„Lietuvai nereikia karo su rusais, kurį rengia ši išdavikų valdžia”, – sako prof. Eduardas Vaitkus

3

Aurimas Drižius

Kandidatas į prezidentus prof. Eduardas Vaitkus paskelbė kuriantis politinę partiją „Nauja politinė jėga”, kuri turi paremti prezidentą E.Vaitkų siekiant reformuoti šią melo valstybę.

E.Vaitkus atsakė į laisvas.info klausimus:


Kam jums prireikė partijos?

Į prezidento instituciją aš žiūriu kaip į įrankį, kuris padeda kovoti su ta melo ir apgavysčių sistema, kuri sukurta Lietuvoje. Prezidentas turi daug galių, ypač užsienio politikoje ir teisės srityje ir skiriant jėgos struktūrų vadovus. Tačiau vidaus politikos srityje jo galimybės yra apribotos, nes Seimas priima įstatymus. Prezidentas turi teisę teikti Seimui įstatymų projektus, kuriuos mano esant tikslingus. Tačiau Seimas gali labai lengvai atmesti prezidento teikimus, arba gali atmesti ir prezidento veto įstatymams. Todėl ir reikalinga partija, kad prezidento darbas vidaus politikoje būtų efektyvus. Seime reikalinga nauja politinė jėga, kuri pritarti prezidento vizijai apie Lietuvos ateities plėtrą. Visos 30 metų Lietuvą valdžiusios politinės partijos buvo tos pačios politinės sistemos sudėtinės dalys. Ir jos visą tą laiką keitė tik skvernelius, švarkelius ir sukneles, tačiau nieko nekeitė iš esmės. Būtent todėl ir reikalinga nauja politinė jėga, kurios steigėjais gali būti kiekvienas Lietuvos žmogus, kuris mato Lietuvos nepriklausomybėje prasmę.
Bet kuo skirtųsi nuo kitų, pvz., po rinkimų NPJ surinktų trečdalį balsų, tačiau formuojant vyriausybę, vėl visos partijos dalintųsi medžioklės grobį – ministerijas ir jų pinigus?

Iki šiol visada taip ir būdavo, nes Lietuva yra parlamentinė respublika. O aš siūlau, kad Lietuva taptų prezidentine respublika, ir prezidentas vadovautų vyriausybei, turėdamas dideles vykdomosios valdžios galias. Bet tam reikia pakeisti Lietuvos Konstituciją. Reiškia, per artimiausius 4-5 metus mes tokios galimybės neturėsime. Natūralu, nes per 30 metų mes visada matėme, kad suformavus naują daugumą Seime, prasideda politinės derybos arba politinis turgus. Postai pardavinėjami ne būtinai už pinigus. Ministerijos irgi pardavinėjamos. Šitam pasipriešinti dabartinių įstatymų pagrindu beveik nėra galimybės. bet priimant vyriausybės programą, jeigu daug žmonių balsuotų už naują politinę jėgą, kuri sveikai vertina Lietuvos situaciją, tai formuojant vyriausybės programą, galima į ją įdėti kertinius punktus. Tada ir būtų pradėta vykdyti ši programa. Būtų idealu, jeigu NPJ gautų 85 Seimo mandatus.
Kiek suprantu, jūsų programos esmė – didinti valstybės vaidmenį valstybės ir žmonių gyvenime, nacionalizuojant natūnatūraliasopolijas, kaip „Lietuvos dujos” ir „Ignitis. Jos privatizuotos, teigiant, kad privatus verslas konkuruoja ir dėl to paslaugų kaina mažesnė, o kokybė geresnė. Liberalai mus visada mokė, kad reikia viską privatizuoti ir tada mes gerai gyvensime. tačiau praktikoje privatizuotos monopolijos kelis kartus pakėlė kainas, ir jokios konkurencijos neatsirado. Ką jūs manote apie tą plokštelę, kad privati rinka pati susireguliuoja?

Šioje vietoej gerai paaiškino profesorius Gilys. Jis sako, kad esmė yra balanas tarp valstybės reguliavimo ir privataus verslo. Taip yra Kinijoje. Valstybė reguliuoja tai, kas yra esmingai svarbu kiekvienam gyventojui ir socialiniam teisingumui, o privatus verslas daro verslą šalia. Ir nuo šito balanso priklauso, ar klesti valstybė ir visuomenė.
Tačiau esmė kokia – ar gali natūralios monopolijos, kaip elektros tiekimas arba namų šildymas, būti privačios?
Jų privatizuoti negalima jokiu būdu, nes privatizavimo esmė yra gauti kuo didesni pelną, o ne teikti gyventojams kokybiškas paslaugas. Nes privataus verslo tikslas yra vienas – pelnas.
Tačiau tos monopolijos jau dabar yra privatizuotos – visa energetika ir šildymas yra išsprūdę iš valstybės rankų?
Įstatymu buvo numatyta, kokios paslaugos negali būti privatizuojamos, tačiau vėliau tą sąrašą Seimas vis trumpino ir sutrumpino. Galiausiai tame sąraše nieko neliko. Vandens, elektros ir šilumos tiekėjai yra monopolistai, nes kitaip ir būti negali – juk į vieną namą nenuvesi dviejų kabelių arba vandens vamzdžių, kad galėtume pasirinkti vieną iš jų.
Visa ta rinkos ekonomika teikiant monopolines paslaugas yra blefas, nes į namą ateina tik vienas vamzdis?

Todėl reikia tiesiai pasakyti žmonėms, kad tai blefas ir nustoti meluoti apie konkurenciją. tai melas nuo pirmo žingsnio.

Strateginės įmonės bus optimizuotos, tai yra, visos dujotiekio, vandentiekio, elektros tinklų ir elektrinių, komunalinių atliekų tvarkymo įmonės privalo būti tiktai valstybės nuosavybė. Jeigu šie objektai yra privataus kapitalo rankose, juos privalu nacionalizuoti.

Visi energetiniai resursai (degalai, dujos, elektra ir pan.) Lietuvos gyventojams privalo būti maksimaliai mažomis kainomis. Panaikinti įstatymą draudžiantį pirkti elektrą iš Baltarusijos, peržiūrėti akcizų politiką.

Senaties terminas ekonominiams nusikaltimams bus panaikintas, o asmenys prisipažinę padarę ekonominius nusikaltimus Lietuvai bus atleidžiami nuo laisvės atėmimo bausmės.


Jūs vienintelis kalbant apie natūralių monopolijų nacionalizavimą, nes kitiems kandidatams iš esmės viskas tinka?

Manau, kad jie tiesiog pasidalina pelną, gautą iš gyventojų.
O ką manote apie trečiąją valdžią – teismus, kurie tiek suįžuluėjo, kad daro visiškas nesąmones. Pasakysiu savo atvejį – Konstitucija tiesiogiai draudžia spaudos cenzūrą, tačiau „teismai” ją taiko jau 15 metų ir mane teisia kaip kriminalinį nusikaltėlį. Teismai sako, kad Konstitucija yra „nepakankamas” argumentas cenzūrai panaikinti. ir tas teisinis banditizmas vyksta visuose srityse – teisėjai nebaudžiami piktnaudžiauja įstatymais ir savo įgaliojimais. Nes juos pridengia kiti „teisėjai”. Ką darysite?

Aš manau, kad kol nebus griežtų sprendimų teisėjų atžvilgiu, pvz., pareigų praradimą, tai ir tęsis. problema ta, kad teisėjai ir tur bausti kitus teisėjus.
Problema ta, kad teisėjas nė piršto nepajundins nė piršto prieš kitą teisėją?

Aš tai suprantu, tačiau pradėkime – jeigu Seimas priimtų įstatymą, kad teisėjai baudžiami už žinomai melagingus nuosprendžius, gal viskas pasikeistų?
Įstatymai ir dabar draudžia teisėjams klastoti, tačiau jie tai drąsiai daro, remdamiesi savo „nepriklausomybe” nuo įstatymų. Nors ta nepriklausomybė jiems suteikta ne nuo įstatymo, tačiau nuo išorinio spaudimo, teismai viską apverčia aukštyn kojomis?

Reiškia, reikalinga politinė valia pradėti pirmąjį tokį baudžiamąjį procesą ir nubaudžiame klastotojus. Tada atsiras ir precedento teisė. Teismai turi žinoti, kad jeigu jie bus pagauti piktnaudžiaujantys, tai jiems bus visai liūdna. Nesutvarkius teismų, neverta nieko net daryti, nes kaip žinia, valstybė be teisingumo – plėšikų gauja. Teisinės sistemos atkūrimas – vienas pirmųjų prezidento uždavinių. Nes priešingu atveju bet kokios Seimo ar prezidento geros iniciatyvos bus teismų nevykdomi ir paskandinti tose teisinėse pelkėse, o bet kokie nusikaltimai bus pateisinami. Nebijau mušis ir su Europos komisija, kaip mušėsi Lenkijos ar Vengrijos valdžia. Kad Europos komisija mums nenurodinėtų, kokius įstatymus reikia priiminėti Lietuvos valdžiai teismų atžvilgiu?
Europos komisija baus Vengrija už tai, kad ji įstatymu uždraudė užsienio šalims finansuoti vietos politikus, ir pareikalavo, kad jie būtų pripažinti užsienio agentais.
Šiam kontekste labai gerai pacituoti LRT atsakymą, kad jeigu priimsime užsienio agentų įstatymą, tai neva pažeis LR Konstituciją ir suverenitetą. jie pamiršta, kad „užsienio agentų” įstatymą pirmoji priėmė JAV dar 1938 m. O LRT mums sako, kad toks įstatymas priimtas Rusijoje ir naudojamas susidoroti su nepriklausomais žurnalistais.
JAV antrojo pasaulinio karo metais uždarė visus savo japonų kilmės piliečius į koncalgerius, remdamiesi šiuo įstatymu?

Prieš Perl Harborą JAV darė viską, kad tik japonai juos užpultų. Jie tyčiojosi iš japonų visais įmanomais būdais, ir nurodė, kad visi japonų kilmės amerikiečiai turi skubiai parduoti savo nuosavybę ir prisiduoti į konclagerius.
dabar jau aišku, kad Rusija nebepuls Lietuvos ar kitos NATO šalies, todėl mums nieko daugiau nelieka, kaip patiems užpulti Rusiją ir ateiti į pagalbą Ukrainai?
pacituosiu NATO generalinio sekretoriaus Stoltenbergo žodžius, pasakytus jau prieš aštuonis mėnesius. Jis taip pasakė : neatmetu galimybės, kad Lenkija ir Baltijos šalis įsitrauks dar labiau į pagalbą Ukrainai, bet ne kaip NATO dalis, tačiau kaip atskiros šalys, „įskaitant karius vietoje”.
Tai reiškia, kad Lietuva siųs savo karius į Ukrainos frontą ir automatu taps kariaujančia šalimi. tačiau NATO ir JAV bus „ne prie ko”, ir nesikiš, nes rusai NATO nepuls.
Tada tik nuo rusų priklausys, kaip jie nori traktuoti šį Lietuvos įsitraukimą į karą – ar smogti jai Lietuvoje, ar apsiriboti smūgiais fronte Ukrainoje. Manau, viskas priklausys nuo to, kiek rusai su amerikonais šioje vietoje susitars – ar amerikonai leis sulyginti su žeme visą Lietuvą, ar sunaikinti tik jos karius Ukrainos fronte.
Nes JAV niekada nesiųs savo karių į šį karą, kuri pati ir pradėjo?
Taip, JAV niekada nesiųs savo karių, tačiau gali pasiųsti Lietuvos arba Lenkijos karius. Todėl šiai išdavikų valdžiai reikia pasakyti gana.

Visi kandidatai sieja Lietuvos saugumą su agresyviu kariniu bloku NATO, kuris savo karine jėga ir kariniais finansiniais resursais konfrontuoja su Rusija. Kai kas iš politikų net skelbia siekį – sunaikinti Rusiją.  Ir nesvarbu, kad tai yra beprotybė. Rusija gali sunaikinti Ameriką, nepaisant iki 20 kartų didesnių karinių NATO išlaidų. Tačiau Amerika taip pat gali sunaikinti Rusiją. Bet tada bus sunaikintas ir visas PASAULIS. 

Aš, Eduardas Vaitkus, vienintelis matau situaciją kitaip. 

Lietuvos SAUGUMAS negali būti užtikrintas karine jėga. Lietuvos saugumas negali būti užtikrintas ir pinigu kiekiu skirtų kariuomenei. 

Lietuvos SAUGUMO pagrindą sudaro teisinga Lietuvos socialinė politika, kurios pasekoje žmogus gali garbingai gyventi Lietuvoje ir yra pasiryžęs ginti Tėvynę nuo priešų, tiek išorinių, tiek ir vidinių.  Lietuvoje negali būti gyvenančių žemiau pragyvenimo minimumo. 

Medicina – čia ir dabar. Švietimas – Lietuvos ateitis. Sekso ir iškrypimų propogandai mokymo įstaigose – NE. 

Lietuvos SAUGUMAS yra tiesiogiai susijęs su Lietuvos užsienio politika – nesikišti į užsienio valstybių vidaus reikalus, nesuteikti Lietuvoje prieglobsčio pabėgėliams, kurie siekia nuversti, tame tarpe ir ginkluotu būdu, kaimyninių šalių vyriausybes, nekelti karinės grėsmės kaimynams, dislokuojant savo šaly užsienio karines bazes. 

Lietuvos Saugumas negali būti dalomas. Lietuva negali būti saugi, jeigu Lietuvos kaimynai nesijaučia saugūs. Saugumas turi būti visiems Europoje vienodas, įskaitant ir vienodą saugumą Rusiją. 

Negalima nepritarti Amerikos prezidentui J.F. Kenedžiui – “Visų pirma, gindamos savo gyvybinius interesus, branduolinės valstybės turi vengti tokių konfrontacijų, dėl kurių priešininkas turi rinktis – arba žeminantį traukimąsi, arba branduolinį karą. Tokio kurso laikymasis branduoliniame amžiuje būtų įrodymas tik apie mūsų (Amerikos) politikos bankrotą arba kolektyvinį mirties palinkėjimą pasauliui.”

Ką dar siūlote?

Rinkimų balsų skaičiavimo pertvarką – VRK centrinis balsų skaičiavimo kompiuteris – tik valstybės, o ne privačiose, kaip yra dabar rankose. Vieša balsų skaičiavimo stebėsena online rinkimų metu visiems be išimties. Seimo rinkimų metu įgyvendinamas principas : Vienas rinkėjas – vienas balsas, o ne 7 balsai kaip yra dabar.  Politinės partijos turi būti finansuojamos tik iš nario mokesčio, o ne iš valstybinių subsidijų

Peticija turi būti svarstoma Vyriausybėje, kai ją pasirašo 2000 piliečių. Peticija svarstoma Seime, kai ją pasirašo 5000 piliečių. 

Lietuvoje negalima privalomoji karinė tarnyba ir negalimas  visuotinis šaukimas į kariuomenę. Už karo propogandą ir kurstymą turi būti baudžiama. 

Valstybės saugumo departamento esminė pertvarka, kad jis nebebūtų užsienio vyriausybių įrankiu ir nedalyvautų Lietuvos politiniame gyvenime. 

Konstitucijoje įtvirtinti grynuosius pinigus, 

Refendumo kartelę sumažinti iki 100 000 parašų, o Seimo narių skaičių iki 71. Uždrausti Seimo nariui būti ministru. Supaprastinti Seimo nario pašalinimo procedūrą. Numatyti Seimo nariams baudžiamąją atsakomybę už Lietuvos Konstitucijos sulaužymą. Panaikinti Konstitucinį teismą, kadangi jis nesaugo Konstitucijos, bet yra naudojamas kaip priemonė politinėse kovose.

Išslaptinti duomenis apie Dalią Grybauskaitę ir KGB archyvų sąrašus. 

Panaikinti Signatarų rentas ir valstybės apsaugą Vytautui Landsbergiui, kuri mums visiems kainuoja po 300 000 eurų per metus.

Referendumas dėl Lito sugrąžinimo.

Švietimo sistema turi tapti prioritetine. Skirtingų greičių mokymo programos. 

Uždrausti LGBT propogandą mokymo ir ugdymo įstaigose.

Atšaukti leidimus Ukrainos piliečiams nesilaikyti Lietuvos teisės normų ir atšaukti privilegijas numatytas darbdaviams už Ukrainos piliečių įdarbinimą .

Sustabdyti skolinimąsi ir subalansuoti biudžetą. Negalima gyventi dabar mūsų vaikų ir anūkų (ateities kartos) sąskaita.

Viso Lietuvos biudžeto Išviešinimas, kad informacija apie visus valstybės pinigus būtų lengvai prieinama ir aiškiai pateikta visiems šalies piliečiams. Viešųjų pirkimų tarnybos likvidavimas.

Lietuvos žemė gali  priklausyti tik Lietuvos valstybei, Lietuvos piliečiams ir Lietuvos ūkio subjektams.  Lietuvos žemės turtai (pvz. gėlas vanduo) negali būti privati nuosavybė. 

Ypatingojo prokuroro institucijos įkūrimas su visuotiniuose rinkimuose renkamu tarnybos vadovu tiesiogiai atskaitingu visuomenei. 

Nacionalinio transliuotojo – LRT, pertvarka.

LRT privalo pateikti neiškreiptą ir išsamią informaciją apie įvykius šalyje ir pasaulyje.

Žurnalistų etikos tarnybos pertvarka. Tarnybos užduotimi turi būti žmogaus teisių visuomenės informavimo priemonėse saugojimas bei  dezinformacijos platintojų baudimas.

Nutraukti Biudžetinį finansavimą visoms propagandos gamykloms : Rytų Europos studijų centras (RESC), Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) ir pan.

Įstatymo apie užsienio agentus priėmimas. “Užsienio agentai“ – tai asmenys ar subjektai, užsiimantys lobistine veikla arba atstovaujantys užsienio vyriausybes, organizacijas ar asmenis. Jie privalo užsiregistruoti ir atskleisti savo santykius, veiklą, ir susijusią finansinę kompensaciją.

3 thoughts on “„Lietuvai nereikia karo su rusais, kurį rengia ši išdavikų valdžia”, – sako prof. Eduardas Vaitkus

  1. Sveiki,Gyvenu Londone,noriu balsuoti uz E.Vaitku,patarkite prasau,kaip galiu tai padaryti.Dekoju.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias