Lazdijų Antikorupcijos komisija tyčiojasi iš besiskundžiančių žmonių

0

Aurimas Drižius

Lazdijų savivaldybės Antikorupcijos komisijoje jau antras mėnesiai nevyksta posėdžiai – valdančiųjų partijų atstovai tiesiog jį ignoruoja, žinodami, kad bet koks žmonių skundų tyrimas atves iki Lazdijų merės Ausmos Miškinienės (nuotr. viršuje) ir teks tirti jos nešvarius darbelius. Nors STT atlieka tyrimą dėl merės dokumentų klastojimo – merė galimai pateikė svetimus, netgi Baltarusijos piliečių čekiukus už benziną tariamai tarybos nario veiklai, tačiau merė toliau šypsosi ir sveikina lazdijiečius.
Pats Antikorupcijos komisijos pirmininkas Albinas Žymančius sako, kad jo vadovaujamos komisijos nariai tyčiojasi iš vietos gyventojų.
A. Žymančius atsakė į laisvas.info klausimus:

 • Kodėl nevyksta jūsų komisijos posėdžiai?
  Paskutiniai du numatyti posėdžiai neįvyko, nes tokia buvo valdančiųjų valia. Jie turi dauguma tiek savivaldybėje, tiek ir komisijoje. Galiausiai jie pasiūlė surengti posėdį sausio 4 d. 17 val. Kadangi mūsų komisijoje guli žmonių skundai, paduoti dar nuo pernai vasaros, tai kviečiami visi suinteresuoti žmonės.
  Tačiau kodėl komisijos nariai nesusirinko į praeitos savaitės posėdį?
  Aš, kaip pirmininkas skelbiu posėdžio datą ir dienotvarkę. kaip numatyta komisijos nuostatuose, prieš septynias dienas buvau pateikęs jos datą, ir negavau jokio atsakymo iš komisijos narių. Tačiau likus kelioms minutėms iki posėdžio, visi valdančiosios daugumos nariai pasiuntė žinutes, kad posėdyje nedalyvaus. Todėl posėdyje dalyvavo tik trys opozicijos atstovai. Nors buvo atvykę visi skundus pateikę žmonės, posėdis neįvyko, man teko jų atsiprašyti.
  Reiškia, jie buvo susitarę nedalyvauti?
  Sutinku, nes jeigu būtų nedalyvavęs tik vienas, suprasčiau.
  Ko jie tikisi pasiekti nedalyvaudami posėdžiuose? Ar parodyti žmonėms, kad kreiptis į šią komisiją yra beprasmiška?
  Aš jau buvau 2015-2019 m. kadencijos Lazdijų savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininku, kai meru dar buvo A.Margelis. Jie turėjo didelę daugumą, tačiau nebuvo nė vieno atvejo, kad visi daugumos atstovai urmu neatvyktų į posėdžius. Dirbom greitai ir konstruktyviai. Manau, kad šios kadencijos narių neatvykimo į posėdžius tikslas yra pažeminti antikorupcijos komisiją. Jie nori parodyti, kad mes nieko negalime. Jie kartu tyčiojasi ir iš mūsų rajono gyventojų, kurie pateikę savo pareiškimus. Atseit, mums nesvarbu, dėl ko jūs skundžiatės, ką norime, tą ir darome.
  Gal žmonės, pamatę, kad jų skundai netiriami, daugiau ir nesiskundžia?
  Ne, nes žmonės principingi ir nepasiduoda. Kitame posėdyje nori dalyvauti ir daugiau žmonių, nes žmonės mato, kas darosi. Nuo pernai vasaros nesame atsakę nė vienam pareiškėjui taip, kaip numato įstatymas.
  Laužote įstatymus, nes ten terminai numatyti?
  O ką aš galiu padaryti, jeigu komisija nesirenka? Vienintelis dalykas, kai matau, kad pas mus susirenka žmonės, ir posėdis neįvyksta, tai tų žmonių atsiprašyti.

Vienas iš klausimų, kurio paniškai bijo tirti minėta komisija – Lazdijų rajono Veisiejų gyventojo Romo Balevičiaus skundai.

Jis dar 1991 m. privatizavo buvusį kino teatro dirbtuvių pastatą Veisiejuose gražioje vietoje ant ežero kranto – viešą konkursą organizavo Lazdijų savivaldybė. Po konkurso savivaldybė ilgai atidėliojo sklypo ribų sutvarkymą – R.Balevičius įsitikinęs, kad “tarnautojai” laukė kyšio. Tačiau nesulaukė, ir sklypo dokumentų nesutvarkė.

R.Balevičius įsitikinęs, kad jo privatizuotą sklypą nusižiūrėjęs koks nors vietinis „politikas”, todėl nuosavybės dokumentai jam netvarkomi daugelį metų. Tačiau pernai Lazdijų merė Ausma Miškinienė perspjovė visus ir ėmėsi veiklos – paskelbė visą šį turtą “bešeimininkiu”, nors pati Lazdijų savivaldybė buvo viešame konkurse pardavusi jį Romui Balevičiui, ir puikiai žinojo, kam jis priklauso. Tada Ausmos pasiųsta zonderkomanda atvyko į minėtą objektą, šeimininkui nieko apie tai nežinant, ir išsivežė visus čia buvusios jo laikytus antikvarinius automobilius. Neva “gyventojų prašymu”, kad sutvarkyti šiukšlyną. Pavogusi visus brangius automobilius, savivaldybė iki šiol atsisako juos gražinti – “kreipkis į teismą”. Nes puikiai žino, kad visa rajono valdžia – policija ir teismai darys taip, kaip nurodys savivaldybė. Romas įsitikinęs, kad jo sklypas ant ežero kranto krito į akį kažkuriam savivaldybės tarnautojui arba draugui, todėl vietinė “valdžiukė” jį ir teorizuoja.

“Mano problemos prasidėjo dar tada, kai privatizavau patalpas Veisiejuose, privatizavimo konkursą organizavo ta pati Lazdijų savivaldybė, pasakojo R.Balevičius, – tada visi viršininkai sugalvojo, kad tas žemės sklypas, kurį įsigijau, yra vertingas, ir reikia jį “atspausti” (kaip sako rusai “otžat”). Dėl to tas tas objektas ir buvo padegtas. Savivaldybė per teismą pasiekė, kad tas mano pastatas būtų pripažintas “bešemininkiu”, nors skundą nagrinėjusi Lazdijų teismo teisėja Blekaitienė puikiai žinojo, kam jis priklausė, tačiau vis tiek sutiko pasirašyti, kad jis “bešeimininkis”. O tie automobiliai, kurie buvo tame objekte, antikvariniai, dingo pagal savivaldybės parėdymą. Tai senoviniai automobiliai, kurių restauracija aš užsiimu. Dingo ir automobilio “Vanderer” variklis, kuris toks vienintelis visose Baltijos šalyse. Tiesiog visas turtas buvo pavogtas pagal Lazdijų savivaldybės užsakymą. O merė Miškinienė net nesiteikia paskaityti įstatymų ir suprasti realybę. (“Bešeimininkis” turtas pagal Vyriausybės nutarimus turi būti perimtas ir apskaitytas ir saugomas, tačiau Lazdijų savivaldybė šiuos automobilius dovanojo nežinia kam, ir savininkas negali jų atgauti – aut. pastaba). Žodžiu, tie automobiliai dabar kažkur klaidžioja po rajoną. Nors savivaldybė pagal įstatymą turi gražinti man turtą per 30 dienų nuo tada, kai aš pareiškiu, kad tai mano turtas. negana to, tie automobiliai turi būti saugomi. O dabar kažkokie banditėliai, pasigrobę tuos automobilius, vežioja po visą rajoną ir bando juos įteisinti, jau kreipėsi dėl jų legalizavimo. Peršasi tokia mintis, kad tiek merė, tiek ir kiti savivaldybės darbuotojai yra finansiškai suinteresuoti, kad tas mano turtas būtų pagrobtas ir man negražintas. Jie nusprendė, kad mano visą turtą reikia “ožtat”, tai yra atimti. Tiesa, tikiuosi, kad merė galų gale paskaitys įstatymus ir supras, kad ji klydo. Tikiuosi, kad įstatymus paskaitys ir Lazdijų policijos komisaras, nes jo pavaldiniai, kai aš radau savo pavogtus automobilius vienoje sodyboje, ir iškviečiau policiją, net nesiteikė manęs apklausti, nors parašytas pareiškimas dėl vagystės. Policininkams nurodžiau kur pavogtos mašinos, jie atvažiavo, pažiūrėjo ir išvažiavo, vėliau tyrimą nutraukė, manęs net neapklausę. Nors parašytas pareiškimas dėl vagystės. Matyt, suprato, kad pradėjus tyrimą, reikės apklausti ir merę, todėl jį ir nutraukė. Taip jie grubiai pažeidė LR Policijos įstatymo 25 str. 1 dalį, už ką numatyta atsakomybė. et ko tikėtis iš eilinių pareigūnų, jeigu pats PK viršininkas Mantas Struckas lygiai taip pat elgiasi. Pats asmeniškai dalyvavo susitikimuose su mere, viską girdėjo apie įstatymų pažeidimus, dokumentų klastojimus ir piktybiškai nevykdė savo pareigų.

Į laisvas.info klausimus atsakė ir vienas iš minimų pareiškėjų, Lazdijų rajono Veisiejų gyventojas Romas Balevičius:
Gruodžio 20 d. turėjo įvykti šios komisijos posėdis, tačiau jis neįvyko. Tarybos nariai muilina žmonėms akis. Visi – komisijos nariai Klėjus, Brusokas, Kurauskienė ir Valukonis – visi patvirtino – kad posėdyje dalyvaus. Tačiau kitą dieną prasideda cirkai – toks Klėjus likus kelioms minutėms iki posėdžio paskelbia tą pačią priežastį, kodėl nedalyvaus, kaip ir prieš savaitę. Klėjus nurodo, kad gruodžio 20 d. 17 val. paskelbtos jo darbovietės gamybinis pasitarimas. Brusokas nurodė, kad jo nebus, likus trims minutėms, Valukonis – keturioms. Jie paskelbė, kad nedalyvaus tada, kai pamatė, kad aš esu atvykęs į posėdį ir jame dalyvausiu. O toks Klėjus apskritai dezinformuoja žmones, nes laikraštyje paskelbė, kad jų kompetencija neleidžia nagrinėti mano klausimo. Žmogus net neskaitė Korupcijos prevencijos ar Viešojo administravimo įstatymų. Pirmuoju įstatymu savivaldybių tarybos yra įpareigotos tirti korupciją. Kokiu tikslu jie tempia gumą žinodami, kad tuos klausimus vis tiek turės nagrinėti. manau, kad jie siekia sulaukti senaties terminų, kurie numatyti Viešojo administravimo įstatyme, bet ne baudžiamajame kodekse. Išnagrinėjau įstatymus, ir matau, kad merė ir jos pavaldiniai pažeidė bent po 20 įstatymų straipsnių. Be to, minėti įstatymai nurodo ir tarybos narių pareigą kelti merės atsakomybės ir apkaltos jai klausimus. Nes merė Miškinienė atvirai laužo įstatymus, kiekvienas jos atsakymas į mano skundus pažeidžia bent kelis įstatymus. Mat įstatymas numato, kad valstybės tarnautojas pateikia išsamų ir pilnoje apimtyje atsakymą. O merė į kiekvieną skundą parašo raštelį „mes jau atsakėme..”. Parašiau skundą VTEK-ui dėl Brusoko nenusišalinimo, ir dėl Kurauskienės, kuri artima merės draugė, tarybos paskirta pavaduoti merę. O toks Valukonis viešai deklaruoja, kad yra merės vyras. Negana to, visi tarybos nariai turi deklaruoti ir savo galimus interesų konfliktus, kad nekiltų jokios abejonės suinteresuotiems žmonėms. O dabar jie viską daro priešingai ir pamiršta, kad už įstatymo pažeidimus jiems yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias