Gražulio partijoje – tautininkų maištas

4

Tautininkai pasiryžę trauktis iš Gražulio uzurpuojamos partijos

Vasario 12 d., pirmadienį, Petro Gražulio vadovaujamos Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) (TTS) Tautininkų frakcijos atstovai išplatino pareiškimą, kad žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie esą sklandų ir vieningą šios partijos suvažiavimą neatitinka tikrovės.

„Vasario 10 d. TTS suvažiavime netikėtai tik prieš 2 dienas įtraukus į dienotvarkę buvo renkamas partijos pirmininkas, keičiama partijos valdymo organų sudėtis, nors anksčiau buvo planuojama tik patvirtinti rinkimų į Europos parlamentą kandidatų sąrašą ir išdiskutuoti rinkiminę programą. Pranešimuose nė žodžiu neužsimenama, kad šeštadienį, Kaune TTS suvažiavime įvyko skilimas tarp centristų ir tautininkų“, – rašoma TTS Tautininkų frakcijos pranešime.

Centristų ir tautininkų jungimosi sutartyje buvo numatyta, kad jungtinė partija sieks telkti platesnį alternatyvių politinių jėgų frontą, todėl sutartyje buvo numatyta jungtinės partijos vadovybės rotacija, o taip pat prisijungusių partijų teisė steigti frakcijas ir siūlyti kandidatus į jungtinės partijos vadovus. Susijungiant centristams ir tautininkams, centristai pasinaudojo pirmenybės teise siūlyti jungtinės partijos pirmininką ir TTS pirmininku buvo išrinktas Petras Gražulis, kurį centristai išsirinko pirmininku prieš pat susijungimą.

Atsižvelgiant į politinį sandėrį dėl Petro Gražulio apkaltos Seime, į valdančiųjų organizuotą politinį susidorojimą su juo, o taip pat į labai didelę reputacinę žalą, kurią visuomenės sąmonėje sukūrė nuolatinė agresyvi propaganda žiniasklaidoje, tautininkai siūlė Petrui Gražuliui aktyviai dalyvauti EP rinkimuose, ramiai baigti TTS pirmininko kadenciją rudenį, o iki tol padėti jungtinei partijai rengtis Seimo rinkimams, netrukdyti deryboms su galimais partneriais.

Pagal jungtinę partijų sutartį įsteigta tautininkų frakcija (žr. pridedamą šios frakcijos deklaraciją) šeštadienį suvažiavime siūlė laikytis Tautininkų sąjungos ir Centro partijos jungimosi sutarčių bei partijų telkimosi mechanizmo, kuris numatė, kad partijos vadovybės rotaciją, įgalinančią jungtinės partijos pirmininku rinkti prisijungiančių partijų siūlomus kandidatus. Suvažiavimui vadovavęs ir tame pačiame suvažiavime iš partijos pirmininkų atsistatydinęs, tačiau po to pakeitęs savo nuomonę, Petras Gražulis pareiškė, kad sutartis tarp tautininkų ir centristų negalioja ir, kad dėl to nekiltų jokių abejonių pasiūlė suvažiavimo dalyviams balsavimu sutartį panaikinti. Tai ir buvo padaryta.

Po šio balsavimo dauguma tautininkų išėjo iš suvažiavimo salės. Buvęs Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila apgailestauja, kad Naglis Puteikis ir Petras Gražulis mėgina pasmaugti tautines vertybes išpažįstančių jėgų telkimosi idėją, dėl kurios buvo tvirtai sutarta jungimosi metu. „Siekdami apginti siaurai asmenines partines pozicijas, jie šmeižė savo bendražygius, taikė autoritarinius metodus suvažiavime,“ – sakė Gintaras Songaila.

„Dabartinis TTS partijos pirmininkas Petras Gražulis, nuo 2021 m. einantis jungtinės partijos pirmininko pareigas nelaukdamas besibaigiančios kadencijos pabaigos organizavo savo perrinkimą trečiai kadencijai, pažeisdamas partijų jungtinę sutartį. Pasitikėjimas viešojoje politikoje yra kuriamas ilgai, o sugriauti jį galima per vieną dieną. Nebematydami galimybės atkurti politinio bendradarbiavimo dvasią, rengsime dokumentus teismui dėl savarankiškos Lietuvių tautininkų sąjungos teisinės restitucijos“, – sako Tautos ir teisingumo sąjungos Tautininkų frakcijos vadovas Sakalas Gorodeckis.

Tautos ir teisingumo sąjungos Tautininkų frakcijos vardu

Sakalas Gorodeckis

2024 m. vasario 10 d. Kaune įvyko partijos Tautos ir Teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) tarybos posėdis ir visuotinis suvažiavimas. Tarybos posėdžio metu, į kurį susirinko daugiau nei 60 rinkimų apygardų teritorijose veikiančių partijos skyrių pirmininkų, buvo įtvirtintos svarbios partijos strateginės kryptys ir patvirtinti pagrindiniai sprendimai, nustatant tvirtą pagrindą būsimai veiklai Lietuvos politinėje arenoje, išryškinta partijos struktūra ir pasirengimas veiksmingai reaguoti į politinius iššūkius. Antroje susitikimo dalyje, visuotinio suvažiavimo metu, dalyvavo delegatai iš visos Lietuvos, užpildę salę, talpinančią virš 200 žmonių..

Visuotinio suvažiavimo metu Petras Gražulis  vienbalsiai perrinktas partijos pirmininku. Buvo patvirtintas preliminarus kandidatų į Europos parlamentą sąrašas, išrinkti nauji partijos valdymo organai ir patvirtinta partijos Europos parlamento 2024 m. rinkimų programa. Susirinkę dalyviai aktyviai diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl partijos plėtros ir ateities politinėje arenoje.

Perrinktas partijos pirmininkas dėkojo susirinkusiems už vienybę, siekiant geresnės Lietuvos ateities. Pabrėžė bendros veiklos svarbą grindžiama vertybėmis, atsakingumu ir teisingumu. 

Suvažiavimo metu priimtas svarbus sprendimas kelti Petrą Gražulį kaip kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus 2024 metais, tokiu būdu visuomenei pristatant aktyvią partijos veiklą ir stiprų norą aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie šalies politinio gyvenimo, formuojant jos ateitį. 

Partijos pirmininko pavaduotojais patvirtinti: Naglis Puteikis, Sigitas Karkauskas ir Ramojus Girinskas.

Partijos valdybos nariais patvirtinti: Petras Gražulis, Naglis Puteikis, Sigitas Karbauskas, Ramojus Girinskas, Sigitas Janavičius, Snieguolė Tamulaitienė, Vicentas Vaitkus, Elvyra Alšauskienė, Kęstutis Čeponis, Tomas Baranauskas, Emilija Fedaravičienė, Nerijus Bakasėnas, Petras Gražulis

 metu partija yra ketvirta pagal dydį politinė jėga šalyje, vienijanti virš 7000 žmonių. Išreikštas partijos narių noras stiprinti gretas, kviečiant prisijungti prie partijos visus Lietuvos žmones, parodo atvirumą ir norą veikti visuomenės labui kartu. Partijos visuotinio susirinkimo metu priimtas sprendimas akcentuoti stabilumą politikoje ir žmonių gerovę kaip pagrindines vertybes, parodo Tautos ir Teisingumo sąjungos įsipareigojimą kurti teisingą ir klestinčią Lietuvą. Partija yra pasirengusi įgyvendinti pokyčius, remiantis dialogu, atvirumu ir bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti visų Lietuvos žmonių gerovę ir laisvę demokratijos principu.

Partija dėkoja visiems nariams, šalininkams ir svečiams už jų išsakytus lūkesčius, asmeninį indėlį, norą įsipareigoti ir teikiamą paramą, dalyvauti politinėje veikloje.

4 thoughts on “Gražulio partijoje – tautininkų maištas

 1. Leidinio redakcijai – pataisykite grubią faktinę klaidą tekste (partijoje ne 700 narių, o 7000).

  Turi būti:
  Šiuo metu partija yra ketvirta pagal dydį politinė jėga šalyje, vienijanti virš 7000 žmonių.

  Kęstutis Čeponis
  Partijos valdybos narys

 2. Taip pat ištaisykite klaidą pavardėje – turi būti ne Karkauskas, o Karbauskas:

  Partijos pirmininko pavaduotojais patvirtinti: Naglis Puteikis, Sigitas Karbauskas ir Ramojus Girinskas.

 3. Dėl Sakalo Gorodeckio pareiškimo

  —Suvažiavimas nubalsavo už tautininkų ir centristų sutarties panaikinimą. —

  Ne visai taip. 🙂

  Suvažiavimo dalyviai pamatė, kad be reikalo pasikarščiavo po erzelio ir nemažo triukšmo, sukelto kelių aršių „songailininkų”, todėl po keliolikos minučių perbalsavo ir nutarė, kad Sutartis nėra naikinama ir bus svarstoma kitame suvažiavime jau po rinkimų.

  Beje, dauguma tautininkų naujai sukurtos frakcijos nario kandidatūrai (tiksliau kalbant save išsikėlusio vieno jos nario) nepritarė – jis gavo tik 3 balsus. 🙂

  —-Šiandien Tautos ir teisingumo sąjungos pirmininkas Petras Gražulis Suvažiavime atsistatydino. —-

  Irgi ne visai taip. 🙂

  Svarstant naujo pirmininko rinkimą Sakalas Gorodeckis netikėtai pareiškė, kad prieš naujus rinkimus Petras Gražulis turi atsistatydinti iš pirmininko pareigų. Nors Įstatuose tokio reikalavimo nėra.

  Tada Naglis Puteikis suprato, kas čia rezgama – pagal partijos Įstatus tokiu atveju partijos pirmininku be jokių rinkimų automatiškai tampa pirmasis pavaduotojas – tai yra pats Sakalas Gorodeckis. 🙂

  Ir Naglis, tai supratęs ir viešai paaiškinęs suvažiavimui, sutrukdė įvykdyti šį labai gudrų „politinio perversmo” planą. 🙂

  Greitai po to iš suvažiavimo, nelaukdami jo pabaigos, išbėgo keli Gintaro Songailos ir Sakalo Gorodeckio ką tik sukurtos frakcijos nariai (partijoje yra apie 7000 narių, o frakcijai sukurti pagal Įstatus reikia 30 narių). Tačiau dauguma senų tautininkų pasiliko.

 4. Pabaigai pridursiu savo asmeninę nuomonę…

  Iš komentarų įvairiose grupėse pastebėjau, kad kai kas vis dar nesuvokia, kokia bloga padėtis yra Lietuvoje ir nuo kokio siaubingo likimo ją reikia gelbėti.

  Taip pat klausia, kodėl partijos pirmininku suvažiavime absoliučia balsų dauguma buvo išrinktas Petras Gražulis.

  Paaiškinu:

  Lietuvą būtina gelbėti nuo vis aršėjančių Lietuvybės naikintojų – kosmopolitų, „Žydrosios mafijos” ir „Valstybininkų grupuotės” diktatūros. O ji kasmet vis stiprėja… 🙁

  Ir palaikyti būtina būtent tokius patriotus, kuriuos neįmanoma palaužti, išgąsdinti ar nupirkti.

  Petras Gražulis savo gyvenimu ir sovietmečiu, ir po to jau ne kartą įrodė, kad jis yra būtent toks.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias