Dėl teisėjos Miglės Suchankienės korupcinių nusikaltimų ir 2024-02-22 teismo nutarties turinio suklastojimo

0

Laba diena,  siunčiu Jums naują medžiagą, kuri gali būti naudinga žurnalistiniam tyrimui apie korupciją prokuratūroje ir teismuose – apie šališkos Vilniaus miesto apylinkės teismo  teisėjos Miglės Suchankienės  ir kitų nesąžiningų teisėjų, nesąžiningų Lietuvos Respublikos Konstitucinių Teismo teisėjų ir nesąžiningų politikų,   nesąžiningų LR GP  prokurorų ir kitų nesąžiningų asmenų užmaskuotus korupcinio pobūdžio  nusikalsdamas veikas, kuriais yra pridengti ir nuslėpti visi veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamas susivienijo (OKNS) nusikaltimai padaryti ne tik prieš manę ir mano šeimą, bet ir nusikaltimai padaryti prieš Lietuvos valstybę ir prieš visus Lietuvos piliečius – Lietuvos Tautą t. y. nuslėpti OKNS nusikaltimai numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies XXVI skyriuje – NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI, POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ, ANALITINIŲ CENTRŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO TVARKAI ir kitus pavojingus nusikaltimus. Teisėsaugos įrodymai ignoruojami ir netiriami. 

2024 m. vasario 20 d.Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikiau skundą Nr. IBPS-V-490538 ir informavau apie tai, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir jos pavaduotojai, kiti prokurorai, tarp  jų Martynas Jovaiša ir kiti nesąžiningi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai, tarp jų ir Miglė Suhankienė ir  nesąžiningi asmenys neteisėtais – nusikalstamais veiksmais ir nusikalstamų neveikimų nusikalstai pridengė ir nuslėpė visus OKNS nusikaltimus, taip pat nusikaltimus numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso specialiosios dalies XXVI skyriuje ir 2024 m. vasario 20 d. skundui Nr. IBPS-V-490538 nagrinėti buvo neteisėtai ir neskaidriai paskirtą teisėja Miglė Suhankienė ir jį nenusišalino, todėl nesąžiningų prokurorų ir nesąžiningų teisėjų, taip pat šališkos teisėjos Miglės Suhankienies  nusikalstamas bendradarbiavimas buvo apskustas 2024 m. vasario 21 d. skundu reg Nr. AP-4601 LR generalinei  prokuratūrai, tačiau tinkamai nebuvo reaguota  ir sekantį dieną 2024 m. vasario 22 d. pateikiau motyvuotą ir argumentuotą nušalinimą šališkai teisėjai Miglei Suchankieniei ir kitiems nesąžiningiems asmenims skundu reg Nr. RP 267-2024, tačiau šališka Vilniaus miesto apylinkės teismo  Ikiteisminio skyriaus specialistė  Valentinos Ratkevič ir šališka Vilniaus miesto apylinkės teismo  raštinės skyriaus patarėja Rasa Žagelienė nusikalstamai bendrininkaujant su šališką Miglė Suchankienė  ir šališkais teismo vadovais  2024 m. vasario 22 d. skundą tyčia laiku ir tinkamai neužregistravo Vilniaus miesto apylinkės teismo  ikiteisminio skyriaus biure, o užregistravo bendra tvarka reg Nr. RP 267-2024 ir taip laiku neišsprendė pareikšto nušalinimo klausimą ir sudarė sąlygas  Miglei Suchankienei ir kitiems tęsti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir klostuoti teismo dokumentus. Sekanti dieną pateikiau LR generalinei  prokuratūrai 2024 m. vasario 23 d. skundą reg. Nr. 4824 – pranešiau apie teisėjos Miglė Suchankienė  ir kitų nesąžiningų asmenų korupciją ir kitus nusikaltimus, prokurorai laiku ir tinkamai nesureagavo.  2024 m. vasario 24 d. registruotu laišku gavau šališkos teisėjos Miglė Suchankienė  ir kitų nesąžiningų asmenų šios dokumentus – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. vasario 22 d.  nutartį Nr. IBPS –V- 510460-24 iš trijų lapų kurio turinis yra sufalsifikuotas  ir suklostuotas akivaizdžiai nesąžiningos, nelaisvos ir priklausomos, neobjektyvios ir šališkos Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Miglės Suchanskienės ir kitų nesąžiningų asmenų nusikalstamai veikiančių kartų ir susitaręs ir dalyvaujančių korupciniame ir nusikalstame sąmoksle, sufalsifikuotą ir suklostuotą teismo dokumentą pavadinimų „DETALUS METADOMENYS“ – 1 lapas sufalsifikuotą ir suklostuotą akivaizdžiai nesąžiningos, nelaisvos ir priklausomos, neobjektyvios ir šališkos Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos Miglės Suhanskienės ir akivaizdžiai neteisėtą, nepagrįstą – antikonstitucinį aktą  – tyčia sufalsifikuotą ir suklostuotą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. vasario 22 d.  aktą Nr. IBPS –V- 490553824-24 iš vieno lapo, kurio falsifikavime ir suklastojime dalyvavo Jolanta Prainaitienė ir kiti nesąžiningi asmenys ir taip nesąžiningai elgdamasis   Miglė Suchankienė  nuslėpė visus OKNS nusikaltimus ir šie teismo suklostuoti dokumentai buvo klastojami atbulinę datą, jau turėdamas 2024 m. vasario 22 d. skundu reg Nr. RP 267-2024 ir žinodamas apie pareikštą nušalinimą šališkai teisėjai Miglei Suchankieniei ir kitiems nesąžiningiems asmenims, todėl 2024 m. vasario 27 d. skundu reg Nr. AP-5026 LR generalinei  prokuratūrai  buvo pateiktas naujas skundas, kurio tinkamas nagrinėjimas taip pat yra užvilkintas.   2024 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausiai rinkimų komisijai pateikiau skundą Nr.  1-695 (2.11)  ir šio pateikto per šią komisija skundo nuorašas  Europos prokuratūrai (EPPO) – European Public Prosecutorʼs Office – Europos prokuratūros vadovei – vyr. prokurorei Laurai Kovesi apie nesąžiningus, neskaidrius ir nedemokratinius  vykstančius 2024 m. rinkimus, kurios nuslėpė nesąžiningai elgiantis prokurorai ir nesąžiningi teisėjai, taip pat Miglė Suchankienė  sufalsifikuotą ir suklostuotą teismo nutartis, kuri nusikalstamai panaudojant Miglė Suchanskienė  nusikalstamai pridengė korupciją ir kitus nusikaltimus teismuose  ir prokuratūroje, taip pat LR Konstituciniame Teisme ir LR VRK nuslepiant nesąžiningus ir rinkimus ir nusikalstamai legalizuojant  Martyno Jovaišos sufalsifikuotą ir suklostuotą 2023 -11-22 aktą Nr. 17.2-3157 ir kitus suklostuotus dokumentus – antikonstitucinius aktus  akivaizdžiai prieštaraujančius LR Konstitucijai, kuriais iki šios dienos yra nusikalstamai pridengti ir nuslėpti visi veikiančio organizuoto korupcinio nusikalstamas susivienijo (OKNS) nusikaltimai.Antikonstituciniame akte – Miglės Suchankienės  sufalsifikuotoje ir suklostuotoje  Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. vasario 22 d.  nutartyje ir kituose suklostuotose dokumentuose yra nusikalstamai taikomas ir nusikalstamai naudojamas Martyno Jovaišos sufalsifikuotas ir suklostuotas LR generalinės prokuratūras  2023 -11-22 aktas Nr. 17.2-3157 ir kiti suklostuoti dokumentai ir kiti antikonstituciniai aktai akivaizdžiai prieštaraujantis LR Konstitucijai ir šį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. vasario 22 d.  nutartį ir suklostuotą teismo dokumentą pavadinimų „DETALUS METADOMENYS“ ir suklastotą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2024 m. vasario 22 d.  aktą Nr. IBPS –V- 490553824-24 ir kitus suklostuotus  dokumentus Miglė Suchankienė  ir kiti asmenys sufalsifikavo ir suklostavo ignoravus mano 2024 m. vasario 22 d. skundą reg Nr. RP 267-2024 ir kitus skundus ir neišsprendęs  jame pareikšto nušalinimo  klausimo. 2024 m. vasario 20 d. skundas Nr. IBPS-V-490538, 2024 m. vasario 22 d. skundas reg Nr. RP 267-2024 ir kiti mano skundai įrodo, kad šališka teisėja Miglė Suchankienė  ir kiti nesąžiningi asmenys neturėjo teisės nagrinėti mano skundų, kuriose buvo skundžiami jos neteisėti – korupciniai ir nusikalstami veiksmai ir akivaizdu, kad privalėjo būti nušalinta teismo ir prokuratūros, tačiau užmaskuotais  korupciniais ir nusialkstamais mainais nušalinimo klausimas neteisėtos sudėties teismui nebuvo laiku išspręstas ir nėra išspręstas iki šios dienos ir jokios informacijos 2024 m. vasario 22 d. skundo reg Nr. RP 267-2024 nagrinėjimo eigą ir pareikšto nušalinimo išsprendimo tvarka  neturiu iki šios dienos šio momento, taip neteisėto teismo sudėtis – stipriai politizuotas ir šališkas teismas pažeidė mano ir kitų asmenų teisę, visuomenės teisę į informaciją – akivaizdžiai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, atėmė teisę į teismą ir teisminę gynybą – akivaizdžiai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnį ir kitas prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės t. y. akivaizdžiai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18 straipsnį ir kitas teisės ir laisvės bei šiurkščiai pažeidė viešą interesą.   

Pagarbiai,

Valerijus Kazakevičius 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias