Paskutinė Astos Rubinaitės viltis – būsimas kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus profesorius Ignas Vėgėlė

0

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

Gerbiamas profesoriau Ignas Vėgėlė, kreipiamės į Jus, kaip į buvusį septynioliktąjį Lietuvos Advokatų tarybos pirmininką, profesorių, Tarptautinės ir Europos teisės teisėtirininką, Mykolo Romerio universiteto profesorių, advokatą.

Kreipiamės į Jus, kadangi esate ragavęs, kokios tai bakalaurės, negalinčios ir neturinčios teisės dirbti net advokate,  Ewelinos Dobrowolskos purvo dozės, sėdinčios netgi Teisingumo ministrės soste.

Apie Astą Rubinaitę, kenčiančią, nuo Lietuvos teisėsaugos, prirašyta N straipsnių. Vienoje iš baudžiamųjų bylų, Alytaus teisme, būnant tuo metu Jums Advokatų tarybos pirmininku, Alytaus advokatas, dukra ten pat teisėjauja, buvęs policininkas, Antanas Pliauga posėdžio metu prasitarė, kad Asta Rubinaitė, teisiama visiškai ne už tai, kas yra byloje, o kaip šnipė, tereikia pasižiūrėti į jos pasą, kiek ten yra įvairių valstybių spaudų. Manome, kad advokatas Antanas Pliauga, kaip sakoma, diplomatiškai atleistas per 24 h, iš puikybės, yra prasiplepėjęs ko nereikia, karo metu už paslapties išdavimą manau būtų paskelbta mirties bausmė.

Asta Rubinaitė, per Uteną,  buvo uždaryta į Rokiškio VŠĮ psichiatrinę ligoninę (kalėjimą Z.V.), atseikėjus virš  6000 eurų, pavyko išsilaisvinti. Bet teismas priteisė, kad ji privalo kas mėnesį, lankytis pas psichiatrą, pas kokį,  nenurodė. Asta Rubinaitė pasirinko Klaipėdos „Uosto poliklinika“, bet pabendravus su psichiatre, nutarė jos atsisakyti, nes pagrąsino, neatvykus pasirodyti, uždarysianti į Rokiškį. Kas ten yra buvę, nelinki niekam. Asta persiregistravo ir lankėsi netgi ne pas vieną, galvojo gal iš tikro yra trenkta, pradėjo pati ieškoti ligos, švietėsi netgi smegenis, landino daktarai į kapsulę, deja visur atsakė, atrašė, kad esanti psichiškai sveika.

„Uosto poliklinika“ psichiatrė, parašo Alytaus teismui raštą, kad Asta neapsilankė pas ją, todėl būtina nuteisti ir uždaryti į Rokiškio minėtą ligoninę. Baudžiamoji byla Nr. 414-563/2022 atsiduria Klaipėdos apylinkės teisme. Paskiriamas Astos gynėju, buvęs policininkas, prokuroras, Arvydas Kvaščevičius. Byla paskiriama Violetai Olcvikienei (Jakštienei), kaip ne keista, koks sutapimas, vos ne šeimyninė ranga. Priminsiu, teisėja  Olcvikienė, savo laiku dirbo kartu su A.Kvaščevičiumi Klaipėdos prokuratūroje. Turimom žiniom, Olcvikienei patikdavo santykiauti gulint ant darbo stalo, kai partneris stačias ant grndų, sukėlęs jos kojas ant pečių, geriau pasiekiama gimda, pastojimas garantuotas. Bet kaip tikra moteris, o ne kokia paleistuvė, Olcvikienė aborto nesidarė, prisiteisė solidžius alimentus. Sužinojęs apie paleistuvystę, tuometis padorus prokuroras, Ignas Laucius, abu išgujo lauk. Olcvikienė tapo  teisėja, o vaikdirbys perėjo į policiją. Ir štai, du buvę meilužiai, teisia ir nuteisia neterminuotai Astą į Rokiškio psichūškę, vien už tai, kad vieną kartą neatvyko pasirodyti psichiatrei. Psichiatrė teisme verkšleno, kad Asta viską prisimenanti, o jai neatvykus negalėjusi paskirti jai vaistų. Astai nei Utenos, nei Rokiškio vadinami daktarais, jokių vaistų nebuvo paskyrę, o ši psichiatrė,  net nemačiusi Astos, kad ir būtų kartą mačiusi, jau nusprendė gydyti. 

Prieš teismą, teko kalbėtis su advokatu A.Kvaševičiumi, prašymas buvo vienas, atlikti sąžiningai kaip gynėjo pareigas, kad prijungtų Astos reikalingus dokumentus ir pareikalautų pagrindinių įrodymų, ar Asta yra pavojinga sau ir visuomenei. Deja A.Kvaščevičius nusižengė netgi žmoniškumui. Teisėja, atmetė Astos pateiktus dokumentus, apie jos atliktus psichinės būsenos tyrimus ir išvadas, Astos advokatas Kvaščevičius, net nesureagavo, o dar gražiau, pareikalavo, kad nebūtų nagrinėjamas šis klausimas, ar Asta pavojinga sau ar visuomenei. Byloje toks įrašas yra, kad pavojinga, o faktiškai nėra net požymių.  Atvirkščiai, sau ir aplinkiniams yra pavojinga teisėja Violeta Olcvikienė (Jakštienė). Po naktinių lėbavimų, vėluodama į darbą 09:15 h, vairuodama a/m, nepasirinkusi saugaus greičio, perlėkė per griovį ir pylėsi į medį. Yra kitas faktas, kad  tikrai girta, pylėsi į medį, policija užfiksavo, kitą dieną kaltę prisiėmė ir dokumentus persirašė ant savęs Olcvikas, taip teisėja iš Jakštienės tapo Olcvikiene. Per dvi žinomas avarijas, ši teisėja, galėjo ne tik sužaloti kitus, bet ir pasiusti ne tik save, bet ir kitus myriop. Dabar sau ir kitiems sukėlusi pavojų net gyvybei teisėja Olcvikienė, teisia nesukėlusią nei sau, nei aplinkiniams jokio pavojaus Astą,  galimai tik už būsiantį pavojų? Kaip žinia Asta tokių, ar netgi panašių, nuodėmių iš vis neturi.  Advokatas Kvaščevičius ne advokatavo, o kaip prokuroras reikalavo Astą nuteisti, vien už tai, kad kartą nepasirodė psichiatrei. Niekas nekreipė dėmesio, kad ankstesnis  teismas nuteisęs Astą atsižymėti, nenurodė pas kokį konkrečiai, todėl Asta, nurodytu metu,  lankėsi ir ne pas vieną psichiatrą, deja visus tuos įrodymus atmetė. Maža to, bylos nagrinėjimo metu, žodine tvarka, Astai neleido pasijungti per zoom platformą, Advokatas neprieštaravo. Tada Asta, prabilo per, teismo proceso dalyvės, mamos zoom programą, bandė prašyti prijungti dokumentus, neprijungus, paprašė teisėjos Olcvikienės nuo bylos nusišalinti. Olcvikienė, apie nušalinimą, privalėjo pranešti teismo pirmininkei, kuri per 3 d. priimti sprendimą. Deja. Kas pamena, recidyvistams būdavo paskiriama administracinė priežiūra, reikėdavo 3 kartus nusižengti, kad būtum gražintas į zoną.  Kaltinamsis būdavo ir nenuteisiamas, jeigu tarkim buvo išvykęs pas bobutę į kaimą. Ar jaučiate skirtumą, kur dabar gyvename. Advokatas A.Kvaščevičius, atlikęs judo darbą, nuo bylos nusišalina.

Bylą perima, buvęs MVD tardytojas, Klaipėdos apygardos teismo baudžiamųjų bylų buvęs pirmininkas, advokatas Zigmas Pocius. Bandžiau ir su juo ieškoti pažinčių, kad Asta nebūtų pasiusta myriop, kaip policijos veteranė, už pranešimą apie narkotikų gamybą, Skaista Rakauskienė. Lyg ir viskas gerai, šis nors paprašė, kad būtų nagrinėjamas klausimas, ar Asta pavojinga sau ir visuomenei. Paralelei, Asta parašė ir savo skundą. Nesilaikydami jokių terminų, matomai  šalims net nesiuntinėję ir nelaukę jokių atsakymų, apygardos teismas, net nenagrinėjo skundų, nei Z.Pociaus, nei Astos. Kadangi Asta tik iš Pociaus sužinojo, apie bylos nenagrinėjimą ir pasakė, kad teismo priimto sprendimo negalintis duoti, kadangi yra slapta, pati Asta apskundė Aukščiausiajam teismui,  gavo pranešimą, kad gavo, vėliau, kad nenagrinės.

Vengianti susidorojimo, pagal rekomendaciją, Astą išvyko į Olandiją. Pagal Lietuvos išvadas, Asta nesiorientuojanti aplinkoje, atvyko į Olandiją sekmadienį, apsigyveno, sekančią dieną, įsidarbino.  Važinėjimui į darbą, skyrė mašiną. Susipažino su lietuvaite, kurios sūnus dirba neva Šiauliuose kriminalinėje policijoje, neva galintis padėti.  Padėjo, kai pamatė per langą ateinančius policininkus, laimei sugebėjo pasislėpti. Bet nuo likimo nepabėgsi. Pateko į policiją, gerai pataikė ant padoraus, tedirbančio gal pusmetį policininko. Parodė kompiuterį, kad Asta Lietuvoje yra ieškoma kaip dingusi be žinios.  Pasiteiravus mamos, jos niekas nėra ieškojęs. Nenorint patekti į Lietuvos paruoštas pinkles, psichuškę, Asta per ašaras metė darbą, vėl prasidėjo košmariškas gyvenimas. Jeigu skubiai niekas nesustabdys virš  Astos  kabandžio Demoklo kardo, Lietuva praras dar vieną, motinos, su ašaromis akyse laukiamą, dukrą.

Kadangi Asta, lyg šiol negauna Klaipėdos apygardos teismo verdikto, kaip sakė negalintis duoti net jos advokatas Zigmas Pocius, nes yra slapta, neduoda ir teismas, belieka kreiptis į profesorių Igną Vėgėlė, padėkite Astai, mylinčiai savo kraštą, žmones, grįžti saugiai į Tėvynę, neleiskime mamai lieti ašarų, Asta yra užauginta ne tik sau, bet ir kitiems, jos senelis yra buvęs netgi anos Lietuvos savanoris. Kūręs Lietuvą, apdovanotas. Negi už tai yra persekiojama Asta Rubinaitė. Parodykite, gerbiamas Ignai Vėgėlė, kad Jūs būsite tikras Lietuvos žmonių, o ne sisteminis prezidentas. Asta turi JAV teisininkės aukštesnį išsilavinimą, negu dabartinė tariamo Teisingumo ministrė, nenoriu minėti net pavardės. 

Kodėl kreipiamės į profesorių I.Vėgėlė. Atkreiptinas dėmesys, kad Astos visi trys buvę advokatai, buvę milicijos-policijos pareigūnai, suprantama, turintys leidimą prie slaptų, t.y. klastojamų dokumentų priėjimą.  Kadangi byla slapta, savo pasirinkto advokato, jeigu neturi leidimo su slapta informacija, neprileis, o kurį prileis, reiškia leidimą turi ir suprantamą prieš sistemą balso nekels. Užteko advokatui Antanui Pliaugai prasižioti, kad Asta teisiama už špionažą, su mantija teko atsisveikinti. Taip ir dirba tokie advokatai kaip A.Kvaščevičius ir Z.Pocius, nenusiimantys tos slaptumo naštos. Teks matomai padėti, nes man yra žinomas anų laikų, neisikiriantys nuo šių „sov., sov. Sekretno“, dabar šie, baigę universitetus,  težino slaptumą, tik su vienu „sov“, lyg ir nelygios jėgos,  kovoti su įslaptintomis bylomis.     

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias