ), signataras Zigmas Vaišvila  (2021-09-01straipsnis „Konstitucijos parazitai ir išdavikai – vyt lauk“  https://www.laisvaslaikrastis.lt/35228-2/)  ir visi be jokios išimties Seimo nariai išrinkti pagal antikonstitucinį įstatymą, bei nelegitimi Konstitucinio Teismo sudėtis.

Į žodį „antikonstitucininkai“ telpa, įeina čekistai, nkvdistai, kgbistai, komunistai, fsbistai, organizuoti žmogžudžiai, visokie melagiai ir vagys ir kitokie, kurie negerbia ir nevykdo LR Konstitucjos.

Taip pat antikonstitucininkai specialiai, tyčia nevykdo LR Konstitucijos ir 12 straipsnio nuostatų. Apie tai 2017-08-28 straipsnyje „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ https://ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/

Per 2019 m. prezidento rinkimus jie siekė pakeisti 12 straipsnio konstitucinę nuostatą : „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo numatytais pagrindais.“ Tuo tarpu, kai teisė „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant …“ yra absoliuti ir ji apsaugo Lietuvos pilietį, piliečius nuo jos praradimo, kuri yra nevykdoma. Taip yra vykdoma antikonstitucinė veikla.

Problemos sprendimas yra teisėto prezidento dekretas, kuris paskelbia, kad visi rinkimai LR turi vykti pagal LR Konstituciją lygia ir tiesiogine rinkimų teise, kaip prezidento rinkimai, “vienas rinkėjas – vienas balsas“.

Kauno Sąjūdžio tarybos narys 1991-1992, 1997-2004 m. 20 civilinių bylų prieš Vytauto Didžiojo universitetą autorius ir iš jų 17 priimtų bylų prieš Lietuvą, iš tikrųjų už Lietuvą, Europos Žmogaus Teisių Teisme. Iš viso to darau išvadą, kad jokio EŽTT nėra, nepasirodė, nors skelbiasi esantis.

Pagarbiai  dr. Jonas Ramanauskas   joramlt@yahoo.com

2024-03-11 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias