G.Nausėda atsisakė liudyti Seimo komisijai, nes reikėtų prisipažinti padarius nusikaltimus (pildoma)

0

Šiandien Seimas balsuoja dėl Seimo komisijos dėl Gitano Nausėdos rinkimų pažeidimų išvadų.

Tik prasidėjus klausimo svarstymui paaiškėjo, kad Gitanas Nausėda atsisakė liudyti šiai komisijai, nes tokiu atveju tektų prisipažinti padarius nusikaltimą.

Meluoti – taip pat ne išeitis, nes komisija labai greitai pagautų Nausėdą meluojant, ir už melavimą Seimo komisijai numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Taigi, Nausėdai neliko nieko kito, kaip atsisakyti liudyti prieš save.

Dar juokingiau, kad kaubauskininkų koalicija atsisakė dalyvauti šiame balsavime, nes matyt yra „pakabinta” VSD kompromatų. Panašiai pasielgė ir vadinamieji „socdemai”.

Kaip žinia, šios komisijos išvadų esmė – VSD neteisėtai sekė ir rinko kompromatą apie Gitaną Nausėdą ir jo komandą, ir vėliau VSD šefas Jauniškis matyt šiuo kompromatu šantažavo Nausėdą, nes iš karto buvo paskirtas antrai kadencijai. O VSD surinko duomenis apie tai, kad per Nausėdos rinkimų kampaniją per 2019 m. prezidento rinkimus jo išlaidos tris kartus viršijo deklaruotas VRK. Tiesa, Seimo komisija taip tiesiai to nepasako, tik kalba apie tai, kad VSD veikė neteisėtai, kas ir taip buvo visiems seniai žinoma.

Seimo narys Julius Sabatauskas klausė, ar V.Bakas žino, kad Konstitucija numato, kad draudžiama versti liudyti prieš save ir savo artimuosius šeimos narius.

„Puikus klausimas, jūs išmanote prezidento santykį su Seimu, – atsakė Bakas, – sutinku, kad prezidentas gali atsisakyti liudyti, jeigu mano, kad reikės liudyti prieš save. deja, prezidentas, atsisakydamas liudyti komisijai, nepaaiškino savo argumentų. Jeigu prezidentas sakytų, kad nenori liudyti prieš save, tai komisija ir Seimas spręstų. tačiau prezidentas apskritai nepateikė jokių argumentų, ir atsisakė atsakyti į klausimą, pažeisdamas Konstituciją. Jis nurodė, kad atsisako liudyti, nes komisija neva yra politizuota. Tai nesuderinama su prezidento pareigomis ir Seimo laikinųjų komisijų įstatymu.

Paklaustas, kaip komisija elgėsi, nes skiriasi komisijos apklaustų liudininkų parodymai (pvz., VSD šefo ir Nausėdos aut. pastaba), Bakas atsakė, kad kalba matyt eina apie tai, kad VSD šefas Jauniškis, paklaustas apie VSD praktiką rinkti kompromatą apie prezidentą, matė tame pavojų Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jauniškis neva pasakė, kad ne, nemato. Tačiau Jauniškio pavaduotojas mato grėsmes toje medžiagoje, kuri buvo pateikta VSD šefui.

Seimo narys Gentvilas klausė, ar Bakas nemano, kad spec. tarnybos nepaklūsta Seimui, ir sako, kad Seimo komisijos išvados neteisėtos, į ką Bakas atsakė, kad nereikia bijoti. ‘”Jus puola spec. tarnybos, ir jos puola visą Seimą, – sakė Gentvilas, – spec. tarnybos sako, kad Seimas negali analizuoti kai kurių dalykų, arba jeigu tai daro, tai daro tai neteisėtai. ant briaunos pastatyta Seimo teisė analizuoti spec. tarnybas”.

„Jeigu jūs bijosite, kaip kad daro karbauskių koalicija, kitą kartą būsite kviečiami į visokias prokuratūros apklaustas ar kitaip persekiojami spec. tarnybų”, – atsakė Bakas.

Seimas balsavo už šios komisijos išvadų patvirtinimą

Seimas po pateikimo pritarė laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus išvadoms

2023 m. balandžio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienos ● Seimo nuotraukos ● Seimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Seimas po pateikimo pritarė 2023 m. spalio 31 d. sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos, nagrinėjusios galimą neteisėtą informacijos apie asmenis rinkimą ir panaudojimą, galimą neteisėtą poveikį žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimą kišimąsi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimą neteisėtą paramą šiai rinkimų politinei kampanijai, galimus pranešėjų teisių pažeidimus, galimą neteisėtą įtaką įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai, išvadoms.

Komisija konstatavo, kad Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos atsisakymas liudyti komisijai yra nesuderinamas su Konstitucija, Prezidento duota priesaika ir įstatymais.

Dėl Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pažeidžiamumo ir jo ryšių

Komisija nustatė, kad 2021 birželio mėn. formuojant Lietuvos poziciją Europos Vadovų Taryboje dėl sankcijų baltarusiškoms trąšoms įvedimo Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda aktyviai siekė, kad sankcijos baltarusiškų trąšų verslui nebūtų taikomos. Jo patarėjai, atstovaudami Prezidento pozicijai, Užsienio reikalų ministerijos pareigūnams ir diplomatams darė poveikį, kuriuo buvo siekiama netaikyti sankcijų baltarusiškoms trąšoms. 

Komisija gavo duomenų, kad kai kurie su baltarusiškų trąšų verslu susiję asmenys bandė tapti ir tapo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių valstybės įstaigų vadovais bei išrinktojo Prezidento patarėjais.

Išvadoje rašoma, kad Prezidento ir jo aplinkos palaikomi ryšiai su asmenimis, kurie yra susiję su baltarusiškų trąšų verslu besiverčiančiais asmenimis ir verslo įmonių vadovais (akcininkais) bei atstovais, daro šalies vadovą pažeidžiamą.

Dėl pranešėjo Tomo Gailiaus

Komisija konstatavo, kad valstybės institucijos neužtikrino pranešėjo Tomo Gailiaus konfidencialumo.

Komisijos vertinimu, Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis yra tiesiogiai atsakingas už pranešėjo T. Gailiaus tapatybės atskleidimą, darė neigiamą poveikį pranešėjui. 

Komisija konstatavo, kad Generalinė prokuratūra nesiėmė aktyvių ir efektyvių veiksmų užtikrinti pranešėjo T. Gailiaus apsaugą, neteikė jam apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių, taip pat nereagavo į Pranešėjo teisių pažeidimus, kai buvo atskleista Pranešėjo tapatybė, be to, Pranešėjo galimybės atlikti jam pavestą darbą buvo ribojamos. 

 Dėl Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimo VSD komisija siūlo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal kompetenciją pateikti Seimui siūlymus dėl duomenų tvarkymo, kurį atlieka VSD ir STT nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisėtumo ir jų apsaugos.

Komisija taip pat pateikė siūlymus dėl:

informacijos įslaptinimo pažeidimų ir piktnaudžiavimo nepagrįstai įslaptinant informaciją užkardymo;

rinkimų finansavimo kontrolės;

kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos kontrolės;

pranešėjų teisių apsaugos ir Tomo Gailiaus pažeistų teisių atkūrimo.

Dėl STT ir VSD surinktos informacijos išsaugojimo komisija ragina STT ir VSD nesunaikinti surinktos informacijos ir ją saugoti ne trumpiau kaip 10 metų.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti išvados“ projektui Nr.XIVP-3578 po pateikimo pritarė 60, prieš balsavo 29, susilaikė 12 Seimo narių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias