Eduardas Vaitkus kuria politinę partiją ir kviečia žmones jungtis

0

Aš , Eduardas Vaitkus , negaliu sukurti partijos. 

Partiją gali sukurti Lietuvos žmonės, kurie pritaria mano kvietimui priešintis okupantams ir mūsų teisių vagims. 

Partiją sukurti gali žmonės, kurie suvokia mano išsakytas mintis ką būtina keisti Lietuvoje, ir kurie supranta, kad tik mes esame atsakingi  ir kad mes vėl turime šansą. Tokie žmonės gali susiburti drauge į 3000 asmenų būrį ir pareiškti savo valią 2024 metų rinkimuose. 

Taigi,  ko reikia kad Lietuva vėl taptų Nepriklausoma ir teisine valstybe ? 

Reikia nedaug arba reikia labai daug (priklausomai kokiu aspektu žiūrėti). Tai yra, reikia kad Lietuvą valdytų ne Vašingtono ar Briuselio pataikūnai, parsidavėliai ar okupantai, kaip yra dabar.  

Daugybė Įstatymų juk yra nuleidžiami iš “viršaus”,  iš Europos Sąjungos (ES) ir jie privalo būti įdiegti į Lietuvos teisinę sistemą. Privalo. Be diskusijų ir be prieštaravimų. Nes Lietuvos valdžia pritarė ES Lisabonos sutarčiai, nors ji nebuvo išversta į lietuvių kalbą ir nebuvo išnagrinėta ir nebuvo išdiskutuota Lietuvos Seime. Taigi, Lietuva jau nebėra Nepriklausoma valstybė, nors taip vis dar parašyta Lietuvos Konstitucijos 1straipsnyje. 

O Lietuvos Seimo nariai, pritarę Lisabonos sutarčiai, sulaužė ir Konstituciją, ir savo Priesaiką. 

Konstitucijoje yra nurodytas mechanizmas , kaip gali būti keičiama Konstitucijos 1 str. nuostata, kad Lietuva yra Nepriklausoma respublika – tik Lietuvos žmonių valia paskelbta referendumo metu. Bet tokio referendumo (dėl Lisabonos sutarties) nebuvo. 

Konstitucijos 2 straipsnyje nurodyta – 

“Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai”. 

Okupantų valdžia atėmė šią teisę iš mūsų .

Lietuvos valdžios sprendimu buvo atsisakyta Lietuvos lito.  Prisiminkime TSRS laikus. Po Nepriklausomybės paskelbimo, Lietuvoje buvo skubiai atsisakyta TSRS rublio. Nes negali būti Lietuva nepriklausoma, jei ji lieka susieta su TSRS finansiniu ryšiu, Maskvos kontroliuojamu rubliu. Tai buvo akivaizdu tada. 

O dabar Lietuva yra kontroliuojama nuo mūsų nepriklausomu Euru.  Šis sprendimas taip pat turėjo būti priimtas tiktai referendume Lietuvos žmonėms pareiškus tokią valią – norą atsisakyti Lietuvos finansinės Nepriklausomybės . Bet Lietuvos  žmonių nuomonės Lietuvos okupantai vėl nepaklausė. Jie ir vėl sulaužė ir Lietuvos Konstituciją , ir savo priesaiką. 

O Konstitucinis teismas tyli ir kalbasi su Dvasiomis. Nes šis teismas buvo sukurtas tik tam, kad jis būtų naudojamas kaip įrankis vidaus politinėse kovose. Tai ar ne laikas, pakeisti Konstituciją ir panaikinti šią butaforiją – Konstitucinį Teismą? 

Lietuvos generolas V. Tutkus viešai pasakė , kad referendumas dėl NATO (dėl įstojimo) buvo ir jis jame balsavo. Bet Lietuvos žmonės puikiai atsimena –  tokio referendumo nebuvo.

Nors jis buvo privalomas. Nes ne laikina Lietuvos valdžia , o Lietuvos žmonės referendume turėjo atsakyti į klausimą – ar nori jie siųsti savo sūnūs į karą kitose šalyse. 

Taigi, dabartinė Lietuvos valdžia akivaizdžiai ir daugkartinai nesilaikė ir nesilaiko pagrindinio Lietuvos įstatymo – Konstitucijos. 

Taigi, Lietuvos valdžia akivaizdžiai ir daugkartinai sulaužė savo priesaiką. 

Todėl tokia Lietuvos valdžia yra užribyje, ji nebėra teisėta,  ji gali būti vadinama tik okupacine. 

Siekis atgauti Lietuvos nepriklausomybę yra vienintelė Lietuvos kaip valstybės išlikimo garantija.   Arba išnyksime kaip dūmas neblaškomas vėjo.  Taigi, mieli Lietuvos žmonės,  Jūsų valia rinktis. Rinkimai vyks 2024 metais. 

Ir dar kelios smulkmenos – būtina panaikinti dabartines valdžios privilegijas, kurias jie patys suteikė sau. Pirmiausia panaikinti vadinamąsias signatarų rentas. Tai 1332 eurų per mėnesį, kurie sumokami buvusiems paskutinio šaukimo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatams. Ar dar prisimename, kad mes kovojome prieš TSRS laikų privilegijas, kurias turėjo TSRS nomenklatūra ?

Taip pat, būtina panaikinti valstybės apsaugą V. Landsbergiui,  kuri mums visiems kainuoja 300 000 eurų per metus. 

Šios išlaidos valstybės biudžete yra labai nedideles , bet šių išlaidų moralinė žala Lietuvos žmonėms yra milžiniška. Todėl tai privalo būti principinis sprendimas. 

Taigi, Partiją sukurti gali žmonės, kurie Tiki, kad nuo mūsų viskas ir priklauso. Ir kuriems Lietuva yra  Viltis, be kurios liekame statistiniais vienetais pasmerktais išnykti. 

Ko reikia kad Lietuva vėl taptų Nepriklausoma ir teisinė valstybė ? 

Reikia nedaug arba labai daug (priklausomai kokiu aspektu žiūrėti). Tai yra, reikia kad Lietuvą valdytų prolietuviškos orientacijos Lietuvos žmonės, o ne Vašingtono ar Briuselio pataikūnai, parsidavėliai ar okupantai, kaip yra dabar. 

Daugybė Įstatymų juk nuleidžiami iš “viršaus”- iš Europos Sąjungos ir jie privalo būti įdiegti į Lietuvos teisinę sistemą. Privalo. Be diskusijų ir be prieštaravimų. Nes Lietuva nebėra Nepriklausoma valstybė, nors taip vis dar teigiama  Lietuvos Konstitucijos 1straipsnyje. 

Priminsiu.  Lietuvos valdžia pritarė ES Lisabonos sutarčiai, nors ji nebuvo išversta į lietuvių kalbą ir nebuvo išnagrinėta ir išdiskutuota Lietuvos Seime. 

Lietuvos Seimo nariai pritarė Lisabonos sutarčiai, nors nežinojo, kas joje parašyta. 

Taip Seimo nariai sulaužė savo Priesaiką. 

Be to, Konstitucijoje yra nurodytas mechanizmas , kaip gali būti keičiama Konstitucijos nuostata, kad Lietuva yra Nepriklausoma respublika – tik Lietuvos žmonių referendumo metu paskelbta valia. O referendumo dėl Lisabonos sutarties nebuvo. 

Taigi, Seimo nariai sulaužė savo priesaiką dar ir šiuo aspektu. 

Lietuvos valdžios sprendimu buvo atsisakyta Lietuviškos pinigo  – lito. 

Prisiminkime TSRS laikus. Kai Lietuvoje buvo paskelbta Nepriklausomybė, tai skubiai buvo atsisakyta TSRS rublio. Nes negali būti Lietuva nepriklausoma, jei ji lieka susieta su TSRS finansiniu ryšiu – Maskvos kontroliuojamu rubliu. 

Dabar Lietuva yra kontroliuojama nuo mūsų nepriklausomu Euru. Šis sprendimas turėjo būti priimtas tik Lietuvos žmonėms pareiškus tokią valią Referendume. 

Ir vėl Lietuvos Seimo nariai sulaužė ir Lietuvos Konstituciją , ir sulaužė savo priesaiką. 

Konstitucinis teismas yra neveiklus ir tyli .

Nes jis sukurtas tik tam , kad būtų naudojamas kaip įrankis vidaus politinėse kovose. Tai ar ne laikas, pakeisti konstituciją ir panaikinti šią butaforiją – Konstitucinį Teismą? 

Lietuvos generolas Tutkus viešai pasakė , kad referendumas dėl NATO ( įstojimo) buvo ir jis jame balsavo. Nors tokio referendumo nebuvo. 

Tačiau jis privalėjo būti, nes ne laikina Lietuvos valdžia , o Lietuvos žmonės privalo atsakyti į klausimą – ar nori jie siųsti savo sūnūs į karą kitose šalyse. 

Taigi, Lietuvos valdžia nesilaiko pagrindinio Lietuvos įstatymo – Konstitucijos, ir sulaužė savo priesaiką. Ši Lietuvos valdžia atėmė iš Lietuvos žmonių teisę pareikšti savo nuomonę svarbiausiais Lietuvos valstybės gyvenimo klausimais . Todėl tokia Lietuvos valdžia yra užribyje, ji nebelegitimi, ji gali būti vadinama tik okupacine. 

Lietuvos gyventojų pasipriešinimo Okipacijai centras skelbia savi Santaros programoje – 

Būtina atgauti Lietuvos nepriklausomybę. 

Tai yra vienintelė Lietuvos kaip valstybės išlikimo garantija. Arba , išnyksime kaip dūmas neblaškomas vėjo. 

Jūsų valia rinktis. Rinkimai vyks 2024 metais. 

Ir dar kelios smulkmenos – būtina panaikinti dabartines valdžios privilegijas, pirmiausia vadinamąsias signatarų rentas. Tai 1332 eurų per mėnesį, kurie sumokami buvusiems paskutinio šaukimo LTSR AT deputatams. 

Juk mes kovojome prieš TSRS laikų privilegijas kurias turėjo nomenklatūra .  

Taip pat, būtina panaikinti valstybės apsaugą V. Landsbergiui , kuri mums visiems kainuoja po 300 000 eurų per metus. 

Šios išlaidos valstybės biudžete yra labai nedideles , bet šių išlaidų moralinė žala Lietuvos žmonėms yra milžiniškas. Todėl tai privalo būti principinis sprendimas. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias