Šiandien Lietuvos vyriausias administracinis teismas paskelbė, kad prezidento rinkimai yra neteisėti. VRK kaip visuomet įjungė durnių.

Patys svarbiausi paragrafai yra tie, kuriais teismas pripažino, kad VRK dar neišnagrinėjo skundų dėl rinkimų organizavimo. Kol tie skundai neišnagrinėti, jokie rinkimai negali vykti:

„Rinkimų kodekso 181 straipsnyje yra Įtvirtinti VRK Įgaliojimai pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais. Rinkimų kodekso 181 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad VRK pripažįsta rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje negaliojančiais, jeigu nustato, kad pagal balsų skaičiavimo protokolus ar kitus rinkimų dokumentus negalima nustatyti rinkimų rezultatų. Siame kontekste pažymėtina, jog konstituciniu įstatymu patvirtintame Rinkimų kodekse Įstatymų leidėjas suteikė VRK, kaip centrinei rinkimų organizavimo institucijai, kompetenciją spręsti dėl rinkimų (be kita ko, Prezidento) konkrečioje rinkimų apygardoje (-ose) pripažinimo negaliojančiais. Tačiau, prieš naudojantis tokia kompetencija, VRK ir teritorinėms rinkimų organizavimo institucijoms (apygardos, savivaldybės rinkimų komisijoms) Rinkimų kodekse suteikti įgaliojimai išsamiai įvertinti asmenų skunduose dėl balsų skaičiavimo rezultatų ir rinkimų rezultatų nurodytas aplinkybes ir nustatyti teisės aktų pažeidimus.
Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų matyti, kad skundai dėl tam tikrų rinkimų apylinkių rinkėjų balsų skaičiavimo buvo teikiami apygardų rinkimų komisijoms. Pareiškėjai nėra pasinaudoję specialia Rinkimų kodekse nustatyta apygardų, savivaldybių rinkimų komisijų sprendimų apskundimo VRK procedūra. Vadinasi, VRK, kaip centrinė rinkimų organizavimo institucija, kuriai suteikti įgaliojimai pripažinti rinkimų rezultatus rinkimų apygardoje (-ose) negaliojančiais, dar nėra įvertinusi pareiškėjų skunde teismui nurodytų aplinkybių dėl rinkimų rezultatų atitinkamose rinkimų apylinkėse ir priėmusi dėl to sprendimo (kaip minėta, skundus dėl balsų skaičiavimo ar rinkimų rezultatų VRK gali nagrinėti iki galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos). Pažymėtina, jog tokiu sprendimu nelaikytinas pareiškėjų šioje byloje skundžiamas VRK 2024 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. Sp-132 ,.Dėl 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų pakartotinio balsavimo paskelbimo“.
Nustačius, kad Rinkimų kodekse nustatyta speciali skundų dėl rinkimų apylinkės (-ių) rinkėjų balsų skaičiavimo rezultatų procedūra dar nėra baigta ir VRK, kuri yra įgaliota spręsti dėl rinkimų rezultatų apygardoje (-ose) pripažinimo negaliojančiais, dar nėra dėl to priėmusi sprendimo (-ų), konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju atsisakytina priimti pareiškėjų skundą ABTĮ 33 straipsnyje 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu (skundas nenagrinėtas teismų ABTĮ nustatyta tvarka).
Pareiškėjams išaiškintina, kad, nesutikdami su apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos sprendimais, priimtais dėl pareiškėjų skundų dėl rinkimų apylinkės (-ių) rinkėjų balsų skaičiavimo, jie gali skųsti šiuos sprendimus VRK.
Teismui atsisakius priimti pareiškėjų skundą, nespręstinas pareiškėjų skunde nurodytas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo (ABTĮ 70 str.) ir kiti procesinio pobūdžio prašymai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias