Bėganti nuo teisėsaugos mafijos Asta Rubinaitė ramybės nerado ir Olandijoje

0

Man   rūpi   jūsų   sveikata   ir   gyvybė      J.E. G.Nausėda

Persekiojamo Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas, kalbėsis su Pranu Pričkumi  bei su J.E.  Gitanui Nausėdai galimai rūpestį keliančia, Asta Rubinaite.

Z.V. Tamsta Pranai Pričkau, Jūs pastoviai stebite įvykius susiėjusius su Lietuvos nusikalstamos teisėsaugos persekiojamąja Asta Rubinaite, gal mieliems skaitytojams trumpai priminkite, kaip prasidėjo Astos kančios?

P.P. Astos tėvą paviliojo Zita. Kalbos ėjo, kad savo vyrą pakorė. Asta dirbo prestižiniame darbe Šveicarijoje. Tėvui aiškino, pakorė vyrą pakars ir tave. Tėvas auksinių rankų meistras, labai darbštus. Griovė, statė, restauravo. Įgijo savo nuosavybę. Prasidėjo su sugyventine Zita nesantaika. Tėvas susiruošė, savo rankomis pastatytą pastatą, parduoti ir skirtis su sugyventine Zita. Kai staiga Asta gauna žinią, kad tėvas rastas palėpėje sumuštas, kilpoje. Po kurio laiko Asta sužinojo, kad neva tėvas savo ranka yra parašęs Zitai testamentą, kurį patvirtino savivaldybės, neturinti teisės, darbuotoja. Teisinėse institucijose, visur „vsio zakonno“. Astos advokatas (buvęs) Antanas Pliauga ir tas dirbo nusikalstamos šaikos naudai. Asta pati sugebėjo įrodyti, kad Zita teisme padėjusi ant Konstitucijos ranką, viską melavo. Prispausta, Astos užsakytų ekspertų rašysenos ekspertizių, prisipažino, kad testamentą, po tėvo pakorimo, parašė pati. Pradėjo svilti padai visiems: prokurorams, teisėjams, tvirtinusiems testamentą, advokatams. Nors Asta susigrąžino tėvo turtą, lyg šiol teisme tebeguli Pagrindinis Lietuvos Įstatymas Konstitucija, į kurią Zita nusivalė kojas. Pačiai Zitai nenukrito nei plaukas.

Z.V. Kaip Asta atsidūrė Rokiškio psichiatrinėje tariamoje ligoninėje?

P.P. Asta atidarė teisinių paslaugų biurą, kovai su korumpuota teisėsauga. Užsirašė du vyrukai, sakėsi dalyvausiantys, tik tada, kai bus Astai blogai. Atsirado kitas, kuris pranešė, kad Astai kilo grėsmė, reikia slėptis. Pagalbos pasiprašė siūlytojų. Atvažiavę išsivežė neva į saugią vietą. Lupinėjo nagus, degino kojas (yra randai, nuotraukos), sukinėjo rankas ir kojas. Po to įmetė į Nemuną, išplauksi į kitą pusę, gyvensi. Nors Asta plaukikė gera, spalio mėnesį vanduo jau šaltas, paplaukusi apsisuko atgal, šie pradėjo aplink šaudyti. Vėl prasidėjo kankinimai, prarado sąmonę. Atgavo sąmonę po dviejų parų miške, apkrauta šakomis. Kaip sakė, būtų užsimerkusi, tai su visam. Iš paskutiniųjų išlindusi iš po šakų, kiek įmanydama kapstėsi mišku, kol pamatė moteriškė, parsivežė į namus, greitoji į ligoninę. Policiją prie palatos pastatė postą. Leisgyvei, neskiriančiai nei raidžių, kartas nuo karto, policija kaišiojo pasirašyti kokius tai popierius. Jai gulint vos ne komos būsenoje, vyko kokie tai teismai. Kiek pasveikus, apsupo mamos ne tik namą, bet visą kvartalą, dešimtys policininkų, yra video įrašai,   gaisrininkai išpjovė metalinę tvorą, firmines namo duris.  Buvo iškviesta greitoji med. pagalba. Asta skubiai buvo nuvežta į priimamąjį, pastatyta lašelinė. Deja iš paskos atvykę policininkai, įsakė atjungti, neleidę Astai atsigerti net vandens, įmetę ant grindų į savo „voronoką“, leisgyvę nubogino iš Alytaus į Uteną. Ten palaikę į Rokiškio psichūškę. Asta sumokėjusi virš 5000 eurų, teisininkei,  buvo paleista ir įspėta, jeigu norės būti laisvėje, dar teks mokėti ir mokėti. Grįžusi Asta į namus, išsiaiškino, kad pjaustė tvorą, duris gaisrininkai ir policija, neturėdami jokio leidimo. Policija gaisrininkus paprasčiausiai išdūrė.

Z.V.Astai buvo priteista, kartą per mėnesį apsilankyti pas psichiatrą?

P.P. Kadangi turi nekilnojamo turto arčiau Klaipėdos, Asta ruošėsi pereiti gyventi ten, iš Alytaus persiregistravo į Klaipėdos UAB Uosto polikliniką, pas neturinčią psichologinio jautrumo, gydytoją psichiatrę J. Sabaliauskienę. Pastaroji net pagrasino, jeigu neatvyksianti, bus uždaryta atgal į Rokiškį. Kadangi persikelti į savo būstą buvo neįmanoma, nepraėjus mėnesio terminui, Asta žodžiu ir žinute sutarė, kad persiregistruos kitur. Iki sutarto laiko išsiregistravo. Sabaliauskienė, Astos net nemačiusi, nežinia kieno paprašyta, parašė teismui raštą, kad Astą būtina uždaryti į stacionarą, kaip nesiorientuojančia aplinkoje ir kelianti pavojų sau ir visuomenei. Asta per tą laiką lankėsi pas kitus psichiatrus, teismui pateikė įrodančius dokumentus. Klaipėdos apylinkės teisme vyksta posėdis. Teisėja Violeta Olcvikienė, advokatas Alvydas Kvaščevičius. Kažkada abu kartu dirbo prokuratūroje. Nežinau tyčia ar netyčia, žmonės kalba ant darbo stalo,  Alvydas Violetai užtaisė vaiką. Violeta ne kokia kekšė, aborto nesidarė. Prokuroras I.Laucius, kaip rujojančius, abu išvijo.  Alvydas į policiją, Violeta į teisėjas. Tada Violeta dar buvo Jakštienė. Kai kaime girta padarė avariją, policija viską įformino. Sekančią dieną kaltę prisiėmė Olcvikas. Dokumentus policija perrašė. Taip Jakštienė tapo Olcvikiene. Po kiek laiko, jau Olcvikienė, iš po naktinio pasilinksminimo, valandą vėluodama į darbą, nesuvaldžiusi a/m perlėkė per griovį ir pylėsi į medį. Ilgai nuobodžiai gydėsi. Galimai įsigijo ir invalidumą. Iš štai, du meilužiai-paleistuviai, vaiko tėvas ir motina, Alvydas ir Violeta teisia niekuo nenusidėjusią Astą. Pasileidėliai, pirmoje eilėje atmeta Astos visus pateiktus dokumentus. Advokatas neprieštarauja. Psichiatrė, kaip prokurorė, už neatvykimą 1 kartą atsižymėti, prašo Astą uždaryti į stacionarą. Advokatas Alvydas griežtu tonu pasako: jokių kitų aplinkybių nagrinėti nereikia, vienintelį, ar Asta buvo atvykusi atsižymėti ar ne, nebuvo, reiškia reikia uždaryti ir įsakmiai pridėjo: -ar supratote teisėja. Kaip nekeista, teisiamajai dalyvauti neleidžia, advokatas Alvydas, vietoje gynybos užsiėmė prokurorės Kristinos Blindstrubienės poziciją. Kaip sakoma į vienus vartus ir dar be vartininko. Astą nuteisė į Rokiškio stacionarą. Posėdžio metu Astos neleido prisijungti nei per zoom platformą. Astos mama proceso dalyvė, Asta bandė kalbėti per mamos kanalą. Kadangi jos dokumentus be jokio pagrindo atmetė, Asta paprašė, kad teisėja nusišalintų. Apie nušalinimą, Violeta privalėjo pranešti teismo pirmininkei, deja. Po šio prašymo atjungė ir mamą. Jos advokatas Alvydas, Astos atsiprašė ir atlikęs judo darbą, nuo bylos nusišalino.

Z.V. Klaiku net klausytis, o kaip reikia išgyventi Astai, jos mamai.

P.P. Tolimesnei Astos bylai atstovauti, paskiriamas taip pat kaip ir Alvydas, buvęs MVD tardytojas, Klaipėdos apygardos baudžiamųjų bylų, buvęs teismo pirmininkas Zigmas Pocius. Olcvikienės sprendimą apskundė, apeliacine tvarka apskundė ir Asta. Nesilaikant jokių procesinių terminų, 2022-10-27 d. paduotus skundus, skubos tvarka, Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Eugenijus Antanauskas, buvęs Violetos Olcvikienės, galimai tik kolega, Zigmo Pociaus buvęs pavaldinys E.Antanauskas, vienas pats 2023-11-04 d. nusprendžia ir palieka galioti kolegės sprendimą. Astai nei advokatas, nei teismas nutarties neduoda. Paaiškino, kad yra koks tai ženkliukas, kuris reiškia slaptumą. Vėliau gavo. Aukštesnioji instancija, Astos skundo nenagrinėjo. Iškilus grėsmei patekti į beprotnamį, Astai prisiėjo palikti mylimą tėvynę. 

Z.V. Išvyksta į Olandiją. Pasipasakoja bendradarbei, ši savo sūnui dirbančiam Šiauliuose kriminalinėje policijoje.

P.P. Kadangi, apie ką mes kalbame, buvo rašyta, tik priminsiu, kad Asta per jėgą buvo įmesta mieste nuo gelžbetoninės krantinės į šaltą kanalo vandenį. Teko plaukti ir šauktis pagalbos. Gelbėtojams išgelbėjus Astą, jos kūne temperatūros nerasta. Reanimacijoje vos atgaivino. Pagerėjus sveikatai, ligoninė davė rūbus, pasirūpino ir soc. rūpyba. Pasitaisius sveikatai, Asta išvyksta į kitą miestą. Anglų kalba, išlaiko psichologinius testus, ir įsidarbina atsakingame, kruopštumo reikalaujančiame darbe. Administracija aprūpina būstu. Priskiria 2022 m. mašiną, važinėtis į darbą. Pasiūlo išskirtinai, negu kitiems, netgi registraciją. Lietuvoje ne psichiatrų, o šundaktarių, pripažinta nesiorientuojanti aplinkoje, kelianti pavojų ne tik sau bet ir visuomenei, Asta Olandijoje dirba ne tik prie kompiuterio anglų kalba, bet tenka darbo klausimais važinėtis ne tik po Olandiją, bet ir Belgiją.    

Z.V. Žinau, kad Asta visur pritampa, džiaugiasi darbu ji pati, džiaugiasi ja darbdaviai.

P.P. Atliekant tyrimą, gavome Astos ir charakteristiką. Štai kelios citatos: ambicinga, atsakinga, sutinka atlikti, bet kokius patikėtus darbus, visada galima pasikliauti. Pasiruošusi, bet kada atlikti laiku ekstra nurodytus darbus. Malonu su ja dirbti ir nedvejodami, jeigu grįžtų atgal, su malonumu priimtume. Prisiminkime, ką apie Astą Lietuvoje rašo tėvynainiai.

Z.V. Pagal Tamstos žodžius, išeina, kad Asta nebedirba?

P.P. Gal aš pabandysiu sujungti Jus su pačia Asta, bus teisingiau iš pirmų lūpų.

Z.V. Miela Asta, malonu girdėti Jūsų kerintį balsą, jaučiasi, kad esate kažko prislėgta, kas ten vyksta, svečioje šalyje, Tamstos gyvenime, kokie pokyčiai?

Asta. Kaip Lietuvoje sakoma, pokyčiai po pokyčių. Labai ilgiuosi Lietuvos, pasiilgau mamos, draugų. Jau buvo šansas grįžti, bet supratau, kad tik su antrankiais. Nors ir nesiorientuojanti aplinkoje, kitame kieme sėdėdama mašinoje, laukiau draugės važiuoti į darbą. Atlėkė policija į mano namą. Jiems išvažiavus, kaimynai paaiškino, kad policija, kaip ir maniau, su tarptautiniu orderiu areštui, ieškojo manęs. Skubos tvarka, į kuprinę susidėjau reikalingiausius daiktus, kitus sukauptus per 5 mėn. teko palikti, raktelį nuo a/m kambaryje ir slėptis. Iš miesto viešu transportu buvo pavojinga, stotyje galėjo sulaikyti. Tad su kuprine, sukorusi pėsčiomis virš 30 km, pasiekiau kitą miestą. Nors iš telefono buvau išsiėmusi visas korteles su visu lizdu, vis tiek rodė pilną mobilųjį ryšį. Reiškia policija buvo pasijungusi mobilųjį, kad matytų buvimo vietą.

Z.V.Girdėjau apie kokį tai raštą, gautą iš krašto apsaugos tvorų tvėrėjos kontoros, drg. Bilotaitės.

Asta. Kadangi bėgt nei į Rusiją ar Baltarusiją neišruošiu, manęs jokios tvoros nedomina. Elektroniniu paštu buvau užklaususi, ne krašto apsaugos, o Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos apie savo teistumą ir grėsmes grįžus į gimtąją Lietuvą. Gavau ir pažymą, cituoju: Informatikos ir ryšių Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos. Pažyma. Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2023-06-21 d. duomenimis Asta Rubinaitė gim. ………., neteista. Pasirašo Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus patarėja Rima Žvinienė.

Z.V. Pamenu šiauliškio kriminalinės policijos darbuotojos žodžius. Atsibodo gaudyti mailių, dabar jau pagausim tikrą trofėjų. Teismai uždari (slapti), neleidžia dalyvauti nei teisiamąjąi. Viskas slapta. Atvirai demonstruoja savo, kaip advokatasTomas sako „dalbajobišką reikšmingumą. Įdomiausia, kad esi nuteista, o rašo, kad nėra jokių teistumų. Rašo ne bet kas, o VRM darbuotoja.

Asta. Nežinau kaip juos vadinti, tik be galo skaudu, kad turėjau palikti savo mylimą darbą, kuriame buvau jau išdirbusi 5 mėnesius. Lietuvos teisėsauga pasistengė, kad be pačio nusikaltimo fakto, būtų paskelbta tarptautinė paieška/areštas. 

Z.V. Tamsta Asta, mūsų skaitytojai Jus labai gerbia ir užjaučia. Jūs esate unikali ir natūrali, sąžininga ir autentiška. Aukščiau paminėti tariami teisėsaugininkai yra bailiai ir menkystos. Jiems tik uostyti, iš ožio kūno, išeinančias šilto oro pynes. Per tokius menkystas, Lietuva, tapo šalimi, kurioje neteisybė, lengvai virsta teise. Noras dar nėra teisė. Sunku net įsivaizduoti, kokiam reikia būti pačiam psichiniam ligoniui, kad siusti į psichuškę visiškai sveiką, net nematę, taurios sielos žmogų. Gal ką atsilabinant, norėtumėt pasakyti savo gerbėjams.

Astą. SAM ministras Dulkys teigia, kad kas aštuntas Lietuvos gyventojas turi psichinių sutrikimų, kodėl jų niekas negydo ir negaudo. Šiaip norėčiau pabaigti savo numylėtinio, suformulavusio taip vadinamą, pačią populiariausią formulę pasaulyje, fiziko A.Einšteino žodžiais: pasaulį pražudys ne tie, kurie sieja blogį, o tie, kurie visa tai mato, bet nesipriešina.

Z.V. Asta, šitų išsigimėlių, tautos padugnių, menkystų sukeltus sunkumus, priimk ne kaip kliūtis Tavo gyvenime, bet kaip laiptus į kelio sėkmę.Jiems nėra tokios atgailos, kuriąViešpats jiems galėtų paskirti. O mes, kartu su mylimais skaitytojais, nebūsime šiaudais, plaukiančiais pasroviui, kaip šie uostantys ožio kūno, išeinančias šilto oro pynes, mes buvome ir būsime sakalais skrendančiais prieš vėją. Asta, Tu ne viena.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias