Nors įmonė jokios veiklos nevykdė, jos vadovas nuteistas už aplaidžią buhalteriją

0

Lietuvoje teisingumo lygis mano atžvilgiu prilygsta vykdomam Rusijoje ir Baltarusijoje.

2015 metų balandžio 7 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014 Vytautą Karalevičių, gim. 1952-08-17 d., pripažino kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d., kad buvo aplaidžiai vykdoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinė apskaita ir pripažino, kad pažeista Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimai. Teismui buvo žinoma, kad 2009-2014 metais asociacija „MIRIAM MEDIA“ ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Logiškai mąstant, kad pažeisti kokių nors įstatymų reikalavimų negalėjo, kadangi jokia veikla nebuvo vykdoma. Nebuvo teisinio pagrindo nuteisti Vytautą Karalevičių, kadangi teisiniu požiūriu jis nebuvo atsakingas už buhalterinę apskaitą. Šias funkcijas vykdė vyr. buhalterė Svetlana Michailova ir valdybos pirmininkas Borisas Kudrinas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nesivadovavo teisingumo ir protingumo kriterijais, o rėmėsi absurdo teorija ir Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės melagingu tarnybiniu pranešimu apie tai, kad ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus apskrities VPK Kriminalinių tyrimo skyriaus tyrimo grupės vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės specialisto išvada, remiantis, kuria nustatyta, kad buvo aplaidžiai tvarkoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ ir Europos regbio centro buhalterinė apskaita. Vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentų nematė akyse, nes nuo 2007 iki 2019 metų buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą.

Kaip galėjo teigti, kad aplaidžiai tvarkoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinė apskaita, jei per 2007-2014 metus nei Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS, nei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija neatliko operatyvaus patikrinimo, koks buvo atliktas Europos regbio centre už 2007-2011 metus ir nustatė, kad nėra nustatyta dokumentų klastojimo atvejų.

Galvoju, kad vyr. tyrėja Aliona Bartoševičienė ir vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė turėjo „ekstraseansinių“ sugebėjimų, kad per atstumą galėjo įvertinti asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos vykdymą.

2024-03-11 dieną Lietuvos Respublikos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei pateikiau prašymą dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00132-09 ir baudžiamosios bylos Nr. 1-241-655/2014 atnaujinimo paaiškėjus kitoms faktinėms aplinkybėms, remiantis LR BPK 444 str. 1 d. 1-4 p., 2014-07-03 d. tarnybinio pranešimo suklastojimo pateikiant melagingas faktines aplinkybes, kurios neatitinka tikrovės. Viliuosi atstatyti teisingumą.

Teko kreiptis į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininką su klausimu ar galėjo „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ pažeisti LR buhalterinės apskaitos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus žinant, kad ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Konkretaus atsakymo negavau.

Vytautas Karalevičius

Tel. Nr. +370 646 77844

El.p. vytautaskara13@gmail.com

Vytautas Karalevičius

Gim. 1952-08-17

Gyvenamoji vieta deklaruota adresu:

Tiesos takas g. 7, LT-59424 Jieznas, Prienų rajonas

Tel. Nr. +370 646 77 844, el. p.  vytautaskara13@gmail.com

Lietuvos Respublikos Generalinei Prokurorei Nidai Grunskienei

Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius

PRAŠYMAS

 1. Dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00132-09 ir baudžiamosios bylos Nr. 1-241-655/2014 atnaujinimo paaiškėjus kitoms faktinėms aplinkybėms
 2. Dėl Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrėjos Alionos Bartoševičienės ir vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, dėl dokumentų klastojimo ir panaudojimo

2024-03-11

Jieznas

Nagrinėjant civilinę bylą Nr. B2-2109-852/2019 Vilniaus apygardos teisme ir civilinę bylą Nr. e2-700-896/2023 Kauno apygardos teisme nustatyta, kad „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijai Vytautas Karalevičius niekada nebuvo atsakingas už asociacijos buhalterinę apskaitą ir dokumentų išsaugojimą. Ši atsakomybė buvo priskirta valdybos pirmininkui Borisui Kudrinui ir vyr. buhalterei Svetlanai Michailovai.

Vykdant ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09 ir nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014 Vilniaus miesto apylinkės teisme, bei baudžiamąją bylą Nr. 1A-27-166/2016 Vilniaus apygardos teisme nebuvo apklausti „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ valdybos nariai: G. Ilugdinas, A. Chrisanovas, Svetlana Khmelniskaja, Gerardas Karalevičius, Borisas Kudrinas ir vyr. buhalterė Svetlana Michailova.

Nei Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS, nei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija per 2007-2014 metus nebuvo atlikus patikrinimo, kaip vykdoma asociacijoje „MIRIAM MEDIA“ buhalterinė apskaita.

2023-04-05 dieną Kauno apygardos teisme susipažinau su ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00132-09 ir Nr. 10-1-00692-14 bylomis, bei baudžiamąja byla Nr. 1-241-655/2014. Pirmą kartą tarp bylų dokumentų susipažinau su 2014-07-03 dienos Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybiniu pranešimu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiajai prokurorei Jolitai Kančiauskienei, kur buvo melagingai teigiama, kad ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus apskrities VPK Kriminalinių tyrimo skyriaus tyrimo grupės vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės specialisto išvada. remiantis kuria nustatyta, kad buvo aplaidžiai tvarkoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ ir Europos regbio centro buhalterinė apskaita.

Faktas yra tas, kad vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė ir vyr. tyrėja Aliona Bartoševičienė asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentų nematė akyse, nes nuo 2007 metų iki 2019 metų pradžios jie buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą. Tik 2019 metų pradžioje iškėlus Bankroto bylą „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJAI“ vyr. buhalterė Svetlana Michailova perdavė valdybos pirmininkui Borisui Kudrinui, kuris perdavė Bankroto administratoriui UAB „Verslo valdymo centras“ direktoriui Vidmantui Dolebai. Kad „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai pripažino Bankroto administratorius 2019-08-27 dienos prašyme Vilniaus apygardos teismo teisėjui Andriui Verikui ir remiantis asociacijos buhalterinės apskaitos dokumentais buvo apskaičiuoti kreditorių finansiniai reikalavimai.

Yra įrodyta, kad „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ per 2009-2018 metus ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo, todėl jokiu būdu negalėjo pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 19 ir 21 straipsnių reikalavimų. Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014 rėmėsi suklastotu 2014-07-03 dienos Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybiniu pranešimuir Vytautą Karalevičių, gim. 1952-08-17 d., pripažino kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d. už aplaidžiai vykdomą asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą, nors teisiniu požiūriu nebuvo atsakingas. Teismas privalėjo vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais, o ne absurdo teorija. Žinant, kad asociacija „MIRIAM MEDIA“ per 2007-2018 metus ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo, bet vis tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014 nuosprendyje teigė, kad asociacija „MIRIAM MEDIA“ pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus. Analogišką nutarimą priėmė Vilniaus apygardos teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1A-27-166/2016 nepanoręs išsiaiškinti visų faktinių aplinkybių ir išklausyti pagrindinių liudytojų: Boriso Kudrino, Grigorijaus Ilugdino, Svetlanos Khmelniskajos, Sergejaus Deregino, Svetlanos Michailovos, Gerardo Karalevičiaus. Žinoma to nebuvo padaryta ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą Nr. 1-241-655/2014 Vilniaus miesto apylinkės teisme. Akivaizdu, kad Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrėjai Alionai Bartoševičienei melagingais teiginiais surašytais 2014-07-03 tarnybiniame pranešime pavyko suklaidinti teismą ir nuteisti nekaltą pilietį, kuris jokio nusikaltimo nepadarė ir padaryti negalėjo, kadangi asociacija „MIRIAM MEDIA“ per 2009-2018 metus ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Šiuos faktus nustatė Vilniaus apygardos teisme, civilinėje byloje Nr. B2-2109-852/2019, Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ direktorius Vidmantas Doleba.

Kadangi asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą nuo 2007-2018 metų vykdė sąžiningai ir vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymais vyr. buhalterė Svetlana Michailova, tai Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ direktorius Vidmantas Doleba gavęs iš valdybos pirmininko Boriso Kudrino asociacijos buhalterinės apskaitos dokumentus jokių priekaištų žodžiu ar raštu nepateikė. Remiantis tvarkingais asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentais Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ direktorius Vidmantas Doleba padarė visų kreditorių finansinius apskaičiavimus ir patvirtino 2019-08-27 dienos prašyme Nr. 19-MMA-20 Vilniaus apygardos teismo teisėjui Andriui Verikui „Dėl kreditorių reikalavimų patvirtino ir supaprastintos bankroto procedūros taikymo“.

Patikrinus asociacijos duomenis viešajame registre (VĮ Regitra ir VĮ Registrų centras) nustatyta, kad bankrutuojanti asociacija „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ vadovo pateiktais dokumentais, asociacija per laikotarpį nuo asociacijos įsteigimo iki bankroto bylos iškėlimo dienos, neturėjo jokio kilnojamo ar nekilnojamo turto, asociacija neturi debitorių įsiskolinimų.

Paneigia 2014-07-03 dienos Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybiniame pranešime išdėstytus melagingus faktus pateiktus Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiajai prokurorei Jolitai Kančiauskienei apie tai, kad aplaidžiai buvo vykdoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinė apskaita, remiantis vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės pateikta išvada, net nemačius asociacijos buhalterinės apskaitos dokumentų, kadangi nuo 2007 iki 2019 metų buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą, kuri tiesiogiai buvo atsakinga už buhalterinę apskaitą ir dokumentų išsaugojimą. Ši atsakomybė buvo priskirta ir valdybos pirmininkui Borisui Kudrinui, kuris žodžiu ir raštu patvirtino Kauno apygardos teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-700-896/2023. Deklaruojame, kad Lietuvos Respublika yra demokratinė ir teisinė valstybė, kurioje turi būti paisomi įstatymai, Konstitucija ir Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijos. LR BPK 1 str. 1 dalyje labai aiškiai nustatyta, jog baudžiamojo proceso kodekso paskirtis yra, ginant žmogaus ir piliečio teises, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas, kaip tai atsitiko nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014 kur nekaltas pilietis Vytautas Karalevičius buvo pripažintas kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo, kad aplaidžiai tvarkė asociacijos „MIRIAM MEDIA“ 2009-2014 metais buhalterinę apskaitą ir pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus, žinant, kad asociacija per 2009-2014 metus ūkine ir komercine veikla neužsiiminėjo, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Teismas nesivadovavo teisingumo ir protingumo kriterijais priimant nuosprendį. Šiuo atveju galima pagrįstai teigti, kad nuosprendis buvo priimtas pritaikius absurdo teoriją.

2009-01-19 dieną Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS gavus iš VSDFV Vilniaus skyriaus pranešimą dėl galimo dokumentų klastojimo Europos regbio centre. Vykdant ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09 Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS pavedė Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijai atlikti buhalterinės apskaitos vedimo operatyvų patikrinimą Europos regbio centre. Operatyvus patikrinimas pradėtas 2011 m. rugsėjo 8 d., baigtas 2012 m. sausio 17 d. Patikrinimą vykdė Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento II juridinių asmenų patikrinimo skyriaus II poskyrio vyriausioji specialistė Ieva Adomavičiūtė ir tuo pagrindu 2012 m. sausio 17 dieną buvo surašyta operatyvaus patikrinimo pažyma Nr. (4.65)-448-121. Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atlikus Europos regbio centras buhalterinės apskaitos vedimo operatyvų patikrinimą prezidentui Vytautui Karalevičiui jokių pastabų ar nuobaudų neskyrė. Europos regbio centras nuo 2007 iki 2014 metų ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė ir turto neturėjo. Dokumentų klastojimo atvejų nenustatyta.

Po Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto operatyvaus patikrinimo dėl buhalterinės apskaitos vedimo Europos regbio centre, ikiteisminio tyrimo pareigūnams vykdant ikiteisminį tyrimą atsirado teisinis pagrindas panaikinti Vytautui Karalevičiui kaltinimus pagal LR BK 300 str. 1 d., 182 str. 1 d., 182 str. 2 d. ir 222 str. 1 d., bei panaikinti perteklinius procesinius prievartos apribojimus, kad būtų leista toliau vykdyti konfidencialaus kontrakto Nr. KW-20/06/08-17 sąlygas. Tuo labiau, kad pateiktais dokumentais yra įrodyta, kad kreditinės lėšos panaudotos pagal paskirtį. Tik 2014-08-27 dienos Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiosios prokurorės Jolitos Kančiauskienės nutarimu tais pačiais argumentais buvo panaikinti kaltinimai ir ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00132-09 suėjus senaties terminui.

2014-07-03 dieną Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrėja Aliona Bartoševičienė pateikė Vytautui Karalevičiui kaltinimus pagal LR BK 223 str. 1 d. tik tam, kad pateisintų penkis metus skirtas perteklines procesines prievartos priemones ir dėl šių priežasčių buvo prarastos kreditorių investuotos lėšos. Ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00692-14 pradėtas remiantis suklastotu vyr. tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybiniu pranešimu, kur pateikiami faktai neatitinka tikrovės. Vyr. tyrėja Aliona Bartoševičienė melagingai teigė, kad ikiteisminio tyrimo metu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinio tyrimo skyriaus tyrimo grupės vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės specialisto išvada, remiantis kuria nustatyta, kad buvo aplaidžiai tvarkoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ ir Europos regbio centro buhalterinė apskaita. Vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė buhalterinės apskaitos dokumentų nematė akyse.

2023 metų spalio 12 dieną Kauno apygardos teisme susipažinau su ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00132-09 ir Nr. 10-1-00692-14 bylomis, bei baudžiamąja byla Nr. 1-241-655/2014. Pirmą kartą susipažinau su vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės 2014-06-05 dienos specialisto išvada Nr. 83.1, kuri surašyta net nemačius asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentų, kadangi nuo 2007 iki 2019 metų buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą.

Tiek Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresnioji tyrėja Aliona Bartoševičienė, tiek Vilniaus apskrities VPK Kriminalinių tyrimo skyriaus tyrimo grupės vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė panaudojo „ekstraseansinius“ sugebėjimus ir per nuotolį nustatė, kad asociacija „MIRIAM MEDIA“ IR Europos regbio centras aplaidžiai vykdo buhalterinę apskaitą.

Kad vyr. tyrėjos Alionos Bartoševičienės ir vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės teiginiai nepasitvirtino, nagrinėjant bankroto bylą Vilniaus apygardos teisme (civilinė byla Nr. B2-2109-852/2019) buvo įrodyta, kad asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinė apskaita nuo 2007 iki 2019 metų buvo vedama tvarkingai vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais. Įrodyta, kad už asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą buvo atsakinga vyr. buhalterė Svetlana Michailova ir valdybos pirmininkas Borisas Kudrinas. Akivaizdus faktas yra tas, kad be jokio teisinio pagrindo buvo apkaltintas asociacijos „MIRIAM MEDIA“ generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijai Vytautas Karalevičius dėl asociacijos buhalterinės apskaitos vedimo, kadangi pažeisti negalėjo, nes 2009-2018 metais ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo.

Vadovaujantis išdėstytais faktais, bei civilinėje byloje Nr. B2-2109-852/2019 ir civilinėje byloje Nr. e2-700-896/2023 esančiais dokumentais nustatyta, kad be teisinio pagrindo Vytautas Karalevičius, gim. 1952-08-17 d., baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014 yra pripažintas kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d., kad aplaidžiai vykdžiau asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą ir pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus, nors 2009-2018 metais asociacija „MIRIAM MEDIA“ ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Šiuos faktus nustatė Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ direktorius Vidmantas Doleba Vilniaus apygardos teisme, civilinėje byloje Nr. B2-2109-852/2019. Yra įrodyta, kad asociacijos „MIRIAM MEDIA“ generalinio direktoriaus pavaduotojas komercijai Vytautas Karalevičius niekada nebuvo atsakingas už buhalterinę apskaitą. Yra įvykdyta neteisybė Vytauto Karalevičiaus atžvilgiu, kaip pilietis nepadaręs nusikalstamos veikos yra nuteistas už nusikaltimus, kurių nepadarė. Akivaizdu, kad būtina atstatyti teisingumą, kadangi gyvename teisinėje ir demokratinėje šalyje ir to reikalauja Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymai ir Konstitucija.

Lietuvos Respublikos Generalinę Prokurorę Nidą Grunskienę prašau, remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalies 1-4 punktais, naujai paaiškėjusioms faktinėms aplinkybėms, dėl kurių galima atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014 ir ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09.

Remiantis LR BPK 444 straipsnio 1 dalimi naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių galima panaikinti 2015 m. balandžio 7 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-241-655/2014 ir 2016 m. birželio 21 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-27-166/2016 ir atnaujinti baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014, bei ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09, yra šios:

 1. Remiantis LR BPK 444 str. 1 d. 1 p. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad 2014-07-03 dienos Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybiniame pranešime išdėstyti faktai yra melagingi ir neatitinka tikrovės. Vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentų nematė akyse, todėl pateikė melagingą ir išgalvotą išvadą, kurios pagrindu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00692-14. Faktas yra tas, kad nuo 2007-2019 metų asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentai buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą.

Nei Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS, NEI Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija per 2007-2018 metus nebuvo atlikus asociacijos „MIRAIM MEDIA“ buhalterinės apskaitos vedimo patikrinimo.

 1. Nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014 Vilniaus miesto apylinkės teisme teisėja piktnaudžiavo, kadangi į teismo posėdį nebuvo iškviesti pagrindiniai liudytojai turėję tiesioginį ryšį su asociacija „MIRIAM MEDIA“. Nebuvo išsiaiškintos visos faktinės aplinkybės dėl 2008-10-13 dienos susirinkimo ir neatsakyta į klausimą kaip asociacija „MIRIAM MEDIA“ galėjo pažeisti LR buhalterinės apskaitos įstatymo 19 ir 21 straipsnių reikalavimus, žinant, kad per 2009-2014 metus ūkinės ir komercinės veiklos nevykdė, etatinių darbuotojų ir turto neturėjo. Ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00692-14 nebuvo vykdomas. Dokumentų kopijos paimtos iš nebaigto ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00132-09.
 2. Pažeista LR BPK 444 str. 1 d. 3 p., kaip įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, kad atlikdami ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09 vykdė šališkai, neobjektyviai ir atmestinai. 2010-03-18 dienos rašte Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkui ir asociacijos „MIRIAM MEDIA“ generalinio direktoriaus pavaduotojui komercijai Vytautui Karalevičiui atsakingai patvirtino, kad Sergejus Dereginas, Svetlana Michailova, Georgijus Ilugdinas, Svetlana Khmelniskaja ir Andrejus Chrisanovas pasiruošę atvykti ir duoti parodymus, kaip tik bus gauti oficialūs iškvietimai, taipogi oficialiais dokumentais patvirtino, kad 2008 metais Vytautas Karalevičius atstovaudamas „MIRIAM MEDIA“ asociaciją investavo penkis šimtus dvidešimt tūkstančių JAV dolerių remiantis konfidencialiu kontraktu Nr. KW-20/06/08-17 (2008-09-08 kasos pajamų orderis Nr. 00112). Remiantis 2014-07-03 dienos Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyr. tyrėjos Alionos Bartoševičienės suklastotu tarnybiniu pranešimu ir vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės melagingomis išvadomis buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nuosprendis.
 3. Kitokios aplinkybės, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį, kadangi ikiteisminis tyrimas Nr. 10-1-00132-09 buvo vykdomas šališkai, neobjektyviai ir atmestinai. Nebuvo apklausti pagrindiniai liudytojai ir asociacijos „MIRIAM MEDIA“ valdybos nariai: Borisas Kudrinas, Georgijus Ilugdinas, Svetlana Khmelniskaja, Gerardas Karalevičius, Andrejus Chrisanovas ir vyr. buhalterė Svetlana Michailova. Vilniaus miesto apylinkės teismas sąmoningai neapklausė pagrindinių liudytojų ir turėjo išankstinę nuostatą Vytautą Karalevičių pripažinti kaltu pagal LR BK 223 str. 1 d., kadangi to prašė prokurorė. Nebuvo užtikrinta kvalifikuota teisinė pagalba nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-241-655/2014 ir visai neatsižvelgta į kritinį sveikatos stovį. Teismas akivaizdžiai nesivadovavo protingumo ir teisingumo principais, žinant, jei nevykdai jokios ūkinės ar komercinės veiklos, tai jokiu būdu negali pažeisti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitoss įstatymų.
 4. 2014-07-03 dieną Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresnioji tyrėja Aliona Bartoševičienė tarnybiniame pranešime Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus vyriausiajai prokurorei Jolitai Kančiauskienei pateikė melagingai faktus neatitinkančius tikrovės apie tai, kad Vilniaus apskrities VPK Kriminalinių tyrimo skyriaus tyrimo grupės vyr. specialistės Viktorijos Litvinskienės specialisto išvada, remiantis kuria nustatyta, kad buvo aplaidžiai tvarkoma asociacijos „MIRIAM MEDIA“ ir Europos regbio centro buhalterinė apskaita. Vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos dokumentų nematė akyse, nes nuo 2007 iki 2019 metų buvo Maskvoje pas vyr. buhalterę Svetlaną Michailovą.

Faktas yra tas, kad per 2007-2018 metus nei Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS, nei Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija nebuvo atlikus asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinės apskaitos vedimo patikrinimo, todėl negalėjo žinoti kaip vykdoma buhalterinė apskaita. Tik nagrinėjant asociacijos „MIRIAM MEDIA“ bankroto bylą Vilniaus apygardos teisme (civilinė byla Nr. B2-2109-852/2019) buvo nustatyta, kad buhalterinė apskaita buvo vedama tvarkingai, laikantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymų. Šį faktą pažymėjo Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo centras“ direktorius Vidmantas Doleba 2019-08-27 dienos prašyme Nr. 19-MMA-20 Vilniaus apygardos teismo teisėjui Andriui Verikui civilinėje byloje Nr. B2-2109-852/2019 (prašymo kopija pridedama).

Vykdant ikiteisminį tyrimą Nr. 10-1-00132-09 Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS pavedė Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai atlikti buhalterinės apskaitos vykdymo operatyvų patikrinimą Europos regbio centre dėl galimo dokumentų klastojimo atvejų. Operatyvus patikrinimas pradėtas 2011 m. rugsėjo 8 d., baigtas 2012 m. sausio 17 d.

Operatyvų patikrinimą atlikti buvo pavesta Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento II juridinių asmenų patikrinimų II poskyrio vyr. specialistei Ievai Adomavičiūtai. Operatyvus patikrinimas Europos regbio centre buvo atliktas už 2007-2011 metus ir tuo pagrindu buvo surašyta patikrinimo pažyma Nr. (4.65)-448-121. Dokumantų klastojimo atvejų nenustatyta. Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atlikus Europos regbio centras buhalterinės apskaitos vedimo operatyvų patikrinimą prezidentui Vytautui Karalevičiui jokių nuobaudų neskyrė.

Vyr. tyrėja Aliona Bartoševičienė suklastojo tarnybinį pranešimą ir pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui, kad Vytautas Karalevičius būtų nuteistas už nusikaltimus, kurių nepadarė. Yra teisinis pagrindas patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 300 str. 1 d. ir 228 str. 1 d. dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Nustatyta, kad už asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą buvo atsakinga vyr. buhalterė Svetlana Michailova.

Vyr. specialistė Viktorija Litvinskienė suklastojo specialisto išvadą apie asociacijos „MIRIAM MEDIA“ buhalterinę apskaitą piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, todėl turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn pagal LR BK 228 str. 1 d., 300 str. 1 d., kadangi suklastotais dokumentais buvo nuteistas Vytautas Karalevičius, kuris nepadarė inkriminuojamų nusikaltimų.

Apie priimtus sprendimus prašau mane informuoti.

Pridedama:

 1. 2014-07-03 d. Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS vyresniosios tyrėjos Alionos Bartoševičienės tarnybinis pranešimas, kuriame išdėstytos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės – 1 (vienas) lapas.
 2. 2012-02-13 d. Europos regbio centras pareiškimas VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriui patvirtina, kad Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento II juridinių asmenų patikrinimų II poskyrio vyr. specialistė Ieva Adomavičiūtė pagal Vilniaus apskrities VPK NTV ENTS pavedimą atliko buhalterinės apskaitos vedimo operatyvų patikrinimą už 2007-2011 metus. Dokumentų klastojimo atvejų nenustatyta – 1 (vienas) lapas.
 3. 2008-09-08 d. JAV kompanijos „Wagner Star International L.L.C.“ kvitas, kad pagal kasos pajamų orderį Nr. 00112 iš Vytauto Karalevičiaus gauta 520000,00 (penki šimtai dvidešimt tūkstančių) JAV dolerių. Pagrindas 2008-06-20 d. sutartis Nr. KW-20/06/08-17 – 2 (du) lapai.
 4. 2019-08-27 d. „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ Bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo centras“ direktoriaus Vidmanto Dolebos prašymas Nr. 19-MMA-20 Vilniaus apygardos teismo teisėjui Andriui Verikui (civilinė byla Nr. B2-2109-852/2019) „Dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo ir supaprastintos bankroto procedūros taikymo“ – 3 (trys) lapai.
 5. 2017-10-20 d. „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ generalinio direktoriaus Grigorij Lvovič Ilugdin pažyma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, patvirtino, kad V. Karalevičius pagal užimamas pareigas nėra atsakingas už asociacijos buhalterinę apskaitą – 2 (du) lapai.
 6. 2012-09-01 d. JAV kompanijos „Wagner Star International L.L.C.“ pretenzija Vytautui Karalevičiui – 2 (du) lapai.
 7. 2017-04-13 d. Vytauto Karalevičiaus skundas Lietuvos Aukščiausiojo teismo Pirmininkui – 3 (trys) lapai.
 8. 2020-06-02 d. VSDFV Vilniaus skyriaus pažyma apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus – 5 (penki) lapai.
 9. 2019-01-30 d. „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ valdybos pirmininko Boriso Kudrino atsiliepimas į ieškovo Vytauto Karalevičiaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo MIRIAM MEDIA ASOCIACIJAI (civilinė byla Nr. B2-2109-852/2019) – 3 (trys) lapai.
 10. 2019-12-08 d. Svetlanos Khmelniskajos pareiškimas Vilniaus apygardos teismui patvirtina, kad 2008-10-13 dienos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ susirinkimas neįvyko – 3 (trys) lapai.
 11. 2014-07-10 d. „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ valdybos pirmininko Boriso Kudrino pranešimas valdybos nariams patvirtina, kad nepagrįsti kaltinimai pateikti generalinio direktoriaus pavaduotojui komercijai Vytautui Karalevičiui pagal LR BK 223 str. 1 d. Patvirtina, kad teisiškai kaip vadovas yra atsakingas už buhalterinę apskaitą ir vyr. buhalterė Svetlana Michailova – 1 (vienas) lapas.
 12. 2024-02-10 d. Vytauto Karalevičiaus atsiliepimas – 2 (du) lapai.
 13. 2007-05-27 dienos „MIRIAM MEDIA ASOCIACIJA“ įsakymas Nr. 1, pasirašytas generalinio direktoriaus Grigorijaus Ilugdino dėl Svetlanos Michailos, gim. 1966-07-30 d., priėmimo į darbą vyriausios buhalterės pareigoms − 1 (vienas) lapas.

Vytautas Karalevičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias