Lietuvos Respublikos prezidentui

Gitanui Nausėdai

Eduardas Vaitkus

Politkampanijos 2024 metų Lietuvos  prezidento rinkimuose dalyvis

PAREIŠKIMAS

(dėl Konstitucijos laužymo)

2023-12-10

Kreipiuosi į jus, Lietuvos prezidente Gitanai Nausėda, kaip į Lietuvos Konstitucijos garantą. 

2023-09-05 aš, Eduardas Vaitkus, paskelbiau apie savo dalyvavimą Lietuvos prezidento rinkimuose straipsniu “Įstatymo diktatūra – vienintelis Lietuvos sėkmės raktas” , kuriame nubrėžiau pagrindines savo programos gaires. 

Šis straipsnis buvo nusiųstas publikuoti LRT, tačiau LRT ignoravo šią žinią. 

BNS (gruodžio 06 dieną) ir ELTA (gruodžio 07 dieną) paskelbė šį mano pareiškimą apie kandidatavimą (pagal patvirtintus įkainius). 

LRT po kelių dienų publikavo straipsnį apie galimus ir jau išsikėlusius (tokių buvo du – prof.A. Veryga ir aš) kandidatus Lietuvos prezidento 2024 metų rinkimuose,  bet mano pavardė LRT straipsnyje nebuvo paminėta.  LRT publikavo kelias dešimtis informacinių žinučių apie kandidatus prezidento 2024 metu rinkimuose , bet mano pavardė ir programos gairės buvo totaliai ignoruojamos. 

Tik po daugiau kaip 2 mėnesių LRT pirmą kartą vienintele fraze paminėjo, kad gydytojas Eduardas Vaitkus yra išsikėlęs kandidatu. 

2023-11-29 prof. I. Vėgėlė paskelbė apie savo kandidatavimą prezidento rinkimuose ir tą dieną LRT publikavo apie tai du straipsnius bei pakvietė į televiziją.

Tada aš, Eduardas Vaitkus,  kreipiausi į LRT, prašydamas paskelbti mano, oficialaus VRK registruoto kandidato prezidento rinkimuose, nuomonę LRT “Nuomonių “ skiltyje. 

2023-12-01 gavau raštą, kuriuo LRT.lt vyr. redaktorius atsisako skelbti mano publikaciją apie Lietuvos prezidento užduotis, nes mano nuomonė (vyr.redaktoriaus nuomone) prieštarauja LRT redakcinės politikos 67 straipsniui – 

“… LRT nepripažįsta absoliutaus neutralumo ir nuomonių įvairovės klausimais, kurie reikštų pagrindinių demokratijos principų paneigimą (pvz.,Rusijos agresijos dėl karo Ukrainoje klausimais).”

Lrt.lt vyr redaktoriui esu pabrėžęs , kad mano nuomonė karo Ukrainos klausimu yra tokia pati, kaip LRT publikuota politologo Kojalos nuomonė arba VSD generolo Grinos išsakyta nuomonė televizijoje. 

LRT atsisakė informuoti mane, kokios mano pareiškimo frazės ar žodžiai prieštarauja kokioms nors  LRT generalinio direktoriaus patvirtintoms normoms ir/ar Lietuvos įstatymams. 

Tačiau akivaizdu, kad šis LRT generalinės direktorės įsakymas PRIEŠTARAUJA 

Lietuvos KONSTITUCIJAI, kuri teigia –

25 straipsnis

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

29 straipsnis

Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ĮSITIKINIMŲ ar PAŽIŪRŲ pagrindu.

7 straipsnis

Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.

6 straipsnis

Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.

Esu įsitikinęs, kad šis LRT generalinės direktorės įsakymas (2023 sausio mėnesio) NĖRA viršesnis teisės aktas negu Lietuvos Konstitucija ar Seimo priimti įstatymai. 

Neabejotina, kad mano pateiktame tekste nėra jokių  prieštaravimų nei Lietuvos Konstitucijai (kuri numato žodžio laisvę bei draudžia diskriminaciją nuomonės, įsitikimų atžvilgiu)  nei LRT generalinio direktoriaus įsakymams. 

LRT savo veiksmais sąmoningai sudaro nevienodas sąlygas visiems kandidatams Lietuvos prezidento rinkimuose 2024 metais. 

Todėl kyla klausimas dėl Lietuvos prezidento rinkimų 2024 metais teisėtumo. 

Priminsiu. Apie jūsų, Gitanai Nausėda, apsisprendimą dalyvauti rinkimuose 2024 metais, LRT pranešė nedelsiant. 

Taigi, dabar sprendžiamas klausimas dėl esminių Lietuvos Konstitucijoje numatytų prezidento rinkimų teisių (galimo) pažeidimo ir tai vienareikšmiškai sudaro visuomenės interesą, dėl galimai didelio kiekio piliečių teisių pažeidimo, išsirenkant kandidatą 2024-05-12vyksiančiuose prezidento rinkimuose. 

Prašau jūsų, prezidente Gitanai Nausėda, neatidėliotinai imtis visų Konstitucijoje jums suteiktų galių, kad priversti LRT vadovybę laikytis Lietuvos įstatymų ir gerbti visų kandidatų Lietuvos prezidento rinkimuose lygias teises. 

Eduardas Vaitkus

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias