Janina Survilaitė: „AR tikrai ir vėl paruošta dirva „penktai kolonai”?

1

Janina Survilaitė: „AR tikrai ir vėl paruošta dirva „penktai kolonai”?

Žurnalisto Valdo Vasliausko su bendradarbiais parengtoje laidoje pavadinimu „Penktoji kolona – veiksmas UŽ VALSTYBĘ” stebina išmintingai atrinkti šių dienų Tėvynei pavojingos politinės veiklos sutapimai…

21-jo amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje į PLB-nės valdybos kultūros komisiją išrinkus Jūratę Jablonskytę Caspersen, ėmė startuoti visi, kurie atsinešė režimo kolaborantų palikuonių įdirbio kraitį, ir gerai žinojo, kaip tęsiant režimo propagandą apdumti visiems akis… Draugė Jūratė įsijungė į „penktosios kolonos” veiklą ir nustūmė į paraštes IŠEIVIJOS 50-ies metų pasiekimus jų kovose dėl Tėynės išlaisvinimo…Tam prireikė ŠLB-nės archyvuose pataisyti tvienintelį faktą -teisinę/statutinę įkūrimo datą, ir užfiksuoti NEstatutinės datos faktą, kas reiškia, kad IŠEIVIJA Šveicarijos konfederacijoje buvo suorganizuota NELEGALAI, 50 okupacijos metų veikė nelegaliai, kaip tarybų Lietuvos išdavikai ir priešai…

Prisimenant tai, ką rašė Algirdas Julius Greimas „Šis tas apie kultūrą…”(Baltos lankos,1991. Nr .1, p.5.) – „… nesimato pačios kultūros darytojų“- mes, išbėgėliai, (IŠEIVIAI) nekantriai laukėme stalčiuose slaptai išsaugotų lietuvių literatūros šedevrų, už Stalino saulės kultą atsiperkančių epopėjų…Tačiau veltui ieškome kultūrinių debatų, teigiamų ar neigiamų, pasirodančių veikalų…Kodėl taip švariai atvykę penktos kolonos emigrantai ir toliau veikia prie IŠEIVIJOS istorijos sunaikinimo?

 Kodėl nesaugome savo tautos istoriją, o esame tokie nuolaidūs režimo kolaborantų palikuoniams – „penktąjai kolonai”, kurios pamatai aiškiai propagandiškai  kuriami ir stiprinami, pasinaudojant niekam nevertos globalizmo idėja garsinimais?..

Kodėl PLB-nės valdybai trukdo ir nieko  nereiškia, ką per okupacijos 50 metų sukūrė ir išaugino IŠEIVIJA, savo nuoširdžia, aiškia, viso pasaulio Laisvės kovotojus mobilizuojančia pasipriešinimo okupacijai  kova už Tėvynės išsilaisvinimą iš rusiškos vergijos?

Kodėl išgalvotais nusikaltimais du dešimtmečius baudžiama apie IŠEIVIJOS reikšmingus politinius pasiekimus rašanti rašytoja Janina Survilaitė? O gabių literatūros ir mano kritikų vertingų įžvalgų  susilaukę jos apie IŠEIVIJĄ parašyti kūriniai be jokios sąžinės analfabetiškai J. Caspersen kritikuojami ir šmeižiami?

Kodėl žurnalistų sąjungos, LRT, ir kultūros ministerijos menkystų nebūtomis nuodėmėmis apmėtoma mokslininkė dr. Jolanta Mažylė už puikią knygą apie IŠEIVIJOS genialų žurnalistą?

Aiškus paskutinis dūris į širdį buvo a.a. R. Tuminui, Jo Mažojo teatro sunaikinimas, uždraudimas jam sukurti pagal talentingo IŠEIVIJOS rašytojo Škėmos romano „Baltąją drobulę” Tautai šedevro vertą  patriotišką lietuvybės naratyvą… Visiems LR Seimo, vyriausybės ir LR kultūros ministerijos menkystoms  Teatro Genijus R.TUMINAS iš aukštai visiems ilgai degins akis, paprašydamas, kad po mirties būtų suvystomas į baltą drobulę…

PRISIMINKITE visi niekadėjai: KOVA NESIBAIGĖ!

Kai PLB-nės valdybos kultūros komisijai ėmė vadovauti 21-jo amžiaus „Penktosios kolonos” režimo kolaborantų atstovė, tampa aišku, kodėl šiandien toks akivaizdus Autoritetų trūkumas lietuviško meno vystymo  laukuose? 

Kodėl geras Tautos literatūrines tradicijas išsaugantis knygų redaktorius turi save prisiveršti, bijodamas „penktosios kolonos” cenzūros, suredaguoti tautai brangių siužeto, stiliaus, tautinio spalvingumo ir patriotinio estetinio poveiko į skaitytoją rezultatą?.. Kodėl neliko jautrumo savo amžiaus tautinei problematikai?

Ar tikrai lietuviško Talento nesugebame apgynti nuo penktos kolonos mankurtų?.. 

Kodėl tokia profesonaliai nekompetentinga, neturinti jokių atkurtai Lietuvai privalomų idėjinių įsitikinimų tęstinumo yra PLB-nės kultūros komisijos  veikla? O juk pasaulio lietuvių išeivijos bendruomenė nuo milžiniškų proveržių tautinės literatūros auginime okupacijos metais turėjo ir tebeturi kokybiškus istorinius rimtus ir atsakingus mokslinius kūrybinius siekius ir darbus, su 37 tomų „Lietuviška enciklopedija”, kokios iki šiol neturi jokia pasaulio tauta?

Apie tai būtina kalbėti mūsų gimnazistams ir studentams. Lietuviškos kultūros augimo ir vystymosi reiškinių paraleles tarp Tėvynės mokslininkų ir užsienyje kuriančių turi įvertinti ne buvusi ilgametė komjaunimo sekretorė, o rimti senosios išeivijos užauginti palikuoniai, branginantys tautinę kultūra, Lietuvoje ir pasaulyje  pasižymėję  mokslininkai, argi iš milijono Lietuvą palikusių emigrantų nėra tinkamo vadovauti emigrantų lietuviškos KULTŪROS  pratęsimui augimui ir brandinimui?..

1 thought on “Janina Survilaitė: „AR tikrai ir vėl paruošta dirva „penktai kolonai”?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias