JANINA SURVILAITĖ: „Po Vasario 16-osios vėliava”

52

JANINA SURVILAITĖ: „Po Vasario 16-osios vėliava”.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą pradėjome įvertinti  nuo okupacijos (1944) pasitraukusios Lietuvos išeivijos vaidmenį. Išeivija užsienyje okupacijos metais saugojo, vystė ir tobulino Lietuvos kultūros, meno, politikos, pažangių pasaulio mokslo žinių kraitį – visą tai 33-ti metai rodo visi išeivijos išsaugoti archyvai… Štai,  1952 metais JAV išleistame žemininkų žurnale „Literatūros lankas“, buvo suformuluoti tikslai: grąžinti Tautai literatūrą, kaip estetinę kūrybą Lietuvos nepriklausomybei palaikyti, stiprinti ir tobulinti nuolatinius ryšius su Vakarų kultūra, iš jos mokytis augti ir tobulėti.

Karo  pabėgėliai, įkurdami savo Šveicarijos išeivijos Lietuvių bendruomenę (ŠLB) neatsitiktinai pasirinko išskirtinę Vasario 16-osios šventę (1952-02-16), kurioje Ciuriche atšvęsdami Tautai brangiausią Nacionalinę šventę ir, įvykdę Tarptutinės konvencijos privalomus įstatymus, įkūrė teisinę oficialią politinę ŠLB-nę.

ŠLB-nė 1974 metais pirmoji Vakarų Europoje suorganizavo karo pabėgėlių lietuvių  dailininkų parodą Liucernoje, atliko patriotinę misiją, kai iš įvairių laisvosios Europos šalių buvo sugabenti aštuonių skirtingo braižo lietuvių išeivių menininkų 95 paveikslai bei skulptūros: dailininkės J. Katiliūtės, prof. G. Stanulio iš Ženevos, T. Burbos  ir E. Robert iš Vokietijos, P. Gailiaus ir V. Kasiulio iš Paryžiaus, E. Budrio iš Gotlando ir A. Raudžio-Samogit iš Paryžiaus talentingai atlikti  meno kūriniai. Atidarant parodą Šveicarijos lietuvių sielovados vadovas kunigas, teologijos/filosofijos mokslų daktaras profesorius Jonas Juraitis apibendrino parodos eksponatų vertę ir jų gimimą tremties/egzilio sąlygomis, pabrėžė: “Lietuva – senos ir vertingos  kultūros šalis.“(J.S. knyga  „Paralelės”,2021, p.33)

1996 ir 2002 metais  prie Jungtinių Tautų sąjungos Ženevoje, ruošiantis ŠLB-nės 50-mečio Jubiliejui (2002 m.)Vasario 16-osios garbei įvyko išeivių: skulptoriaus prof. dr. G. Stanulio ir dailininkės J. Katiliūtės parodos, taip pat meno paveikslus atvežė keli  Lietuvos dailininkai, vadovaujami Vilniaus „Vartų“ galerijos direktorės p. Rutkauskienės… 

2003 metais švenčiant Vasario 16-ąją ŠLB-ėje pirmą kartą buvo suorganizuota Europos emigrantų vaikų dailės paroda Ciuriche. Iš Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Lietuvos į parodą atskrido 140 įvairiomis technikomis atlikti vaikų kūriniai, dailininkės/žurnalistės B. Gujer pastangomis buvo išleistas patrauklus „Parodos katalogas”, 2003.

Šveicarijos išeivija nebuvo gausi, bet jų veikla organizuojant antikomunistines konferencijas Vakarų Europoje ir jų kasmetiniai įvairiausių  formų pareiškimai į Ženevos JT organizaciją patvirtina aktyvumą kovoje dėl Lietuvos atgimimo vizijos pasaulyje. Visus Tėvynės okupacijos metus išeivijos organizuotų  Lietuvos meninininkų vaizduojamo tautinio meno artimumas pasaulio skaitytojų sieloms buvo šventumo atgaiva, brangus patriotinis jausmas, kai lietuviška literatūra ir menas sugebėdavo įsirašyti į įvairiaspalvius Vakarų kultūros puslapius, kuo labiausiai rūpinosi senasis lietuvių išeivijos elitas.

Naujai atvykusiems 20-jo amž. pabaigos ir 21-jo amž. pradžios  emigrantams, įstojusiems į ŠLB-nę senoji išeivija aiškino, kad  jaunieji emigrantai privalo toliau tęsti IŠEIVIJOS  tautinį atgimimo judėjimą, ginti europinių vertybių demokratines tradicijas. 1952 metas Vasario 16-osios garbei atsidarę sau vartus į laisvojo pasaulio kovą antikomunistinei veiklai prieš žiauriuose socrežimo replėse smaugiamą Tautos dalį pasilikuisią Lietuvje, jie visada pelnytai didžiavosi ir nenorėjo būti ateinančių kartų užmiršti… Tą parodė jų pastangos 2005 m. išleidžiant ypač reikšmingą domumentinę jų istorinės veiklos  knyga „Alpių lietuviai. Alpenlitauer”. (sud. J. S.)

Kiekviena Vasario 16-ji buvo ir liko visoms lietuvių kartoms visame pasaulyje didžiausia Nacionalinė šventė!

Paskutinius 21-jo amžiaus dešimtmečius Vasario 16-osios paminėjimus švenčiame vis liūdniau. 2023-ieji siekia praradimų rekordą: negalinčių pakęsti netiesos, iškraipant Tautos istorinę veiklą ir LR vyriausybės tautai skiriamų nepelnytų skriaudų iš šalies jau pasitraukė trečdalis tautos. Išsivaikštančiai tautai kyla grėsmė  išnykti, palikus bereikšmią vietą žemėlapyje, išblukusį skyrelį istorijos vadovėliuose, ištrintą tapatumą senų tautinių istorinių šaknų gelmėje.

Kodėl lietuvių Tauta jau nenori savo atkovotoje Valstybėje gyventi? Kur gilesnės priežastys?  

Žvilgtelėjus į Šveicarijos išeivijos 1952 metų Vasario 16-ąja tvirtai įmūrytus teisinius pamatus nustembame, kaip nepadoriai elgiasi Šveicarijos emigrantų kartos vadovė J. Jablonskytė-Caspersden diriguodama ir valdydama dabartinių ŠLB-ės emigrantų narių dėmesį,  nukreipiant visus nuo išeivijos veiklos istorinės reikšmės ir esmės. 

Kodėl Vadovės savivališkai sukurtame internetiniame ŠLB-nės istorijos puslapyje virš 10 metų skelbiamas nelegalus išeivijos ŠLB-ės įsikūrimo faktas, melas, kad 1952-02-17d.  išeivijos visuotiname susirinkime Ciuriche patvirtinti  būtini Bendruomenės Įstatai  „nebuvo ir nėra niekam  reikalingi, niekur Šveicarijoje neregistruoti” … Taigi, tada ir jų veikla Lietuvos okupacijos metais buvo nelegali, išeivija veikė be būtinų įstatų ir jokios naudos jų kova su socrežimo agresija neatnešė… Juk TIK ĮSTATAIS besivadovaujanti politinė tautinė/ideologinė organizacija laisvajame pasaulyje, neutralioje Šveicarijoje, turėjo teisę vesti aktyvią kovą prieš Lietuvos okupaciją?..

Nedovanotina, kad ŠLB-nės internetiniame puslapyje neliko nė vieno žymaus Alpių lietuvio mokslininko/išradėjo vardo, o ŠLB-nės „istorijos šaknų pradžiai,” kaip įrodymas J. Caspersen prisegama PLB  XVI-me (2018) Seimo naujų emigrantų valdybos nuotrauka… Prisiminus, kad sovietiniame istorijos vadovėlyje Lietuvos istorija prasidėdavo tik nuo 1940 metų, nesunku įminti ir emigrantų Vadovės siekį, kad ateities kartos  ŠLB išeivijos istoriją privalės skaičiuoti nuo 2018 m. XVI Seimo valdybos nuotraukos, kurioje šypsosi ji pati… Pamąstykime, kaip pigiai Šveicarijos išeivijos politinė veikla perleidžiama į kolabrantų rankas…

Peržiūrėjus visų Pasaulio Lietuvių bendruomenių internete  pagarbiai publikuojamus jų protėvių išeivių istorinės veiklos tekstus, kyla klausimas, kodėl PLB valdyba ir LR vyriausybė lieka akla ir kurčia, kai vienaI aktyviausių elitinei Šveicarijos lietuvių IŠEIVIJOS   Bendruomenei internete neliko vietos?  Juk mūsų Vyriausybės Ponams niekas neatėmė moralės ir etikos  laikytis pilietinės/tautinės  pozicijos ne tik gyvenantiems lietuviams Lietuvoje, bet ir išvykusiems į užsienį, kur visi atvykę savo noru įstojo į Išeivijos protėvių garbingas, senas tautines tvirtas antikomunistines 5O okupacijos metų tautą gynusias tradicijas?  

 „Mus pražudys: politika be principų, malonumai be sąžinės, turtas be darbo, žinios be charakterio, verslas be moralės, mokslas be žmogiškumo, malda be pasiaukojimo…”  – kažkada yra sakęs Mahatma Gandhis.

…  „Pozityvusis gyvosios Tautos ryžtas nenuvils!”- šaukia ryžkiausią Tėvynės iš socrežimo replių išsivadavimo TIESĄ argumentuoti giliai ir jausmingai išsakanti 2023-jų metų Vasario 16-osios garbei pasirodžiusi istoriko 

Juozo Brazausko knyga „1972-IEJI METAI, pažadinę tautą”… „

…”Tą pavasarį į Laisvės alėją plūstelėjo maišto ir apmaudo emocijų banga. Tai buvo neišvengiama dirbtinai kurtoje represijomis grįstoje sovietinėje sistemoje” – pačią ryžkiausią šiuolaikinę rusiškos okupacijos kovų knygą pristato Vokietijos „RŪTOS” leidyklos direktorė, redaktorė Angelė Daiva Degutytė.

Sėkmės ir ištvermės švenčiant 2023-jų metų Vasario 16-ją.

52 thoughts on “JANINA SURVILAITĖ: „Po Vasario 16-osios vėliava”

 1. ทดลอง เล่น สล็อต PG SLOTทดลองเล่นฟรีไม่ต้องสมัครก็สามารถเล่นได้ไม่จำกัดวงเงินปั่นรัวๆได้ กับเว็บ สล็อตออนไลน์ PG-SLOT.GAME ที่นำเกมสล็อตจากค่าย PG SLOT มารวมไว้ในที่เดียว

 2. slot xoth เว็บของพวกเราได้ไม่ยากรองรับโทรศัพท์มือถือ และก็ คอมพิวเตอร์ทุกระบบ ปากทางเข้า XO สบาย รวมทั้งเร็วทันใจ pg slot ด้วยแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นมากๆ

 3. เลือกเล่นสล็อตออนไลน์ สล็อตเว็บตรง มั่นคง ปลอดภัย เว็บสล็อต No.1 Ambbet สล็อตเเตกง่าย เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ เว็บสล็อตออนไลน์ที่ผู้เล่นต่างก็ไว้วางใจ รับประกันการจ่ายเงินเต็มจำนวน ได้เงินจริงล้านเปอร์เซนต์ เล่นง่าย ได้เงินไว กำชัวร์ เปิดตำนานบทใหม่กับเกมสล็อตออนไลน์ ซึ่งเรามีให้เลือกเล่นมากกว่า 1000 เกม ปั่นง่าย ปั่นมันส์อย่างแน่นอน.

 4. sawan66 เป็นเกมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่มีความนิยมในชุมชนเกมเมอร์ในไทย PG SLOT โดยเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นได้เล่นกันแบบ real-time กับผู้เล่นคนอื่นๆ โดยมีระบบการเดิมพันเสมือนจริงและรางวัล

 5. Rave Party Fever เกมจากค่าย PG SLOT ที่มาในธีมปาร์ตี้ร้อนแรงสุดเหวี่ยง พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ มาพร้อมสัญลักษณ์ตัวคูณมากมาย มีฟีเจอร์พิเศษช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะอีกด้วย เกมนี้ถือเป็นอีกเกมที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณ ร่วมสนุกกับเราได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

 6. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really realize what you are talking about!
  Bookmarked. Please also consult with my website =).
  We will have a link change contract between us

 7. เว็บพนันบอล เว็บพนันบอล เว็บพนันบอลออนไลน์ บอลเดี่ยว สเต็ปบอล บอลผสม เดิมพันกีฬาทุกประเภท เล่นคาสิโนออนไลน์ หลากหลายเกมคาสิโนยอดนิยม สนใจคลิกลิงค์ ufabet แทงบอลออนไลน์

 8. เว็บพนันบอล เว็บพนันบอล เว็บพนันบอลออนไลน์ บอลเดี่ยว สเต็ปบอล บอลผสม เดิมพันกีฬาทุกประเภท เล่นคาสิโนออนไลน์ หลากหลายเกมคาสิโนยอดนิยม สนใจคลิกลิงค์ [url=https://ufavvip789.vip/]ufabet แทงบอลออนไลน์[/url]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias