Generalinė prokuratūra prašo teismo leidimo toliau daryti sunkius nusikaltimus

0


Aurimas Drižius
Generalinės prokurorės Grunskienės pavaduotojas Gintas Ivanauskas apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, kuria prokuratūra buvo įpareigota ištirti savo pačios ir organizuotos teisėjų gaujos nusikaltimus, ir priimti dėl jų nutarimą.
„Savo ir teisėjų nusikaltimų mes netirsime, tai prieštarauja teismų praktikai”, – nurodo prokuroras G. Ivanauskas:


Kaip žinia, ši teisėjų ir prokurorų organizuota nusikalstama gauja persekioja mane jau 15 metų už visiškai teisėtą veiklą – straipsnių rašymą. Vilniaus miesto apylinkės teismas yra įvedęs cenzūrą ir uždraudęs man rašyti straipsnius, kurie labai nepatinka tokiam „ekskomisarų” bosui A.Sadeckui. Neva Sadeckas niekaip nesusijęs su „Mažeikių naftos” privatizavimu, nors realiai šiam procesui vadovavo ir uždirbo iš to miijonus.
Kadangi toliau rašiau apie Sadecką straipsnius ir pateikiau įrodymus, tai teisėjų ir prokurorų gauja persekiojo mane kaip pasiutusi gauja – teisė ir nuteisė šešis kartus, galiausiai Sadeckas pareikalavo teismo mane pripažinti recidyvistu. Visą tą laiką teisėjams kaišiojau jiems į snukius Konstituciją, kurios 44 str. 1 d. aiškiai sako, kad “masinės informacijos cenzūra draudžiama”. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kas yra cenzūra: „Cenzūra – tai spaudos, kino filmų, radijo ir televizijos laidų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios ir idėjos. Demokratijos požiūriu svarbu, kad viešoji nuomonė formuotųsi laisvai. Tai pirmiausia reiškia, kad masinės informacijos priemonės steigimas, jos veiklos galimybė neturi priklausyti nuo būsimų publikacijų ar laidų turinio.“.
Be to, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnis „Draudimas taikyti neteisėtus
informacijos laisvės apribojimus“ sako: „Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje
draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės
informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo,
išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.“.
Cenzūra yra A. Sadecko prašymas uždrausti apie jį rašyti straipsnius, nes tokį prašymą teismas
patenkino, be to teismas nevertino melagingų Sadecko parodymų, kad jis niekaip nesusijęs su
„Mažeikių naftos” privatizavimu, nors faktiškai šiam privatizavimui Sadeckas vadovavo.

Tačiau teisėjai, prisiekę ginti Konstituciją, jau 15 metų įjungia durnių ir niekaip manęs negirdi, tik siunčia į kalėjimą (lygtinai), kad aš rašau apie jų nusikaltimus straipsnius. Teisėjai net nebuvo atsivertę Konstitucijos, kuri sako, kad „negalioja joks teisės aktas, prieštaraujantis Konstitucijai”. Per tuos 15 metų „teisėjai” net 12 kartų atmetė mano skundus dėl cenzūros panaikinimo, kiekvieną kartą suklastodami savo nutartis ir rašydami visiškas nesąmones. Teisėjai yra virtę ekskomisaų priedu, ir pats mačiau kaip sadeckas, atėjęs į teismą, mielai koridoriuose šnekučiuojasi su teisėjais, o prasidėjus posėdžiui, primena : ‘Aš esu Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas”.

Tada kreipiausi į prokuratūrą, nurodžiau, kad žurnalistų persekiojimas už teisėtą veiklą, įvedus Konstitucijoje uždraustą cenzūrą, yra piktnaudžiavimas, ir prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių prokurorų ir teisėjų nusikaltimų.
Prokuratūra atsisakė, o mano skundą išnagrinėjusi Panevėžio apygardos teismė teisėja ramiausiu veidu suklastojo savo nutartį, nurodžiusi, kad nieko panašaus nebuvo – nebuvo nei mano nuteisimo, nei atimtos nuosavybės ir sudaužyto į šipulius gyvenimo. „Tokių aplinkybių nenustatyta”, – šaltu veidu konstatavo teisėja, turėdami visas teismų nutartis dėl mano perskiojimo.
Tada, 2023-06-05 kreipiausi į taip vadinamą gen. prokuratūrą skundu, kuriame išvardinau sunkius teisėjų ir prokurorų nusikaltimus – dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą, persekiojimą už teisėtą veiklą (pridedama skundo kopija).


Praėjo trys mėnesiai, tačiau jokio atsakymo iš taip vadinamos prokuratūros negavau.
Nors įstatymas – Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnis. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą nurodo, kad 1. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui gali būti atlikti veiksmai, kurie nesusiję su procesinėmis prievartos priemonėmis: įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus, bet ne ilgiau kaip per dešimt dienų.

 1. Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo motyvuotą nutarimą. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu.
 2. Nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas nutarimo nuorašą per dvidešimt keturias valandas privalo išsiųsti prokurorui.
 3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą, skundą, pareiškimą ar pranešimą padavęs asmuo turi teisę susipažinti su visa medžiaga, kurios pagrindu buvo priimtas ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, ar jos dalimi, taip pat susipažinimo metu daryti šios medžiagos kopijas ar išrašus. Rašytinis prašymas susipažinti su šioje dalyje nurodyta medžiaga ir (ar) susipažinimo metu daryti šios medžiagos kopijas ar išrašus pateikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigos (jos padalinio) vadovui, o tais atvejais, kai skundą, pareiškimą ar pranešimą nagrinėjo ir procesinį sprendimą priėmė prokuroras, – prokurorui.

 4. Šiuo atveju prokuratūra apskritai ignoravo mano pranešimą, nepajudino nė piršto, kad nusikaltimai būti ištirti. Todėl aš ir vadinu generalinę prokuratūrą taip vadinama, nes ji neatlieka nė vienos jai pavestos funkcijos.
  Remdamasis BPK 168 str. prašau teismą įpareigoti taip vadinamą gen. prokuratūra tinkamai reaguoti į mano skundą – priimti nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mano skundo, ir man jį persiųsti
  Priedas – mano birželio 5 d. skundas gen prokuratūrai ir skundo išsiuntimą patvirtinančio el. laiško kopija
 5. Kaip žinia,

Kadangi prokuratūra niekaip nereagavo į mano skundą dėl sunkių teisėjų nusikaltimų, o tik parašė „raštelį”, kad mano skunde nurodytų aplinkybių ji netirs. Mat raštelio negalima skųsti teismui.

Tada rugsėjo 18 d. kreipiausi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas įpareigoti prokuratūrą veikti taip, kaip numatyta įstatyme – priimti nutarimą, o ne „raštelį”.

Ir ką – mano skundas šiame teismė „prapuolė”. Matyt, kad teismo pirmininkė Šelmienė ieškojo teisėjo, kuris sutiktų suklastoti savo nutartį ir parašyti, kad prokuratūrai nebeturi pareigos tirti nusikaltimus. Praėjus trims mėnesiams, dar kartą kreipiausi į šį teismą dėl dingusio skundo.

Ir stebūklas – mano skundas atsirado,

o jį išnagrinėjęs teisėjas Bužinskas pirmą kartą pasielgė taip, kaip reikalauja įstatymas – įpareigojo prokuratūrą vykdyti savo pareigas ir tirti nusikaltimus:

Įsivaizduoju, koks siaubas apėmė šią didingą struktūrą, kai jie gavo šią teismo nutartį – juk teks tirti savo pačių ir draugelių ir sugėrovų nusikaltimus. Juk GP neliko nė vieno prokuroro, kuris nebūtų suklastojęs savo nutarčių, tirdamas mano skundus. Jūs ką, taigi neliks kam dirbti, jeigu visus prokurorus susodins. Todėl ir gimė toks Ivanausko raštas – skundas – : „savo nusikaltimų mes netiriame, tai prieštarauja teismų praktikai”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias