JANINA SURVILAITĖ „Ar žodis „IŠDAVYSTĖ” palaimina emigrantų  karjierą Pasaulio lietuvių bendruomenėse”?

0

Aušros Stanaitytės-Karsokienės iš anglų kalbos išversta, BRIEDŽIO leidykloje išleista Rumunijos žvalgybos vadovo Pacepa ir prof. Rychah knyga „Dezinformacija – slaptas ginklas: laisvos visuomenės griovimo metodai” tikrai pribloškia sovietrežimo propagandos  idėjų panašumu į mūsų šiandieną… „Šimtą kartų pakartotas melas tampa tiesa…”  „Moralu tai, kas atitinka interesus”.

Ar dabartinis emigrantas savo noru atvykęs ir istojęs į Vakarų Europoje pagal Tarptaupinės konvencijos konstituciją pokaryje 1952-02-17d. ĮSTATAIS patvirtintą ŠLB-nės 50-tį metų  kovų istoriją,  privalo ją saugoti ar naikinti? 

Kodėl režimo idėjomis išauklėta sovietinių Pagėgių vaikų namų auklėtinė Komjaunimo sekretorė – J. Caspersen atvežusi savo įdirbio produktą į Šveicariją, savo noru pertvarko išeivijos politinį-istorinį palikimą? Jos skelbiamas  propagandinis šlamštas ir toliau įrodinėja, kad, ŠLB-nė veikė nelegaliai, nes sulyginta su nelegalia profašistine organizacija „Lietuvių Sąjunga”, nelegaliai veikusia be CH pripažintų Įstatų (žr. „Alpių lietuviai” protokolas, kuriame aiškiai skelbta, kad nėra ĮSTATŲ,p.169)

Atrodo, kad neatsirastų emigrantų, kuriems būtų malonu priklausyti nelegaliai Bendruomenei, tačiau viskas vyksta priešingai… J. Caspersen propagandiniam šlamštui visuotinai aklai pritariama, iš baimės linkčiojama, pati kenkėja PLB-nės valdybos glostoma ir visur keliama ant šakės lyg sovietinis mėšlas, be jokių protokolinių rinkimų patvirtinimo begėdiškai vis tebelaiko ŠLB-nės ir PLB valdybų  vairą.

Prezidentas p. Gitanas Nausėda  PLB-nę ir jos vadovę p. Dalią Henkę  nuolat apdovanuoja pagyrimais. Ponia Dalia Henkė išimtinai  apdovanota net jai nepriklausančia Lietuvos pilietybe…

Komsekretorės žodis visada buvo lemiamas ir paskutinis, todėl Išeivijos istoriniai archyvai, politiniai Tarptautinės konvencijos, Lietuvių chartijos (1949) ir  Šveicarijos konfederacijos civilinio kodekso įstatymai, įkuriant Vakarų Europoje ŠLB-nę prieš Caspersen  komjaunuoliško melo pliurpimus tampa nereikalinga banalybe, kurią „įteisina” ir mūsų Valstybės vadovai.

Niekada nebuvo pasmerkta Caspersen piktybiška nuostata, kai nuo 2006m. ŠLB-nės veikla ir žymių išeivių pavardės yra išbraukta iš Internetinės svetainės…

PIRMA: 2010m. oficialiai pakeista teisinė, konvencinė, politinė IŠEIVIJOS 1952-02-17d. įkurtosŠveicarijos lietuvių bendruomenės(ŠLB) įkūrimo data, o įrašyta NELEGALI (be įstatų!!!)neteisinė 1950-08-20 data.

ANTRA: Suklastoti išeivijos istorinai faktai apie  privalomų ĮSTATŲ įregistravimą ŠLB-nės Kantonalinio banko sąskaitoje, nes 1952m. visuotiname pabėgėlių susirinkime patvirtintų Įstatų įregistravimo būtinybė buvo privaloma, norint pradėti skaidrią ŠLB-nės politinę organizacinę antisovietinę veiklą okupacijos metais Vakarų Europoje… J. Caspersen begėdiškai visam pasauliui skelbia 1950-08-20d..įkūrimo datą, ir tvirtina, kad kad ĮSTATAI visai nereikalingi. Pasinaudodama ŠLB valdybos  pirmininkės postu banko sąskaitai neleistinai uždėjo VETO.CH taikos teisme akiplėšiškai melavo, kad archyviniai protokolai, pagal kuriuos parašyta apybraiža „Alpių lietuviai” pačios J. Survilaitės išgalvoti…Antras Taikos teismo procesas neįvyko, nes 2017m. Vilniaus knygų mugėje Survilaitę ištiko smegenų insultas su kairės pusės paralyžiumi, 3 mėnesiis teko gulėti Vilniaus Santaros klinikoje…Tuo tarpu Caspersen internete visiur paskelbė laimėjusi „savo teisybę” t.y. – galutinai pavykusiu melo faktu apšmeižti mirusią išeiviją…

TREČIA: Svarbiausių ŠLB-nės archyvų dalis iki 2010m. buvo  saugoma ligotos nuo 2008m. pripažintos neveiksnia 85 metų senuolės išeivės Ritos Garbačiauskas( buvusio pieškario Ciuricho LR vicekonsulo St. Garbačiausko dukros). Prieš Ritos Garbačiauskas mirtį, J. Caspersen išgavo teisiškai niekinį  (neveiksnios!!!) testamentinį raštelį ir, nepranešusi LR URM-jai ir LR  Berno Ambasadai, nesudarius komisijos, neteisėtai visą buv Konsulato turi pasisavino…

LR URM-ja niekada nepasidomėjo ir tai, kur dingo mirusios R.Garbačiauskas banko sąskaitoje buvę Amerikos išeivijos lietuvių suaukoti LR Olimpiniam komitetui skirti doleriai??? Ar LR  Olimpinis komitetas yra toks turtingas?

KETVIRTA: J. Caspersen neturi teisės be jokios motyvacijos analfabetiškai kritikuoti, drausti platinti, iškraipyti istorinius faktus  pagal unikalius archyvus apie IŠEIVIJOS veiklą  išeivijos elito patvirtintus ir paskelbtus istorinius faktus J. Survilaitės parengtose dokumentinėse  knygose, kurios pasaulio  istorikų įvertintos, kaip teisingai IŠEIVIJOS veiklą atspindinčios…

… 1997/2005 metais  ŠLB-nės valdybai prašant, iš istorinių archyvų ėmiau rengti apybraižą „Alpių lietuviai. Alpenlitauer” apie Šveicarijos lietuvių veiklą okupacijos metais, kurią 50 metų pasaulyje  garsino žymūs išeivijos mokslininkai, glaudžiai bendradarbiavę su Ženevos JT organizacija, Berno Rytų institutu, kasmet organizavę Lietuviškų studijų tautinės kultūros savaites. Tuometinis PLB-nės pirmininkas dr. V. Kamantas ir LR Išeivijos instituto (Kauno VDU) mokslinis bendradarbis dr. L. Saldukas  tikino, kad organizuoto pasipriešinimo okupacijai veikla yra ypač reikšminga bendrosios Lietuvos istorijoje ir ją būtina aprašyti atskiroje istorinėje apybraižoje, ypač paneigiant režimo vestą propagandą, kada 50 metų IŠEIVIJA režimo buvo charakterizuojama, kaip nelegali išdavikų, šnipų ir banditų nacionalistų gauja…

Iki 1952-02-17d. Šveicarijoje neegzistavo jokia politinė tautinė, tarptautinės konvencijos įstatymų rėmuose sukurta ir veikianti  lietuvių Bendruomenė, kuri Vakarų Europoje galėtų tęsti tautinę pasipriešinimo okupacijai politiką. Išeivijos archyvai  buvo saugomi  dr. V. Dargužo, tuomet ŠLB-nės valdybos pirmininko, namuose Thune, kur tuo metu iš VU Rankraščių skyriaus atvykusios VU archivarės: N. Šulgienė, V. Bagdonavičienė, VU mokslinės bibliotekos direktorė B. Butkevičienė achyvus peržiūrėjo, įvertinto, suregistravo ir paruošė persiuntimui  į  VU Rankraščių skyrių.

2000-2005 metais kasmet vykau į VU RS-rių, archyvus studijavau ir su IŠEIVIJA parengėme istorinę apybraižą „Alpių lietuviai. Alpenlitauer”, kurią  pateikėme Solidarity leidyklai,  vadovaujamai Lietuvos  bičiulio, LR Prezidento p. V. Adamkaus apdovanoto,  LR Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, p. Gerhard Josef Carl. (žr.”Alpių lietuviai” p. 131).

KODĖL  istorinė išeivijos archyvų TIESA nepatinka LR politikams? 

KODĖL LR Prezidentai p. D. GRYBAUSKAITĖ ir p. G. NAUSĖDA, LR URM-ja: L. LINKEVIČIUS  ir G.LANSBERGIS, LR diplomatai, kodėl 2022m. PLB valdybos Ginčų komisijos pirmininkas advokatas Mindaugas Jacinevicius stengiasi įtvirtinti melą, kodėl, užuot sugaišę 10 minučių perskaityti ŠLB-nės išeivijos elito lietuviškai parašytus ir sąžiningai išeivijos išsaugotus  archyvų duomenų protokolinius faktus neįvertina jų TEISINGUMO, o geriau išklauso J. Caspersen šimtą kartų kartojamą melą?

Ar savo noru iš Lietuvos išvykusių emigrantų karjiera sublizga tik IŠEIVIJOS išdavystės kaina?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias