Astai  Rubinaitei   uždrausta gyventi  ir dirbti  savo   tėvynėje  gerovės Lietuvoje   

1

Gerovės   kūrėjo  Nausėdos  rezultatas. Astai  Rubinaitei   draudžia  gyventi  ir dirbti  savo   tėvynėje   Lietuvoje.    

Gerovės kūrėjo, persekiojamo „Laisvas laikraštis“ atstovas Klaipėdoje, Zenonas Volkovas, bandys kalbinti, įvairių mokslų, tame tarpe ir psichiatrija, psichologiją, teismo medicininę ekspertizę, baudžiamąją, civilinę, administracinę teisę ir t.t., krimtusį, Praną Pričkų.

Z.V. Pokalbio temą, kaip ir tarėmės, parinksiu aš. Tai bus, apie Lietuvos išsigimėlių, parazitų, kuriamas nusikalstamas legendas, apie Astą Rubinaitę (nuotr. viršuje), dėl kurių apgailėtinų, nusikalstamų veiksmų, ji negali gyventi ir dirbti Lietuvoje.  Gal pradžioje, Tamsta pats pradėkite, o vėliau, kas neaišku, skaitytojų vardu, pasiteirausiu aš.

P.P. Paskutinis str. buvo praėjusio mėnesio Nr. 13. Žinau, kad susilaukei grasinimų. Todėl norėsim išgirsti apie tai iš pirmų lūpų. Yra, kas laukia naujienų apie Lietuvos išsigimėlių persekiojimą Astą, todėl pratęsime apžvalgą. Asta turi du brolius. Artūrą ir Arūną Rubinus. Artūras yra vedęs Gretą Pašukonytę, po vedybų tapo Greta Rubinė. Po tėvo žūties, Astai pavykus per teismus, be advokato, susigrąžinti tėvo, sugyventinės Zitos Andriuškienės,  nusikalstamai užgrobtą turtą, savo palikimo dalį brolis Artūras, pardavė ne sesei, o įtariamai tėvo pakorimu Zitai. Kadangi Astos mama turi Alytuje ir namą, manoma, kad Artūrėlis, pajutęs pinigų skonį, deda viltis tą namą užvaldyti. Trukdis yra sesutė Asta. Galima versija, kad Artūras, pasitarė su žmonos Pašukonytės giminaičiu Pašukoniu Deivydu ir nutarė, nepavykus nužudyti,  Astą uždaryti į psichiatrinę ligoninę. Nužudymo aplinkybes paversti kliedesiais.

Nesankcionuotas Astos mamos Aldonos namo štormas. Policija apgavo netgi gaisrininkus, kad turi sankciją. Liko išpjauta metalinė tvora, lyg šiol nesutaisytos namo durys. Į Astos užklausimą, gaisrininkai atsakė, kad raštiško prašymo laužtis į namą, neturėjo, tik žodinį.

Z.V. Skaitytojų vardu paklausiu, negi tai įmanoma, teisinėje demokratinėje valstybėje?

P.P. Nejuokinkit svieto, su ta demokratija Lietuvoje. Prisiminkit, kiek išžudyta Garliavos įvykiuose. Aprašyta, kaip buvo žudoma, kankinama Asta. Kaip tai įmanoma? Žinome, kad V. Pašukonis yra ne eilinis policijos darbuotojas, tikėtina, kad turi priėjimą prie visiškai slaptų policijos dokumentų. Tarkim jis, ar kolega, priima iš agento suklastotą agentūrinį pranešimą, apie Astos kokį tai išgalvotą nusikalstamą veiklą. Tai jiems padaryti,  kaip man ar Tamstai apmyžti vieną pirštą. Manoma, kad agentūrinių pranešimų, niekas nebetikrina. Galima Astai užvesti, visiškai slaptą, agentūrinę bylą. Tai reiškia, kad pajungia, visiškai slaptas savo tarnybas, kurios gali sekioti ištisas paras, bei atsakyti į užklausėjo, bet kokius klausimus. Pradedant batų išmiera, baigiant pomėgiais ar ryšių palaikymais, vienu ar kitu asmeniu. Žodžiu aprašymu kur ir kada kur buvo, su kuo susitiko, ką pirko ir t.t. ir pan. Pas Astos mamą daroma krata, pranešama, kad bus ieškoma ginklų, sprogmenų, pasiklausymo įrangų ir įrašų. Ieškoma ir pas Astą, ir jos brolį Arūną. Klausimas, jeigu tai yra ne kito brolio Artūro užsakymas, per žmonos Pašukonytės giminaitį Pašukonį, kodėl nedarė kratos pas jį, t.y. Artūrą? Akivaizdžiau nereikia. Jeigu, gavus leidimą, visiškai slaptai agentūrinei bylai iškelti, niekas neįrodoma, gaunasi kliurka, tokiam Pašukoniui reikštų karjeros pabaigą. Todėl, jam į pagalbą suskuba, kiti nusikalstamos šaikos nariai. Asta, slapčia, neleidžiant prisijungti net per zoom platformą,  nuteisiama į Rokiškio stacionarinę psichiatrinę ligoninę – kalėjimą. Iš ligonių kasų, perveda, kas mėnesį, budeliams po 1500 eurų. Jų vadas Algimantas Liausėda, jo bendras, ligonių pramintas, kileriu vadinamas, Valdas Janušonis. Ataskaitoje parašomas rezultatas, Asta nuteista. V.Pašukonis, kartu su Astos broliu laimėtojai. Galimai, dar ir pasidalino, agentūriniams pranešimams skirtų lėšų.

Pašukonis Deivydas kartu su Alytaus apyl. teismo pirmininke, Irmute Kliučinskiene,( a..a. vyras, dirbo taip pat policijoje) po įsilaužimo, pagerbiami net bažnyčioje.

Z.V. Tamsta Pranai, Jūs atskleidėte policijos užkulisių darbo specifiką, ar nebijote jų keršto?

P.P. Pagal viską, ne aš iššifravau jų visiškai slaptų tarnybų darbą. Jeigu vadovautis logika, tai V.Pašukonio, galima sakyti prašymu. Apie jo, prokuroro Arūno Juknevičiaus ir kitų šaikos narių,  nusikalstamą veiklą, buvo rašyta ne kartą. Pagal turimą informaciją, „nukentėjo“ tik advokatas Antanas Pliauga, teisėjos tėvas, atsisveikino su „šetono“ juoda mantija. Buvo gautas pranešimas, kad V.Pašukonis ir toliau nebaudžiamas siautėja. V.Pašukonis, yra įrašytas į Socialinių paslaugų centro vaikų grobimo, atsiprašau, gerovės, kokią tai komisiją. Pagrobus iš darželio Ievos Porutytės dukrą, 2019 03 05 d. toliau ją persekioja, tas pats Pašukonis ir terorizuoja. Paskutinį kartą policijoje, jis ją tardė 2024-05-24 d. Išleido 16 h. Reikalavo papasakoti, kur slapstosi Asta. Grįžus apie 17 h Ievai namo, kaimynai papasakojo, kad policija ieškojo, ne tik jos, bet ir Astos. Klausimas, ar yra jai paskelbta paieška? Prieš tai Asta gyvendama ir dirbdama Olandijoje, iš vietinės policijos sužinojo, kad ji Lietuvoje yra dingusi be žinios, nors niekas nesiteiravo net mamos. Teko Astai persikraustyti į saugesnę valstybę. Kaip sakėte, vienas anonimas mamos teiravosi. Už nurodymą telefono numerio, susilaukėt grasinimo iš kito numerio, kad bus skundas prokuratūrai ir teismui, arba geruoju susimokėtumėte. Sutikus Jums susimokėti geruoju. Paklausėt kiek?

Z.V. Taip, pamenu. Tada raštu paklausė, kiek galiu. Atsakius, kad nurodytų sąskaitą ir sumą, atrašė: „Atsiprašau, pretenzijų neturiu. Linkėdamas ramios nakties, paprašysiu TAIKOS. Jei jau aš visą šią istoriją baigiu su pretenzijų neturėjimu, iš Jūsų prašau to paties.“ Paprašius, kad paskambintų ir gyvai pasikalbėtume per jotel. Nr.+ 370 644 77322 atrašė: „Mažiau aiškink. Ir kliedėk toliau. Esi šizofrenikas kaip ir toji Rubinaitė. Ateis diena kai pats stipsi Rokiškį su savąja Asta už savo žodžius. O dabar bėk rašyti straipsnio. Greičiau!  Pyderastasblet. Stipk greičiau gyvuly!“ Šiaip, dar aiškino, kad esąs policijos bendradarbis ir visą informaciją perduosiąs Pašukoniui. Dabar lai aiškinsis Pašukonis, kokį jovalą yra užviręs.

P.P. Faktas. Turėtume tikrą VRM ministrą, o ne ralistę ar šturmanę, grožio deivę A.Bilotaitę iš Dauparų k., tokį Pašukonį, už visiškai slaptų tarnybų dalinės veiklos iššifravimą, išmazgotintų tokį Pašukonį per 24 h., deja, laukia tolimesnių, policijos pareigūnų vardo pažeminimo. Faktiškai, dabar represiniuose organuose, palaida bala, kaip toje pasakoje. Viename miške meška dirbo zuikiu. Kaip tai įvyko? Miškui buvo reikalinga meška, bet laisva vieta buvo tik vieno zuikio. Meška pradėjo dirbti meškos darbą, bet gaudavo zuikio atlygi. Dirbo sąžiningai, kol nesužinojo, kad tam pačiam miške, zuikis buvo apiformintas meška. Atvažiavo komisija – liūtai. Jūs meška? – paklausė komisija zuikio. „Taip, aš meška“ – atsakė zuikis ir parodė meškos dokumentus. – Bet gi aš meška“ – suriaumojo meška. – „O jūsų dokumentai?“ Komisija peržiūrėjo dokumentus, pasakė: – „apie ką Jūs ginčijatės, pilieti meška?“ Kai dokumentuose aiškiai parašyta, kad Jūs zuikis. Paklausite kur moralė? Kokia gali būti moralė? Kai komisijoje vietoje liūtų, buvo apiforminti asilai, apie ką mes kalbame.

Z.V. Pasaka tikrai pamokanti, atitinkanti šių dienų realijas. Gal tada pabaigai ir aš papasakosiu savo sapną apie V.Pašukonį. Stovi Pašukonis ant kelio su švilpuku dantyse ir rankoje laiko bananą. Sustabdo Astą Rubinaitę ir sako: „Štai paukštele ir susitikom. Jeigu papasakosi linksmą anekdotą, gal ir paleisiu“:  – gerai, sutinka Asta ir pradeda porinti: „kartą vienas ūkininkas nusipirko turguje sėklų, apsėjo didžiulį lauką, kuriame sudygo vyriškos lyties varpos, tik blogybė, kad visos sugulusios, kaip po liūties, rugių, kviečių ar miežių. Tada ūkininkas numovęs žmonai kelnaites, sijonuotą paleido per lauką. Varpos sukilo, ūkininkas eidamas iš paskos, su dalgiu, vos spėjo jas pjauti. – Tai kur po to dėjo? – pasiteiravo Pašukonis. Po to pridavė valstybei, gavo neblogą uždarbį. – O kur tas varpas dėjo valstybė? – Iš didesnių padarė policininkams bananus. – O kur dėjo mažesnes varpas? – neatstoja Pašukonis. Iš mažesnių padarė švilpukus ir išdalijo tokiems kaip pats. Užgiedoję gaidžiai, sapną nutraukė.

P.P. Pabaigai, padėkosime mieliems, supratingiems mūsų skaitytojams. Ir paporinsim, kad klystame – kiekvienas. Pripažįsta klaidas tik protingieji. Prašo atleidimo – tik stiprieji. O matyti nesąžiningumą, klastotes ir tylėti, tas pats, kas juose dalyvauti.   

1 thought on “Astai  Rubinaitei   uždrausta gyventi  ir dirbti  savo   tėvynėje  gerovės Lietuvoje   

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias