Kyšių „į priekį” reikalavusį teisėją Bavėjaną nuo atsakomybės trauks išplėstinė LAT kolegija

0

Kyšių „į priekį” reikalavusį teisėją Bavėjaną nuo atsakomybės trauks išplėstinė LAT kolegija

Aurimas Drižius
Neįtikėtina, kaip visa teismų sistema traukia savo pagautus kyšininkus iš bedugnės.
Yra toks buvęs apeliacinio teismo teisėjas V. Bavėjanas. Vakar Lietuvos aukščiausias teismas (LAT) paskelbė, kad jo bylą nagrinės išplėstinė LAT septynių teisėjų kolegija.
Mat išplėstinė LAT teisėjų kolegija nagrinėja tik ypatingai sudėtingas bylas.
Šį kartą LAT avansu paskelbė, kad ji matyt paskelbs, kad STT įrodymai apie V.Bavėjano kyšininkavimą yra surinkti neteisėtai.
Tai paskelbta tokia formuluote, kad niekas nesuprastų, apie ką eina kalba : „Teisėjų kolegija, nagrinėdama bylą, padarė išvadą, kad tinkamas įrodymų leistinumo klausimo išsprendimas šioje byloje gali reikšti naują teisės normos aiškinimą teismų praktikoje, o tai yra pagrindas perduoti bylą nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinei septynių teisėjų kolegijai“, – paskelbė teismas.
Tinkamas įrodymų leistinumo klausimo išsprendimas” – tokią abrakadabrą šitas klanas naudoja kai reikia paskelbti, kad įrodymai prieš kyšininkus surinkti neteisėtai.

Teisėjas Bavėjanas paaiškino, kad kyšis turi būti duotas iš anksto : „Tai jeigu viskas gerai, tada duosiu (kyšį – aut. pastaba). Nu baik tu. Taip nebūna. Ne vienas teisėjas taip jau yra nudegęs”.

Tai netikėtina, nes STT surinkti įrodymai prieš Bavėjaną yra šokiruojantys – STT įrašė visus jo pokalbius su savo vaikystės draugu V.Venclovu apie tai, kaip apeliaciniame teisme nagrinėjamos bylos – apie tai, kad šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas A.Kruopys už teisėjų paskyrimą konkrečiose bylose imdavo kyšius, tačiau savo pažado neįvykdydavo, ir pinigų negražindavo.
Apie tai, kad kyšius teisėjams reikia perduoti laiku, tai yra iki nuosprendžio paskelbimo, o ne po jo, Bavėjanas išsamiai paaiškino tam savo draugui Venclovui : ” tai turi, <…>, prieš dvi – tris, nu bent jau prieš kelias savaites ar savaitę, reiškia, jau kažką daryti tokio, nes žmogus rašo )rašo nuosprendį – aut pastaba). Tai jeigu jis, <…>, paskutinę dieną nuneš, bus jau parašęs, sakys – <…>, nebeperrašysiu. Žinai, viskas turi vykt laiku. Nu <…> negi tai niekas tokių dalykų nežino? Nu taigi visi čia žino”.

Bavėjano vaikystės draugas, „Kauno vandenų” direktorius V.Venclovas buvo teisiamas už tai, kad nuolat imdavo kyšius už įmonės užsakymus. Kyšiai esą buvo mokami reguliariai pagal susitarimą, jie siekdavo nuo 3 iki 10 proc. nuo kiekvienos „Kauno vandenų“ įmonėms pervedamos sumos, apmokant už įmonių atliktus darbus ar suteiktas paslaugas.

Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, bylos duomenimis, įvairių darbų ir paslaugų užsakymus UAB „Kauno vandenys“ gaudavo tos įmonės, kurių vadovai bendrovės vadovams duodavo kyšius. Kyšiai esą buvo mokami reguliariai pagal susitarimą, jie siekdavo nuo 3 iki 10 proc. nuo kiekvienos „Kauno vandenų“ įmonėms pervedamos sumos, apmokant už įmonių atliktus darbus ar suteiktas paslaugas. Anot teisėsaugos, patikrinus 2012–2013 m. „Kauno vandenų“ atliktus viešuosius pirkimus, nustatyta, kad per pusantrų metų kyšius mokėjusios bendrovės buvo gavusios daugiau negu 70 įvairių užsakymų, kurių vertė viršija 1 mln. eurų.


Pernai vasarį Lietuvos apeliacinis teismas buvusį šio teismo teisėją V. Bavėjaną pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo ir skyrė jam 19 tūkst. eurų baudą, jo pažįstamas Valys Venslovas išteisintas.
Tada teismas nurodė, kad Kriminalinės žvalgybos duomenys gauti laikantis įstatymo reikalavimų, todėl gali būti laikomi įrodymais. Apeliacinis teismo teigimu, prieš tai bylą nagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas nepagrįstai konstatavo, jog V. Bavėjano pokalbiai gali būti vertinami kaip tarnybiniai pažeidimai, nes eksteisėjas susitiko su V. Venslovo gynėja, kalbėjo dėl kyšio pardavimo. V. Bavėjanas žadėjo padėti paveikti bylą nagrinėsiantį teisėją, apeiti bylų skirstymo taisykles.
Bylos duomenimis, V. Bavėjanas ir V. Venslovas galėjo ne kartą tartis, kaip galėtų duoti 10 tūkst. eurų kyšį Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjui, kad šis neteisėtai paveiktų kaltinamojo V. Venslovo bylą nagrinėjusį teisėją dėl švelnesnės bausmės skyrimo. Eksteisėjas ir jo vaikystės draugas žemesnės instancijos teismo buvo visiškai išteisinti dėl korupcijos.

Bavėjanas : ‘Visi advokatai žino, kad kyšius reikia duoti prieš nuosprendį, kai jis dar rašomas, o ne po jo”

Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Bavėjanas paaiškino teisiamajam savo vaikystės draugui V. Venclovui apie A. Kruopio (tuomečio apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininką) neteisėtą veiklą paskirstant baudžiamąsias bylas, neteisėtų atlygių už bylų paskyrimą nagrinėti pageidaujamam teisėjui davimo mechanizmą.
V. Bavėjanas paaiškino V. Venclovui (teisiamajam stambios korupcijos byloje) kyšių davimo pirmosios bei apeliacinės instancijų teismų teisėjams mechanizmą, nurodydamas, kad kyšiai turi būti perduodami prieš teismo procesinių sprendimų priėmimą, paaiškindamas, kad praeityje pats po susitarimų su advokatais priimti kyšius buvo apgautas advokatų, kurie sutartų kyšių neperdavė, taip pat V. Bavėjanas pažadėjo rinkti informaciją apie V. Venclovo apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos eigą, padaryti neteisėtą poveikį paskirtam teisėjui – pranešėjui, kad šis priimtų V. Venclovui nurodytoje byloje palankų sprendimą.
V. Venclovas pažadėjo padėti V. Bavėjanui piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, viršyti įgaliojimus ir tuo tikslu pateikti jam savo apeliacinį skundą nurodytoje byloje, teikti informaciją apie apeliacinio skundo padavimo eigą, o taip pat abu draugai nurodytų neteisėtų veiksmų tikslais susitarė laikytis konspiracijos tam, kad šie veiksmai nebūtų užfiksuoti taikant telefoninių pokalbių kontrolę bei kitus slaptus tyrimo veiksmus.
V. Bavėjanui šiame bylų skirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo procese jokie įgaliojimai suteikti nebuvo, tačiau pati bylų skirstymo tvarka jam, kaip apeliacinio teismo teisėjui, buvo neabejotinai žinoma (tai įrodo ir 2018 m. spalio 25 d. šio teisėjo susitikimo su V. Venclovu metu pasakytos frazės).
Nepaisydamas aiškiai reglamentuotos bylų skirstymo tvarkos, žinodamas, kad baudžiamosios bylos skirstomos automatizuotu atrankos būdu, naudojant informacinės sistemos „Liteko“ bylų skirstymo modulį, V. Bavėjanas 2018 m. spalio 25 d. pokalbio metu V. Venclovu tvirtino, jog bylų skirstymo Teisme X tvarka gali būti neteisėtai koreguojama, o tokia neteisėta veikla, imdamas už tai atlygį (kyšius), užsiima Teismo pirmininkas A. Kruopis, su kuriuo pažadėjo pakalbėti ir dėl V. Venclovo apeliacinį skundą nagrinėsiančio teisėjo paskyrimo:
Bavėjanas (B) – Bet dabar, supranti, čia man prašyt, jau nu dabar nieks čia tų… man čia jau beliko, supranti, pusantrų metų. Tai čia man tą bylą… kažin… čia pas mus nu, kad skirtų jau ten parinkt neišeina. Galiu paprašyt, kad biškį parinktų… Gal bandyt, žinai, kad kokiam tai normalesniam žmogui.
B – <…> Man čia darbinės veiklos daug nebeliko, čia yra pusantrų metų, čia didžiulė byla, gali jau man ir nebeduot, nu šiaip, nu nežinau. Toliau, aš biškį bijau <…>, čia tų telefonų jeigu visi klauso, <…> čia maklinėt. Dabar /…/ turbūt čia laiko nėra. /…/ toks yra (Kruopys – aut. pastaba) /…/, jis paima pinigą už tai, dalina kiekvienam žmogui ir paskui <…> palieka savieigai, ir jeigu gerai papuola – gerai, o jeigu, reiškia, negerai jis pasako – nu kitaip neišėjo <…> bet pinigų jau negrąžina. Bet aš nežinau ką čia daryt, bet mūsų nebe toks atvejis.
B – Nu, <…>, aš su šituo veikėju man baisu šnekėt. Jis… paprašai, paskui – tai aš savo daviau geram žmogui. Reiškias, tau neišėjo, tai aš dabar daviau geram žmogui ir pinigų – va, <…>, /negrąžina/. Nu žodžiu toks žulikėlis, žinai.
Venclovas – Vadas?
B – Teismo /…/ skyriaus pirmininkas yra toks, labai mėgsta… šitie labai žulikavoja. Nežinau, ar čia… aš bijau jam ką nors sakyt, čia prašyt jo yra… rizikingai. Nu vat tokia situacija – skirsto kompiuteris, jis ten kažką gali biškį pamakliavot, bet labai nežymiai. Kaip papuls… Paskui papulsi pas kokį /babuiną/… Nu su juo aš pašnekėsiu gal, <…>.
B – <…> Tą datą jie nu paskirs, čia didelė byla, tai čia gali būt net po Naujų metų, kad gali paskirt. Nu… nu pasišnekėsiu aš su /juo/ /…/ Pašnekėsiu kaip čia geriau padaryt, ar jis gali. Nu, kad <…>, kad jis ne vieną kartą jau daręs yra.
V – Yra padėjęs tau?
B – Nu kartais, supranti, yra paskyręs. Bet gali būt čia ir /…/ /nuo mūsų/, ne čia nesu… nesu… nesuprasi. Paskui, jeigu nepakliuvo, sakykim, man ar kitam, <…>, žmogui, sakai kaip alternatyvą, sako – daviau kitam geram. O tas gerumas toks, žinai… Čia atėjusių naujų dabar, idėjinių, čia žinai, kaip pasakyt <…> (2 t., b. l. 97–112).

Kaip matyti, V. Bavėjanas nurodė V. Venclovui, jog Teismo pirmininkas (kurio pareigas inkriminuojamų veiksmų metu ėjo teisėjas A. Kruopys – nuotr. viršuje) už teisėjų paskyrimą konkrečiose bylose imdavo kyšius, tačiau net jei konkretaus teisėjo paskirti ir nepavykdavo, už tai gautų pinigų negrąžindavo.
Pažadas pakalbėti su šiuo asmeniu pokalbio pradžioje nebuvo konkretus („Nu su juo aš pašnekėsiu gal“), tačiau pokalbio pabaigoje, teisėjų kolegijos vertinimu, V. Bavėjanas aiškiai patvirtino galėsiantis pakalbėti su A. Kruopiu dėl baudžiamąją bylą pagal V. V. apeliacinį skundą nagrinėsiančio teisėjo („nu pasišnekėsiu aš su /juo/ /…/ Pašnekėsiu kaip čia geriau padaryt, ar jis gali“). Aplinkybė, ar toks pažadas buvo įvykdytas, yra įrodinėtina atskirai, tačiau 2018 m. spalio 25 d. pokalbio turinys neabejotinai patvirtina, jog tokius veiksmus atlikti V. B. V. V. pažadėjo.
2018 m. spalio 25 d. pokalbio metu V. Bavėjanas taip pat ne kartą akcentavo aplinkybę, jog kyšis teisėjui, priimančiam sprendimą konkrečioje byloje, turi būti perduodamas dar prieš sprendimo priėmimą, pripažino, jog yra buvę atvejų, kuomet ne vienas (teisėjas), taip pat ir jis pats, priėmęs atitinkamo asmens atžvilgiu palankų sprendimą, sutarto piniginio atlygio nėra gavęs:
B – Čia arkliui aišku, jeigu dvidešimt antrą sprendimas, tai turi, <…>, prieš dvi – tris, nu bent jau prieš kelias savaites ar savaitę, reiškia, jau kažką daryti tokio, nes žmogus rašo. Tai jeigu jis, <…>, paskutinę dieną nuneš, bus jau parašęs, sakys – <…>, nebeperrašysiu. Žinai, viskas turi vykt laiku. Nu <…> negi tai niekas tokių dalykų nežino? Nu taigi visi čia žino. Dabar gaunasi, kad aš kažkoks rek… re-re-reketyras. Nei aš tavęs prašiau…
B – O paskui, reiškia, jeigu gerai – atiduosi, a ne?
V – Nu, <…>, nu /../
B – Nu ne /…/
B – /Ir/ /…/ vien… ne vienas yra sudegęs šitaip, žinai, kuris jau tuos pinigėlius ima… teisėjas ir… ir… ė-ė… ne vienas, net ir /…/ sakė, taip ir daro… Nu yra kaip yra, viskas, nu.
B – Šitie dalykai sprendžiasi prieš… po… prieš sprendimo priėmimą. Tai čia geras laiko tarpas turi praeit, kad žmogus spėtų tau sudėliot.
B – Paklausk, tu pažįsti advokatų… Tai kiekvienas tau… tau pasakys kas gali, ar pažadas atsiskaityt po to, ar gali nulemti geresnį sprendimą. Tai jeigu viskas gerai, tada duosiu. Nu baik tu. Taip nebūna.
B – <…> Bet faktas toks, kad nu pasakyti, o paskui – gal palauk, gal atsiskaitysim po to, kai priims gerą sprendimą – nu ne, taip nedaroma. Tai čia šitą senai, senai sakiau.
B – Čia jau kai išėjo rašyt sprendimą, tą pačią dieną turi reikt, kai išėjo rašyt, paskutinis žodis kai buvo.
B – Tai aišku aptarta. Aišku aptarta. Bet viską šitą jis turi daryt /…/ iki… iki… iki nuosprendžio priėmimo. Kad čia jau… kad čia jau arkliui, kūdikiui aišku, <…>. Nieks ačiū nebetiki, /…/ garbės žodžiu. Čia sakykim taip, tas P. manim tiki, bet aš <…>, taigi aš nenešiu savais pinigais. Nu ką aš…
B – <..> Nu o pats, sakykim, ką nors kažką kažkam padedi <…>, tai ką, atsiskaito po to kai jau kažką padarai? Taip nebūna. <…>.
B – <…> Aš irgi /yra kažkas manęs yra/ apgavęs ten, sakykim, iš tų tokių advokatų <…>, nu mane apgavo klientas <…>, o prieš tai rodo, kad jau viskas gerai, jau viskas gerai, va dabar jau viską, viską. Nu <…> lauki, lauki, lauki, paskui pasako, kad viskas. Padarai ten vieną kitą kartą, paskui pasako – <…> apgavo, nedavė pinigų. Nu vat ir daugiau gyvenime su tokiu žmogum reikalų nebeturi. O o o… o jau čia daugybę metų /…/ viskas turi būt iš anksto (2 t., b. l. 97–112).

Antras V. Bavėjano ir V. Venclovo susitikimas užfiksuotas 2018 m. lapkričio 7 d. kavinėje „Ad Astrum“.

Pokalbis truko beveik pusvalandį. Pokalbio dalyviai, visų pirma, aptarė kilusį nesusipratimą dėl jų susitikimo vietos, vėliau pokalbio metu pagrinde aptarinėjo V. Venclovo atžvilgiu priimtą nuosprendį – byloje surinktus įrodymus, taikytų kriminalinės žvalgybos veiksmų teisėtumą, paskirtos baudos dydį. Šio pokalbio metu V. Bavėjanas aktyviai analizavo ir patarinėjo kokiais aspektais galima ginčyti teismo nuosprendį, kur „būtinai reikia atkreipti dėmesį“ ir pan., be to, išteisintasis V. Bavėjanas nurodė, jog apeliacinį skundą reikėtų paduoti kuo vėliau, kad gavęs skundo kopiją, prokuroras nuosprendžio taip pat neapskųstų, galiausiai, V. Venclovas pasiteiravo dėl jam 2018 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirto įpareigojimo neišvykti, V. B. paaiškino šio įpareigojimo esmę:
B – Gerai, dabar kas liečia tą pirmą tavo tą krepšį, ten (neaiškiai) tikėtina, kad čia jo nebus ir to piktnaudžiavimo ten ir, ir viens aštuoni du straipsnio;
B – Ai nu palauk, dabar su ta valtim, kodėl tu rėki ten, įrašei, kad nusipirkai valtį? Vat tu nusipirkai. Tu meluoji. Jau čia jau blogai;
B – Dabar žiūrėk – šitaip nieks nevertina <…>. Čia jau, nu, nežinau, iš šimto atvejų gal, bet ir tai nesu matęs. Nuo keturiolikos vat aštuoni (neaiškiai) viens aštuoni trys tau to nebeliks jau, sakykim, greičiausiai. Viens aštuoni trys tas čia kur dėl krepšio yra tas kur. <…> Čia nu kad ir tegul būna, sakykim tas, tas nu, tegul, sakykim, trys šimtai, sakykim, grubiai. Toliau reiškia, du šimtai, šimtas aštuonis, nu, čia visokių tokių dar, dar (neaiškiai) trys šimtai nu tiek jau trys šimtai MGL‘ų. Bet supranti, kai visą bendrini dalinio sudėjimo būdu, tai prideda <…> nu kokį šimtą MGL‘ų prie didžiausio, žinai. Sakykim trys šimtai didžiausia. <…> Tai prideda po šimtą MGL‘ų. Nu, nu, du šimtus maksimum <…> taip. Ir galutinę bausmę – penki šimtai MGL‘ų. O čia <…> tūkstantį įvarė. <…> Bet čia šito, šito sudėjimo, (neaiškiai) sudėjimo būdu ir galutinio rezultatu, nu, yra disproporcija ir į šitą dalyką reikia atkreipt dėmesį būtinai.
B – <…> Ai, dabar irgi taip, kad tęsiasi ta visa, reiškia, va tas kriminalinės žvalgybos tie veiksmai <…> Žodžiu, va šitas dalykas tai formaliai nėra per ilgai. Bet žinai, kada tęsiam, tęsiam, va dabar, sakykim, organizuota grupė susivienijus, siekiant išaiškinti tuos bendrininkus, tarptautinius elementus, jeigu yra ten (neaiškiai) šaly, nu kokius dar kažkurtais ten narkotikus, nu gali tęst. Čia <…>, užfiksuoji vieną epizodą. Nu kur jau kur (neaiškiai) ten tą kur babkės. Nu, o ką toliau darom? Vėl šitas (neaiškiai). Toliau, reiškia, tęsiam – antras atsirado. Tęsiant nu čia kaip toks (neaiškiai) gaunasi, supranti, va čia. Nieko naujo jie neišaiškino, sakykim, dėl to, dėl ko sankcionuota, tęsiant šitą, dėl šito nieko nebeišaiškino. Išaiškino kitą. Taip išeina.
V – Taip ir trečią, ir ketvirtą.

B – Nu vat, nu va čia ir blogai;

B – Bet čia šito, šito sudėjimo, (neaiškiai) sudėjimo būdu ir galutinio rezultatu, nu, yra disproporcija ir į šitą dalyką reikia atkreipt dėmesį būtinai.

2018 m. lapkričio 7 d. susitikimo metu V. Bavėjanas taip pat nurodė V. V., jog, esant poreikiui perduoti teisėjui kyšį, pinigus V. V. turės perduoti iki galutinio teismo sprendimo, o V. V. sutiko atlikti šiuos veiksmus. Šio pokalbio metu užfiksuota tokia V. Bavėjano išsakyta frazė:

„B – <…> Ir paklausk jų, sakyk – ar kada nors, kuriam nors teisme, kas nors padarė už… pasakęs, kad po viso šito atsiskaitysim. Nu paklausk. Ar pinigai iš anksto. Paklausk advokato ar tokia praktika yra bent vienas atvejis buvęs, kad jų suvestų reikaluose, gal taip.

V– <…> Aš net nebesiginčiju, nesiginčiju absoliučiai.“


Tokią pasakytą teisėjo frazę (ir V. Venclovo reakciją į ją) reikia vertinti ne tik šio pokalbio, bet ir ankstesnio, tai yra, 2018 m. spalio 25 d. užfiksuoto išteisintųjų pokalbio kontekste. Kaip jau minėta, ankstesnio šių asmenų susitikimo metu V. Bavėjanas ne kartą pabrėžė, jog norint (teigiamo sprendimo) pinigai turi būti perduoti prieš galutinio teismo sprendimo priėmimą, o ne po tokio sprendimo paskelbimo.

Be to, turi būti vertinamos ir V. Bavėjano bei V. Venclovo bendravimo aplinkybės bei šio bendravimo priežastys – asmenys tiek bylą nagrinėjant teisme, tiek apskundus priimtą nuosprendį, bendravo svarstydami, kaip palengvinti V. Venclovo teisinę padėtį, tai yra, jog šiam asmeniui baudžiamojoje byloje būtų paskirta kuo švelnesnė bausmė.

Natūralu, jog siekiant tokio tikslo Venclovas, įvertinęs V. Bavėjano jam išsakytas, netgi ne vieną kartą pabrėžtas, pastabas, neabejotinai suprato, jog pinigus turės perduoti iki galutinio sprendimo teisme priėmimo. Tokią išvadą patvirtina ir jau cituota išteisintojo V. Venclovo frazė, pasakyta 2018 m. lapkričio 7 d. susitikimo metu atsakant į V. Bavėjano teiginius dėl pinigų perdavimo laiko („Aš net nebesiginčiju, nesiginčiju absoliučiai“) bei 2018 m. spalio 25 d. pasakyta frazė („V – Tu pasakyk – dieną, naktį, kur, <…> man tai jokio skirtumo kur man atsirasti ir kam…“).

Tačiau išteisintiesiems svarstant apie galimybes padėti V. V. nagrinėjant šio asmens skundą Teisme X ir V. V. pasiūlius bet kada atvežti reikiamą pinigų sumą, V. Bavėjanas pažymėjo, jog kalbėti apie pinigus šiuo metu yra per anksti, paaiškino norintis visų pirma pažiūrėti, ar jam pavyks atlikti V. V. naudingus veiksmus („B – /…/ Pala, pala, dabar jau vėlu. Dabar taip neišeina, o reik žiūrėt pirma kas čia /ką/ /gaunas/“). O toks pokalbio turinys suponuoja išvadą, jog pinigai (kyšis) turės būti perduoti tik atsižvelgiant, kaip vėliau klostysis įvykių eiga – V. B. pavykus atlikti tam tikrus, naudingus V. V., veiksmus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias