M. Garbačiauskaitė-Budrienė paliko E. Vaitkui viltį – jam tereikia pakeisti savo nuomonę

0

 1

Paskelbta: 2023-12-19 08:57Autorius: ekspertai.eu
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus, valstybinio transliuotojo LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.


Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro (LGPOC) vadas, prof. Eduardas Vaitkus, rugsėjo 5 d. paskelbęs apie savo sprendimą kandidatuoti 2024 m. Prezidento rinkimuose, tąkart paskelbė ir savo pranešimą „Įstatymo diktatūra – vienintelis Lietuvos sėkmės raktas“.

Tačiau pranešime daugeliu aktualių klausimų išsakytą E. Vaitkaus nuomonę atsisakė skelbti dosniai mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas valstybinis transliuotojas LRT informavęs, kad „savęs kandidatų į LR Prezidentus iškėlusio p. Eduardo Vaitkaus nuomonės LRT nepublikuos“.

Dėl tokio valstybinio transliuotojo veiksmo, E. Vaitkus kreipėsi į Vyyriausiąją rinkimų komisiją (VRK).

Tada VRK kreipėsi į valstybinį transliuotoją, prašydama pasiaiškinti.

Valstybinio transliuotojo vadovė Monikas Grabačiauskaitė-Budrienė išdėstė motyvus, kodėl E. Vaitkaus nuomonės skelbti negalima.

Pasak moters, prašomas publikuoti tekstas neatitiko Nuomonių publikavimo taisyklių portale LRT.lt 7 ir 8 punktų, o taip pat LRT redakcinės politikos 67 p.

„Minėtų taisyklių 7 ir 8 p. p. nurodoma, kad „atsižvelgiant į tai, kad LRT laikosi pareigos veikti pagal atsakingos žurnalistikos standartus, portalo redakcija pasilieka teisę spręsti, kurie komentarai bus publikuojami LRT.lt portale. LRT.lt portalo redakcijos diskrecija publikuoti ar atsisakyti publikuoti komentarą yra vertinama per LRT teisių ir teisėtų interesų, taip pat galimų komentaro publikavimo rizikų, susijusių su gresiančiais teisminio ar neteisminio pobūdžio ginčais, komentaru galimai pažeidžiant trečiųjų asmenų teises ar atskirų visuomenės grupių teisėtus interesus, prizmę, todėl negali būti vertinama kaip komentaro autoriaus saviraiškos laisvės pažeidimas“, – atskleidė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.

Ji priminė, kad „LRT vykdoma misija yra ne tik informuoti ir ugdyti, bet ir telkti visuomenę“ ir pažymėjo, kad „šiame kontekste svarbu taip pat pabrėžti LRT įstatymo 4 str. 2 d. nuostatą, kuri skelbia, kad LRT privalo stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją“.

M. Garbačiauskaitė-Budrienė taip pat atkreipė dėmesį, kad „naudojimasis informacijos laisve gali būti saistomas tokių reikalavimų, sąlygų, apribojimų ar bausmių, kuriuos nustato įstatymai ir kurie demokratinėje visuomenėje būtini Lietuvos valstybės saugumui, teritorijos vientisumui, viešajai tvarkai, konstitucinei santvarkai apginti“.

„Darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi bendrą pareigą užtikrinti skleidžiamos informacijos teisėtumą“, – konstatavo moteris.

M. Garbačiauskaitė išvardino kelias E. Vaitkaus citatas, kurios Lietuvoje yra draudžiamos:

• <…> Lietuvos valdantieji toliau tęsia savo politiką, paklusniai vykdydami visus užsienio nurodymus, ir jau skelbia naują siekį – mūšio lauke nugalėti branduolinę valstybę. Nes Rusija yra kalta, nes ji mus puola visus 30 metų.

• <…> Gąsdinti Lietuvos žmones Rusijos karine grėsme, kai NATO šalys išleidžia karinėms reikmėms 20 kartų daugiau negu ta Rusija, yra neatsakinga. Labai, labai blogai, kai karinio biznio planams yra aukojamas Lietuvos saugumas.

• <…> Gana kištis į kitų šalių vidaus reikalus. Gana dalyvauti kraujo upių liejime svetimose žemėse, ir stebėtis mūsų strateginio partnerio cinizmu – juk karas Ukrainos teritorijoje yra suderintas ir, be to, yra pigus, nes Amerikos kariai nemiršta (Lenkijos vadovo žodžiais).

• <…> Visiems mąstantiems yra žinoma ir suprantama, kad Saugumas Europoje negali būti dalomas: arba visi esame saugūs, arba niekas nėra saugus. Todėl sėsti prie derybų stalo su Rusija yra neišvengiama.

Šios ir panašios citatos, pasak. M. Garbačiauskaitės-Budrienės, „neatitinka LR Rinkimų kodekso 95 ir 97 str. nurodytų nuostatų“, todėl „priimant sprendimą buvo laikomasi VRK rekomendacijų“ bei „kartu laikytasi ir minėtų taisyklių, LRT strategijos, LRT įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų“.

„E. Vaitkaus dėstomas požiūris į Rusijos agresiją Ukrainoje, grėsmės Lietuvos saugumui neigimas, Lietuvos valstybės ir kitų demokratinių šalių politikos teikiant paramą Ukrainai ir kt. neigimas ar kvestionavimas reiškia pagrindinių demokratijos principų paneigimą, kas prieštarauja LR Konstitucijai, LRT įstatyme nurodytai LRT misijai (stiprinti LR nepriklausomybę ir demokratiją), Visuomenės informavimo įstatyme numatytiems principams, taikomiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, Rinkimų kodekso nuostatoms. Atsižvelgdami į patiektus faktus ir motyvus, kaip minėta, šio teksto publikuoti LRT neplanuoja“, – išaiškino valstybinio transliuotojo vadovė.

Tačiau nežiūrint į viską, M. Garbačiauskaitė-Budrienė paliko E. Vaitkui viltį, leisdama suprasti, kad jo nuomonė bus skelbiama, jei jis pats savo pranešimo vietas deramai cenzūruos.

„Pabrėžiame, kad E. Vaitkui pateikus tekstą, kuris nepažeistų aukščiau įvardytų nuostatų, toks tekstas galėtų būti paskelbtas LRT.lt portale“, – nurodė valstybinio transliuotojo lyderė.

VRK vadovė Lina Petronienė įsigilinusi į M. Garbačiauskaitės-Budrienės išdėstytus argumentus pilnai pritarė pastarosios pozicijai, kad E. Vaitkaus nuomonė galės būti paskelbta tik tada, kai neliks netinkamo, pavojingo ar tiesiog Lietuvoje draudžiamo turinio jo pranešimuose.

„Pažymime, kad VRK, nekvestionuodama LRT Nuomonių publikavimo taisyklėse LRT.lt redakcijai įtvirtintos diskrecijos teisės publikuoti ar atsisakyti publikuoti Jūsų pateiktą komentarą, vertina, ar toks atsisakymas nepažeidžia Rinkimų kodekse įtvirtintų rinkimų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principo. LRT patikino, kad atsisakytų skelbti ir kitų kandidatų tekstų, jei jie neatitiktų įstatymų reikalavimams, o jei Jūs pateiktumėte tekstą, kuris nepažeistų jų nurodytų nuostatų, Jūsų tekstas būtų skelbiamas LRT.lt portale. Atsižvelgiant į tai, nėra teisinio pagrindo vertinimui, kad LRT pažeidė Rinkimų kodekse įtvirtintą rinkimų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principą“, – informavo L. Petronienė.

Susiję:

Įstatymo diktatūra – vienintelis Lietuvos sėkmės raktas

Kaip Lietuvoje kuriamos feikinės visuomenės apklausos runkeliams mulkinti? Visiškai paprastai   Purvinų Landsbergių letenų neišvengia ir Vikipedija   

Pirmosios dienos    

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias