Antikonstitucininkas prezidentas Gitanas Nausėda vėl kandidatuoja

0

1990 m. kovo 11 d. LR AT nutarė sustabdyti 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimą, patvirtinti Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą (LR LPĮ), nustatyti, kad galioja tik tie teisės aktai, kurie neprieštarauja LR LPĮ. LPĮ įsigalioja iš karto, pasirašo LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis ir LR AT sekretorius Liudvikas Sabutis. 

Paskelbus Kovo 11-os Nepriklausomybę galiojo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (LPĮ), kurio 67 straipsnis buvo suformuluotas taip: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.

Akivaizdu, kad tokia LPĮ nuostata „rinkėjas turi vieną balsą“ trukdė įvykdyti revanšą, pasidaryti sau privilegijuotą rinkimų įstatymą, kad visą laiką išlikti valdžioje. Todėl jau 1992-07-07 LPĮ  turime pakeistus 67-tą ir 68 straipsnius: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.“  „68 straipsnis. Deputatų rinkimai yra tiesioginiai: deputatus piliečiai renka be tarpininkų.“  Pasirašo LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. 

Tai čia 68 straipsnis apie tai, kad „rinkimai yra tiesioginiai“ panaikina sąrašinių galimybę, nes jie renkami netiesiogiai ir niekaip nesigauna, kad būtų tiesiogiai.  O 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatyme 42 str. 2 dalį: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“  Sąrašiniai yra netiesioginai, taigi ir neteisėti, nekalbant jau apie tai, kad tai nėra lygūs.

Tam, kad partiniai patektų į Seimą ir turėtų privilegijų, tai signatarai su Vytauto Landsbergio parašu, Seimo rinkimų įstatyme įtvirtino mišrią rinkimų sistemą.  Taip atsirado galimybė sąrašiniams antrą kartą patekti į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus ir kandidatuoti vienmandatėse apygardose. Save išsikėlę kandidatais į Seimą tokios privilegijos neturi. O juk  privalu, kad visų teisės prieš įstatymą būtų lygios.

Taigi jau pirmieji Seimo rinkimai buvo nelygūs ir neteisėti. Jie privalėjo būti suderinti su Lietuvos Respublikos Konstitucija, deja nebuvo.

1992-07-09 Signatarų priimtas ir V.Landsbergio pasirašytas Seimo rinkimų įstatymas neturi nieko bendro su sveiku protu, nes sudaro galimybes jau išrinktam Seimo nariui daugiamandatėje apygardoje dar kartą būti išrinktu ir vienmandatėje apygardoje. Taip yra pažeidžiama tiesioginė ir lygi rinkimų teisė. Taip Seime turime Seimo narių, kurie yra išrinkti du kartus į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus ir turime Seimo narių, kurie nėra išrinkti nė karto ir patenka į Seimą todėl, kad yra du kartus išrinktų ir t.t.

Galima sulyginti 1992-07-09 signatarų ir Vytauto Landsbergio nuplagijuotas nuo Rusijos Federacijos Seimo rinkimų įstatymas, kurio 42 str. „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ su Rinkimų kodekso 74 straipsniu: „Dvigubo kandidatavimo draudimas. 3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Tai visiškai sutampantys straipsniai, kurie prieštarauja tiek tiesioginiams rinkimams, tiek lygiai rinkimų teisei. Todėl ir išvada yra, kad rinkimų kodeksas yra specialiai, tyčia antikonstitucinis, taip kaip ir buvęs Seimo rinkimų įstatymas.

Taip jau aštuonis kartus, kitaip tariant visą laiką, LR Seimas yra išrenkamas nelegitimiai, neteisėtai, nelygiai ir netiesiogiai. Vargas Lietuvai.

Reikia kažką daryti, tai nelegitimaus LR Seimo nutarta padaryti bendrą Rinkimų kodeksą ir taip pasislėpti už aukščiau išvardintų nesąmonių. Į darbą kimba Rinkimų   kodekso parengimo grupė, kuriuos reikia „kalti prie gėdos“ ir ne kompetencijos stulpo: Andrius Vyšniauskas (pirmininkas), Stasys Šedbaras, Julius Sabatauskas, Dalia   Asanavičiūtė, Andrius Kupčinskas, Rūta Miliūtė, Vytautas Mitalas, Rita Tamašuniene, Ligija Girskienė,Valentinas Bukauskas,Raimundas Lopata. Turime patį gėdingiausią, niekšiškiausią ir antikonstitucinį rezultatą. Neteisingai išrinktas yra neteisėtas, neteisingas.

Pasižiūrėkime kaip atrodo Rinkimų kodekso 74 straipsnis „Dvigubo kandidatavimo draudimas“ : ” 3. Asmuo tuose pačiuose rinkimuose, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę būti kandidatu ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“  Tai jau visiška afiora, straipsnio pavadinimas draudžia, o straipsnio turinys leidžia. Nežiūrint į tai, kad jokių daugiamandačių rinkimų apygardų LR Konstitucijoje NĖRA. Tai absurdiška.

Europos Sąjungos rinkimų teisė yra paremta Venecijos komisijos gerąja rinkimų praktika yra lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Pasižiūrėkime kaip atrodo Rinkimų kodekso 73 straipsnis „Kandidatų į Europos Parlamento narius kėlimas“Apie tai, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą čia net jokios kalbos nėra, kad galiotų lygi rinkimų teisė, net neužsimenama. O štai rinkimų kodekso 73.3 dalis yra tokia:

„3. Kandidatų sąrašą parašais turi paremti ne mažiau kaip 10 000 rinkėjų. Šis reikalavimas netaikomas:

1) politinių partijų, kurios yra dalyvavusios paskutiniuose Europos Parlamento rinkimuose ir surinkusios daugiau rinkėjų balsų, negu šiame straipsnyje nustatytas reikiamas mažiausias sąrašą remiančių rinkėjų parašų skaičius, keliamiems sąrašams;

Tai jau korupcijos aiškus pavyzdys. Tarp kandidatų jokios lygybės nėra. Tai kaip gali galioti toks įstatymas? O įstatymas  yra KONSTITUCINIS, ne bet koks, kad niekas taip lengvai pakeisti negalėtų.

Dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo apgynimo į darbą vėl kimba Andrius Vyšniauskas ir dr. Agnė Širinskienėtai antikonstitucininkai, niekšai, o keisti LR Konstitucijos visai nereikia. Beprecedentis partijų sutarimas Seime tik parodo, kad antikonstitucininkai, kai reikia, tikrai sutaria.  Problema atsirado todėl, kad antikonstitucininkai jau prisidirbo su LR Pilietybės įstatymu, kuris prieštarauja LR Konstitucijos 12 straipsniui.

Yra ir kitų požymių, kuriuos mini Vytautas Landsbergis : „Reiktų labai kategoriškai skirti, kas yra PARTIJA, o kas yra GAUJA, nes gauja labai mėgsta pasivadinti partija, net susikurti programą politinę. Bet ji nesiliauja dėl to buvusi gauja, kuri siekia savo naudos, įsigalėjimo, užvaldymo. Nu ir tada jos triumfas yra parazitas. Ji sunaikina tokia normalią, civilizuotą, demokratinę visuomenę. Tai nevadinkim gaujų partijomis. Valdanti gauja sunaikinanti bet ką kas galvoja kitaip, kas gali būti konkurentas, kas yra alternatyva.“

Taip tikrai gaujos darbas, nes nematė, specialiai nematė, o privalėjo matyti LR KT išaiškinimą: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Tai čia kartu ir Venecijos komisijos patvirtinta geroji rinkimų praktika. O ką gi jie matė? Ogi jie nieko “nematė”, kombinavo kaip čia suveikti, kad tik būtų antikonstituciškai.

Tai kaip, ar šitai gaujai, kuri yra Rinkimų   kodekso ruošimo grupė, kokie nors protingi ir teisingi paaiškinimai galioja ar ne? NEGALIOJA.

Tai čia pateiksiu citata, kaip yra Rusijoje: „225 депутатов избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу, при заградительном барьере 5 процентов, 225 — по мажоритарной системе по одномандатным округам.“ „В мажоритарной части (по одномандатным избирательным округам) кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному списку, так и по одномандатному избирательному округу, однако в случае его прохождения в Госдуму и по партийному списку, и по одномандатному избирательному округу ему придётся отказаться от одного из полученных мест.“

Matome, kad buvęs Seimo rinkimų įstatymas ir dabartinis Rinkimų kodeksas yra vėl pilna Rusijos kopija, plagiatas, kuri visiškai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, tiesiog prieštarauja teisei, sveikam protui.

23 metų Gitanas Nausėda Komunistų partijos bilietą atsiėmė 1988m. birželio 27 d.  Taigi kaip matome jis įstojo į Tarybų Sąjungos Komunistų Partiją (TSKP), kai Sąjūdis įsikūrė 1988 birželio 3 d.  Kalbėdamas išvengė pavadinimo „komunistų partija“, nors pats Gitanas Nausėda pasakė, kad „Nors formaliai ta anketa galiojo Lietuvos Respublikos politinėms partijoms, bet savaime suprantama, kad tai yra pakankamai reikšmingas biografijos faktas.   Taigi pagal tai čia buvo ne Lietuvos Respublikos politinė partija, todėl ir nenurodė kandidatuodamas į prezidentus 2019 m. Tačiau to nenurodė, nuslėpė.

Dėl Gitano Nausėdos stažuotės Vokietijoje 1990-1992: “10. Мнение КГБ ЛССР  Согласовано исх.No  10/2 – 916c  от 15.01.90г.“ Tai dokumentas [10] parodo, kad  negalima buvo SUDERINTI, jeigu nesi KGB narys, tačiau Gitanas Nausėda tai neigia. Tačiau dokumentą pasirašo: ispolnitel Ximina C.H. ir 15-jan-1990 Algis-Jonas Karinauskas, papulkininkas, LSSR KGB 10-ojo skyriaus viršininkas, išsilavinimas – 1963 specialus čekistinis kontražvalgybinis parengimas [11].

Čia eina kalba apie nesąžiningą žmogų, prezidentą Gitaną Nausėdą, kuriam 2023 vasario 16 d. nusiunčiau straipsnį “JE Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai”, kuriame išdėsčiau Rinkimų kodekso antikonstitucingumą ir, kad vienintelis asmuo, kuris teisėtai gali tą Rinkimų kodeksą padaryti  teisėtu yra teisėtas prezidentas savo teisėtu dekretu paskelbdamas, kad visi rinkimai Lietuvos Respublikoje turi vykti pagal LR Konstituciją, kitaip tariant taip kaip prezidento rinkimai, dar kitaip tariant  “vienas rinkėjas – vienas balsas”.  Taip, tik prezidentas yra išrinktas visoje Lietuvoje turi tokią teisę, kito tokio nėra. Tačiau ir tas prezidentas Gitanas Nausėda NESĄŽININGAS.

Jau kiek kartų, nesuskaičiuoti, prezidento Gitano Nausėdos prašyta išsiaiškinti „Ar dar gyva DEIMANTĖ“?  Tai kaip į sieną, viskas veltui. Jam vaiko likimas nė motais.

Antikonstitucinis Rinkimų kodeksas patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 m. liepos 19 d. konstituciniu įstatymu Nr. XIV-1381, apie tai skelbia JE LR prezidentas Gitanas Nausėda. Tai yra neteisėto Seimo antikonstitucinis įstatymas yra skelbimas konstituciniu, tokia yra išvada.

Šis Rinkimų kodeksas , kaip konstitucinis, jau keistas 6 kartus, o turėtų būti pastovus.

Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos, vienintelio teisėtai išrinkto, legitimaus pareigūno, prašiau savo dekretu atšaukti antikonstitucinio Rinkimų kodekso galiojimą ir paskelbti, kad nuo šiol visi rinkimai Lietuvos Respublikoje yra tik vienmandačiai.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra nesąžiningas, savo darbo neatliko. Atliko darbą atvirkščiai, nesąžiningai. Paliko galioti antikonstitucinį Rinkimų kodeksą, tokį kaip Rusijos Federacijoje , ne taip kaip LR Konstitucijoje.   Lygiai taip veikė jo pirmtakė, kaip sako, buvusi komunistė prezidentė Dalia Grybauskaitė . 

Autorius yra buvęs Kauno Sąjūdžio tarybos nariu 1991-1992 metais, IV Sąjūdžio suvažiavimo delegatas, Kauno Auštųjų mokyklų Sąjūdžio tarybos narys, 1997-2004 metais Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas, kuris iškėlė 20 civilinių bylų universitetui ir iš jų 17 priimtų bylų prieš Lietuvą (iš tikro už Lietuvą) Europos Žmogaus Teisių Teisme. Iš viso to darau išvadą, kad jokio EŽTT nėra, nepasirodė, nors skelbiasi esantis.

Literatūra:

1.LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI”  http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content

2. 2016-09-11ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo  http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ 

3. 2022-11-11 Rinkimų kodeksas – specialiai, tyčia ANTIKONSTITUCINIS    https://ekspertai.eu/rinkimu-kodeksas-specialiaitycia-antikonstitucinis/

4.2023-02-19  JE Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdaihttps://ekspertai.eu/je-lietuvos-respublikos-prezidentui-gitanui-nausedai108304/

5. 2023-04-15 Nesąžiningas LR prezidentas Gitanas Nausėda yra prieš Konstituciją  https://ekspertai.eu/nesaziningas-lr-prezidentas-gitanas-nauseda-yra-pries-konstitucija108727/

6. 2019.03.02. Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

http://aidas.lt/lt/politika/article/21071-03-02-antrankius-lr-kt-teisejams-antrankius

7.Speciali referendumo agitacijos laida | 2024-04-18  https://www.youtube.com/watch?v=8b5Dzpeezeo

8. 2024-03-12  Antikonstitucininkai   https://ekspertai.eu/antikonstitucininkai/

9. 2024-04-10  Antikonstitucininkas Dainius Žalimas siekia Lietuvos prezidento posto     https://ekspertai.eu/antikonstitucininkas-dainius-zalimas-siekia-lietuvos-prezidento-posto/

10. LaisvėsTV. TŽ: Galvažudžių tapatybė | Pedofilija Kaune | Pentagonas | Šiaurės Korėja | Nausėda ir KGB (8:00 min.)https://www.youtube.com/watch?v=noafZlN3lgg

11. KGB veikla Lietuvoje. https://www.kgbveikla.lt/lt/algis-jonas-karinauskas

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas     joramlt@yahoo.com

2024-04-24

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias