Kristijoną Bartoševičių išteisins tie patys teisėjai, kurie nuteisė Neringą Venckienę

1


Aurimas Drižius
Pedofilija kaltinamą buvusį Seimo narį ir premjerės Šimonytės patarėją K. Bartoševičių teis kaip tik ta teisėjų kolegija, kuri prieš porą metų nuteisė Neringą Venckienę.


Mat Panevėžio apygardos teismo kompiuteris visiškai atsitiktinai parinko tuos pačius teisėjus, kurie nuteisė N.Venckienę – tai yra buvo suformuota kolegija, pranešėjas teisėjas Valdas Ciesiūnas, kiti – teisėja Jolanta Raščiuvienė ir Valdas Meidus.
Galima sakyti, kad tai etatitiniai sistemos teisėjai, pasitelkiami ypatingomis progomis, kai reikia nuteisti nekaltus žmones, o kaltuosius išteisinti.

Kaip žinia, kiti sistemos patikėtiniai išteisino tokį kitą pedofilija ir vaikų prievartavimu kaltintą Andrių Ūsą (nors mažametės pasakojimą apie tai, kaip dėdė jai kaišiojo savo sysalą į burną ir kitaip smaginosi patvirtino valstybinė kompleksinė psichiatrinė ekspertizė, išvadoje nurodžiusi, kad auka nėra linkusi fantazuoti ar meluoti), tačiau „teismas” pasižiūrėjo į lubas, ir akyse nematęs aukos, nusprendė, kad jos pasakojimai yra įtakoti tėvo Drąsiaus Kedžio).

Todėl neabejotina, kad K.Bartoševičius taip pat bus išteisintas, nes jo advokatas Šibkovas jau pranešė, kaip tai bus padaryta – matyt, kad neteisėtais bus pripažinti įrodymai arba jų rinkimo būdas.

„Kokiais metodais, kokiais proceso veiksmais, kokiais įrodymų rinkimo būdais yra renkami įrodymai tokio pobūdžio, lytinių nusikaltimų prieš vaikus, bylose. Tai, kaip atliekami ekspertiniai tyrimai, renkami kiti duomenys, apie tai reikėtų kalbėti ir šios bylos kontekste, ir panašių, analogiškų bylų kontekste“, – sakė advokatas.

N.Venckienė tikėjosi, kad bus laikomasi įstatymų

Kalbama, kad V.Meidui (dešinėje) už teisingus sprendimus pažadėta vieta aukščiausiame teisme


„Neringa Venckienė tikėjosi, kad bus laikomasi įstatymų“, – tokia frazė išsprūdo Neringos Venckienės advokatui Daniui Svirinavičiui 2021 m. gruodžio 6 d. apeliaciniame teisme nagrinėjant jos skundą dėl Panevėžio apygardos teismo (teisėjai V. Meidus, Jolanta Raščiuvienė bei Valdas Ciesiūnas) nutarties, kuria ji buvo įkalinta beveik dviem metams kalėjimo už tai, ko nepadarė – nei ji priešinosi antstolei, nei spardė pagarsėjusią motulę (kurios pavardės LL negali skelbti, nes tai jau būtų kriminalinis nusikaltimas), kuri taikė jėgos veiksmus prieš savo mažametę dukrą ir suko jai ranką už tai, kad mergaitė nenorėjo eiti namo, nei darė dar ką nors neteisėto.
Jokio nusikaltimo nepadariusią Neringą Venckienę nuteisęs „teisėjas” V.Meidus (dešinėje) matyt su prezidentu jau suderėjo „premiją” – postą aukščiausiame teisme
Tačiau gudručiai iš Panevėžio teismo pasielgė pagal Lietuvos teismų klasiką – nekalti žmonės, kurie galų gale įrodo savo nekaltumą, kalti tiek, kiek jau sėdėjo kalėjime.
Žinoma, kad Garliavos pedofilijos byla tik apnuogino tą mafijinę Lietuvos valstybę, ir visus argumentus advokatas Svirinavičius suminėjo savo kalboje.


Kaip buvo paimta mergaitė iš Venckienės namų. Slaptas įrašas – kaip buvo sugriauta pedofilijos byla.
Pasak jo, Panevėžio apygardos teismas dar proceso metu įrodinėjo, kad jis nėra nešališkas ir objektyvus. Pvz., ši kolegija atmetė Venckienės prašymą sušvelninti jai kardomąsias priemones tokiu pagrindu : „Kaltinamoji neprisipažįsta kaltės ir ją neigia“.
Jeigu žmogus neprisipažįsta kaltas, tai teismas mano, kad tai įrodo, kad jis ir yra kaltas, ir reikia jį kuo greičiau palaužti „kardomosiomis priemonėmis“. Tų priemonių M.Venckienės atžvilgiu buvo begalė – užstatas 10 tūkst. eurų, pastovus registravimas policijoje ir „priežiūra“, nors jau buvo pareikšti tik lengvi kaltinimai – pvz., „teismo sprendimo nevykdymas“. Kitiems įtariamiesiems, kaltinamiems sunkiais nusikaltimais, taikomos žymiai lengvesnės kardomosios priemonės (pvz., toks Eligijus Masiulius galėjo švilpaudamas važinėt po pasaulį). „Venckienei buvo taikomos neadekvačios kardomosios priemonės ir tik dėl jos statuso“, – įsitikinęs jos advokatas. Dar vienas įrodymas neadekvataus teismo – tai, kad jis nurodė areštuoti net N.Venckienės darbo užmokestį. Nors valstybė vėlavo N.Venckienei išmokėti jos darbo užmokestį, tai teismas jį dar ir areštavo. Tai dvigubas nubaudimas. „Iš ko žmogui gyventi, kurio visos pajamos areštuotos?“ , stebėjosi advokatas. Beje, Panevėžio teisėjai proceso metu drįso net laidyti tokias replikas, kai kalbėdavo Venckienė arba jos advokatas : „Gana“, „užteks“. „Jautėsi teisėjų išankstinė nuostata ne tik todėl, kad jie atmetė visus teisiamosios prašymus, tačiau ir todėl, kad laidė replikas „gana“, – sakė jis.


D.Svirinavičius stebėjosi ir prokurorų nekompetencija šioje byloje – kaltinamasis aktas neatitinka BK normų. Prokuroras į aktą surašė tik daug faktų, tačiau daugumą šių faktų kaip tik įrodo Venckienės nekaltumą, o ne priešingai. Pvz., dauguma liudininkų paliudijo, kad Neringa Venckienė nei priešinosi antstolei, nei policininkams, tik sėdėjo kambaryje, kai ją apkabinusi laikė mergaitė (jos vardo LL taip pat negali minėti teisėjos Ilonos Mateikienės „nuosprendžiu“). Itin keista, kad prokuroras atmetė visus liudininkų parodymus.
Jis taip pat ignoravo visus įrodymus, kad mergaitė nenorėjo eiti gyventi pas „motušę“, ir tai daug kartų buvo pareiškusi savo valią. Būtent todėl nepavyko ir pirmasis policijos šturmas, kai mergaitės seneliai savo kūnais pridengė mergaitę nuo policininkų ir vaikų teisių „specialisčių“.


Tie visi kaltinimai Venckienei turėjo būti panaikinti jau vien dėl to, kad kalba eina apie 2012 m. gegužės 17 d. įvykius, ir visiems tiems įvykiams jau seniai suėjo senatis. Mat už baudžiamąjį nusižengimą 2012 m. senaties terminas buvo 3 metai, už kitus tariamus „nusikaltimus“ – aštuoni metai, Tie terminai seniai suėjo. Tiesa, teismas laikė, kad senaties terminas buvo sustojęs, nes neva tuo metu Venckienė slapstėsi. Tačiau ji visą laiką legaliai gyveno JAV savo vardu, buvo paprašiusi politinio prieglobsčio, buvo nuolat persekiojama Lietuvos „prokuratūros“. Pastaroji jai net sukurpė 42 kaltinimus – vien ši aplinkybė, pasak advokato, įrodo, kad Venckienė buvo persekiojama ir pagrįstai bijojo susidorojimo iš valdžios pusės Lietuvoje. „Ji teisme sakė – žiūrėkite, kaip su manimi Lietuvoje elgiasi, ir net JAV teismas atmetė šiuos kaltinimus“, – sakė advokatas. Jis mano, kad šios aplinkybės kelia abejonių, ar tikrai Venckienė „slapstėsi“, pasiprašius politinio prieglobsčio JAV, o visos abejonės turi būti traktuojamos gynybos naudai.

„Viri įrodymai byloje tik įrodo, kad smurtas Garliavoje buvo naudojamas, tačiau jį naudojo ne Venckienė, o valstybės pareigūnai, – sakė advokatas. Jis stebėjosi, kodėl N.Venckienė nuteista jau antrą kartą neva už tai, kad „neperdavė motinai vaiko“, nors jau prieš dešimt metų sumokėjo motinėlei daugiau nei 27 tūkst. litų „už antstolės reikalavimų nevykdymą“. Teismas buvo skyręs baudą Venckienei dėl to, kad mergaitė nenorėjo eiti pas mamą baudą Venckienė sumokėjo. Po dešimt metų nuteista antrą kartą už tą patį – dėl to, kad mergaitė atsisakė eiti gyventi pas mamą. „Paskirta bauda buvo teismo sankcija, todėl aišku, kad už tą patį Venckienė negalėjo būti teisiama antrą kartą“, – sakė advokatas.
Iš esmės Venckienė kaltinama „teismo sprendimu nevykdymu“, tai yra tuo, kad neperdavė „išgimdytojai“ dukros. Tačiau vaikas daug karto atsisakydavo „eiti pas mamą“. „Nejaugi vaikas koks lagaminas, kuris nunešamas ir padedamas“, – stebėjosi advokatas. Jam neaišku, kuo čia dėta Venckienė, kuri visą darbo dieną dirbo teisme, o dukterėčia gyveno pas savo senelius, Venckienės tėvus. Kas trukdė antstolei nuvažiuoti pas senelius ir „paimti vaiką“. Kuo čia dėta Venckienė, kuri tuo metu buvo darbe?
Tiesa, galiausiai kažkokia nežinoma jėga nusprendė, kad „reikia viską baigti“ ir įvyko itin pilnas smurto Garliavos šturmas. Kas nusprendė šturmuoti, iki šiol neaišku, tačiau neteisėti pareigūnų veiksmai ir jų smurtas sudaro pagrindą išteisinti Venckienę už, pvz., tą antausį sambo čempionui, kuris jai išnarino ranką.
byla
„Teisėja Neringa Venckienė šturmo dieną turėjo teisėjos neliečiamybę – pareigūnai negalėjo nei brautis į jos namus, nei naudoti prieš ją fizinę prievartą“, – sakė advokatas. Tas naivus tikėjimas, kad „įstatymų bus laikomasi“, matyt, kad buvo klaidingas, nes tų įstatymų niekas net neketino laikytis. Apklausiami policininkai paliudijo, kad jie puikiai žinojo, kad eina mušti teisėjos, ir apie tai buvo įspėti, tačiau jiems avansu pasakyta, kad nieko už tai nebus. Vaizdo įrašas įrodo, kad Venckienė nesipriešino, bet prieš ją buvo naudojama grubi prievarta. Dar grubesnė jėga buvo naudojama prieš mergaitę. Taip buvo pažeista visa eilė Vaiko teisių apsaugos įstatymo straipsnių. Dar baisesnė buvo psichologinė prievarta prieš vaiką. Anksti rytą senelių namą užgulė gauja policijos – jie gręžė duris, laužėsi per stiklus, mušė mergaitės senelį ir močiutę, juos „pašalino“ iš jų namo. „Tas durų gręžimas tęsėsi labai ilgai, vaizdo įraše tai aiškiai matosi, mergaitė visą tai matė. Globėja buvo sužalota policijos pareigūnų, nors turėjo teisėjos neliečiamybę. Ji žinojo įstatymus, ir vylėsi, kad jų bus laikomasi. Deja, taip neatsitiko“, – sakė advokatas.


Papildyta kito proceso stebėtojo Jono Žiaukos komentaru :
Sveiki ,
šiandien į garažą ėjau pakankamai vėlai , apie 11 valandą. Nors atstumas iki garažo nedidelis , bet mūsų gatve kovidinių lavonų surinkimo mašina buvo jau du kartus pravažiavusi , tad per tuos du šimtus metrų , net ir einant per sniegą , kojos už nieko neužkliuvo. „Maski šou” tęsiasi.
O dabar rimtai. Nors irgi tam tikras šou. Tik liūdnas. Šiandien Vilniuje vyko dar vienas teismo posėdis Neringos Venckienės byloje. Buvo kelios ilgos baigiamosios kalbos. Vardijama daug detalių tiek iš advokato , tiek iš prokuroro pusės. O juk yra du esminiai momentai , kurie gali apversti šią bylą aukštyn kojomis. Deimantė Kedytė (jai dabar turėtų būti 17 metų) Neringai Venckienei , jau parvežtai iš Amerikos , buvo pareiškusi 50000 eurų ieškinį. Tik teismas nenagrinėjo šio ieškinio , nes nesugebėjo surasti septyniolikmetės nei kaip ieškovės , nei kaip liudininkės. Juk neįtikėtina , kad , jei būtų gyva ir psichiškai sveika , septyniolikmetė nesugebėtų per visagalį internetą pateikti Lietuvai gerų ar piktų savo minčių.
Ir antras momentas. Pagal 4 kaltinimus , dėl kurių Amerika Lietuvai išdavė Neringą Venckienę , už , tarkime ir buvusias , lengvas (be kraujo ir didelių materialinių nuostolių) nusikalstamas veikas jai grėsė nuo įspėjimo iki trijų metų (kai yra sunkinančių aplinkybių) kalėjimo. O Lietuvos teismas pirmą kartą teisiamai , iki tol visapusiškai teigiamai charakterizuotai Neringai Venckienei , skyrė realią vienų metų devynių mėnesių ir šešių dienų laisvės atėmimo bausmę. Tai turbūt tam tikras Lietuvos rekordas , kai ilgalaikė bausmė vertinama net dienomis. Ir po tokio Panevėžio teismo sprendimo kaunietis prokuroras Jakutis stebisi , kad Venckienė 2013 metais išvyko į JAV vengdama bylos nagrinėjimo. Paskirtos bausmės trukmė neatsitiktinė. Lygiai tiek N.Venckienė pralaukė amerikos kalėjime kol ją parveš į Lietuvą. Beje , jei amerikoj būtų pralaikę dviem dienom ilgiau , tai ir bausmė būtų dviem dienom ilgesnė. Būtų juokinga , jei nebūtų pikta.
Apeliacinio teismo sprendimas bus skelbiamas 2022 metų sausio 21 dieną , 11 val, 30 min.
Dėkoju už kantrybę perskaičiusiems

1 thought on “Kristijoną Bartoševičių išteisins tie patys teisėjai, kurie nuteisė Neringą Venckienę

 1. Kokia tavo situacija? *Reikia 100% finansavimo *Negaliu patvirtinti pajamų *Negaliu patvirtinti darbo *Neseniai dirba savarankiškai
  *Kredito klausimai * Asmeninis investicinis projektas arba įmonės investiciniai projektai t.t.
  Kreipkitės dėl greitos ir patogios paskolos apmokėti sąskaitas ir skolas, pradėti naują verslą ar refinansuoti savo projektus ir plėsti verslą šiais 2023 metais pigiausiomis palūkanomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis:
  asdaservices24@gmail.com
  Geriausi linkėjimai.
  ASDA PASLAUGOS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias