Konservatoriai drastiškai mažina mokesčius turtingiesiams

0
Raimondas Šimaitis

Konservai drastiškai mažina mokesčius turtingiesiems!

Nebeapmokestins prabangaus turto. Vietoje to kad turtingi mokėtų, taip kaip moka dabar, Jūs visi susimokėsitė tam, kad turtuoliams sumažėtų mokesčiai…

Jūs nieko neturėsite ir būsite laimingi.

Visi, kas gyvena ne konteineryje, bus apmokestinti. Visi, be išimčių..

O tada turtingųjų NTM sumažės nuo 5 iki 20 kartų, priklausomai nuo jų santykių su savivaldybe 😉

2022-11-30 užregistruotas Nekilnojamo turto mokesčio (NTM) įstatymo projektas, kuris👇

📌 įsigaliotų nuo 2025m.

📌 paleis visus turinčius NT🏠 Lietuvoje 🇱🇹

📌paskelbtas apsunkinant gyventojų susipažinimą su projektu (galima atsidaryti AR ir kt. lydinčius dokumentus tik per https://adoc.archyvai.lt/…/wicket:pageMapName/wicket-0 , prieš tai išsisaugojus dokumentą kompiuteryje arba kt. variantas, instaliuoti programinę įrangą, kuri leistų atidaryti .adoc dokumentą).

🧐Dėl tokių kliūčių🔐 svarbūs dalykai bus nepastebėti ir paaiškės tik taikant teisės aktą.

Akcentai👇:

‼️Nauja👀:

1️⃣ NTM tarifo ribos: 0.5%-3% , kurį nustato savivaldybė, kai:

1.1. Fizinio asmens (FA) PAGRINDINIAM būstui🏠 max tarifus nustato įstatymas ir tik savivaldybė gali juos sumažinti, bet ne padidinti, žr. 3p.

1.2. FA NE pagrindinio būsto, bet gyv. ir pan. paskirties NT taikomas max tarifas yra nuo 0,1% iki 1%, kai juo naudojasi FA. Koks bus % spręs pati savivaldybė.

2️⃣ Naujas terminas:

Pagrindinis gyvenamasis būstas – gyvenamosios paskirties statinys (patalpos), kuriame fizinis asmuo LRGVDĮ nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą mėnesio paskutinę dieną, ir jo priklausiniai – pagalbinio ūkio paskirties pastatai, kurie susiję su pagrindiniu statiniu (patalpomis).

3️⃣ Pagrindinis gyv. būstas FA apmokestinimas dalinamas į 3️⃣ dalis:

3.1. 0% vertės daliai ≤ 1 SM (SM- savivaldybės mediana)

3.2. 0,06% vertės daliai , kuri yra nuo 1 SM iki 2 SM

3.3. 0,1% vertės daliai , kuri yra >2 SM

🔴Taigi, jei būsto vertė 100‘000, o savivaldybės mediana 40‘000, NTM bus:

40‘000×0+40‘000×0,0006+20‘000×0,001=44€ (žr. paveiksliuką)

🔴Nebėra NTM lengvatos atsižvelgiant į šeimos sudėtį:

1 SM taikoma būstui, o ne asmeniui. Todėl jei sutuoktiniai turi bendrą būstą ir viename registruotas Vyras🧔‍♂️, o kitame Žmona👩‍🦰, tai kiekvienam būstui bus taikomas po VIENĄ neapmokestiną savivaldybės medianą- tokia mūsų nuomonė atsižvelgiant į įstatymo projektą ir jį lydintį aiškinamąjį raštą.

▪FM vice ministrė sako, kad bus kitaip: jei yra šeima 1 SM taikomas šeimai, o ne būstui, todėl šeimos atveju NTM gali būti net 2k. didesnis, nei jį mokėtų išsiskyrę.

▪NTM mokės turintys didesnį būstą nepriklausomai nuo to, kad jo dydis yra dėl didelės šeimos👨‍👨‍👧‍👦.

▪Jei šeima gebės tą didelį būstą padalinti į du💒 vienetus ir išsiskirti, NTM šeimai sumažės. ▪Didelei šeimai įsigyjant NT, kai yra apjungiami keli butai į vieną, geriau to apjungimo RC neregistruoti ir išsiskirti.

‼Projektas skatina skyrybas ir finansiškai skriaudžia oficialias šeimas.

‼Jei asmenys gyvena kartu, bet nėra įregistravę santuokos, jų SM nebus dalinama per pusę.

‼Dar vienas teisės aktas skatinantis SKYRYBAS.

4️⃣ NTM skaičiuojamas tik pagal RC informaciją nepriklausomai nuo to, ar jinai yra teisinga.

Jei RC yra klaidingai užregistruota nuosavybė tarp sutuoktinių, NTM deklaracija bus formuojama pagal RC duomenis, o ne pagal faktinę nuosavybę.

5️⃣ NTM už tą patį turtą bus paskaičiuotas ✌️du kartus, jei FA tą turtą išnuomavo JA ir nuomos sutartis nebuvo užregistruota RC (12 str. 9.d) . Tokia įstatymo redakcija neatitinka AR nurodytų siekiamų tikslų ir apie tai niekur neviešinama!

6️⃣ Jei turtas nugriautas, bet nugriovimo nėra RC, mokėsite NTM.

Jei nėra jokios informacijos RC apie pastatytą ar statomą NT, NTM mokėti nereikės. VMI TIK patikrinimo metu pagal MAĮ galės paskaičiuoti NTM konkrečiu atveju asmeniškai.

Reikės mokėti NTM už nebaigtą statybą, jei statyba pradėta seniau nei prieš 10 metų arba nėra bent kas 5 metu atnaujinama neseniai pradėtos statybos registracija RC.

7️⃣ VMI turės PAREIGĄ iki kovo 1d. (buvo ataskaitinių metų gruodžio 15d.) sudaryti praėjusių metų FA mokestinę NTM deklaraciją, kurios apskundimas bus galimas tik per MGK arba teismą. (12 str.). Juridiniai asmenys ir toliau patys sudaro NTM deklaracijas.

8️⃣ FA turės sumokėti NTM iki kovo 15d. (buvo gruodžio 15d. pavėlintas 3 mėn. mokėjimo terminas) , o pirmas gyventojų NTM mokėjimas už 2025m. yra iki 2026-05-01.

9️⃣ RC privalės pateikti nemokamai duomenis apie mokestinę vertę visiems FA.

O JA ir toliau turės susimokėti RC, kad sužinoti viešai neskelbiamo savo NT mokestines vertes. (11 str. 3d.)

🔟 Tik JA moka avansinį ketvirtinį NTM, kuris skaičiuojamas pagal SAUSIO 1d. duomenis, ir jei per metus NT yra parduotas, vis tiek reikės mokėti avansinį NTM, kai metų gale bus NTM permoka.

Avansinis NT nemokamas, jei metinis NTM ≤500 eur.

🔴Dabar buvo galima koreguoti avansinio NTM sumą pagal faktinius duomenis.

NT pardavimo atveju susidarys NTM permokos ir net jei NT parduodamas dėl sudėtingos finansinės būklės, verslui reikės papildomai finansuoti valstybę dėl avansinio NT mokėjimo už metų pradžioje parduotą turtą.

1️⃣1️⃣ Jei FA metinis NMT≤5 eur, jo mokėti nereikia.

1️⃣2️⃣ Medicinai, švietimui ir socialinei veiklai nebėra jokių lengvatų, nebent jas sugalvotų taikyti savivaldybė❗️

1️⃣3️⃣ Projekte sukurtas šešėlinės nuomos skatinimo elementas, kuris nėra toks reikšmingas dabartiniame NTMĮ:

🔴jei JA išsinuomoja garažą iš FA, tai NT mokestis padidėja 10k. : nuo 0,1% iki 1%. Tokia tvarka skatina mažinti nuomojamą plotą ypač tarp susijusių asmenų. Ploto kontrolė daugeliu atveju neįmanoma ir konkurencinėje aplinkoje pralaimi skaidriai mokantys mokesčius.

1️⃣4️⃣ Techniškai netvarkinga 🛠: 12 str. 3d.:„Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą GALI BŪTI skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę“. – Įstatyme esanti nuostata nieko nepasako.

GALI BŪTI turėti būti pakeista į TURI BŪTI arba iš viso IŠBRAUKTA, kitaip sudaromos sąlygos neskaidrumui: kai tiesiog pagal VMI algoritmus vieną kartą taikoma viena tvarka, o kitą – kita, nėra galimybės susiplanuoti mokesčių mokėjimo.

🔐Toliau lieka:

1️⃣ Nuomos atveju JA moka už FA nekilnojamo turto mokestį, jei nuomos trukmė >1 mėn. Nuomos sutarties registracija RC išlieka neprivaloma.

2️⃣ NT mokestis skaičiuojamas pagal NT registre atliktą nuosavybės registraciją

3️⃣ Nėra NT mokesčio už nebaigtą statybą, kai turtas nenaudojamas su sąlyga, kad statybos leidimui ≤10 metų ir paskutinė statybų būklės registracija RC yra daryta ≤5 (sąlyga dėl metų yra naujovė)

4️⃣ NTM neskaičiuojamas už NT kapinėse, meno kūrėjo NT naudojamas kūrėjo veiklai, diplomatinių valstybių NT, valstybės ir savivaldybės NT, LEZ NT, bankrutavusių JA , religinių bendruomenių NT naudojamas relig. veiklai, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos NT, neįgaliųjų JA NT, KŽŪB kai naudojamas ŽŪ veiklai ir ŽŪ pajamos >50%, įvairiausių bendrijų NT naudojamas nekomercinei veiklai, mokslo ir studijų NT, profesinių sąjungų NT naudojamas nekomercinei veiklai, asociacijų naudojamas NT nekomercinei veiklai, LB,

5️⃣ NT mokestinės vertės gali būti perskaičiuojamas kad ir kas metai, be ne rečiau nei kas 5️⃣ metus. Skųsti RC paskaičiuotą mokestinę vertę galima per 3 mėn. po mokestinės vertės nustatymo.

🔴Ar yra iš naujo nustatyta mokestinė turto vertė mokėtojas turi pats susižinoti, nėra jokių RC pranešimų apie atliktą perskaičiavimą ir galimybę jį ginčyti. Mokėtojai ir toliau negalės pasinaudoti ginčijimo teise, nes per vėlai sužinos apie atliktą perskaičiavimą. (9, 10 str.)

6️⃣ JA NTM terminai tokie patys: metinis- vasario 15d. , ketvirtiniai: kovo 15, birželio 15 ir rugsėjo 15d.

🔴Pokyčiai labiausiai palies gyventojus, taigi kas bus apdovanotas🎁🎊?

❗️🕌Visi gyventojai, kurie mokėjo NT mokestį ir kurie turi brangų (>0,5mln eur) nekilnojamo gyvenamosios paskirties turto. Dabar tokie gyventojai moka 2% NTM, o po pakeitimo mokės 0,1% -1% t.y. 20 kartų mažiau.

📌Pvz. gyventojo NT mokestinė vertė: 10 mln. Eur. Jo NTM mokestis dabar yra 193 tūkst., o 2025m. bus 10 tūkst. Eur, t.y. beveik 20k. mažiau, jei savivaldybė pasirinko 0,1%. Toks gyventojas sutaupys 183 tūkst. Eur (žr. paveiksliuką).

📌Gyventojui, kuris turi vieną būstą, kurio mokestinė vertė 0,1 mln. Eur, dabar jam nėra jokio NTM, o 2025m. bus 44 eur (žr. paveiksliuką).

❗️Toks laukia NTM perpaskirstymas tarp gyventojų:

▪️turtingieji mokės mažiau, nes jų mokamas NTM perkeliamas mažesnės vertės turtą turintiems gyventojams.

▪️turtingųjų NTM sumažės nuo 5 iki 20k. priklausomai nuo jų santykių su savivaldybe 😊.

Daugiau projekte👇

https://e-seimas.lrs.lt/…/c7a3f83070ca11ed8a47de53ff967…

Trumpiniai👇

#FA#fizinis#asmuo

#JA#juridinis#asmuo

#NTM#nekilnojamo#turto#mokestis

#MGK#mokestinių#ginčų#komisija

#RC#registrų#centras

#SM#savivaldybės#mediana

#projektas

Šaltinis Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias