Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad klastojo dokumentus Šimonytės naudai

0

electricity transmission pylon silhouetted against blue sky at dusk

Vyriausiosios rinkimų komisijos Teisės ir tyrimų skyriaus vedėjas Rokas Stabingis pripažino, kad premjerei I.Šimonytei nebuvo išduoti popieriniai parašų rinkimų lapai. Iki kovo 27 d. VRK tvirtino priešingai – neva popieriniai parašų rinkimų lapai Šimonytei buvo išduoti, ir vėliau gražinti. Dabar VRK prisipažino, kad klastojo dokumentus rinkimų metu:

Tai, kad VRK klastojo savo nutartis, paaiškėjo tda, kai Eduardas Vaitkus kreipėsi į VRK ir paprašė pateikti Šimonytės parašų popierinius lapus:

Lietuvos Respublikos Seimo 

Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

priim@lrs.lt

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

el.p zigmas.vaisvila@lrs.lt. tel. +370-69875070

2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvis Eduardas Vaitkus, el.p. eduardasvaitkus@yahoo.com, tel. +37068685223

DĖL LR Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos

2024 m. kovo 29 d.  Vilnius

1. Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) 2024-02-20 sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b321c6e2cff011ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=10&searchModelUUID=7db1b48b-14fe-4ceb-a3d0-29334b461cee) nusprendė: 

1.1 Sudaryti galimybę Ingridai Šimonytei 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis“ 2024 m. vasario 21 d. 

1.2 Patenkinti Ingridos Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų. 

2. 2020-04-20 VRK sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6) patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 20. punktas nustato, kad: „Pretendentai į kandidatus… piliečių iniciatyvos portale „Rinkėjo puslapis“ registruojami popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo dieną.“, t.y. elektroninis parėmimo būdas nenumatytas be popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo.

Dėl nurodytų priežasčių ir nurodyto teisės pagrindo I. Šimonytės 2024-02-19 prašymas sudaryti galimybę ją paremti tik elektroniniu būdu negalėjo būti tenkintas, neišdavus jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų, kuriuos išduoti jai I. Šimonytė pati atsisakė. VRK, pažeisdama 2020-04-20 VRK sprendimu Nr. Sp-33 nustatytą tvarką ir 2024-02-20 VRK sprendimą Nr.Sp-33 patenkinti I. Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų, tenkino ir kitą I. Šimonytės prašymą stabdyti elektroninį jos parėmimą, o „Rinkėjo puslapyje“ paskelbė, kad I. Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d. buvo grąžinti VRK (https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend). Dėl nurodytų priežasčių I. Šimonytei 2024-02-21 d. negalėjo buvo išduoti popieriniai jos parėmimo parašų lapai.

3. Paaiškėjus šioms aplinkybėms, 2024-03-08 Eduardo Vaitkaus prašymu (priedas 1) kreipėsi į VRK, kad pateiktų: a) Ingridos Šimonytės 2020-02-19 prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas VRK  2024 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. Sp-33; b) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus I. Šimonytei ir šių lapų išdavimo I. Šimonytei perdavimo-priėmimo aktą; c) I. Šimonytės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo perdavimo-priėmimo aktą; d) VRK sprendimą stabdyti elektroninį I. Šimonytės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“, 

taip pat kad VRK panaikintų 2024-02-20 VRK sprendimą Nr. Sp-33. 

2024-03-08 d. VRK atstovas Rokas Stabingis telefonu E. Vaitkui paaiškino, kad jis negali pateikti prašomų dokumentų, nes turi tai suderinti su VRK nariais. E. Vaitkus, matydamas šį VRK vilkinimą ne tik priimti sprendimą dėl 2024-02-20 VRK sprendimo Nr. Sp-33 pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento, bet ir pateikti E. Vaitkaus prašomus dokumentus dėl I. Šimonytės, 2024-03-13 E. Vaitkaus el. laišku (priedas 2) kreipėsi į VRK dėl šio klausimo įtraukimo į 2024-03-14 VRK posėdžio darbotvarkę, ir šio posėdžio (www.youtube.com/watch?v=OboqNeNurlc) pradžioje paprašė šį klausimą įtraukti į 2024-03-14 VRK posėdžio darbotvarkę. Tačiau VRK atsisakė tai, daryti, sprendimo dėl 2024-02-20 VRK sprendimo Nr. Sp-33 pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento taip pat nepriėmė. 

4. 2024-03-14 VRK posėdyje VRK E. Vaitkui paaiškino, kad yra priimtas VRK sprendimas dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo I. Šimonytei, tačiau Seimo teisės aktų registre ir www.vrk.lt toks VRK sprendimas nepaskelbtas.  

5. Pagrįstai manome, kad 2024-03-08 E. Vaitkaus prašymu prašomi pateikti dokumentai gali ir neegzistuoti, nes nėra, o ir VRK nenurodė priežasčių ir teisės pagrindų, kodėl atsisako šiuos dokumentus pateikti E. Vaitkui. Šios politinės kampanijos kitos dalyvės I. Šimonytės dokumentų, jos pateiktų VRK, nepateikimas E. Vaitkui, taip pat VRK dėl I. Šimonytės priimtų sprendimų neskelbimas (jei sprendimas dėl popierinių parašų lapų I. Šimonytei išdavimo buvo priimtas) suponuoja pagrįstą nuomonę, kad šių dokumentų VRK neturi ar popieriniai parašų lapai I. Šimonytei buvo išduoti be atitinkamo VRK sprendimo. 

6. 2024-03-18 VRK raštu Nr. 2.337(2.11) (priedas 3) atsisakyta pateikti 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviui E. Vaitkui jo prašytus dokumentus: a) Ingridos Šimonytės 2020-02-19 prašymą VRK, kurio pagrindu buvo priimtas VRK  2024 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. Sp-33; b) VRK sprendimą išduoti popierinius rinkėjų parašų rinkimo lapus I. Šimonytei ir šių lapų išdavimo I. Šimonytei perdavimo-priėmimo aktą; c) I. Šimonytės prašymą stabdyti jos parėmimą ir popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų jai paremti grąžinimo perdavimo-priėmimo aktą; d) VRK sprendimą stabdyti elektroninį I. Šimonytės parėmimą „Rinkėjo puslapyje“. 

VRK atsisakė pateikti dokumentus, teigdama, kad tai yra tariamai vidiniai VRK dokumentai, kurie viešai nėra skelbiami. Teisinių pagrindų VRK nenurodė. 

7. 2024-03-18 raštu Nr. 2.337(2.11) VRK atsisakė ir panaikinti 2024-02-20 VRK sprendimą Nr.Sp-33 dėl I. Šimonytės. 

8. 2024-03-27 d. paaiškėjo naujos aplinkybės. VRK, atsakydama į 2024-03-27 E. Vaitkaus pareiškimą (priedas 4) dėl informacijos pateikimo apie politinės kampanijos dalyviui I. Šimonytei išduotų parašų rinkimo lapų numeraciją (nuo – iki), 2024-03-27 VRK atsakymu (priedas 5) patvirtino priešingą dalyką, t.y. kad I. Šimonytei popieriniai parašų rinkimo lapai išduoti nebuvo, nes taip nurodyta 2024-02-20 VRK sprendime Nr. Sp-33. Tokiu būdu paaiškėjo, kad www.vrk.lt „Rinkėjo puslapyje“ paskelbta melaginga informacija, jog I. Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d., kaip viešai melagingai skelbia VRK, tariamai buvo grąžinti VRK (priedas 6 – https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend), tenkinus kitą VRK E. Vaitkui neteikiamą I. Šimonytės prašymą stabdyti elektroninį jos parėmimą. 

Tai patvirtina, kad ir 2024-03-14 VRK posėdyje VRK sąmoningai melagingai aiškino, kad yra VRK sprendimas dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo I. Šimonytei.

Tai patvirtina, kad VRK sąmoningai klaidina ne tik šios politinės kampanijos dalyvius, bet ir visus rinkėjus. 

9. Pagrįstai manome, kad nesąžiningas VRK elgesys, manipuliuojant viešai skelbiama informacija apie I. Šimonytę, informacijos neteikimas kitiems Respublikos Prezidento rinkimų kmpanijos dalyviams, sudaro pagrindą VRK elgesį vertinti kaip šališką Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyvės I. Šimonytės atžvilgiu

10. 2024-03-27 VRK atsakymas patvirtina, kad VRK, 2024-02-20 d. suteikusi I. Šimonytei prieigą ją paremti elektrioniniu būdu, 2024-02-21 d. apsižiūrėjo, kad tai padarė neteisėtai, ir pabandė taisyti padėtį, žinomai melagingai viešai paskelbdama, kad 2024-02-21 d. VRK išdavė popierinius parašų rinkimo lapus, kuriuos I.Šimonytė 2024-02-26 d. tariamai grąžino VRK (priedas 6). Tokiu būdu VRK iš neteisės pabandė sukurti teisę, o suprasdama tai, sąmoningai E. Vaitkui nepateikė jo 2024-03-08 prašymu prašytų dokumentų, nes jų neturi, klaidindama, kad juos turi, bei nepagrįstai aiškindama, kad jie esą vidiniai VRK dokumentai.

11. Toks VRK elgesys patvirtina VRK šališkumą ir šiurkštų Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo pažeidimą. Atkreiptinas dėmesys, kad VRK nenurodė, jog šie Pareiškėjo prašomi dokumentai būtų įslaptinti, kam ir nebūtų teisinio pagrindo. Todėl nėra jokio pagrindo atsisakyti juos pateikti Pareiškėjui. Žinoma, jei tokie dokumentai yra.

12. Nurodyti faktai patvirtina, kad VRK, akivaizdžiai dirbtinai ribodama kitų šios politinės kampanijos dalyvių teises į lygiateisišką dalyvavimą šioje rinkimų kampanijoje, nenurodydama priežasčių ir pagrindų, sąmoningai vengia pateikti E. Vaitkui jo prašomus dokumentus, kurie nėra ir negali būti nei tarnybinė paslaptis, nei valstybės paslaptis, kurių pagrindu buvo priimtas nepagrįstas 2024-02-20 VRK sprendimas Nr. Sp-33, I. Šimonytei galimai išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, VRK nepriėmus sprendimo dėl jų išdavimo. 

13. Dėl nurodytų aplinkybių ir pagrindų VRK nepagrįstai, o todėl neteisėtai sudarė I. Šimonytei sąlygas paremti ją 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimuose VRK „Rinkėjų puslapyje“, neturint tam teisės ir pažeidžiant 2020-04-20 VRK sprendimu Nr. Sp-33 nustatytą tvarką ir 2024-02-20 VRK sprendimą Nr.Sp-33 patenkinti I. Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų ir nepakeitus 2024-02-20 VRK sprendimo Nr.Sp-33, taip pat nepriėmus jokio kito VRK sprendimo dėl I. Šimonytės parėmimo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b321c6e2cff011ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=10&searchModelUUID=7db1b48b-14fe-4ceb-a3d0-29334b461cee). Pati VRK 2024-03-27 atsakymu prisipažino, kad VRK neišdavė I. Šimonytei popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų.

14.  Šios šiurkščios VRK manipuliacijos tiesiogiai įtakoja Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyvių lygiateisiškumą, sudarant išskirtines teises vienam jų – I. Šimonytei, taip pat klaidina visus rinkėjus. 

15. Šis VRK narių piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir savavaldžiavimas, taip pat sukčiavimas ir viešai skelbiamos informacijos klastojimas, įvykdytas VRK, privalančios būti nešališka rinkimų organizatore ir vykdytoja, vardu ir administracinį resursą. Be to, Ingrida Šimonytė, būdama Ministre Pirmininke, turėjo galimybę įtakoti VRK priimtus šiuos sprendimus, žinant, kad VRK darbuotojų atlyginimo mokėjimo tvarką tvirtina LR Vyriausybė, kuriai vadovauja I. Šimonytė, kurios naudai VRK įvykdė šias manipuliacijas ir rinkėjų klaidinimą pastarosios rinkimų kampanijos dalyvės naudai. Tokiu būdu, buvo ne tik pažeistas teisėtumo, viešumo ir nešališkumo  principas (Rinkimų kodekso 20 str. 2 d.), o taip pat pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinančių subjektų sąžiningos konkurencijos principas (Rinkimų kodekso 3 str.), bet ir įvykdytos galimai nusikalstamos veikos, apie ką pranešta Generalinei prokuratūrai. 

16. Susidariusi padėtis pažeidžia esminius konstitucinius teisinės valstybės principus – teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą (Konstitucinio Teismo 2013-10-10 nutarimas). Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą konstatuota, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus asmeniui. Neužtikrinus asmens teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise (inter alia Konstitucinio Teismo 2003-03-04, 2013-02-15 nutarimai). 

Dėl nurodytų priežasčių pagrįstai manome, kad VRK nariai dėl nurodytų manipuliacijų, viešai skelbiamų melagingų duomenų, atvirai vykdomų galimai nusikalstamų veikų, sudarant išskirtines  teises ir sąlygas vienai Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyvei – Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei, prarado teisę vykdyti savo pareigas. 

Todėl Jus prašome ypatingos skubos tvarka:

1. Pranešti apie susidarusią padėtį LR Seimo nariams.

2. Įtraukti į LR Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę klausimą dėl LR Vyriausios rinkimų komisijos narių atleidimo iš užimamų pareigų ir naujų narių išrinkimo.

3. Vadovaujantis įstatymo reikalavimais, dėl šio klausimo neatidėliotinai priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą ir 2024 m. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvį Eduardą Vaitkų.

Priedai:

1. 2024-03-08 Eduardo Vaitkaus prašymas

2. 2024-03-13 Eduardo Vaitkaus el. laiškas LR VRK

3. 2024-03-18 LR VRK atsisakymas

4. 2024-03-27 E. Vaitkaus pareiškimas

5. 2024-03-27 VRK atsakymas

6. 2024-03-27 d. www.vrk.lt skelbiami duomenys apie popierinių lapų išdavimą Ingridai Šimonytei ir jų grąžinimą

Zigmas Vaišvila Eduardas Vaitkus

P.S. Eduardo Vaitkaus elektroniniu parašu pasirašytas šis dokumentas teikiamas el. paštu

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias