Korupcinių schemų dalyviai nori Vėgėlės prezidento poste

0

Ryšard Maceikianec

Daug tiesos. Bet neginčijamas faktas, kad dauguma pasirašiusių gauna antikonstitucines išmokas skurstančios Tautos sąskaita. Tai visai neaišku apie kokia demokratiją jie kalba ir kodėl nemato korupcinių schemų, kuriuose dalyvauja. Tokiu keliu žygiuoja ir Skvernialio organizuota grupuotė. https://www.pogon.lt/…/2900-seimo-nariui-demokratu…

Seimo nariui, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnui Algirdui Butkevičiui

Ryšard Maceikianec:

Kopijos:
1. Seimo nariui, Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkui Sauliui Skverneliui; 2. Seimo narei, Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei; 3. Lietuvos žurnalistų sąjungai; 4. Lietuvos visuomenei.
Gerbiamas Seimo nary Algirdai Butkevičiau!
Prieš keletą dienų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė informaciją, kad patenkino Jūsų prašymą ir pripažino Jums pirmojo laipsnio „valstybinę pensiją”, kuri Jums bus mokama papildomai prie senatvės pensijos. Nors neturiu abejonių, kad ir Jūs, ir ministrė M. Navickienė puikiai žinote, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniu mūsų šalyje draudžiamos bent kokias privilegijos, o 52-asis Konstitucijos straipsnis nustato, kad Lietuvos valstybė laiduoja piliečiams tik senatvės ir invalidumo pensijas.

Gerbiamas Seimo nary, siūlau Jums atsisakyti nuo antikonstitucinių išmokų gavimo Tautos, kurios penktadalis piliečių gyvena (egzistuoja) žemiau skurdo ribos, sąskaita. Tuo būdu Jūs taptume antruoju sąžiningu politiku Lietuvoje Algirdo Patacko pavyzdžiu, kuris, kaip ir 1918 metų Nepriklausomybės Akto signatarai, atsisakė nuo bent kokių privilegijų: nepriėmė antikonstitucinės išmokos rentos pavidalu, nepaėmė nemokamo sklypo ir viešai pasmerkė tokius veiksmus, nukreiptus prieš demokratinius mūsų šalies pagrindus. Jūsų atsisakymas nuo neteisėtų išmokų galimai paskatintų ir kitus valstybės tarnyboje dirbančius piliečius gyventi ir veikti pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus.
Solidarizavimasis su pilietine dauguma – doro ir sąžiningo gyvenimo pavyzdys, atribojantis asmenybę nuo Tautai atgrasaus sovietmečio nomenklatūrinio palikimo, kurio recidyvas – nesąžiningos antikonstitucinės privilegijos teisine valstybe besiskelbiančioje Lietuvoje. Net sunku patikėti, kad Konstituciją ir teisingumą žmogui nelaikant vertybėmis galima patogiai jaustis tautinio bendrabūvio su skurstančiaisiais sąlygomis.
Manau, kad Jums kaip politikui ir ekonomistui yra suprantama, kad korupcinė antikonstitucinių privilegijų sistema dėl savo akivaizdžiai neteisingo pobūdžio skatina emigraciją, iškreipia rinkimų laisvavališkumą, neleidžia įsitvirtinti šalyje teisėjų ir prokurorų nepaveikiamumo principui , kai antikonstitucinės išmokas mokamos net Konstitucinio Teismo teisėjams!
110 tūkstančių asmenų ir 150 milijonų eurų kasmetinių neteisėtų išmokų iš Valstybės biudžeto, artėjant prie 3 milijardų eurų nuo jų įvedimo pradžios – tai nepaprastai sunki našta Tautai. Jums, kaip demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnui Seime, pravartu žinoti, kad kitose ES šalyse tokių antidemokratinių sisteminių reiškinių, skaldančių šalies visuomenę, nėra.
Laukiu Jūsų apsisprendimo ir atsakymo.
Ryšard Maceikianec, Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Vilnius, 2023 m. liepos 2 d.


PS. Jei Jūs norėtume pamotyvuoti savo siekį gauti “valstybinę pensiją” arba nuo jos atsisakyti, Jums pareiškus norą, patogiu Jums laiku būtų padarytas įrašas ir Jūsų apsisprendimas paskelbtas Lietuvos visuomenei.

Atsakymas
Atsakymo negavome. Matyt nugalėjo gobšumas.

***

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariams
Žiniai: Seimo procedūrų ir etikos komisijai; ministrei M. Navickienei.

Gerbiamieji, š.m. liepos 2 d. pastebėjus, kad Seimo nariai Algirdas Butkevičius bei Monika Navickienė grubiai pažaidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją bei duotą Tautai priesaiką, kad gerbs ir vykdys Konstituciją ir įstatymus, visomis išgalėmis stiprins Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnaus Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei – paprašau nutraukti Konstitucijos pažeidimus ir atsisakyti nuo nusikalstomai nedemokratinių veiksmų, numatančių gauti antikonstitucines išmokas skurstančios Tautos sąskaitą.

Prabėgus laikui jokios informacijos nei iš A. Butkevičiaus, nei iš M. Navickienės, nei iš Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininko S. Skvernelio negauta.

Tai gal, prieš pradedant platesnę diskusiją šiuo klausimu su visuomene, kas nors iš frakcijos narių galėtu patikslinti, kaip Jus suprantate demokratijos esmę? Ir kaip Lietuvos vardan galima kvalifikuoti A. Butkevičiaus ir M. Navickienės veiksmus?

Laiškas A. Butkevičiui pridedamas.

Pagarbiai,

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Ryšard Maceikianec

Grupė intelektualų ir visuomenės veikėjų raginą advokatą prof.I.Vėgėlę tapti „Vilties Prezidentu“

 2023-08-02

FacebookEmail

https://www.facebook.com/v17.0/plugins/like.php?app_id=0&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df336e3719f28afc%26domain%3Dwww.pozicija.org%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pozicija.org%252Ff2ee81fa842b778%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.pozicija.org%2Fgrupe-intelektualu-ir-visuomenes-veikeju-ragina-advokata-prof-i-vegele-tapti-vilties-prezidentu%2F&layout=button&locale=lt_LT&ref=addtoany&sdk=joey&width=90Gmail

Grupė mokslininkų, kūrėjų, visuomenės veikėjų atviru laišku kreipėsi į prof. Igną Vėgėlę ragindami jį dalyvauti šalies prezidento rinkimuose. Savo kreipimesi jie primena, kad I.Vėgėlė pats yra viešai pareiškęs, jog „nebemato galimybių nekandidatuoti“.

Be to valstybėje  vyksta negeri procesai, kurie kelia daugelio patriotiškai ir demokratiškai nusiteikusių piliečių nerimą ir lūkestį, kad padėtis būtų keičiama. Yra nemažai piliečių, kurie pozityvių pokyčių ir politinių reformų moderavimo valstybėje galimybę sieja su moraline ir politine I. Vėgėlės lyderyste.

Kreipimosi autoriai primena, kad Vakarietišką pakraipą deklaravę prezidentai  V. Adamkus ir D. Grybauskaitė viešai buvo pripažinę, kad visuomenė gyvena korumpuotoje oligarchinėje valstybėje. Tačiau po įstojimo 2004 m. į ES ir NATO situacija menkai tepasikeitė. Lietuva prarado nacionalinės valstybės kūrimo viziją bei strateginius tikslus. Lietuvos valdžia laipsniškai tampa teritorine administracija. Vyksta lietuvių kalbos ir lietuvybės  apsaugos likučių išmontavimas. Šalyje stokojama įstatymo viršenybės, socialinio teisingumo. Teisė neretai naudojama nusikaltimams ir dorovės nuopuoliui pridengti. BVP paskirstymas ydingas, civilizuotos ir teisingos mokesčių sistemos nėra. Paveldosauga ir gamtosauga imituojama, naikinami miškai, nusikalstamai kertami reliktiniai medžiai. Mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas nacionalinis transliuotojas užsiima „dvaro“ viešaisiais ryšiais ir „smegenų plovimu“. Asmenys, nesutinkantys su narcisizmu ir egoizmu apsinuodijusio elito nuomone bei pasaulėžiūra, šiandien ujami, marginalizuojami, stumiami į užribį. Žmonės, žiūrintys į lyčių vaidmenis ir šeimos paskirtį per tradicinės kultūros ir krikščioniškosios antropologijos prizmę, niekinami, apdalinami „vatnikų“ ir „putinistų“ etiketėmis. Vėl kėsinamasi į sąžinės laivę.

Demokratija apirusi, parlamentinės partijos neatstovauja jokiai politinei pasaulėžiūrai ar ideologijai. Išimtis – nebent „Laisvės partija“, kuri diegia moraliai deformuotą pasaulėžiūrą.  Užsienio politika akivaizdžiai kertasi su nacionaliniais interesais, ypač ūkio, kultūriniais interesais. Viešajame sektoriuje įsigali deintelektualizacija, chaotiška teisėkūra, diegiamos skubotos ar netgi akivaizdžiai destruktyvios reformos.  Ypač iškalbingas rodiklis yra beviltiškas Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mums gresia prūsų likimas,- rašoma kreipimesi.

Jo autoriai kviečia I. Vėgėlę, patvirtinti sprendimą kandidatuoti  Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose ir žada jam paramą.

Visas kreipimosi tekstas žemiau:


Mokslininkų, kūrėjų, visuomenės veikėjų viešas kreipimasis į prof. Igną vėgėlę dėl dalyvavimo lr prezidento rinkimuose
2023 liepos 29 d.

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslininkai ir kūrėjai, kurių dauguma nepartiniai, kreipiamės viešu laišku į profesorių Igną Vėgėlę. Tikslas – pareikšti pritarimą ir palaikymą minėto asmens politinei aspiracijai – dalyvauti LR Prezidento rinkimuose. Kreipimąsi grindžiame konkrečioms aplinkybėmis ir argumentais.

Pirma, profesorius pats yra viešai pareiškęs: „nebematau galimybių nekandidatuoti“. Antra, valstybėje objektyviai vyksta negeri procesai, kurie kelia daugelio patriotiškai ir demokratiškai nusiteikusių piliečių nerimą bei nuoširdų lūkestį, kad padėtis būtų keičiama. Modernybės ir demokratijos sąlygomis nederėtų sureikšminti pavienės asmenybės vaidmens ir galimybių. Visgi yra nemažai piliečių, kurie pozityvių pokyčių ir politinių reformų moderavimo valstybėje galimybę sieja su moraline ir politine I. Vėgėlės lyderyste. Viltingas žvilgsnis į naują politinę asmenybę kartu yra akivaizdaus nusivylimo dabartiniais politiniais lyderiais ir politine sistema ženklas.

Net du vakarietišką pakraipą deklaravę Prezidentai – V. Adamkus ir D. Grybauskaitė – kadaise viešai įvardino politinę diagnozę – „…gyvename korumpuotoje oligarchinėje valstybėje…“. Deja, po įstojimo 2004 m. į ES ir NATO situacija menkai tepasikeitė. Maža to, Lietuva prarado nacionalinės valstybės kūrimo viziją bei strateginius tikslus. Jei laivas nežino, kur plaukia, nepalankus bet kuris vėjas… Lietuvos valdžia laipsniškai tampa teritorine administracija, o piliečių bendruomenė praranda politinį subjektiškumą. Vyksta lietuvių kalbos ir lietuvybės apskritai apsaugos likučių išmontavimas. Šalyje stokojama įstatymo viršenybės, socialinio teisingumo. Teisė neretai naudojama nusikaltimams ir dorovės nuopuoliui pridengti. BVP paskirstymas ydingas, civilizuotos ir teisingos mokesčių sistemos nėra iki šiol. Paveldosauga ir gamtosauga imituojama, naikinami miškai, nusikalstamai kertami reliktiniai medžiai. Mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas nacionalinis transliuotojas užsiima „dvaro“ viešaisiais ryšiais ir „smegenų plovimu“. Asmenys, nesutinkantys su narcisizmu ir egoizmu apsinuodijusio elito nuomone bei pasaulėžiūra, šiandien ujami, marginalizuojami, stumiami į užribį. Žmonės, žiūrintys į lyčių vaidmenis ir šeimos paskirtį per tradicinės kultūros ir krikščioniškosios antropologijos prizmę, niekinami, apdalinami „vatnikų“ ir „putinistų“ etiketėmis. Vėl kėsinamasi į sąžinės laivę.

Atstovaujamoji demokratija apirusi, parlamentinės partijos neatstovauja jokiai politinei pasaulėžiūrai ar ideologijai. Išimtį sudaro nebent „Laisvės partija“, kuri, deja, diegia ydingą, moraliai deformuotą pasaulėžiūrą. Seimo opozicija nugalinta ir nusigalinusi. Užsienio politika atskiruose savo ruožuose akivaizdžiai kertasi su nacionaliniais interesais, ypač ūkio, kultūriniais interesais. Viešajame sektoriuje įsigali deintelektualizacija, chaotiška teisėkūra, diegiamos skubotos ar netgi akivaizdžiai destruktyvios reformos. Šalyje sunkoka aptikti sritį, kurioje matytųsi neginčijamas pozityvus proveržis. Ypač iškalbingas rodiklis yra beviltiškas Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mums gresia prūsų likimas.

Gerbiamas Ignai Vėgėle, patvirtinkite sprendimą kandidatuoti iki galo ir perimkite „Vilties Prezidento“ kilnų vaidmenį bei misiją. Sutelkite plačią idėjinių bendražygių koaliciją, įvardinkite atnaujintos valstybės viziją ir politinių reformų programą. Inicijuokite veržlią, orią ir nuoširdžią rinkimų kampaniją. Nemaža dalis Lietuvos žmonių šito laukiame ir mes Jums padėsime.

Pasirašo:

1. Prof.habil.dr. Gediminas Merkys, edukologas, sociologas
2. Prof. Saulius Arlauskas, teisės filosofas
3. Prof.dr. Rasa Čepaitienė, kultūros istorikė
4. Prof.habil.dr. Bronislovas Genzelis, VDU garbės profesorius, Kovo 11 akto signataras
5. Sesuo Nijole Sadūnaitė, buvusi politinė kalinė, rezistentė
6. Prof.dr. Gediminas Navaitis, psichologas, buvęs Seimo narys
7. Prof.habil.dr. Alvydas Butkus, lingvistas
8. Jonas Vaiškūnas, muziejininkas, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas
9. Doc.dr. Nijolė Čiučiulkienė, edukologė, mokytoja ekspertė
10. Doc.dr. Romualdas Povilaitis, profsąjungų vadovas, žmogaus teisių gynėjas
11. Valdas Vasiliauskas, žurnalistas, teatro kritikas, buvęs Seimo narys
12. Dr. Dainius Razauskas, Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas
13. Dr. Algimantas Matulevičius, buvęs Seimo narys, buvęs LR Vyriausybės narys
14. Vytautas Karčiauskas, menininkas, visuomenininkas
15. Skaidrius Kandratavičius, kunigas, rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys
16. Albertas Sinevičius ministras penkiose LR Vyriausybėse, (I -osios LR Vyriausybės narių klubo vadovas)
17. Rūta Janutienė, žurnalistė
18. Dr. Antanas Būda
19. Leonas Milčius, Kovo 11 akto signataras, literatas, menininkas
20. Prof.dr. Jonas Jasaitis, laikraščio „Mokslo Lietuva“ vyr. redaktorius, JAV lietuvių savaitraščio „Dirva“ redaktorius (1996-2004)
21. Rimas Andrikis, advokatas, buvęs Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas, buvęs Seimo narys
22. Vilhelmas Čepinskis, smuikininkas ir dirigentas, už nuopelnus Europos kultūrai apdovanotas Ispanijos, Graikijos ir Jordanijos karalienių medaliu ir premija “Kartu už taiką”
23. Algimantas Norvilas, Kovo 11 akto signataras
24. Rimantas Jonynas, advokatas
25. Dr. Vytautas Čepas, rašytojas, KU garbės daktaras, buvęs Seimo narys
26. Gražina Drėmaitė, restauratorė, paminklosaugininkė
27. Tomas Čyvas, žurnalistas
28. Gediminas Rastenis, šachmatininkas-didmeistris, Lietuvos nusipelnęs treneris
29. Habil.dr. Rimtas Marcinkevičius, chirurgas, JAV, Kalifornija
30. Dr. Daiva Tamošaitytė, filosofė, muzikos kritikė, publicistė
31. Doc. Gražina Vitartaitė, tapytoja
32. Romualdas Grigas, akademikas, Lietuvos mokslo premijos laureatas

Dokumentą pasirašančių asmenų sąrašo autentiškumą garantuoju (asmeniniai sutikimai pasirašyti dokumentą buvo gauti šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir saugomi asmeniniame archyve)

Prof.habil.dr. Gediminas Merkys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias