Atėmus visą turtą, auka padaroma „psichine ligone”

0

Alvydas Veberis 

SISTEMOS BULDOZERIS IR TOLIAU TEBETRAIŠKO ŽMONIŲ LIKIMUS

Apie susidorojimą su pakruojiete Ramute Vaitekūniene daug sykių rašė ne tik vyr. red. A.Drižiaus leidinys ,,Laisvas laikraštis“ Lietuvai,  ,,Šiaulių kraštas“, ,,Akistata“, daugybė straipsnių  ir dokumentinių video labdaros – paramos fondo ,,Biblijos studijos“ svetainėje ,,Tiesoskariai.lt“, direktoriaus Donato Pikelio TVeteryje ir t.t.

Ši situacija su R.Vaitekūniene rutuliojasi nuo 2004 metų.  Pakruojo kredito unija, vadovaujama Aurelijaus Atkočiūno, galimai patyrė vagystę. Neva naktį apiplėšta kredito unija. Nuostoliai šimtatūkstantiniai. Labai įtartina, kad vagystė gerai apgalvota ir atlikta savų. Kas gali paneigti, kad tai ne vadovo darbas? Jokių įsilaužymo pėdsakų nepastebėta.  Kaltininkas nenustatytas.

Narpliojant šios unijos pinkles sunku patikėti, kad tiek daug nukentėjo narių, kuriuos  A.Atkočiūnas sugebėjo įtikinti. Jie pasirašant kreditus, ar vekselius pinigų negavo. Kas svarbiausia, nuskriaustieji netgi kreditų neprašė. Atkočiūnas, kai kuriuos gyventojus prašė, kad stotų į kredito unijos narius.  Paimdavo parašus.  O iš tikro, jie jau tapdavo   paimtų  kreditų laiduotojais, patys to nežinodami.  Kai kurių laiduotojų ar kreditų gavėjų parašai klastotės.    Žiūrint iš šalies, atrodo, kad A.Atkočiūnas turi Kašpirovskio ar burtininko  galių. Toje aferų makalynėje net  velnias koją nusilaužtų, norėdamas išsiaiškinti tiesą.

Toliau veiksmas persikelia į teismus. Nukentėję vekselių ir negautų kreditų gavėjai dorojami per antstolių kontorą. Nusavinti patikliųjų asmeniniai turtai, atsiskaitant už fiktyvius surašytus vekselius ar paimtus kreditus.  Į šį voratinklį pakliuvo ne tik Romutė Vaitekūnienė, jos sūnus, vyras, bet ir daugybė unijos narių.  R.Vaitekūnienės ir kitos šeimos liko basos. Atimtos jų turėtos žemės, žemės ūkio technika, inventorius, pastatai. Pasipiktinę tokia vadovo niekšybe, nuskriaustieji nenuleido rankų. Deja, nusikaltėlių grandinė tampriai susieta vienų su kitais. Tarsi Gorgijaus mazgas. Šiose apylinkėse siautėjo ,,Pelėsių“ banditų – reketininkų gauja. Galimai tamprus ryšys buvo ir Pakruojo kredito unijos vadovo Atkočiūno, bei jo parankinio Rimanto Pašakinsko. Policija, teismai, prokuratūra, medikai, nusikalstamos gatvės banditų gaujos, valdžios atstovai, tai  tas pats  Gordijaus mazgas, – persipynęs vientisa    grandine. Tokia schema atskleista ne tik narkotikų prekyboje su Šiaulių AVPK ONTT ekskomisarų biuru, bet veikimas panašus ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Apie tai daug rašyta.

Visas ,,orkestras“ tebegroja sutartinai.  Pučia vieną dūdą. Tik principingų prokurorų bei STT pareigūnų dėka nedidelė dalis nusikaltimų yra išaiškinta.  ,,Otkatai“ vaikščioja per jų rankas. 

 Pakruojo kredito unijos patikliesiems įstatyti ,,ragai“. Dalis nuskriaustųjų pasidavė.  Nuleido rankas. Pamatė, kad tai kova su vėjo malūnais. R.Vaitekūnienė, turinti aukštąjį įsilavinimą ir jos šeima, negalėjo susitaikyti su padaryta skriauda, praradimais ir apgaule.  Visomis teisinėmis priemonėmis bandė kovoti.  Nuo streso palūžo jos vyras.  Gavęs infarktą mirė. Ją pačią apkaltino šmeižtu ir iškėlė baudžiamąją bylą. Kad aršią kovotoją nuramintų, mestos visos pajėgos patalpinti į Rokiškio ,,psichuškę“. Ten, kaip ir tarybiniais laikais Sovietske, paskutinė stotelė. Lieka ,,daržovės‘‘ arba iškeliauja anapilin. 

Ramutė Vaitekūnienė niekada nesirgo jokia psichikos liga.  Dirbo atsakingą inžinierės, agronomės, pirmininko pavaduotojos darbą. Iki šiol vairuoja automobilį, guvi, mąstanti moteris, šeimoje talkina auklėjant dukros vaikus. Visuomenei nei aplinkiniams jokio pavojaus nekelia, tačiau  sistemos mafijai-nusikaltėliams atrodo kitaip. Jiems lojalūs medikai-ekspertai teismams duoda tokias išvadas, kokios  reikalingos jų tandemui. R.Vaitekūnienė dirbtinai  padaryta šizofrenikė, nepakaltinama, nors teismų karuselė vis dar sukasi. Moteris nepasiduoda.  Per daugiau nei dešimt metų, sistemos nusikaltėlių mobingo visiškai iškankinta. Sąžiningų, dorų, nešališkų ekspertų pažymos liudija tikrą R.Vaitekūnienės sveikatos stovį. 2020-09-03 d. Baltijos-Amerikos klinikos psichiatras Algirdas Dambrava rašo: ,,Orientuota, tvarkinga, elgiasi ramiai, adekvačiai, nuotaika lygi. Be suicidinių minčių, be psichozės simptomų. Mąstymas nuoseklus, planai ateičiai realūs, atmintis, dėmesio koncentracija pakankamai kritiška. 2021-09-17 d. psichologė E.Balnienė rašo: ,,mąstymas be patologijos, bendravimas adekvatus. Kognityvinės funkcijos normos ribose (MMSE yra 30 balų). Emocijos adekvačios, stabilios. Asmenybės sutrikimų nėra. Kita psichologė  K.Bernosienė iš Šiaulių konsultavimo tarnybos 2023-02-23 d. rašo analogišką išvadą: ,,Atmintis, dėmesio koncentracija gera. Psichomatinis tempas vidutiniškas. Mąstymas nuoseklus. MMSE-30 balų. 

Nepaisant šių išvadų, mafijai būtinai reikia padaryti R.Vaitekūnienę neveiksnia ir prievarta įgrūsti į Rokiškio ,,psichuškę‘‘.  Dar 2022 metų birželio 1-mą dieną Šiaulių teismo psichiatrijos skyriaus ,,ekspertai“ Sandra Brazauskienė ir Gintaras Butkus patvirtino Panevėžio ,,ekspertų“ sukurptą iš ,,lempos“ diagnozę (F06.2) ir papildomai prirašė R.Vaitekūnienei iki šiol nežinomą  ligą – šizofreniją. 2023-07-27 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartyje teisėja Edita Kavaliauskienė rašo, kad ne tik  R.Vaitekūnienei, bet ir jos sūnui ir dukrai, jei nenuvyks į Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie SAM Vilniaus teismo psichiatrijos skyrių,  grasinama iki 5000 eur. bauda! Žodžiu, kad ir su karstu, bet privalai vykti, nes bet kokia kaina būtina sveiką moterį padaryti amžina ligone. Stacionare jai rašomi stiprūs vaistai, kad pažeistų smegenis. Aišku, sveika moteris jų nevartoja, nes pati supranta, kad jos organizmui nuodų nereikia.  

Tokio teisinio nihilizmo išdavoje  net parlamentarė, Kauno apygardos teisėja Neringa Venckienė paliko šalį, negalėjo saves apginti..  Ji  ir po to buvo persekiojama, įkalinta, nužudytas jos brolis, persekioti tėvai,  nužudytas teisėjas J.Furmonavičius, A.Ūsas, nužudyti pedofilijos bylos-žudikės liudininkai… Kas svarbiausia neieškomi žudikai!  Paliko šalį Panevėžio verslininkė J.Kiaunienė, persekiojama policijos generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus, kuris, tarsi, gyvas lavonas vaikšto su svetima donoro širdimi. Ar tai ne Dievo  bausmė? Širdis – ,,šventovė” įstatyta svetima, o kūnas,- savas.

Keistai atrodo  dirbtinai suorganizuotos sistemos administratorių ,,Riaušių prie Seimo”’ byla, vos ne su 100 kaltinamųjų! Vargu ar ,,kaltinamieji” sulauks teismo verdikto?

Dėl šalyje vykstančios betvarkės, Rusijos platybėse glaudžiasi žmogaus teisių gynėjas Donatas Šulcas, žurnalistas Giedrus Grabauskas, kad susidorojant su jais  neatsidurtų Rokiškio ,,psichuškėje” arba, kaip Algirdas Paleckis ar Antanas Kondrotas (Celofanas) nebūtų patalpinti į   kalėjimą. O kur Asta Rubinaitė? Ar ne tų pačių banditų darbas, kad turėjo palikti gimtinę? Iki šiol tampoma po teismus lietuvių kalbos  mokytoja Astra Genovaitė Astrauskaitė, pabuvojusi Rokiškio ,,kalėjime’’. O mokytojų ir taip trūksta.  Apie  Žodžio laisvę, sunku ir nusakyti. Internete blokuojama bet kokia kritika valdžiai ar išsakyta nuomonė. O juk tai draudžia šalies įstatymas-Konstitucija. Leidinio ,,Laisvas laikraštis” Lietuvai vyr.redaktorius A.Drižius nespėja baudų mokėti.  Nusavinti asmeniniai turtai, blokuojamos sąskaitos. Tampomas po teismus. Ne kartą įkalintas, persekiojamas.  Buvo bandoma nužudyti autoavarijoje.  Blokuojamas leidinys… Už ką visa tai? Ar ne už tai, kad rašoma necenzūruota tiesa, kad  talkina ir gina skriaudžiamuosius, viešina banditų ,,šaikas”?

Kyla ne man vienam pagrįstas klausimas,- ar Valstybės išlaikytiniai ant tiek  neprotingi, kad švaisto milžiniškas sumas neteisėtiems persekiojimams?  Galutiniam rezultate vienas kitas nubaudžiamas tik simboline bausme.   Daugumoje bausmė tenka ne nusikaltėliui, bet aukai! Aišku ir tai, kad pinigai taškomi ne savi, bet skriaudžiamųjų-Valstybės biudžeto. Negaila. Būtų gerai, kad   Rokiškio ,,sanatorijoje” apsigyventų  išlaikytinių armija.  Pabūtų ten,  kol įgaus  proto. Kiekvienas gobšuolis turėtų įsisąmoninti, kad Judo sidabriniai prie gero nepriveda.

Nuskriaustųjų sąrašą galėčiau tęsti iki begalybės, bet viskam yra pradžia ir pabaiga. Yra ir Dievo bausmė. Be atpildo neišsisuks nei vienas. Mąstykit ir nepardavinėkit sąžinės. Bankininkas Vitas Vasiliauskas viešai teigė, kad   etika, moralė,- ne šio pasaulio dimensijos. Tokius žodžius tardamas    bankininkas labai  suklydo.  Anksčiau ar vėliau išvems.

Žiūrint iš šalies, labai keista, kai lojalūs išlaikytinių (laikinų administratorių) tarnai,- policija, prokuratūra,  teismai, žiniasklaidos ,,skalikai”… papuolę į tas pačias ,,valdžios” pinkles streikuoja basi, mitinguoja dėl jiems mokamų mažų algų, nesąmoningai priimamų ir vykdomų įstatymų! Už ką jiems mokėti daugiau?  Kodėl tauta turi juos palaikyti,  kai jie tarnauja ne liaudžiai (DARBDAVIAMS), bet tarnams? Praktika rodo, kad lazda turi du galus. Antras jos galas atsigręžia atgal ir kerta  skaudžiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias