Mintys po balkonėliu

Kodėl Lansbergį į sąjūdžio pirmininkus pasiūlė KGB papulkininkis, žurnalistas, apsukruolis, ir kodėl sąjūdžio žiopliai to nenorėjo  pastebėti.

Kad sąjūdį inicijavo KGB  niekam nekilo abejonių, o Lansbergis toks drąsus vyras ėmėsi vykdyti jų tikslus, kurie nukrypo nuo tikrovės ir dėka vilties prezidento ir ambasadoriaus vėliau pražudyto, Stasio Lozoraičio-buvo paskelbta kovo laisvė naujų LTSR AT deputatų balsų dauguma.  Jei nebūtų susiklostę  palanki situacija reformuoti ir demontuoti TSRS -to ir nebūtų įvykę. Tam buvo ruoštasi pačios sistemos ne vieną dešimtmetį ir…jiems tiko tapti milijonieriais-už laisvę tapti milijonieriais sutiko veik visi komunistai. Todėl juos iki šios dienos nieks nebeveda į dienos šviesą, o Lansbergis iš balkonėlio vis pilsto apie gaisrą. Gaisrą kuris neįvyko dėka žmonių santurumo, menkumo ir skurdo. Į visas struktūras iš karto spardėsi tie patys apsisprendę būti milijonieriais ir pataikūnais. Mlijonierium būti reiškia reikia pripažinti dalinančio milijonus ,turtus ir valdžią asmenį.

Ką paaukojo pirma-kaimą ir jo visas gėrybes. Kolūkio pirmininkams buvo suteikta neribota galia -pasidalinti sukurtas ir net rentabilias žemės ūkio įmones ,resursus siaurame ratelyje-po to kuriant  jų bazėje naujas darbo vietas naujose struktūrose. Daugumoje  kolūkių pirmininkai ior pasidalino trajonus-t.y. periferiją tam pasijungę jiems palankias  struktūras:jėgos,kriminalines,korupcines.

Jų bazėje buvo sukūrta visa nauja valdymo struktūra. Jie ir inicijavo visą prichvatizaciją ,kurios metu nukentėjo didžioji tautos dals.Net keista-kokia trumpa tautos atmntis ,nors šaknys iš kaimo.Kalant vienas ir tas pačias tiesas,kad šefas teisus per visas informatorių priemones-vyksta vertybių degradacija.Net dvasios  galiūnai griūna po didelio melo lavina.Nei vienas tiesos žygis prieš nomenklatūrą nelaimėjo.Kieno pinigai ir valdžia-to ir jėga.

Miestuose esantis nekilnojamas turtas -nusėdo tų pačių valdininkų  kišenėse.Fabrikai atiduoti vertelgoms ir buvusiems vadovams.Niekas tautos neklausė parduodant po rublį strategines įmones.Dar kartą  ir kasdien vyksta Valstybės išdavystės. Po kelis milijardus ušvagiama.Kasmet.gamta naikinama kasdien,ypač  kai ją ir jos apsaugą  kuruoja vagys.Miškai per kelias rankas iškertami,kad tauta net negalvotų,kad jai kažkas gali priklausyti.Šiūr sako nauji kapitalistai ir okligarchai besišildantys valdžioje-mes žinome kada sustot.Ir taip siaubia šalį besikeisdami truputį vietas prie lovio jau daug metų,jei skaičiuoti dinastijomis -tai nuo   LTSR.Dar iki tų 1990m. bijojo Maskvos ,o dabar net aukščiausiojo nebijo-galvoja,kad nusipirks  bet kieno malonę vogtais iš tautos  pinigais.Na ir vilniečiai skuba į atrakciją kasmetinę,tie kurie išplaukė-nebuvo išbuožinti,neatsidūrė savartyne,narkomanijos,alkoholio liūne,eina paklausyti po balkonėliu ir jų atrodo kiek daug.

Gal iš tikrųjų -jie gerbia Smetoną ,Vileišį,Basanavičių ir taip atiduoda suoklę tarpukario Lietuvos stiprybei ant kurios atsispiria ir lipa ant partizanų galvos dabartiniai tęstiniai kaloborantai užėmę pozicijas naikinti savo tautą ,kad kaimynai bijotų.

Kai sakydavo,kai bijo tai ir myli arba…praranda protelį…

Baltus  Kepa

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias