“Laisvas laikraštis” neturi teisės skųstis dėl jo uždarymo, nes “nėra proceso dalyvis”, išaiškino teisėja A.Adamonytė-Šipkauskienė

0

Aurimas Drižius

Sausio 9 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė (nuotr. viršuje su savo patrone) priėmė nutartį, kurioje nurodė, kad visuomenės informavimo priemonė www.laisvaslaikrastis.lt neturi teisės skųstis dėl jos uždarymo, nes “skundą gali pateikti tik proceso dalyviai”.
Nors portalas www.laisvaslaikrastis.lt buvo uždarytas jau minėto Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, tačiau pats atsakovas byloje nedalyvavo, jam nieko apie tai nebuvo pranešta, byla išnagrinėta “už akių”. Negana to, kai iš trečios šalies sužinojome, kad teismas priėmė tokią nesąmonę, kreipėmės dėl nutarties. “Jūs nesate proceso šalis”, – išaiškino teismas.
Sužinojęs, kad www.laisvaslaikrastis.lt yra uždarytas (teismas patenkino vadinamos Žurnalistų etikos inspektorės Ramanauskaitės prašymą, neva portalas platina “dezinformaciją” ir nurodė operatoriams blokuoti prieigą prie portalo), kreipiausi į tą patį teismą dėl bylos atnaujinimo.
Prašyme dėl administracinės bylos Nr. eI2-4813-983-2022 atnaujinimo ir leidimo su ja susipažinti, pateikti atsiliepimą ir nagrinėti taip, kaip numato įstatymas nurodžiau, kad ABTĮ 156 str. Proceso atnaujinimo pagrindai numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka.
Procesas gali būti atnaujinamas esant šiems pagrindams:
6) jeigu viena iš proceso šalių proceso metu buvo neveiksni tam tikroje srityje ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą;
7) jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų;
Nurodžiau, kad administracinė byla Nr. eI2-4813-983-2 buvo išnagrinėta nieko nepranešus suinteresuotam asmeniui – visuomenės informavimo priemonei www.laisvaslaikrastis.lt, nieko jai apie bylą nežinant ir nepateikus atsiliepimo. Tačiau teismas minėtoje byloje pripažino, kad www.laisvaslaikrastis.lt (toliau portalas) pažeidė LR įstatymus, ir nurodė jį uždaryti.
Nepaisant to, teismas ne tik atsisakė leisti susipažinti su nutartimi šioje byloje, kuri tiesiogiai liečia suinteresuotą asmenį – pareiškėją šioje byloje portalo administratorių Aurimą Drižių ir portalą administruojančią bendrovę.
Ne kartą kreipiausi į teismą, prašydamas pateikti teismo nutartį, kuria mano redaguojamas portalas www.laisvaslaikrastis.lt buvo pripažinęs pažeidęs LR įstatymus, tačiau teismas nurodė, kad aš neturiu tam teisės, nes nesu bylos šalis.
Faktas, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas jau išnagrinėjo administracinę bylą, kurioje nusprendė, kad mes pažeidėme LR įstatymus, tačiau teismas mūsų neinformavo apie tokią bylą, neleido pateikti atsiliepimo, nepranešė apie šios bylos nagrinėjimo laiką ir t.t.
Žodžiu, teismas išnagrinėjo šią bylą nepranešęs atsakovų, o kai atsakovas paprašė leisti susipažinti su minėta byla, tai teismas informavo, kad atsakovas nėra bylos šalis.
Su tokia VAAT praktika negalime sutikti, tuo labiau, kad ne vieną kartą kreipėmės į teismą, prašydami teismą laikyti įstatymų. Kai kreipiausi į minėtą teismą, prašydamas pateikti šios bylos nutartį, gavau štai tokį atsakymą:
Labai keista, kad teismas nurodo, kad bylos nagrinėjimo subjektas neturi teisės žinoti, kuo yra kaltinamas. Visi ši neteisėta veikla daro mums didelę žalą, kadangi domenų registratorius nurodė nutraukti sutartį dėl domeno registravimo, ir taip yra bandoma apskritai pripažinti, kad domenas laisvaslaikrastis.lt yra neteisėtas.
Tai dvigubas absurdas, nes Administracinių bylų teisėjos įstatymo 46 straipsnis nurodo : “Administracinio ginčo šalys yra pareiškėjas ir atsakovas. Administracinės bylos proceso dalyviai yra proceso šalys ir jų atstovai..fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 55 straipsnyje nurodytais pagrindais”.
Teismas nutarė, kad mes pažeidėme LT įstatymus, mums nieko apie tai nepranešus ir mums nedalyvaujant. Nors įstatymas aiškiai nurodo, kad turėjome būti traukiami bylon, nes esame tie, kurių “teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos”.
Be to, ABTĮ 49 str. Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla (1. Proceso dalyviai turi teisę teisme susipažinti su byloje esančiais dokumentais, kita medžiaga (įskaitant elektroninę bylą) ir teismo (teisėjo) leidimu gauti mokamas jų kopijas. 52 straipsnis. Kitos proceso šalių teisės ir pareigos 1. Proceso šalių procesinės teisės yra lygios. 2. Proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, pageidavimus gauti procesinius dokumentus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį dėl bylos medžiagos neviešinimo…
67 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracines bylas teisme nurodo, kad : teismas išsiunčia trečiajam suinteresuotam asmeniui ir atsakovui skundo nuorašus ir pareikalauja iš atsakovo per nurodytą terminą pateikti teismui atsiliepimą;
Primenu, kad taip vadinamas Vilniaus apygardos administracinis teismas pažeidė visus šio įstatymo straipsnius – administracinėje byloje, kurioje buvo nagrinėjama, ar laisvaslaikrastis.lt pažeidė LR įstattmus, nepranešė apie bylą, neleido susipažinti su ja, neleido žinoti, sprendimą priėmė už akių, mums nedalyvaujant ir neleidus pateikti atsiliepimo. Be to, paprašius pateikti nutartį, kuria pripažįstama, kad mes pažeidėme įstatymus, atsisakė tai padaryti.
VAAT išnagrinėjo bylą dėl tariamo įstatymų pažeidimų portale www.laisvaslaikrastis.lt, kurio redaktorius aš esu, mūsų neinformavęs ir neleidęs pateikti atsiliepimo. Teismas išnagrinėjo bylą už akių, ir taip padarė esminius ABTĮ reikalvimo pažeidimus.
Lygiai taip pat neteisėtas ir šio teismo atsisakymas pateikti mums savo nutartį šioje byloje. Lygiai taip pat neteisėtas ir atsisakymas pripažinti mus šalimi šioje byloje.
Tokia teismo nutartimi, kurios tūrinys iki šiol mums nėra žinoma, tačiau teismas nurodė uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, tai yra sukėlė mums sunkias pasėkmės, todėl prašau atnaujinti administracinę bylą, įtraukti mus į bylą kaip suinteresuotus asmenis, leisti pateikti atsiliepimą ir taip toliau.
Tai yra teismo prašau nagrinėti administracinę bylą taip, kaip numato ABTĮ, o ne “už akių”.
Minėta nutartimi teisėja Adamonytė-Šipkauskienė nusprendė atsisakyti priimti mano skundą, nes neva skundus dėl bylos atnaujinimo nagrinėja ne VAAT, tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Minėtas teismas man jau išaiškino, kad šioje byloje aš negaliu teikti prašymo atnaujinti minėtą administracinę bylą, nes joje niekaip nebuvo pažeisti www.laisvaslaikrastis.lt interesai, teisės ar pareigos:


Be to, teisėja Sipkauskienė man nurodė, kad prašymus dėl www.laisvaslaikrastis.lt atblokavimo gali pateikti tik proceso dalyviai, o pats minėtas portalas tokiu nelaikomas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias