Gitanas Nausėda rinkimus rėmė vogtais pinigais ?

0

Gitanas Nausėda rinkimus rėmė vogtais pinigais

Mindaugas Sinkevičius, Jonavos meras teisiamas dėl įtarimo, kad netinkamai apiformino vieno tūkstančio eurų savivaldybės išlaidas, o mes dabar kalbėsime apie milijonines sumas  pavogtas bet iš gyventojų.

Tikėtina kad dalis jų buvo skirtos Gitano Nausėdos rinkiminei kompanijoje 2019 m. rinkimuose. Išrinktas prezidentu Nausėda deklaravo 40.000 eurų skolos, bet niekas netiki tokiais mažais skaičiais.

Smulkmenų ar išklotinių išrinktas tautvedys nenorėjo aiškinti net Seimo komisijai. Taigi liko tik juoda buhalterija. Nors rinkimų įstatymas dabar draudžia priimti pinigus iš juridinių asmenų, bet skolintis nedraudžia. Atseit sėkmės atveju reikės atidirbti.

Man knieti vienintelis klausimas ar Nausėda ėmė paskolą iš finansinės įstaigos Secure Nordic Payments. Ji Įsikūrusi Perkūnkiemio gatvėje dangoraižyje Vilniuje priešais Bigą. Anksčiau ji buvo žinoma kaip bankas Mister Tango. Ji pirmoji Lietuvoje pradėjo pardavinėti bitkoinus.

Tiksliau — turjėo internetinę krautuvėlę ir rinko gyventojų investicijas – bitkoinus.

2015 m. sausio 1 d. vietoje lito buvo Įvesti eurai. Mister Tango tapo banku ir kiekvienas buvęs klientas gavo atskirą sąskaitą. Lig tolei visi turėjo bendrą sąskaitą Svedbanke. Iš mano investuotų penkių tūkstančių litų liko tik 15 euro centų. Kas atsitiko kitiems investuotojams nežinau, bet jų tikrai buvo keli šimtai, tokia smarki buvo kasdienė prekyba bitkoinais Mister Tango krautuvėlėje. Taigi bitkoinų galėjo būti dešimtys, gal net šimtai. Jų dabartinė kaina siektų milijonus eurų.

Nenuostabu, kad finansinė įstaiga Secure Nordic Payments šiuo metu  tapo pagarbos nusipelniusia Įstaiga. Ji aptarnauja ir Vilniaus didžiausią advokatų kontorą Cobalt, kuri šiuo metu lietuvius kviečia į seminarus mokytis socialiai atsakingo verslo. Įtariu kad ir būsimas prezidentas susilaukė gražios paramos iš šios augančios finansinės įstaigos, o Lietuvos Bankas buvo vienas iš galutinės naudos gavėjų, nes ši įmonė mokėjo didžiules baudas už visokius finansinės veiklos pažeidimus.

Mister Tango nenorėjo iš kart manęs pripažinti  buvusiu klientu nes pasikeitė mano internetinis adresas. Bet galiausiai mane pripažino per airių asmenų atpažinimo programėlę. Gavau ir savo nupirktų bitkoinų išklotinę. Bet apie pinigų gražinimą jokios užuominos, siūlė atsiimti tik tuos 15 centų.

Aš tai supratau  kaip didelę vagystę ir kreipiausi su skundu į Lietuvos Banką. Iš ten gavau Teisės ir licencijavimo departamento direktoriaus Arūno Raičiūno pajuokavimą, kad bitkoino kursas svyruoja ir Lietuvos Bankas bitkoino prekybos nepripažįsta finansine operacija, taigi jos neprižiūri.

O kaip jų prižiūrima įmonė elgiasi su savais klientais jo visai nejaudina. Pakartotinai kreipiausi į Lietuvos Banko valdybos pirmininką Gediminą Šimkų ir tuomet gavau gal mandagesnį bet irgi neigiamą atsakymą iš Strategijos ir valdysenos departamento atitikties ir rizikos valdymo skyriaus darbuotojo Valdo Jacyno atsakymą.

Taip jau būna kad direktoriai būna atleidžiami nuo ilgų atsakymų rašymo.

Beliko pasinaudoti teise kreiptis Ô Vilniaus apygardos administracinį teismą. Mano skundą išnagrinėjo jauna  teisėja Gitana Butrimaitė. Jai buvo neaišku kaip aš galiu kabinėtis prie valstybinio Lietuvos Banko. Ji rašė, kad „neaiškus nei skundo pagrindas, nei dalykas.

Nėra suprantama ar pareiškėjas teikia skundą dėl Lietuvos Banko neveikimo, kadangi nurodo  jog teismo pagalba siekia išgauti Lietuvos Banko pareigūnų atsakymus, tačiau prideda Lietuvos Banko atsakymą į pareiškėjo kreipimąsi.

Pareiškėjas kelia abstraktaus turinio klausimus  dėl Lietuvos Banko pareigos atsakyti į užklausimus, tačiau pareiškėjo pateikto skundo reikalavimo formuluotė neatskleidžia kokio tiksliai teisiškai reikšmingo rezultato jis siekia.” Man tai pasirodė kaip studentės užklausimas ir aš pateikiau skundo patikslinimus.

Pamėginau savo skundą išdėstyti teisiškai prasmingais punktais. Deja tai nepakeitė teisėjos ankstesnės nuomonės ir ji mano skundą atmetė „kadangi pareiškėjas nustatytu terminu skundo trūkumų … kurie laikytini esminiais nepašalino, yra pagrindas skundą laikyti nepaduotu.”

Dar toliau ji klaidingai rašė kad pareiškėjas nesumokėjo žyminio mokesčio už skundą. Pinigus aš persiunčiau per elektroninę bankininkystę, bet teisėjams dar trūko popierinio kvito. Galiausiai rašo „Pareiškėjui išaiškintina kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABT įstatymo reikalavimus”. Aš tuomet dar žalias teismų praktikoje pabijojau kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, ir pamėginau kreiptis vėl į Vilniaus apygardos administracinį teismą su tuo pačiu skundu gal tik su gražiau įterptais buvusiais patikslinimais.

Čia mane teisėjai ir sugavo kad aš nepraÕiau termino pratęsimo skundui paduoti, ir kad  šiam naujam skundui turėjo būti dar kokia nors objektyvi priežastis.

Aš negalėjau teisintis kad kokia nepatyrusi mergaitė nesigaudo teisiniuose dalykuose. Tada su gerai apmokamo advokato pagalba kreipiausi „atskiru skundu” į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Bet jis irgi nematė reikalo gilintis į mano bylos detales. Įdomu kad kai aš su tuo pačiu skundu antrasyk kreipiausi į vyriausiojo administracinio teismo, teisėjos pasinaudojo savo moterišku intelektu ir pastebėjo  kad „2024 m. sausio 17 d. paduotas skundas yra tapatus pareiškėjo 2023 m. rugsėjo 11 d. paduotam skundui, nes nurodytos tapačios ginčo šalys — pareiškėjas ir Lietuvos Bankas, skundo dalykas — pareiškėjo ginčijami aktai ir veiksmai bei pareikšti reikalavimai, ir skundo pagrindas — skundą grindžiančios faktinės ir teisinės aplinkybės, pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą teisme dėl tų pačių teisinių santykių ir siekia iš esmės tapačių teisinių pasekmių kaip anksčiau paduotu skundu”

Tąkart trys vyrai teisėjai jau priėmė sprendimą nepratęsti apskundimo termino, o trys moterys palieka galioti tą patį vyrų neigiamą sprendimą.

Bet jos nepastebėjo kad ir mano  2023 m. rugpjūčio  3 d. paduotas pirminis skundas yra tapatus vėlesniems skundams  ir  Vilniaus apygardos teismo teisėjai Violetai Balčytienei reikalauti kokio nors skundo termino pratęsimo nebuvo reikalo.

Paprasčiausiai visi teisėjai nuėjo lengviausiu keliu ir nesiėmė spręsti mano  ginčo su Lietuvos Banku. Aš po tokio teismų maratono įgijau patirties apie Lietuvos teismų sąrangą ir jau galėčiau Vilniaus Riomerio universitete apsiginti bent bakalaurą. Bet matyt jau ne tie laikai kai lietuvis Antanas  Macijauskas prieš 120 metų laimėjo bylą prieš patvaldį visagalį Rusijos Ciesorių dėl lietuviškos knygos draudimo. Dabar teisinės demokratijos tvirtovę galima apginti tik kasmetiniuose konstitucijos egzaminuose.

Kai tik gavau Lietuvos Banko pareigūno atsakymus 2023 m. liepos 24 d.  kreipiausi į Lietuvos respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą dėl  Lietuvos Banko nepriežiūros finansinės įstaigos Secure Nordic Payments  prekiaujant bitkoinais. Man rodėsi kad toks skandalingas  Lietuvos Banko elgesys dėl pavogtų bitkoinų atkreips  Lietuvos Tautvedžio dėmesį. Atsakymą gavau iš Skyriaus patarėjos, atliekančios skyriaus vedėjo funkcijas Dianos Gavrilovos. Ji pastebėjo kad Lietuvos Bankas nepavaldus Lietuvos respublikos vyriausybei bei kitoms valstybes  vykdomosios valdžios Įstaigoms. Ir patarė Lietuvos Banko atsakymą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Deja užmiršo, kad pats Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Lietuvos Banko valdybos pirmininku Gediminą Šimkų, taigi galėjo jam bent išreikšti nepasitikėjimą kai nesusitvarko su jam pavaldžiais Lietuvos Banko pareigūnais. Matyt Lietuvos Banko veikla G. Nausėdai jokių rūpesÑiÖ kol kas nekėlė.

Kai mano skundas buvo atmestas tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, vėl kreipiausi į Lietuvos respublikos prezidentą su pastabomis kad nerūpestinga Lietuvos Banko veikla kelia grėsmę Lietuvos saugumui. Atsakymą gavau tą pačią dieną. Pasirašė ta pati patarėja Diana Gavrilova. Ją ypač užgavo mano prašymas prezidentui tarti svarų žodį kad šitaip elgtis Lietuvos bankui nepridera. Dar atkreipė dėmesį kad „prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos … privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatyme numatytų priemonių kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista  nusikalstoma veika…

Asmenys informaciją apie galimai nusikalstamas veikas turėtų teikti tiesiogiai teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją.”

Aš dar kartą pamėginau kreiptis į tą patį administracinį teismą, dabar jau pavadintą Regionų administraciniu teismu, su prašymu pratęsti apskundimo terminą, bet teisėjoms mano kreipimasis į Lietuvos respublikos prezidentą įspūdžio nepadarė, ir pavadino bandymu vilkinti teismo eigą. Man lieka klausimas ar Lietuvos Tautvedys pats nebuvo skolingas šiai finansinei įstaigai Secure Nordic Payments. Ir todėl nenori gadinti santykių su Lietuvos Banko atstovaujančių visos respublikos bankininkyste.

Nežinia ar jo nuomonė pasikeitė po naujo Baltcap skandalo su šio finansinio fondo vadovo Šarūno Stepukonio praloštais  30 mln. Lietuvos Bankas norėjo visą kaltę suversti estams, kurie turėjo prižiūrėti šį fondą, bet man atrodo kad Lietuvos Banko personalas asmeniškai pažįsta visus didžiuosius Lietuvos finansistus ir ne visados nori kištis į jų reikalus.

Kokia galėjo būti mano sekmė atgauti savo indelį bitkoinais? Lietuvos Bankas vienintelis įgalintas prižiūrėti finansinių įstaigų veiklą Lietuvoje. Jeigu jis pasakė kad nėra jokio nusikaltimo pasisavinti bitkoinus, tai ir jokia prokuratūra ar kitokie teismai nesiims tokios bylos nagrinėti.

Panašiai kaip moksle. Vieni yra gerbiami apsišaukėliai profesoriai, jų nuomonė kaip vienintelė yra teisinga, kiti gali būti tik atskiros nuomones.

Per Žinių radiją visai rimtai girdėjau kalbant kad lietuvių gentis jau prieš dešimt tūkstančių metų ant Gedimino kalno kepė sumedžioto mamuto šašlykus, o kad prie Vilniaus nerasime nei vieno senesnio lietuviško vietovardØio — niekam neįdomu. Sėliai kalbėjo totoriškai, tekanti Musa ir Maišiagola yra jų duoti vardai. Venedai kalbėjo aistiškai, panašiai kaip dabartiniai estai, Širvintos yra jų vardas, kaip ir chorvatai reiškia baltus venedus. Kernavė jau gudiškas vardas, Vokietijoje toks vardas žinomas kaip Hornau. Pats Mindaugas atėjo valdyti Lietuvą iš Naugarduko, tai rodo rytietiškos tarmės įsivyravimas tarp Kernavės didikų, kaip parodė Tomo Baranausko studija.

Tuomet lietuvių kalba buvo laikyta ta pačia slavų kalba. tinkama lietuvių atneštam Perkūno tikėjimui. Ir dabar vilniečiai kalba po prostu, atseit paprastesne lietuvių kalba. Pasakomis apie baltus lietuvius dabar mokslininkų neįtikinsi. Tik politikai kariauja prieš litvinus, kad Vilnius tikrai lietuviškas. Tokia mano atskira nuomonė.

Grįžkime prie bitkoinų. Tikiuosi kreiptis Ô Europos žmogaus teisių teismą dėl konstitucinėss teisės teisingam bylos nagrinėjimui. Kažkas turi pasakyti Lietuvos Bankui kad taip elgtis Europoje nedera. Tik ar aš rasiu teisininką kuris padėtų įteikti skundą anglų kalbą, o vÓliau ir atstovauti mano pusę tokiame teisme.

Gintaras Valiukevičius

2024 m. gegužės 8 d.

%

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias