Ar lengva sveikus žmones pasiųsti į „psichuškę”?

1

Jolita Sabaliauskienė (nuotr.), užsiimanti psichiatrine diagnostika, depresijos, nerimo, miego atpažinimo sutrikimų ir gydymu, net nemačiusi Astos Rubinaitės parašė prašymą teismui, kad ją būtina uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę. Kartu su prokurore teisme reikalavo to paties. Astai Rubinaitei teko palikti mylimą tėvynę Lietuvą. Apie kokias diagnostinius nustatinėjimus ir nerimo gydymus kalba ši medikė.

Ko nenori girdėti ir matyti Lietuvos teisėsauga

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas, kalbėsis, su ne kartą protingesniu už save, Pranu Pričkumi.
Z.V. Tamsta Pranai, daugelis ištikimų skaitytojų, dar neprimiršo, Alytaus represinių struktūrų, kitaip vadinti nesiverčia liežuvis, persekiojamos, skandintos, kad neplauktų Nemune link kranto, apšaudytos, degintos, lupinėjo nagus, Astos Rubinaitės. Kaip galėtum pakomentuoti Astos mamos Aldonos 2024-04-24 d. 9:00 h iš tel. + 370 607 37341 gautą tekstinę žinutę: „Labas rytas. Dovanokit – kaip sekasi disidentei Astai Rubinaitei?“
P.P. Patikrinus šį telefono numerį, pavyko nustatyti, kad tai apsimetėlis rūpintojėlis, kitaip sakant vilkas avino kailyje, kad užslaptinti savo nusikalstamus ketinimus, už 1 eurą, nusipirko Tele – 2 kortelę. Bei renka, neteisėtai-nusikalstamai informaciją. Priminsiu, kai Astai pasisekė išvykti į Olandiją, įsidarbinti, prisiregistruoti, apsigyventi, po kiek laiko iš Lietuvos represinių struktūrų į Olandijos policiją, atskriejo žinia, padėkit, gelbėkit, be žinios dingo Asta Rubinaite. Pasiteiravus Astos mamos, paaiškėjo, kad dukra Asta niekur nedingusi, niekas neieškojo, neieško ir niekas net nesiteiravo, kadangi niekur Ji nėra dingusi. Olandijos policija, Lietuvos gautą informaciją patikrino, Astai jokių pretenzijų neturėjo. Faktas, kad Olandijos policija, Lietuvos įmonei būtų pranešusi, kad Asta sveika ir laiminga. Tada tėvynainiai, būtų atsiuntę orderį areštui. Astai, nesiorientuojančiai aplinkoje, nieko nelaukiant, teko persikraustyti į kitą, saugesnę valstybę.
Z.V. Isivaizduojat, mielas skaitytojau, ką išdarinėja Lietuvos policija, skelbia paiešką žmogui, kuris turi būstą, darbą, registraciją, nepasiteiravę net artimiausiu žmogumi – Astos mama, skelbia tarptautinę paiešką. Grįžkime prie žinutės. Pradėjus žurnalistinį tyrimą, bandžiau du kartus prisiskambinti, Astos mamai siustos žinutės autoriui, deja, niekas neatsiliepė. 2024-04-27 d. 19:23 h iš minėto numerio gavau žinutę: „Kas skambino?“. 03:18 h atsakiau: „Aš skambinau“. Ryte 09:36 h „Ir kokiu klausimu?“ 13:01 h „Ko nori, kad skambinai vakar 2 kartus?“ Kadangi pastoviai žinučių nepuolu skaityti, buvau neperskatęs. Todėl 28 d. 12:58 h susilaukiau skambučio. Girdisi šlamesiai, bet nekalba. Perskambinus, atsiliepė, tačiau vėl nekalba, ryšys yra, nes girdisi šlamesiai. Neužilgo gaunu grėsmingą žinutę: „PRAŠAU ATSIKNISTI ! Niekas su tavim, „žurnaliuga“ nenori turėti reikalų, nes TU palaikai aferistus, ir pačiam prasidėjo senatviniai marazmai. Tad dabar TUOJ PAT trini numeri ir kad daugiau neskambinėtum jei nesiorientuoji aplinkoje – tavo bėdos, kreipkis į medikus.“
P.P. Jeigu priminus skaitytojams, kaip Asta buvo žudoma, dvi paras išgulėjusi miške po šakomis, su kraupiais sužalojimais, degintos kojos, lupinėti nagai (yra nuotraukos, likę randai) užfiksuota net gydytojų, metams davė netgi neįgalumą. Kauno policija pradėjo tyrimą, kurį perrėmė tęsti D.Pašukonis ir V.Aušiūraitienė. Astai leisgyvei gulint ligoninėje, minėti pareigūnai, Astai pramerkus akis, pakišdavo kažką pasirašyti. Prie durų budėjo pol. apsauga. Tyrimas baigėsi tuo, neva Asta pati galėjo degintis kojas, lupinėtis nagus ir miške apsikloti šakomis. Tyrimą, Astos prašymu, pradėjo netgi pats redaktorius Aurimas Drižius, pats dabar tyrimą tęsi. Pagal šią žinutę, aiškiau negali būti, kad rašo patys tyrėjai, o būtent: Zenonai, pats esi ne kartą, pradedant prokuroru ir įvairaus plauko tyrėjais, bendravęs telefonu, galimai atpažintum ir balsus, be to mato ir telefono numerį, bei žinutės turinys pvz.: „Niekas su tavim „žurnaliuga“ nenori turėti reikalų“. Aiškiai parodo, nes rašai apie Astą jau ne pirmus metus, faktas, kad jau jie nebenori su Tamsta turėti jokių reikalų, nes jiems jau esi kaip rakštis subinėj, arba ašakas gerklėj. Antra, patys vykdo nusikaltimus, daugelis pamena, kai buvo rašyta, pateiktos nuotraukos, vaizdo įrašai, kaip vadovaujami policijos, vis dar, pareigūno Pašukonio Deivydo, atakavo Astos mamos namą. Apsupo privačių namų netgi kvartalą, mamos namą. Apgavęs gaisrininkus, kad yra gautas orderis, pagailėję vartų, išpjovę tvorą, po to namo duris, gauja įsiveržė į butą. Buvo rašyta, kaip banditiškai toliau elgėsi represantai, aktyviausias tas pats Pašukonis Deivydas ir Aušiūraitienė Violeta. Stribai duodavo valandą ar dvi susiruošti, o šie tik keletą minučių. Iškvietus medikus, atsidūrė Asta ligoninėje. Policininkų nurodymų, medikai sulaužę Hipokratų priesaiką, Astai atjungė lašelinę ir net neleidę jai atsigerti vandens, „policininkai“, įkišę ją į mašinos galą, alpstančią, išbogino į Uteną. Kad siūlo pačiam kreiptis į medikus, dar kartą akivaizdžiai įrodo, kad šios žinutės rašinėtos iš jų kontoros. Be to kaip minėjau patys vykdo nusikaltimus, o patį, kuris tempi visokio plauko atmatas į viešumą, vadina aferistų dengimu. Šiai dienai, didesnių aferistų, per švelniai pasakiau, kaip Alytaus represantai, manau nėra net tarp mūsų mirtingųjų.
Z.V. Priminsiu ištikimiems skaitytojams, Asta iš Utenos buvo pervežta į Rokiškio vadinamą psichiatrinę ligoninę, kuriai vis dar vadovauja Algimantas Liausėda. Astai teko samdytis teisininką, kurie už 6 000 eurų, labai greitai suorganizavo jos paleidimą, su sąlyga, kad išėjus į laisvę ir toliau mokės „stogui“, nemokėjus, pagrasino grįšianti atgal. Taip ir buvo. Nemokėjo.
Klaipėdos „Uosto poliklinikos“ psichiatrė Sabaliauskienė Jolita, net nemačiusi Astos, parašė raštą Alytaus teismui, kad būtina Astą nuteisti gydytis į Rokiškio psichūškės stacionarą. Alytaus teismas, persiunčia Klaipėdos apylinkės teismui. Paskiria nagrinėti, moralės ubagei, teisėjai Violetai Olcvikienei. Advokatu paskiriamas, buvęs jos vaikdirbys Kvaščevičius Arvydas, prokurorė Karbauskienė Lina. Kadangi teisiamajai Astai neleidžia ne tik dalyvauti byloje, bet prisijungti netgi per zoom platformą, galite įsivaizduoti, ant kiek viskas suklastota, viskas slapta. Prokurorė Karbauskienė, buvę prokurorai advokatas Kvaščevičius, teisėja Olcvikienė (Jakštienė) dar suprantama, kad turi priėjimą leidimą prie slaptų MBD KGB dokumentų, pasirodo Klaipėdos „Uosto poliklinikos“ psichiatrė Sabaliauskienė Jolita yra represantų slapta bendrininkė. Antraip, kaip paaiškinti? Neleidžia dalyvauti byloje netgi pačiai teisiamajai Astai, o Sabaliauskienei leidžia. Astos dokumentus, patvirtintus, ne vieno psichiatro bendravusius ne kartą gyvai su Asta, teismas atmeta, o Sabaliauskienė, Astos net nemačiusios, tik raštą, o ne kokius tai tyrimus palieka, Astą nuteisia, neva nesiorientuoja aplinkoje ir gali sukelti pavojų ne tik sau, bet ir aplinkiniams, gydytis į stacionarą
.
P.P. Kas moka skaityti, manau suprato, kas šiuo atveju jau ne tik gali, bet ir sukėlė Astai, ne tik sveikatai pavojų. Tai psichiatrės Sabaliauskienės parašytas raštas. Ar jaučiame skirtumą, Asta gali sukelti, bet Sabaliauskienė, Astos net nemačiusi, jau sukėlė. Sakysite, pasiuntimas į psichuškę, tai ne sukėlimas pavojaus sveikatai? Bandysiu pateikti pvz. Šiuo metu antri metai yra įkalinta vadinamoje Rokiškio ligoninėje Ilona Šimonienė Legeckaitė. Metus laikė tik įkalintą, jokių vaistų neduodavo. Antrais metais pradėjo „gydyti“. Dvi sesutės su paruoštu švirkštu, du sanitarai, spardysies už durų laukia dar du apsauginiai. Po dozės suparalyžiuoja liežuvį, būsi geras gausi atpalaiduojančią tabletę. Yra dar ir verslininkė Andžela, kadangi jaunesnė, jai per mėnesį duoda, ne vieną, bet dvi dozes. Už genocido vykdymą, ligonių kasos, kas mėnesį, už kiekvieną kankinę Algimanto Liausėdos kontorai moka po 1 500 eurų, kai tuo tarpu pensininkai nesudaria galo su galu. Taip ir norisi paklausti, tamsta Sabaliauskaitė, ar esate girdėjusi, kas toks yra Hipokratas? Jūs gi akivaizdžiai tarnaujate represantams. Vieną dieną iš lubų parašėte ant Astos, kitą dieną, šaikos prašymu, velnias žino ant ko paprašysit. Gal geriau, susirinkę psichiatrai, pasvarstykite Nausėdos psichinę būklę? Kuris pasisako santykių aiškinimosi, su branduolinį ginklą turinčia Rusija, tik Ukrainos mūšio lauke, o ne prie derybų stalo. Nes greitai, gali būti per vėlu, štai kur grėsmių grėsmė. Niekas negydėte ir dėdulės, 2014 m. įaudrinusį „maidaną“ visoje Ukrainoje. Sąrašą galima tęsti ir tęsti, o Jūs Asta gali, yra jau su kraupiomis pasekmėmis ir nieko. Kodėl niekas neuždedat tramdomųjų dabartiniam KAM ministrui Laurynui Kasčiūnui, laukiate kol pradės siusti tėvus, vaikus, brolius į mėsmalę? Atsipeikėkit, savo nusikalstamų veiksmų, su karu nepaslėpsite, priminsiu, karma suras jūsų netgi kelias kartas į priekį.
Z.V. Nuoširdžiai dėkojame už išsakytus pastebėįimus Pranui Pričkui. Taip pat pažadėjau, Lietuvos įmonėje (taip Lietuva įregistruota registrų centre) neva nesiorientuojančiai, išsiilgusiai ir trokštančiai, grįžti į tėvynę Astai Rubinaitei, perduoti visiems mieliems, gerbiamiems Laisvo laikraščio skaitytojams, atėjusiems į jos gyvenimo peripetijas, už skaitymą, už palaikymą, už pavyzdį, tretiems už duotą pamoką, nes jie neatėjo šiaip sau.
P.P. Norėčiau ir aš užbaigti A.Solženycino žodžiais: paprasčiausias drąsaus žmogaus žingsnis – nedalyvauti mele. Vienas tiesos pasaulis – nusveria visą pasaulį. Lietuviškai skambėtų kitaip. Pasroviui gali plaukti kiekvienas …, o prieš srovę gali plaukti tik stiprieji. Iki kitų susitikimų, brangūs skaitytojai.

1 thought on “Ar lengva sveikus žmones pasiųsti į „psichuškę”?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias