Kas palaiko prof. gydytoją E. Vaitkų prezidento rinkimuose, yra kvailiai.

3

Kas palaiko prof. Gydytoją E. Vaitkų prezidento rinkimuose kvailiai.

Taip skelbia vieno „Laisvas laikraštis“ autoriaus straipsnis su nuotrauka, apsikabinus Igną Vėgėlę.

Apie milijonas protingų lietuvių emigravę

Tai kas rinks Igną Vėgėlę ar kitus kandidatus, jei „kvailiai“ rinks prof.  gydytoją E. Vaitkų ?

Kol kas spėlionės. Bet. Nejaugi kitus kandidatus  rinks  Lietuvos „runkeliai, šunauja, vatnikai, vakseriai, rusafobai“ ir t.t. Tai ką  Lietuvoje išsirinksime po 30 košmarinių „COVIDINIŲ“ metų ,jei tokie rinkėjai rinks „garbingus  advokatus, teisėjus, dar komunistinę dvasią nešiojančius asmenis“? Netgi šiandieną kaip Laisvos Lietuvos piliečiai Europos Sąjungoje, kaip deleguoti atstovai atstovauti Lietuvos valstybės interesams, kai kuriuose Lietuvos delegatuose( matosi nuotraukoje) dar matomai rusena  komunistinio vergo – priklausomumo dvasia, kai jie nusigręžia nuo Lietuvos įstatymų o paklusta ir balsuoja už svetimus įstatymus. Ar jums ne pavyzdys orios Vengrijos valstybės prezidento  laikysena ginant savo valstybingumą? Kiek jau metų bandome atrodo tokį nekaltą susigrąžinti savo Lietuvos laiką- valandas. ES neleidžia. O gaidys kaip giedojo taip ir gieda vidurnaktį Lietuvos laiku.                             

Ką sako moraliausia pasaulio knyga –  Šventas raštas apie kvailumą, kurį siūlo prof. gydytojo E. Vaitkaus rinkėjams, Vytautas Abraitis.  Pacituosiu paties Jėzaus žodžius. Jėzus kalbėjo: “jūsų protėviams buvo pasakyta; “Nežudyk“ ,kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. O kas sako: „kvaily“, tas smerktinas į pragaro ugnį.

Švento rašto 26 Psalmė 3 eilutė skelbia. Kvailys teikia daugiau vilties, negu žmogus, kuris laiko save išmintingu.

Kodėl ne Zigmas, ne Jonas ar Petras kandidatuoja, o  prof. Gydytojas E.Vaitkus? Kodėl ne kitas ar trečias iš Sąjūdžio ar Sausio 13 kovų turintys patirtį, imtų vesti Lietuvą į jos tikrą nepriklausomybę?  Yra vertų. Bet Lietuvos nepriklausomumo išdavystės prasidėjo jau nuo sausio 13 nakties, kai Lietuvos savanoriai mandagiai turėjo užleisti vietas „protingesniems.“  Bet kur buvo tie „protingi“ 50 okupacijos metų?  Tie „protingi“ atnešė svetimos užkariautos tautos savastį, kai  už nušautą indėną, moterį ar vaiką, žudikui  buvo mokami atitinkami pinigai. Šiandieną  žmonių  žudymai Ukrainoje taip pat nesidrovima  mokėti milijonus ir pasaulis taikstosi su tuo. Ir Lietuva su skolomis  likusi  kaip „skudurėlis“  NATO akivaizdoje, puikuojasi  savo parama žmonių  žudymu  Ukrainoje. Svetimi pinigai pasipylė ir Lietuvoje, ką įvardija JAV dokumentai o vasalai manau bijo viešai paskelbti  Lietuvos piliečiams ką jie pridirbo su tais milijonais popierių?  Jų moralė, leistinas negimusių kūdikių žudymas, šeimų ardymas ir antiprigimtinių vienalyčių kūrimas, narkotinių medžiagų įteisinimas, biologinių prigimties įstatymų nesilaikymas, netgi Valstybės įstatymų – Konstitucijos nesilaikymas. Slaptos  biologinių ginklų gamyklos Europoje. Tad dalis lietuvių karių savanorių, matydami kad šitai „naujai“ Lietuvai jie nereikalingi, emigravo į Ukrainą ginti jos laisvę ir grįžti į šitą vasalinę Lietuvą kol kas negalvoja. Bandžiau tai aiškinti kaip vyriausiasis kariuomenės kapelionas KAM ministrams – viskas kaip į sieną. Dabar šie Lietuvos savanoriai, išgyvena Ukrainos  kol kas svajotiną valstybės laisvę, pasirodydami kartais ir Lietuvos televizijoje

Prancūzijos kare, žuvus vadui, jo šarvus  užsidėjo ir į rankas  kardą paėmė jauna mergaitė Žana Darkietė. Tą aš matau ir profesoriuj E. Vaitkuje, į rinkimus be jokių partinių priekabų, nuo kurios būtų priklausomas  prezidentas  ir niekuo nesiskiriantis manau kaip ir buvusieji,  Tai mano nuomonė, jei pasitikima  Lietuvos piliečiais. Pavyzdys  Indija. ( Šį straipsnį parašiau, kai prof. E. Vaitkus dar negalvojo apie partijos kūrimą  ir lipimą ant to paties politinio partiečiųgrėblio“?) Partijų priekabose būna prikrauta  neadekvačių partiečių, kurie paragavę valdžios netgi susitaptina save su valstybe kaip kažkoks  „minedas“ besiblaškantis po Lietuvą – Aš Ukraina. Kur dingo „Drąsos kelio partija“? Jauna, laisvoje Lietuvoje baigusi teisę vadovė, nesusitepusi tarybiškumu, drąsi, iki teismų nukeliavusi į JAV.  Tik legenda, bet kartais jos virsta tikrove. Kai broliai išplaukdavo į jūrą toli žvejoti ir užklupdavo juos audra  ir broliams būdavo sunku surasti krantą, sesuo išeidavo su žibintu ant Naglio kalno, iškeldavo aukštai rankas  su žibintu ir rodydavo broliams kelią į krantą. Kai jos rankos nusilpdavo, ji jas pririšdavo prie pušies ir taip laikydavo kol broliai sugrįždavo. Palaikykime profesoriaus E. Vaitkaus rankas, mintis , užmojus, išvesti Lietuvą iš vasalų gniaužtų, už pagarbą Lietuvos Konstitucijai, Lietuvos simboliams, istorijai, piliečiams. Pažiūrėkime po kokiais simboliais klupdomi Lietuvos piliečiai?

Gruodžio 14 dieną buvo minimos  kunigo Antano  Mackevičiaus  žūties 160 – ąsios metinės. Vienu iš ryškiausių Lietuvos sukilimo lyderių prieš carinės Rusijos imperijos okupaciją. Laisvės kovos  vedlys buvo kunigas Antanas Mackevičius, kuris neišdavė sukilimo dalyvių ir pats vadovavo tam sukilimui, matydamas kad reikia, kaip dabar kad profesorius E. Vaitkus sako: „Gana.“ Gana tyčiotis iš Lietuvos. Mirties bausmė kunigui Antanui Mackevičiui buvo įvykdyta 1863 m. gruodžio 28d. kauniečiams žinomoje atminimo lentoje žyminčioje vietą, Ožeškienės g. 41 Istoriniai laikotarpiai, tarsi patys parenka laiką ir žmones pagal Šventą raštą“ ‚Laikas sėti, laikas pjauti“. Lietuvai, kaip stebuklas jos laisvė sausio 13 d. kurios to meto jokie „baidenai“ nepasveikino, išskyrus Vatikano valstybės vadovą Šventą Tėvą Joną Paulių II.  Brolžudiškoje Ukrainos  laisvėje, vienos šeimos sūnus kovoja Rusijos armijoje o kitas Ukrainos. Tėvai gyvena Kaune. Korupcijos, partijų rietenos, pasitikėjimo praradimas  aklais vadais, kelia katastrofišką tautų naikinimą. Prof.  E. Vaitkus nuosekliai gvildeno šių pasaulinių reiškinių priežastis, kad pridaugintos, priklonuotos partijos be matomai jokio tikslo, jų leidžiamų įstatymų, mylėti tėvynę Lietuvą yra katastrofiškas reiškinys daugelyje gyvenimą sukrečiančių sričių, kai prezidentams nerūpi kur pagrobta viešai iš namų mergaitė Kedytė, brutalių „mentų,“ kai to klausia prezidentus rinkę piliečiai, kad gal šitas pasakys, gal anas? Gal šitas prezidentas pasakys kaip iš 117 neįgalumo pensijos galima ligoniui išgyventi? Belieka tik pasakyti kaip Prof. gydytojas E. Vaitkus – Gana. Man šie rinkimai kaip Sausio 13. Ar leisime užsimaskavusiems, neatskleistiems, svetimų valstybių numestiems, kandidatams,  kurie drįsta landžioti po Lietuvos archyvus, perrašant Lietuvos istoriją ir nurodinėti kaip reikia tvarkytis Lietuvos valstybei? Sąjūdžio lyderiai kalbėjo apie labai gražią Lietuvą, kurią aš pamačiau tik Sausio 13 naktį. O po to ? Švenčiant Sąjūdžio 25 metines buvo paklausta  „Komjaunimo Tiesos“  ( L.Ryto) žurnalistės Birutės V. Filmuotoje prisiminimų juostoje, kuri po laisvės pakilimo žiniasklaidoje, atsakė: „o po to jie mus nupirko“. Perka ir dabar. Ką negali papirkti, tų laisvą žiniasklaidą naikina. Pavyzdys, istorinis rekrūto kelias už tiesą  redaktoriaus Aurimo  Drižiaus. Neleiskime, kad kandidatus į prezidentus laisvai Lietuvai, rinktų runkeliai, šunauja, “abromaičiai“ ar „angių išperos ir pabaltinti karstai“ pagal  Šventą raštą. Rinkime tik patys piliečiai, kad užvaldytoje  kažkieno televizijoje LRT darbuotojai ateityje nesiruoštų šaudyti manęs, jūsų  kurie nepritaria melui ir joks gydytojas atkišęs nesušvirkštą, nepatvirtintą vakciną,  atsisakiusiems skiepo, bijojo pasirašyti, kad tai „gėris“?  Medicina buvo išprievartauta PSO ir vergiškai piliečiai buvo naikinami kurie tikėjo „moksliniu“ melu. Pagarbiai Laisvės kovų dalyvis maj. Kun. Alfonsas  Bulotas

Nuotrauka  iš  „Nacionalinio susivienijimo“.  Kuris  prezidentas, išpirks Lietuvai antrą  Vasario 16 laisvę? Tokį klausimą Vasario 16  proga man uždavė vienas kunigas. Tai manau pagrindinis klausimas visiems būsimiems kandidatams.

Kunigas Antanas Bulota

3 thoughts on “Kas palaiko prof. gydytoją E. Vaitkų prezidento rinkimuose, yra kvailiai.

  1. Tik Eduardas Vaitkus yra tikras Lietuvos patriotas. O tie, kas ant jo loja- tai Lietuvos išdavikai ir pardavikai, už trisdešimt sidabrinių kuriantys savo gerbūvį.

    1. Pritariu. Ir net jei VAITKUS ir yra sisteminis, tai susikūrė tokią „aurą”, kad arba turės vykdyti [LT] gyventojų valią, arba neįvykdęs vis dar miegantiems atmerks akis. Dėl to, manau, kad JO tikrai neprileis prie kėdės. Manau, kad JIS surinks reikiamą „parašų” skaičių, tačiau jis bus nuslėptas. (Pasi)rinkimai klastojami labai senai. Deja, [tauta] yra protiškai neįgali, dėl to akceptuoja, savo tylėjimų, jų sukvalifikuotus rezultatus. Vienas iš naujesnių pavyzdžių yra WILNO [mero] (pasi)rinkimai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias