Debatuose daktaras ir septyni jo pacientai (nuomonė)

0

DEBATUOSE DAKTARAS IR SEPTYNI JO PACIENTAI

Alvydas Veberis

Parazituojantys tironai ir jų uolūs rėmėjai visur vienodi. Vieną kalba, kitą daro. Savo laiku, tokie pat buvo Fariziejai. Patys žinodami įstatymus, pažinę tiesą, tokias pat žinias perduodavo liaudžiai, nors patys to nedarė.   Argi šiuo metu Lietuvoje, įkūrus Nepriklausomybę, ne tokia pat   įsigalėjusi korumpuota landsberginė KGB-istinė nusikaltėlių ,,šaika”?

Jų trafaretiniai žodžiai: ,,Kas meluoja, tas ir vagia”, ,,Daugiau aukų ir kraujo”, ,,Rusai puola”, ,,Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jeigu vienas džiaugsiuos, o šimtai – liūdės‘’… Taigi, jų tie žodžiai tik kvailinti liaudį. Jie nemato savo akyse rąsto, bet pamato kitų akyse krislą. Prezidento rinkimų LRT studijoje debatuose kalba, kad rusai užpuolė Ukrainą ir iki šiol visus kvailina. Jų protu, išsigelbėjimas nuo Rusijos,  tik grobuoniška  NATO, Amerikos ir Europos Sąjungos politika.

Anot Grybauskaitės, tik karu galima nugalėti karą. Rusija, įsitikinusi ir pamačiusi, kad Amerikos tironija ir jų vasalai, nori užvaldyti Pasaulį, vieninteliai užimti lyderystę, vykdant globalizacijos procesus, sunaikinant žmoniją su eksperimentinėmis nuodingomis vakcinomis, karais, melu, apgaule, kai neina į derybas arba laužo sutartis, kai NATO su savo bazėmis priartėjo prie Rusijos sienų, teko Rusijai nuo tokių tironų gintis, kad jų pačių nesunaikintų. Nejaugi pasaulis nemato tų niekšų, kad išskerdę indėnų tautą, ant jų kaulų sukūrė Valstybę ir karais (kuris neša jiems didžiulius turtus) grobuoniškai naikina visą Pasaulį? Ar Vietnamas, Afganistanas, Iranas, Libija, Ukraina, Rusija, Baltarusija, Afrikos šalys… užpuolė Ameriką ir pavertė, jų užgrobtą iš indėnų  šalį, lavonų laukais? Ar ne tą patį padarė Jungtinė Karalystė pristeigusi visuose žemynuose savo kolonijų?

Žmogžudžiai, žemgrobiai naikina šalis ir rėkia, kad kiti kalti!? Jiems talkinantys vasalai tą patį daro. Iš kur mūsų ,,barškančios puodynės – šakalai“ sėdintys Seime, Vyriausybėje… prisigrobė turtų ir deklaruoja milijonus? Sąžiningu darbu ar būdami uolūs tironų padlaižiai, korumpuoti vagys, talkina žmogžudžiams ir kartu daro biznį? Amerikonai kreditus teikia, o juos panaudoja savo ginklų pramonei vystyti.  Po to, už suteiktus kreditus, parduoda savo sandėliuose sukauptus pasenusius ginklus, kuriuos siunčia svetimomis rankomis (aktyvaus vasalo nausėdos ir landsberginės ,,šaikos‘‘) tą techniką į jų pačių sukurstytus karo židinius, naikinti  niekuo dėto jaunimo (šiuo metu Ukrainos, Izraelio pavyzdys). Pasitaikius progai, lavonus išmėsinėja donorų reikmėms. Irgi puikus biznis. Kreditams suteikti pinigai lieka pas kreditorius už jų pagamintą karo pramonės produkciją. Tokiu būdu tokios Valstybės gali egzistuoti.  Ir vis tik, kada žmonės ateis į protą ir sukils prieš šią parazituojančią maitvanagių armiją? Savo laiku, matydamas, kas vyksta žemėje, Dievas užtvindė žemę ir sunaikino visus gyventojus. Paliko tik Jam ištikimą Lotą su šeima. Kitu atveju, sunaikino Gomorą ir Sodomą, palikdamas tik Loto šeimą. Šiais laikais parazituojant tironijai, kuriuos reiktų palikti? Landsbergį su anūku, prisigrobusius  aukso maišus, ar Grybauskaitę su Šimonyte? O gal pagrindinius tironijos šulus, kurie dar kojų nepakratė ar kartuvėse nepakabinti? Žydų kraujas už Dievo Sūnaus Kristaus sunaikinimą liejasi virš 2000 metų. Jie iki šiol nepasimokė iš istorijos.   Engia pasaulį nuodingomis eksperimentinėmis vakcinomis, karais, teršdami vandenį, orą, maistą, pastoviai meluodami ir klasta apgaudinėdami tautas. Tai šio pasaulio kunigaikščio,- šėtono vadinamo velniu (Liuciferio) darbas. Jo pagrindinė buveinė Italijos sostinėje Romoje. Jos širdyje 30 ha plotas,  pavadintas  Vatikano vardu. Tai ne Dievo Bažnyčia  su milžino dydžio altoriumi. Tai to kunigaikščio sostas. Jam lenkiasi viso pasaulio kunigaikštysčių valdovai, prezidentai, karaliai, šalių lyderiai… Ten turtai, ištvirkimas, politika ir melas. Dievas visais laikais žmonijai duoda ženklus per pranašus, regėjimus arba tada, kai reikia Pats tiesiogiai įsikiša. Šiomis paskutinėmis šio Pasaulio sugedimo dienomis, po Kristaus nukryžiavimo, Jis stebi, kas vyksta. Paliko įsakymus, pranašus, savo mokymą. Tie, kurie eina Jo Sūnaus Kristaus keliu, tiems sekasi.  Kas nuklydę ir pasikliauja tironų apgaulėmis, religijų fanatizmu, kaip avių banda keliauja į skerdyklą. Šiandien Lietuvai atstovauja, manau, Dievo siųstas vienintelis nesisteminis kandidatas užimti lyderio postą med. prof. Eduardas Vaitkus. Jis skelbia Gerąją Naujieną-Evangeliją. Tai TAIKA, RAMYBĖ, DIPLOMATIJA, TIESA ir visa tai, kas sukurta puoselėti, o ne griauti. Visi kiti tironų tarnai veda į  pražūtį. Anot senio Landsbergio, kad žemelei būtų lengviau.

Tai kurį kelią pasirinksi tu? Pražūties ar amžino gyvenimo?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias