Dėl Vito Tomkaus trigrašio Respublikoje

0

Petras Navikas

Dėl Vito Tomkaus trigrašio Respublikoje

2024 kovo 03 d. parašiau komentarą Respublika.Lt į redaktoriaus Vito Tomkaus publikaciją „BOBELĖS, ŽARSTANČIOS LIETUVOS MILIJONUS arba MAMA „MAITINTOJA“. Publikacija įvardijau kaip nekultūringą ir tendencinga, nes aiškiai buvo matyti ne kartą išsakyta autoriaus neapykanta D. Grybauskaitei tik neaišku dėl ko.

Paaiškinau, jog prisimenu atvejį, kai VMI nustatė, kad Maxima apgaulingu būdu pasinaudojo mokesčių įstatymo lengvata ir nesumokėjo didelę sumą mokesčių, o Finansų ministerija, kuriai tuomet vadovavo D. Grybauskaitė, atsisakė teisiniu būdu išieškoti, nors ir buvo išieškojimo galimybė. Komentare pažymėjau, kad ne tik Ji, bet ir kiti šios ministerijos vadovai buvo nuolaidūs verslo gigantams. Pavyzdžiui, VMI nustatė, kad Jonavos Azoto gamykla (pagrindinis jos savininkas B. Lubys) ofšorinėse firmose nuslėpė nemažą mokesčių suma, bet Finansų ministerija visos sumos neišieškojo, padarydama šiai gamyklai geroką nuolaidą. Buvęs premjeras M. L. Stankevičius atleido „Mažeikių naftos” gamyklą nuo 0,5 milijardo nesumokėtų mokesčių, kadangi neįrodė, kad eksportavo į kitas valstybes produkcijos (vadinasi buvo parduota Lietuvoje), bet nesumokėjo valstybei PVM .

Vitas Tomkus dėl šio komentaro parašė trigrašį. Konstatavo, jog Petras Navikas yra tendencingas ir ne kultūringas. Atseit, jis prisimena atvejį, kai mane, buvusį VMI viršininką, išsikvietė komunistų vadai ir liepė sunaikinti „Respubliką” dėl ekskomunistų kritikos. Žūtbūt liepė surasi baudų ne mažiau kaip už 5 mln., kad Tomkus subankrutuotų. (O Vainauską jam liepė patikrinti tik „dėl akių”, kad neatrodytų, jog „Respublika” yra persekiojama dėl kritikos. Apie tai Navikas net savo autobiografinėje knygoje prisipažino) Didžiausias paradoksas yra tas, kad tuo metu mes, respublikonai, vykdėme tiesioginį VMI viršininko P.Naviko darbą: straipsnių cikle „Klanas” bei „Invazija” finansines partinukų nusikalstamas schemas ir komunistų partijos „pinigų plovimą” aprašinėjome. Ir ko tik šitas valdžios pakalikas Navikas ant „respublikonų” tada neužsiundė: Vienu metu ir „Sodrą”, ir VMI inspektores, davė užklausas į visus Europos bankus, tikrintojų brigada buvo sudaryta iš geriausių LT revizorių. O labiausiai ardėsi Vilniaus m. skyrius, kuriam vadovavo žydelis Hofmanas… Faktiškai pusę metų redakcijos buhalterija buvo paraližuota, o visos sąskaitos įšaldytos. Deja, nepavykus rasti nei „nešvarių” pinigų, nei ofšorų užsieniuose, valdžios pakalikas Petras Navikas su savo gauja, pabrukę uodegas, atsitraukė, socdemų „zakazo” neįvykdę iki galo. P.s. Galiausiai šita Petro Naviko išgamų kompanija „prisikabino” prie žuvusių Medininkuose pareigūnų našlaičių, kurios „Respublika” iki pilnametystės kas mėnesį simboliškai paremdavo. Liepė nuo išmokėtų našlaičiams sumų mokesčius sumokėti tranų valstybei! „Valstybei”, kuri patriotų našlaičiais tik per metines rūpinasi, leisdama retsykiais iš seimo tribūnos ditirambus valdžiai išsakyti. Niekšų niekšas tas Navikas! (Matyt, neatsitiktinai jį Dievulis tokia pavarde apdovanojo?).

Kadangi Vitas Tomkus trigrašyje rėmėsi mano knygose „Mokesčių labirintai“ ir „Anapus valdžios durų“ pateiktais faktais, tai teikiu ištraukas iš knygų, nes jis nesiteikė ištraukų paviešinti Respublika.Lt.

„G. Konopliovo ir jo kolegų pajamų deklaravimo istorijos pradžią padarė “Respublika” 1995 metų rugpjūčio viduryje, prieš man išvykstant į kursus Vienoje. Grįžus situacija buvo pasiekusi apogėjų. Išsiaiškinau, kad Vilniaus miesto VMI neišieškojo 20 proc. pajamų mokesčio iš G. Konopliovo ir jo kolegų gautų pajamų kitose valstybėse, nors pagal įstatymą tai turėjo padaryti. Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija nereagavo, tarsi būtų netekusi žado. Reikėjo tuojau pat ką nors daryti. Tariausi su ministru R. Šarkinu, bet negavau aiškaus atsakymo. Pagaliau nuėjau pas Premjerą Adolfą Šleževičių. Jam pasakiau, kad Vilniaus mokesčių inspekcija buvo neteisi neišieškodama mokesčių, jog noriu išleisti įsakymą tuo klausimu. Jis pasakė: « Jeigu turi G. Konopliovas mokėti, tegul ir moka ».

Nedelsdamas nurodžiau Vilniaus VMI viršininkui Mečislovui Gofmanui išieškoti iš G. Konopliovo ir kitų asmenų pajamų mokestį, nubausti pareigūnus, kurie priėmė deklaracijas ir neapmokestino pajamų. Išieškota 3,2 mln. litų pajamų mokesčio iš Jo, jo žmonos, ir sūnaus, G. Terlecko, J. Peškaitienės, E. Kubiliaus, R. Gradausko ir V. Baldišiaus.

Sužinojusi “Respublika” apie priimtą sprendimą, atsiuntė pas mane korespondentą Aurimą Drižių. Su juo kalbėjau aštrokai. Per atvirai išdėsčiau savo požiūrį į korupciją, nešvarių ir neapmokestintų pajamų išaiškinimą.1995 m. rugsėjo 16 dieną “Respublika” pavadino Savaitės žmogumi. O „Lietuvos ryto“ redaktoriaus pavaduotojas R. Valatka pagarsino, kad VMI viršininkas Petras Navikas, kuris, skirtingai, nei tikėjosi Prezidentas, sugebėjo ir per debesis pasiekti žvaigždutę. Kol kas vieną!

Tuo pat metu Finansų ministerija gavo « Respublikos » laikraščio akcininko R. Tarailos skundą. Jame nurodyta, kad laikraštis slepia mokesčius ir nori sunaikinti buhalterinius dokumentus, kuriuos išgelbėjo anksčiau dirbusi buhalterė. Finansų ministras R. Šarkinas įpareigojo Vilniaus mokesčių inspekciją patikrinti « Respubliką ».

« Respublika » kirto atsakomąjį smūgį tik ne tiems, kurie inspiravo patikrinimą, bet ir mokesčių inspekcijai, kuri vykdė nurodymą. Jo nevykdyti ji negalėjo. Laikraštyje kas dieną spausdinti prasimanymai apie miestų ir rajonų inspekcijas. Ypač grubiai pulta Vilniaus mokesčių inspekcija ir jos viršininkas M. Gofmanas.

Tikrinimas užsitęsė, kadangi “Respublika” ir jos padaliniai (“Respublikos dizainas”, “Mažasis aitvaras”, “Totalis”, “Respublikos reklama”, “Antroji respublika”, “TTL koncernas”) nepateikė visų dokumentų. Prezidentas A. M. Brazauskas ne kartą skambino man pagreitinti „Respublikos“ tikrinimą, o kartą – dėl „Lietuvos ryto” tikrinimo sustabdymo, nes buvau pavedęs patikrinti šį spaudos leidinį, kadangi nė karto nebuvo jo tikrinusi Vilniaus mokesčių inspekcija. Vilniaus mokesčių inspekcija patikrino šiuos leidinius. Pareikalauta iš « Respublikos » ir „Lietuvos ryto” sumokėti į biudžetą nemažas mokesčių, baudų ir delspinigių sumas.

« Respublika » manęs asmeniškai nekritikavo ir nežemino, nors aktyviai priešinaus jos puolimui prieš miestų ir rajonų inspekcijas. Gal buvo nepatogu priekabiauti, kai neseniai išieškojau iš G. Konopliovo ir jo bendrininkų nesumokėtus mokesčius, apie kuriuos daug rašė šis laikraštis. Buvau tuo asmeniu, kuris patvirtino laikraščio aprašytus faktus.

1996 metų viduryje palikus Finansų ministeriją ir Valstybinę mokesčių inspekciją, « Respublikos » vyriausiasis redaktorius Vitas Tomkus pakvietė dirbti jo bendrovėje. Atsisakiau šio viliojančio pasiūlymo, nes jau buvau įsteigęs savo firmą ir pradėjęs dirbti. Be to, neleido sąžinė dirbti « Respublikos » laikraštyje, kuris prieš pusmetį žemino mano buvusius bendradarbius. Maniau, jog būčiau parodęs didelę nepagarbą jiems.

Spauda galingas ginklas, galintis mulkintis žmones, neatskleidžiant tikros tiesos. Susipažinus su komentarais, ši V. Tomkaus publikacija atliko nemažą vaidmenį.

Visos reakcijos:

22

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias