Kodėl negalima pasitikėti konstituciniais nusikaltėliais ?

0

Screenshot

Dėl LR Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo

Koks LR Konstitucijos straipsnis norima pakeisti referendume:

12 straipsnis

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Į ką norima pakeisti:

„12 straipsnis.

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

Konstitucinis įstatymas taip pat nustato  Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką. „

Tame pačiame reklaminiame lapelyje yra paaiškinimas:

 „Siūlomas pakeitimas – Konstitucijos 12 straipsnyje išbraukti sakinį „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, kuris šiuo metu neleidžia išsaugoti Lietuvos pilietybės įgijus kitos valstybės pilietybę.“

Vadovaujantis Lietuvių kalbos žodynu ir žodžio „atskiras“ reikšmę reikia suprasti tiktai taip:

ãtskiras, -à adj. (3b)

1. atskirtas, atsiskyręs nuo kitų, pavienis: Draugės jis neieško, jis ãtskiras gyvena J.Jabl. Ir šuo ãtskiras vilko nepapjaus J.Jabl. Kam esat atskiri̇̀, būkiat iš vieno Plng. 

atskirai̇̃ adv.: Jo vieno atskirai̇̃ paklausk Gs. Atskirai̇̃ padėk kepurę, kad nesusimaišytų J. Dobilus sukraukiat atskirai̇̃ nu šieno Grg.

2. vien tam skirtas, specialus: Penimiams reikia ãtskiro tvarto Dkš. Tam darbui reikia ãtskirą žmogų turėt Rm. Reik atskirèsnio žmogaus, aš to darbo nepadirbsu, turu savo darbą dirbti Šts.

3. kitoniškas, skirtingas: Tę už Vilniaus daug atskirèsnė kalba Šmk. 

atskirai̇̃ adv.: Žmonės anapus upės gyvena atskiriaũ Dglš.

ǁ savotiškas, keistas: Tas vaikas dideliai ãtskiras: nei ans bovijas, nei ans rėka Trk.”

Kaip matote, pirmoji ir pagrindinė žodžio „atskiras“ reikšmė yra kalbininko Jono Jablonskio išaiškinta senai, be jokių dabartinių politinių peripetijų, kurios galėtų daryti įtaką žodžio reikšmės išaiškinimui. Kodėl LR KT nepriima pagrindinės žodžio „atskiras“ reikšmės? Netinka? Nesiderina su politiniu užsakymu?

Panaudojant pagrindinę žodžio „atskiras“ reikšmę turime labai aiškų sakino išaiškinimą, kitokį suformulavimą, kai žmogus gyvena atskirai, kitoje valstybėje:

Įstatymo numatytais ATSKIRAIS atvejais LR pilietis kartu GALI būti ir kitos valstybės piliečiu.

Tai reiškia, kad žmogus gyvenantis atskirai, kitoje valstybėje, kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Taškas.

O kaip gi atsitiko, kad dabar jau nebegali būti? Atsitiko lygiai tas pats kaip ir su neteisėtais aštuoniais Seimo rinkimais – niekas negali suprasti, kaip čia yra kad „vienas rinkėjas – vienas balsas“ yra lygu ir tiesiogiai, taip kaip per prezidento rinkimus. Jiems atrodo, nors tu ir kuolą ant galvos tašyk, kas pusiau sąrašiniai yra lygu ir tiesiogiai, kai sąrašinai niekaip negali būti nei lygūs nei tiesiogiai. Ir dar skelbiama, kad tai yra visų Seimo partijų sutarimas. Tai parodo, kad visi Seimo nariai yra antikonstitucininkai. Jie nori pavogti jūsų teises. LR Konstitucinis Teismas lygiai taip pat to paties nori.

Pasitikėti konstituciniais nusikaltėliais negalima. Tai užsienio valstybių agentai – antikonstitucininkai. Jų pagrindinis veiksmas, veikimas yra ignoravimas.

Literatūra:

1. 2017-01-30  Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.) http://www.ekspertai.eu/antikonstitucines-valdzios-grozybesii-d91308/

2. 2017-04-15 Dvigubas idiotashttp://www.ekspertai.eu/dvigubas-idiotas92029/

3. 2017-04-27   Konstitucijos korifėjo bankrotas

 http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-korifejo-bankrotas92150/

4. 2017-05-07  Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-korifejaus-bankrotasii-dalis92282/

5. 2017-05-29  Dainiaus Paukštės propagandinė ekspertizė http://www.ekspertai.eu/dainiaus-paukstes-propagandine-ekspertize92466/

6. 2017-06-05  Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda

  http://www.ekspertai.eu/antikonstitucine-dvieju-pilietybiu-antipropaganda/

7. 2017-06-28  Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais? http://www.ekspertai.eu/ar-verta-pasitiketi-dvigubais-idiotais/

8. 2017-07-08   Dvigubi idiotai siekia triumfo  http://www.ekspertai.eu/dvigubi-idiotai-siekia-triumfo92966

9. 2017-07-10  Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)   http://wwwLR KT dviejų pilietybių reveransai Seimo idiotizmui

http://www.ekspertai.eu/dvigubi-idiotai-siekia-triumfoii-dalis92985

10. 2017-07-16  LR KT dviejų pilietybių reveransai Seimo idiotizmui    http://www.ekspertai.eu/lr-kt-dvieju-pilietybiu-reveransai-seimo-idiotizmui93060

11. 2017-07-21  Ar dvigubi idiotai jau apginti?   http://www.ekspertai.eu/ar-dvigubi-idiotai-jau-apginti93069/

12. 2017-07-24  Dvi pilietybės – konstitucinė vertybė   http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-konstitucine-vertybe

13. 2017-07-28  LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)http://www.ekspertai.eu/lt-kt-isaiskinimu-isaiskinimai-apie-dvi-pilietybesi-dalis/

 14. 2017-07-31  LR KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (II dalis)http://www.ekspertai.eu/lr-kt-isaiskinimu-isaiskinimai-apie-dvi-pilietybesii-dalis/

15. 2017-08-08  KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis) http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/

16. 2017-08-09  KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (II dalis)http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiii-dalis/

17. 2017-08-10  KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/

18. 2017-08-14  LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijaihttp://www.ekspertai.eu/lr-pilietybes-istatymo-priestaravimai-konstitucijai/

19. 2017-08-16  Ar akli mato geriau?http://www.ekspertai.eu/ar-akli-mato-geriau/

20. 2017-08-18  KGB-istinis karksėjimas  http://www.ekspertai.eu/kgb-istinis-karksejimas93223/

21. 2017-08-21  Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I dalis)  http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesi-dalis93241/

22. 2017-08-26  Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (II dalis)http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesii-dalis93297/

23. 2017-08-28  Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/

24. 2017-08-31 Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (III dalis) http://www.ekspertai.eu/-pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesiii-dalis93340/

25. 2017-09-12  Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-del-dvieju-pilietybiu/

26. 2017-10-03  Konstitucinio Teismo liapsusų liaupsinimashttp://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-liapsusu-liaupsinimas/

27. 2017-10-23  Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybeskas-cia-isprotejes/

28. 2017-10-30  Dvi pilietybės – LR Seimui dėl visatos subinių apkaltoshttp://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-lr-seimui-del-visatos-subiniu-apkaltos/

29. 2017-11-07  Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas    http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-antivalstybinis-referendumas93927/

30. 2017-11-13  Piliečių teisės homosovietikų rankose   http://www.ekspertai.eu/pilieciu-teises-homosovietiku-rankose93975/

31. 2017-11-20  Dvi pilietybės – kultūringo kalbėjimo pelkėje   http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-kulturingo-kalbejimo-pelkeje/

32. 2017-12-28  Dvi pilietybės – kur tie KGBistai?http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-kur-tie-kgbistai94418/

33. 2017-12-31  Valstybė ir teisėhttp://www.ekspertai.eu/valstybe-ir-teise94435/

34. 2018-01-12  Reformų vajus   http://www.ekspertai.eu/reformu-vajus94555/

35. 2018-02-16  Apdovanotasis http://www.ekspertai.eu/apdovanotasis94851/

36. 2018-02-20 Egidijus Kūris – tai tegul eina po velniųhttp://www.ekspertai.eu/egidijus-kuris-tai-tegul-eina-po-velniu94875/

37. 2018-05-01 Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/

38. 2018-05-05 Pastabos dėl 2018-04-27 rezoliucijos „Dėl pilietybės išsaugojimo“   http://www.ekspertai.eu/pastabos-del-balandzio-27-drezoliucijosdel-pilietybes-issaugojimo/

39. 2018-05-13 Pilietybių beprotybėhttp://www.ekspertai.eu/pilietybiu-beprotybe95728/

40. 2018-05-25  Dvi pilietybės niekšų nelaisvėje  http://www.ekspertai.eu/-dvi-pilietybes-nieksu-nelaisveje/

41. 2018-05-30 Beribiui tyčiojimuisi iš LR Konstitucijos laikas pasakyti NEhttp://www.ekspertai.eu/beribiui-tyciojimuisi-is-lr-konstitucijos-laikas-pasakyti-ne95888/

42. 2018-06-03  Vieni apie miltus, kiti apie tiltus  http://www.ekspertai.eu/vieni-apie-miltuskiti-apie-tiltus95947/

43. 2018-08-06  Dvi pilietybės  ir popierinių inteligentų propaganda   http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-dvi-pilietybes-ir-popieriniu-inteligentu-propaganda/

44. 2018-10-10  Alko niekšinga kova prieš LR Konstituciją  http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-alko-nieksinga-kova-pries-lr-konstitucija/

45. 2018-10-13  Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia  http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problemaisprotejimas-nesibaigia96728/

46. 2018-10-17  Paso nešiotojas prof. Povilas Gylys  http://www.ekspertai.eu/paso-nesiotojas-profpovilas-gylys/

47. 2018-11-03 LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pagudravimai dėl dviejų pilietybių  http://www.ekspertai.eu/lr-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-pagudravimai-del-dvieju-pilietybiu/

48. 2019-01-14  Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (I)  http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimasi97488/

49. 2019-01-16  Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (II)  

 http://biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimas-ii/

50. 2019-01-20 Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)

51. 2019-02-03  Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (IV)

https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimas-iv/

52. 2019-02-15  Referendumai kaip smilkalų dūmaihttp://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

Na ir taip toliau. Kas nori apie tai pasiskaityti, prašau.

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas   joramlt@yahoo.com

2024-05-06

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias