Medininkų žudikai kalbėjo lietuviškai, vienas jų buvo Boleslovas Makutinovičius (vaizdo įrašas)

0

Redakcija jau rašė, kad generalinė prokuratūra pagal politikų nurodymus Medininkų žudikus, tarp jų ir Omon Vilniaus būrio vadą Boleslovą Makutinovičių padarė šios bylos „įslaptintais liudininkais”. Nors vienintelis likęs gybas mutininkas Tomas Šernas atpažino B.Makutinovičių kaip savo žudiką, tačiau Makutinovičius atsakomybės išvengė. Po žūdynių jis daug kartų važinėjo į Lietuvą, lankė čia gimines ir draugus, o kai Michailovo advokatas paprašė pateikti duomenis, kiek kartų Makutinovičiui buvo išduota LR visa, sulaukė prokuratūros protesto : „Taip mes atskleisime slaptus liudininkus”.

Kitaip sakant, pagal įslaptinto žudiko parodymus buvo nuteistas visiškai nekaltas žmogus Michailovas. Nors teismai labai primygtinai reikalavo, kad Tomas Šernas jį atpažintų, liudininkas atsakė, kad šio žmogaus nėra matęs. Lietuvoje visos rezonansinės nužudymų bylos „pakabintos” ant įslaptintų žudikų parodymų. Taip jie išvengia atsakomybės.

1991 m. rugpjūčio 1 d. (I-oje tarybinėje (Šv. Jokūbo)  ligoninėje) ir rugpjūčio 2 d. Kauno klinikinėje ligoninėje atliktų Tomo Šerno apklausų fragmentų išklotinių tekstai :

T. -Tardytojas, A.-Apklausiamasis, M.-Moteris, K- Kitas asmuo,
(?)- Ne visai aišku; (Tyli, šnabžda)- Pastabos, paaiškinimai


Tardytojas: – Tomai, pasakyk, tai padarė kareiviai? Mirktelk, jeigu gali.
Apklausiamasis. – Jo.
T. – Kareiviai padarė?
A. – Jo.
T. – Jie buvo formoje?
A. – Jo.
T. – Kiek jų buvo? Du? Vienas? Trys?
A. – Penki.
T. – Penki buvo. Kokioj formoj buvo? Karininkai ar jauni?
A. – jo….. –ais-s-s (?)
T. – Lietuviškai kalbėjo ar rusiškai?
A. – vi..as… (?)
Kitas asmuo. – Vienas ten….buvo.
T. – Lietuviškai kalbėjo, mirktelk jeigu gali. Lietuviškai? Lietuviškai?
A. – Taip.
T. – Šaudė visi ? Ar vienas šaudė?
A. – (Tyli).
T. – Vienas šaudė? Du šaudė? Trys?
A. – Trys (??)
T. – Iš automato šaudė? „Taip“- sakyk.
A. – (Tyli).
T. – Forma dėmėta buvo? Maskuojanti? Ar juoda?
A. – Na … na … dė.
T. – OMON-as buvo gal?
A. – Taip.
T. – OMON-as buvo?
A. – Aha.
T. – Nieko nepažinai iš jų?

2

A. – virššš….a-a-a (??)
T. – Kuris į tave šovė? Jaunas ar senas?
A. – Mk..ik… natovičius.(?)
T. – Makutinovičius?
A. – Makutinovičius (tyliai šnibžda).
T. – Ne?

K. – Jam negana čionai?
Moteris – Prašau?
K. – Gal duot vaistų kokių nors?
T. – Gal jam duot pasiilsėti?
P. – Gal palauksim minutėle.
T. – Nu.
A. – Oi…
M. – Gerklė skauda turbūt? Gerklę skauda taip?
A. – Taip.
K. – Kad ten gyvena…(??).
M. – … šiandien iš naujo.
T. – Hmm.
M. – Ar pameni kas buvo? Ar tu žinai, kad tu ligoninėje guli?
A. – Žinau.
M. – Ir kad tau galva sužalota, žinai?
A. – Žinau.
M. – O kas galvą sužalojo? Ką?
A. – Žinau.
M. – O kas?
A. – A-has… buvo. (?)
M. – Duosiu dar vieną gurkšniuką gerai vandens. Nu, dar atsigerk vieną.
A. – Oi .. kaip gera. (tyliai šnabžda)
T. – Jauni jie buvo? Ar seni? Jauni buvo ar seni jie?
A. – Na ….tas… žinot .. (???)
M. – O gal dar draugus.. draugus.

3

T. – Su mašina jie buvo atvažiavę?
A. – Ne.
T. – Su motociklu?
A. – (tyli)
T. – Nežinai. Lietuviai buvo jie ar ne? Lietuviai buvo?
A. – Nijasno (tyliai)…. ai, bišk… (???)
T. – Nekalbėjo jie?
A. – m-m (numykia) (??).
T. – Šaudyt iš karto pradėjo?
A. – Uhumm.
M. – O iš ko šaudė? Iš pistoleto ar iš automato?
A. – Iš… iš..
M. – Ką?
A. – Visos.
M. – Iš visko.
K. – Iš visko.
M. – Taip.
T. – Jie jus paguldė? Nieks iš jūsų nesipriešino?
A. – Ne.
M. – „Ne“- aiškiai pasakė.
K. – Paklausk su kokia uniforma…
T. – Kokia forma buvo? Demė.., tokia maskuojanti?
A. – Žinau…(?).
T. – Ar juoda? Treningais gal buvo?
A. – Aps…(??).
K. – Nesijaudink, nesijaudink, nesijaudink. Ramiai. Nesijaudink. Duokit jam biškį atsigerti.
K. – Gerai, gal duokim pailsėti jam nebe
T. – Ai, aš pats nuvargau, nes žinot įtampa tokia…
K. – Tomai, Tomai, pažiūrėk į mus.
A. – Taip.
T. – Dar kartą norėjom paklausti tave. Kareiviai buvo?

4

A. – Taip (?-tyliai)
T. – Pagal amžių. Vyresni už tave buvo?
A. – (Tyli).
T. – Juodoj formoj buvo?
A. – Nevažna.
T. – Maskuojančioj formoj buvo?
A. – Ai. Neatsimenu.
M. – Neatsimeni.
T. – Neatsimena.
K. – Dar kartą paklauskit.
M. – O kiek žmonių buvo ar tu atsimeni? Kiek buvo žmonių? Daug ar keli?
A. – (Tyli).
M. – Neatsimeni irgi ? Ar daug jų buvo?
A. – (Tyli)
K.- Prastai (???) Tomai….
T. – O čia teisme….

Rimo Morkūno filme

„Ar Pasaulis turi savo dvynį?” (2005m.)

Valstybės kaltintojų ir p. Tomo Šerno atstovo adv. V. Kaupo prašymu prijungtame prie bylos
ir itin skubotai, (epizodiškai) peržiūrėtame Vilniaus apygardos teismo posėdyje

Laikmačio rodmuo: 1. 08. 1991
Klausimai: Prokurorai patys teigia, kad tokios apklausos nebuvo?
Bet prašo prijungti įrašą? Kur 1991 08 01 d. apklausos protokolas?

3:05-3:08 min. (vaizdo nėra) Tardytojas Algimantas Astaška: Tomai! Tomai, žinai savo vardą?
3:08-3:30 min. – pauzė (pastaba: filmuoto apklausos vaizdo nėra)
3:30-3:35 min. (vaizdo nėra) Tardytojas Algimantas Astaška: Tomai! Tomai!
3:35-3:43 min. -pauzė (pastaba: filmuoto apklausos vaizdo nėra)

Vilniaus Šv. Jokūbo („1-os Tarybinės”) ligoninės palata
3:43-3:45 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Tomai, ar tu mus pažįsti, ar ne?
3:46 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli akimis.
3:46 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Taip.
3:48-3:51 min. Tomas Šernas: ~Lingos ten (~ ligons ten)…
3:50-3:53 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Pabandyk nuryti…
3:53 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Nu,…
3:54-3:56 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Pabandyk nuryti. Aš pažiūrėsiu.

Moteris baltu chalatu (med. sesuo) pila T.Šernui į burna šaukštą skysčio…

3:57-3:58 min. Tomas Šernas, nurijęs: Vou-u…
3:58-3:59 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ką?
4:01-4:02 min. Tomas Šernas: Vais… Vai… Ai,…
4:03-4:04 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ai,… Nereikėjo jam.
4:04-4:05 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Sunku kalbėti (pastaba: T.Šernui).
4:04-4:05 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Neišeina pasakyti.

2
4:06-4:07 min. Vyriškas balsas (gydytojas): ..~.. (pastaba: neaišku ką sako, perklausyti dar kartą)
4:09-4:14 min. Tomas Šernas: No, vo…
4:15-4:18 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Tomai, o tu prisimeni kas buvo, ar nelabai, ką?
4:19-4:21 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ar pameni kas buvo?
4:22-4:23 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli akimis.
4:25-4:27 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ar tu žinai, kad tu ligoninėj guli?
4:27-4:28 min. Tomas Šernas: Žinau.
4:28-4:30 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): Ir kad tau galva sužalota, žinai?
4:31-4:32 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli: Jo, žinau.
4:31-4:34 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): O kas galvą sužalojo, ką?
4:34 min. Tomas Šernas: Žinau.
4:34 min. Moteriškas balsas (med. sesuo): O kas?
4:35-4:41 min. Tomas Šernas lėtai mirkteli: Ahas (~karas) buvo.


21:00 – 21:06 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jauni jie buvo ar seni?
21:06 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: mirkteli akimis- „taip”
21:07 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jauni buvo ar seni jie?
21:08- 21:10 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Mak… Ma-kut-nik…nik
21:11- 21:18 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O gal dar su draugu jo pašnekėt? Su jo draugu…
21:18-21:19 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, pasižiūri į med. seserį ir aiškiai mirkteli- „Taip”.
21:20-21:21 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Su mašina jie buvo atvažiavę?
21:22-21:23 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.
21:23-21:24 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Su motociklu?
21:25-21:26 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tyli (akys žiūri į viršų- nejuda)
21:27- 21:28 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Lietuviai buvo?
21:29-21:33 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Nijasna… Ai, … biški…
21:33- 21:35 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Nekalbėjo jie?
21:35- 21:36 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Uhu…

3

21:37- 21:38 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Šaudyt iš karto pradėjo?
21:38-21:39 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Uhu…
21:41-21:45 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O iš ko šaudė? Iš pistoleto ar iš automato?
21:45-21:47 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Iš… iš visos..
21:48 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Ką?
21:49 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Visos.
21:50 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Iš visko.
21:51 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Iš visko.
21:52 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Taip.
21:52-21:57 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Jie jus paguldė? Nieks iš jūsų nesipriešino?
21:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.
22:04- 22:09 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Kokia forma buvo? Demė.., tokia maskuojanti?
22:10 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Žinau…(?).
22:11-22:16 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Ar juoda? Treningais gal buvo?
22:18-22:20 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Aps…(??).
22:21-22:26 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Nesijaudink, nesijaudink, nesijaudink. Ramiai.
Nesijaudink. Duokit dar biškį jam atsigerti.
22:27-22:29 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Gerai, gal duokim pailsėti jam. Nebevarginkim.
22:29-22:30 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Ai, aš pats nuvargau,…
22:30-22:44 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Jei parodytumėt kokius paveiksliukus, jam būtų geriau
(pastaba: t.y. lengviau). Mat pasakyti dabar neišeina jam.
Suprantat? Tūrėtumėt paveiksliuką,.. Jis suvokia, bet
nemoka išsakyti, nes smegenų centras sužalotas.
22:44-22:47 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Dar nori vandens ar jau nebenori? Dar pilt?
22:48-22:50 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Dar kartą norim paklausti tavęs. Kareiviai buvo?
22:54 min. Apklausiamasis Tomas Šernas mirkteli ir tyliai sako: Taip.
22:57-22:58 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Karininkai buvo jie?
22:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas lėtai mirkteli.

4

23:00 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Karininkai buvo?
23:01-23:02 min. Apklausiamasis Tomas Šernas aiškiai sako: Taip.
23:04-23:07 min. Tardytojas Algimantas: Vyresni buvo? Pagal amžių.
23:08 – 23:11 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: tyli, bet, aiškiai patvirtindamas, tris kartus lėtai
sumirksi akimis- „Taip, taip, taip”.
23:11- 23:14 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Vyresni už tave buvo?
23:14- 23:15 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tyli, bet, dar kartą, aiškiai patvirtindamas, tris
kartus aiškiai sumirksi akimis- „Taip, taip, taip”.
23:17 – 23:18 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Juodoj formoj buvo?
23:19-23:20 min. Tomas Šernas: Nevažna…
23:23-23:25 min. Tardytojas Algimantas Astaška: Maskuojančioj formoj buvo?
23:25- 23:29 min. Apklausiamasis Tomas Šernas nusuka akis į šalį: Ai, neatsimenu
(pastaba: ir akimis parodo, kad tardytojas nesupranta jo atsakymų)

23:29-23:30 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Neatsimena (-i).
23:32-23:33 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Dar kartą paklauskit…
23:33-23:38 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): O kiek žmonių buvo? Ar tu atsimeni? Kiek buvo

žmonių? Daug ar keli?

23:38-23:41 min. Apklausiamasis Tomas Šernas į klausimus reaguoja akimis, t.y. pasižiūri į
klausiančiąją, bet po to nusuka nuo jos akis.

(pastaba: atsakė anksčiau)
23:41-23:45 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Neatsimeni irgi… Ar daug jų buvo?
23:45-23:47 min. Tomas Šernas lėtai ir aiškiai du kartus mirkteli: „Taip, taip”
23:49-23:51 min. Vyriškas balsas (gydytojas): Žiūrint kaip žiūrėti į perspektyvą.
(pastaba: kalba su kažkuo kitu)
23:51-23:52 min. Tardytojas Algimantas Astaška giliai atsidūsta: A-a-i-i-j
23:52- 23:56 min. ir 24:10 min. kadrų kairėje pusėje matosi ranka su diktofonu
(pastaba: nuo 23:52 min. filmuota iš kito taško)

23:52-24:09 min. Tomas Šernas guli užsimerkęs (pastaba: nuo 23:52 min. filmuota iš kito taško)
24:09 min. Tomas Šernas atsimerkia.

5

24:09-24:10 min. Moteriškas balsas (med.sesuo): Jau pavargai? Tomai, pavargai?
24:10-24:13 min. Moteriškas balsas (med.sesuo) : Tu miegosi ar gali dar šnekėt, ką? Miegoti nori?….


Kauno Klinikinė ligoninė

Laikmačio rodmenys:
16:26 val. 2. 08. 1991

25:48 min. Kauno Klinikinės ligoninės palatos durys

Laikmačio rodmenys:
22:25- 22:27 val. 2. 08. 1991
Klausimai: Prokurorai patys teigia, kad tokios apklausos nebuvo?
Bet prašo prijungti šį įrašą?
Kur yra 1991 08 02 d. ATAS vykdytos apklausos protokolas?

Ligoninės palata

25:50 min. Tomas Šernas guli ant dešiniojo šono. Laikmatis rodo: 22:25 val. 2. 08. 1991
25:53-25:54 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Šaudė?
25:59-26:00 min. Apklausiamasis Tomas Šernas giliai atsidūsta (pastaba: ~ duokit mane ramybę ?)
26:01-26:03 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Iš ko šaudė? Iš pistoletų?
26:06-26:07 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: U-hu-u..
26:07-26:08 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Iš automatų?
26:10-26:11 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ah ba… (~ar ba / ~ah da/ ~ar da ???) a-a…
26:12-26:15 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Automato ar kulkosvaidžio?
26:16-26:17 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-a-a…
26:17-26:18 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Automato?
26:18-26:19 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Tai-ai-p…
26:21-26:23 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Daug jų buvo?
26:23-26:25 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-a…
26:25-26:26 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Dešimt?

6

26:26-26:28 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-a…
26:28-26:29 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Mažiau?
26:29-26-31 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne-e-ė…
26:38-26:43 min. Apklausiamasis Tomas Šernas giliai atsidūsta ir nusikosėja.
26:47-26:50 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kokia kalba kalbėjo? Lietuviškai?
26:50-26:51 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Kahė-o. (pastaba: klausyti garsus ir jų skaičių)
26:51-26:53 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Rusiškai?
26:54-26:55 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Ne.
26:55-27:02 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Lietuv… A-a-a-aij….
27:02-27:04 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Rusiškai kalbėjo?
27:04-27:05 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Niet.
27:10-27:13 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Pasakyk , Tomai, taip ar ne? Rusiškai kalbėjo?
27:14-27:15 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Taip.
27:18-27:20 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): O lietuviškai kas nors iš jų kalbėjo?
27:21-27:23 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Neatsi…
27:25-27:28 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ar jie buvo užsidengę veidus?
27:30-27:31 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Niet. ; Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ne.
27:32-27:38 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): O kaip buvo apsirengę? Su kariška uniforma?
27:39-27:40 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, kylančia balso intonacija: Ne-a. (pastaba: ~ ВСО)
27:41-27:42 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Civiliais rūbais?
27:42-27:43 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, pakeltu tonu: Ne-e-a.
27:44-27:46 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Maskuojanti uniforma? Desantininkų?
27:48-27:50 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Da-a … (pastaba: ir atsikvėpia)
27:52-27:54 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kaip visi žmonės apsirengę?
27:55-27:59 min. Apklausiamasis Tomas Šernas atsidūsta giliai: Ai-aij… (pastaba: ~ žaliais?)
28:01-28:03 min. Apklausiamasis Tomas Šernas dar kartą atsidūsta: Nu, aij…
28:03-28:05 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Su treningais?
28:06-28:09 min. Apklausiamasis Tomas Šernas dar kartą atsidūsta: Da, da…

7

28:09-28:11 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Su treningais, taip?
28:11-28:12 min. Apklausiamasis Tomas Šernas: Da.
28:16-28:19 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Ar pažįsti nors vieną iš jų?
28:21-28:22 min. Apklausiamasis Tomas Šernas, garsiau nei įprastai: Da.
28:27-28:33 min. Vyriškas balsas (ne tardytojo): Kur rado jus? Namely ar lauke? Namely? Pavargai,
Tomai?


Filmo režisierius Rimas Morkūnas
Antroji režisierė Ramūnė Kudzmanaitė
Filme naudota video medžiaga iš Tomo Šerno namų archyvo.
Filmas sukurtas: Fluxus Linea 2005
Šaltinis žr.: http://www.youtube.com/watch?v=A7YlV576nrc
Paskelbtas (YouTube) tinklapyje: 2013-10-28
Paieškos frazės (reikšminiai žodžiai) „YouTube” arba „Google” tinklapiuose:
TOMAS SERNAS arba rimas morkunas

Advokatas Arūnas Marcinkevičius : „Nusikaltimas neištirtas”

2023 m. liepos 31 d. (pirmadienį) minėjome Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės posto Nr. 1 užpuolimo ir 7 (septynių) Lietuvos Policijos bei Muitinės pareigūnų, pasiaukojančiai narsiai ginusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir pasienio punktą, tragiškos žūties ir pasikėsinimo nužudyti muitinės inspektorių Gerbiamąjį Tomą Šerną 32-ąsias metines.

2017 m. vasario 28 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas paliko galioti Apeliacinio teismo nuosprendį Medininkų byloje. Konstantinas Nikulinas liko nuteistas iki gyvos galvos, esant teisme nustatytam ir patvirtintam jo alibi faktui, bei nesant nė menkiausio įrodymo, kad nuteistasis 1991 m. liepos 30-31 d. bent būtų buvęs užpultajame Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste. Nuteistas be menkiausio įrodymo, kad dalyvavo Medininkų posto užpuolime. Nuteistas be jokio įrodymo, kad atliko kokius nors, bent menkiausius, nusikalstamus veiksmus prieš Lietuvą ir jos pareigūnus.

Kasacinė instancija- Lietuvos Aukščiausiasis teismas privalėjo patikrinti ar nuosprendyje nuteistajam tinkamai pritaikytos baudžiamosios teisės normos: iš pradžių I-os instancijos teismo nuosprendyje- LR BK 129 str, po to apeliacinės instancijos teismo nuosprendyje – LR BK 100 str.

Tam buvo būtina patikrinti ar nuteistasis tikrai atliko veiksmus, kuriuose yra visi, privalomi šio straipsnio dispozicijoje numatytieji objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Bet kurios nusikalstamos veikos privalomųjų požymių buvimą ar nebuvimą patvirtina konkretūs įrodymai, o būtent:

Objektyvieji požymiai:

1. kad nuteistasis buvo nusikaltimo vietoje, jo darymo metu;

2. kad nuteistasis atliko konkretų nusikalstamą veiksmą, kurio pasekmėje žuvo konkretus asmuo;

3. kad nuteistasis šį veiksmą atliko konkrečiu įrankiu, daiktu, ginklu;

Subjektyvieji požymiai:

1. kokiomis paskatomis vadovavosi nuteistasis, darydamas nusikaltimą;

2. kokiais motyvais vadovavosi nuteistasis, darydamas nusikaltimą;

3. kokio jis siekė konkretaus tikslo jis siekė, darydamas nusikaltimą.

Tam šioje byloje nebuvo reikalinga atlikti pačių įrodymų tyrimo, t.y. nebuvo būtina iš naujo tirti jų kilmės ir atsiradimo byloje leistinumo, teisėtumo ir patikimumo. Tereikėjo bent formaliai patikrinti ar byloje yra ir kokie įrodymai patvirtina, aukščiau išvardintus, nuteistojo baudžiamajai atsakomybei ir paskirtajai bausmei pagrįsti privalomuosius nusikalstamos veikos požymius. Tai, beje, yra vienintelis būdas, norint patikrinti ir nustatyti ar nuteistojo atžvilgiu baudžiamoji norma pritaikyta pagrįstai, teisėtai ir teisingai. Kito būdo nėra.

Tačiau šis elementarus, baudžiamosios atsakomybės faktinių pagrindų patikros, veiksmas nebuvo atliktas, išskirtinai formaliai motyvuojant tuo, jog kasacinė instancija ,,įrodymų netiria”.

Tačiau, kai 2003 m. gegužės 28 d. įsiteisėjusiu ir per visą teisminį procesą nepanaikintu teismo sprendimu, t.y. Vilniaus miesto 2-os apylinkės teismas, ikiteisminio tyrimo teisėjo Valdo Petraičio nutartimi (T. 16, b/l 124-125), t.y. 2003 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ONKTD prokuroro R. Stankevičiaus prašymo baudžiamojoje byloje Nr. 09-2-047-91 (T. 16, b/l 122-123), pagrindu, yra nustatytas nuteistojo asmens alibi faktas (gerokai iki nuteistojo sulaikymo ir įtarimo pareiškimo), pagrįstam ir teisingam verdiktui buvo privaloma ir pilnai užteko bent formaliai patikrinti šio ,,alibi” fakto egzistavimą.

Tačiau tai nebuvo padaryta, užtat dabar turime paradoksalią situaciją.

Faktai: Byloje – daugybė įvairiausių, skirtingų faktų, o realiai nieko konkretaus nėra. Nėra už užsikabinti, todėl neįmanoma nustatyti ir identifikuoti kaltininkų.

Paradoksas: Lietuva turi nuteistąjį, tačiau neturi jokių jo kaltės įrodymų.

Išvada: Tikrieji posto užpuolimo vykdytojai ir Lietuvos pareigūnų žudikai ir jų bendrininkai nenustatyti. Nusikaltimas – neištirtas.

Advokatas Arūnas Marcinkevičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias