Advokatas M. Misiūnas : „Tai absoliuti E.Vaitkaus pergalė”

0

E. Vaitkus padėkojęs rinkėjams už drąsą žodį perdavė savo advokatui: užsiminė apie grasinimus

2024-05-14 08:45

E. Vaitkus padėkojęs rinkėjams už drąsą žodį perdavė savo advokatui: užsiminė apie grasinimus

Sveiki, sveiki. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už palaikymą ir už mūsų pergalę, nes, manau, nieks iš šitos supuvusios ir išdavikų valdžios negalėjo pagalvoti, kad atsiras daugiau kaip šimtas tūkstančių žmonių,  kurie suvokia, kad du kart du yra keturi ir kad negalima kovoti tiesiogiai mūšio laukia su Rusija, nes tai yra beprotybę, o tie, kas kviečia į tokį mūšį, yra Lietuvos išdavikai. Tai aš noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už jų pareikštą valią ir už jų drąsą, išgirsti šituos žodžius, juos suprasti ir nepabijoti pasakyti garsiai, gana šitai valdžiai, nes šita išdavikų valdžia mūsų aišku, kur veda.

 O dabar aš suteiksiu žodis savo advokatui, kuris yra atstovas mano prie vyriausios rinkimų komisijos, kad jis pratęstų mano mintis. 

Advokatas Mažvydas Misiūnas :  Sveiki visi, aš norėčiau akcentuoti tokį dalyką. Eduardas Vaitkus padarė stebuklą, jis yra absoliutus šių rinkimų laimėtojas  ir nors dauguma pseudožurnalistų sakys, kad išrinko Šalčininkai ar Visaginas, tik mes turime vis dėlto konstatuoti, kad kas dešimtas Vilniaus gyventojas, Klaipėdos ir kitų didmiesčių gyventojas būtent balsavo už Eduardą. Šis asmuo nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio, kuomet pirmasis iš visų kandidatų pareiškė, kad balotiruojasi į prezidentus, buvo visiškai vienas, niekas neturėjo jokios struktūros, neturėjo jokios partijos už savęs. 

Iki 2024 m. kovo mėnesio jis surinko 32 tūkstančių palaikytojų parašų, buvo sukurta 70 koordinatorių komanda, buvo keli šimtai asmenų, kurie rinko parašus už jį, taip pat buvo inicijuota partijos steigimas ir šiuo metu jau keli tūkstančiai žmonių jungėsi prie šitos partijos.  Taip pat buvo atlikti kiti dalykai, na ir kaip žinome dabar jisai surinko daugiau negu šimtą tūkstančių balsų, tai yra stulbinantis rezultatas turint omeny, kad visai rinkiminei kampanijai jisai išleido 0 eurų. Buvo už aukotus pinigus iki 50 eurų, aukos buvo iš atskirų paprastų žmonių, buvo atspausdinti laikraščiai, pusę iš tų laikraščių įmonė, kurį turėjo išplatinti, jų neišplatino, taip pat buvo užsakytos ir apmokėtos Žinių radio ir kitose radio stotyse reklama. 

Jį buvo cenzūruojama, ji paskutinę minutę buvo atšaukta. Tie žmonės, kurie vis dėlto per šitą cenzūrą, kurį vyko nuo praeitų metų paskutinio mėnesio iki paskutinės balsavimo dienos, vis dėlto tie, kuriems pavyko išgirsti vis dėlto ką Eduardas sako, jo mintis, jas iš karto joms pritardavo ir patapdavo jo rėmėju.  Mes dabar galime tiesiog prognozuoti, kas bus toliau, kaip šitas asmuo turės eterį ir galės laisvai necenzūruojant, jeigu visi užsienio agentai, kaip Eduardas sako, leis vis dėlto skleisti jam tas mintis, tą žinią, kurią jis nori visuomenei paskleisti. Taigi visos žiniasklaidos priemonės, kurios yra laikomos Eduardo užsienio agentais, jeigu jos leis jo mintim toliau būti viešinamu, tai tuo metu bus padaryta visiškai.  Taip pat noriu pasakyti, kad per visą tą melo ir propagandos laikotarpį, kuris vyko per visą šitą prezidento rinkiminę kampaniją, Eduardas Vaitkus susilaukė ir jo šeima susilaukė grasinimų nužudyti, buvo kreiptasi į policijos pareigūnus, jie atsisakė atlikti tyrimą. Ir maža to, visos VRK taip pat nesėmė jokių tinkamų priemonių tam, kad būtų lygiateisiai rinkimai sudaryti, kad buvo surašyta dešimtis skundų, buvo kreiptasi į teismą ir tik tai teismo sprendimo, Lietuvos administracinio teismo sprendimo pagrindu buvo leista. Taip pat norime padėti Eduardui Vaitkui išsakyti savo mintis. Tokie situacija yra nenormali, mūsų rinkiminė sistema turi būti keičiama ir galbūt aš pasakysiu tie, kad po šitos demokratijos šventės, po šitos demokratijos šventės mes, man atrodo, turėsim stiprias pagirias ir situacija turėtų keistis.

Eduardas Vaitkus :  Aš dar už akcentuosiu, kad policija nusprendė, kadangi aš esu gyvas, užtat nereikia apklausti asmenų, kurie grasino nužudyti mano visą šeimą. Nes nebūtina. Jeigu prezidentas Gitanas Nausėda arba Ingrida Šimonytė, kandidatai rinkimuose būtų gavę tokius pačius grasinimus, aš nebejoju, kad generalinė prokurorė priimtų tokį patį sprendimą. Nebūtina apklausti emeilų atsiusto autoriaus, kodėl jisai pasakė tokius grasinimus.

Koks partijos tyrimo tikslas?

Tai iš karto gal pradžiai atsakau. Nauja politinė jėga kuriasi ne iš viršaus nuleistu nurodymu, o pati žmonės, kurie palaiko mano mintis, kaip Lietuva turi toliau vystytis ir kaip turim sustabdyti tą beprotystę ir tą Lietuvos naikinimą, jie iš apačios kuriasi, organizuojasi steigėjai ir kai įvyks partijos steigiamasis sužaidimas.  Tada viską ir pranešime. 

 Koks tikslas šito partijos steigimo? 

Sustabdyti beprotystę, kuri Lietuvoje trunka jau virš 30 metų, kai tie patys uzurpavę Lietuvos žmonių vardu valdžią, išduoda Lietuva, laužo Konstituciją, sulaužo savo priesaiką ir po to jie vėl yra renkami į Seimą, vietoj to, kad 10 metų neturėtų galimybės pagal konstituciją būti renkami. Nes mes, eiliniai Lietuvos žmonės, neturim jokio mechanizmo, kaip nuo šitų parazitų atsikratyti, tai yra parazitai. Jeigu mes turim Lietuvos vyriausybę, kurioje dirba asmenys, kurie didžiuojasi, kad jie sulaužia konstituciją ir savo priesaiką ir jie sako antrą kartą sulaužytų Konstituciją, tai reiškia išduotų visus Lietuvos žmonės ir sakom, taigi viskas normalu.  Mano tikslas yra Lietuvos žmonėms paskelbti teisybę ir gerą žinią. Gera žinia yra Evangelija. Paskelbti gerą žinią, kad šitą beprotybę galima sustabdyti ir kad galim tapti šeimininkai savoj šaly, nes šiuo metu mes esam vykdytojai kitų valstybių nurodymo.  Liepia įvesti sankcijas ir nusispjauti, kad Lietuvos žmonės nuo to kenčia. Kažkam tai įvesti sankcijas, nes kažkas nusprendė geopolitinių lygių didžiosios jėgos tarpusavyje muštis, o kentėti turi Lietuvos žmonės ir jie prašyti labdaros sriubos keli šimtai tūkstančių žmonių.  Ir pirmoji ponia dalina labdaros sriubą, kas yra pasityčiojimas iš visų Lietuvos žmonių. Nes politinė valdžia priėmė sprendimą. Lietuvoj turi būti badaujančių. Tokia yra tvarka. Toks yra politinis sprendimas. Kad visą šitą pabaigti, neužtenka vien prezidentinės institucijos, Seimas priima įstatymus. Ir niekaip negaliu siūlyti kaip Lietuvos valdžia siūlė Kijeve, kad ginklu galima nuversti valdžia ir tada Lietuva pripažino ginkluoto jėgos būdu nuverstą valdžią. Aš buvau paskaičiavęs Lietuvos mastelių. 1232 asmenys prie Seimo pagal Lietuvos valdžią turi teisę nuversti Lietuvos valdžią, nes taip buvo Kijeve. Nuo 20 iki 100 tūkstančių žmonių dalyvavo Maidane. Aš nesakau Lietuvos žmonėm, ateikit su šakėmis ir išmėžkite tą Seimą išdavikų. Taip aš nesakau, nes tai reikia padaryti reikia taikiu būdų. O taikiu būdu negalima kitaip kaip per politinę jėgą, naują politinę jėgą, kuri turi nušluoti šitą, nesakysiu negražaus žodžiu, susitvenkusį dalyką Gedimino prospekte.

Kodėl jus palaiko tie žmonės, kurie nesutinka su taika, pvz. Visagine?

Aš nelabai sutinku su Jūsų formulavimu. Ten gyvena Lietuvos žmonės. Jūs turbūt turėtų būti Lietuvos žmonės. Visoje Lietuvoje gyvena ir galėjo balsuoti tik tai Lietuvos piliečiai. Mūsų valdžia pamiršta šitą elementarią tiesą, kad Lietuvos piliečiai suvokia elementariu blaiviu protu. Blaivus portas nėra toks jau dažnas. Nes valdžios viršūnėse blaivaus porto dėl rusofobijos nėra. Fobija reiškia panišką baimę, o baimės metu protas atsijungia. Todėl dėl baimės mūsų valdžios protas atsijungia ir jie nesugeba matyti ir suvokti tai, ką tiesiu tekstu sako kandidatas Amerikos prezidento rinkimuose Robertas Kennedy.

Jis sako, kad Amerika pradėjo šitą karą Ukrainos teritorijoje, šitą marioniečių karą pradėjo Amerika. Ir Amerikos spauda viešai rašo, kad amerikiečiai atvažiavo į Maskvą ir suderino karo taisykles dar prieš karą. Mes, sakom, nustebę ir vaidindami nežiniukus, kad mes nesuvokiame. Mes matom tik tai, kas yra paviršiuje, Rusija užpuola Ukrainą. Taip, Rusija pradėjo karinę invaziją ir žiaurūs įvykiai vyksta nelaimingoje Ukrainos žemėje. Kodėl? Todėl, kad Ukrainos valdžia išdavikų valdžia, kaip ir Lietuvos, mano nuomonė yra. Ir užtat Ukrainos vėliavos, jos labai artimos Lietuvai, valdžios požiūrių, jos visur iškabintos. Prie Seimo, eidamas pro Seimą, jūs galite suabejoti, ar čia Lietuvos Seimas, ar Ukrainos Seimas. Nes tiek pat Lietuvos vėliavų, tiek pat Ukrainos vėliavų. Tai, jeigu žmogus mato ir blaiviu protu suvokia, kad negalima kariauti, o galima dėl visko susitarti taikiai. Aš tada priminsiu, kaip John F. Kennedy visi siūlė kariauti su Tarybų sąjunga Karibų krizės metu. Ir vienas, pirmas, vienintelis žmogus ir ne pirmą dieną tik tai pasakė, taigi diplomatiškai susitarkite. Buvo galima išvengti to kraujo Ukrainoje, bet nuo Amerikos vyriausybės pozicijos 1992-1997 metais buvo nuspręsta eiti konfrontacijos keliu. 2008 metais buvo atsisakyta skelbti karą Rusijai, kaip pasakė Angela Merkel. O 2021 metais buvo nuspręsta, kad Rusai neišdrįs ginti savo interesų. Kaip matome, jie išdrįso ginti savo interesus. Nors taika Europoje negali būti padalinta, Lietuvai daugiau taikos, Rusijai mažiau. Visi mes privalom būti lygus ir mes net Lietuvos prezidento lygmenyje galim pasiekti taiką. Galim inicijuoti susitarimą ir taiką Ukrainoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias