Policijos tyrėja T. Gaigalaitė oficialiai pritarė daromiems nusikaltimams – neapykantos rusams skatinimui

4

Vilniaus apskrities policijos vyriausiojo komisariatos vyr. tyrėja Toma Gaigalaitė savo nutarime oficialiai pritarė tiems nusikaltimams, kuriuos turėjo ištirti.

Man aš kreipiausi į policiją, neapsikentęs per Žinių radiją kasdien kartojamos neapykantos kitų tautų žmonėms. Žinių radijas kasdien transliuoja tokias žinias, ir ten dirba toks pasižymėjęs „žurnalistas”, kaip Raigardas Musnickas, kuris savo laidose sakė, kad reikia imtis visus rusus, gyvenančius ne Rusijoje, įkaitais, ir panašias nesąmones.

Nelaukdamas, kol prisiklausę Žinių radijo kokie nors atsilupėliai Vilniaus gatvėse ims medžioti rusiškai kalbančius žmones, kreipiausi į policiją.

Nurodžiau tokias aplinkybes :

1. Vilniaus VPK atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano pareiškimą.
Toks nutarimas yra neteisėtas, prieštaraujantis teismų praktikai, todėl naikintinas dėl sekančių priežasčių:

Kreipiausi į policiją, išgirdęs Žinių radijuje laidą, kurioje atvirai buvo skatinama tautinė neapykanta.
Kadangi tokių laidų Žinių radijas iškepa per dieną bent po kelias, ir tai jau seniai tapo neapykantos kitos
pilietybėms žmonėms ruporas, kreipiausi į policiją. Nurodžiau tokias aplinkybes :
Laidos vedėja Milda klausė, kodėl tas mūsų priešas rusas yra vaizduojamas visiškas glušius?
Į ką žurnalistas atsakė, kad priešas labai stiprus ir puikiai parengtas.
“Tačiau driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”, pranešė žurnalistas.
Klausytojui paklausius, kokį laipsnį turi ekspertas, paaiškėjo, kad jokio, jis tiesiog savamokslis, “domisi
karyba”, yra kažkoks snaiperis.
Tačiau įdomiausia dalis prasidėjo tada, kai vienas klausytojas paskambinęs pasiūlė su kaimynais ne
kariauti, o draugauti. ‘Lietuva stumia ant Rusijos, tačiau kažkodėl niekas nenuvažiuoja į tą Rusiją ir
nepaklausia Putino, kodėl jis kariauja ?”, – klausė žmogus.


Šis klausimas sukėlė šoką vedantiesiems, matyt, kad buvo nesuderintas.
“Jeigu kaimynas įmeta per duris granatą, o paskui išprievartauja tavo dukrą ir žmoną, tai per vėlu su juo
klabėtis”, – sakė pašnekovas.
Jis pabrėžė, kad “reikia turėti omenyje, su kuo mes turime reikalą. Rusija visą laiką kažką užpuldavo, ir
mes turime reikalų su žmonėmis, kuriems natūrali būsena yra žudyti kitus žmones. Rusijos tikslas yra
žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą
tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir
jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų
kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo,
degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/labas-milda/ar-lietuva-galiausiai-ismoko-ukrainos-pamokas?video=1

Kai paklausiau tokių kliedesių, galvoji, kad patekai į nacių Vokietiją, kur radijas transliuoja raginimą žudyti
žydus.
Bet kurioje demokratinėje ir teisinėje visuomenėje tokia žiniasklaida, kaip Žinių radijas, būtų tą pačią
dieną uždarytas, o vėdėjai patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Tai aiškiai reglamentuoja ir BK 170 str.
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

 1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi,
  niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
 2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai
  priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos,
  tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
 3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl
  amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 5. VPK vyriausiasis tyrėjas Toma Gaigalaitė nurodė, kad tokie teiginiai, kaip „driskiais apskritai reikia vadinti visą rusų tautą”, „Rusijos tikslas yra žudyti žmones. Rusijoje bent 90 proc. gyventojų gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie genetiškai nenori tobulėti. Jie nori, kad visi aplinkui irgi gyventų blogai, ir jeigu kas nors gyvena geriau, jie tuos žmonės nori žudyti. Pasižiūrėkite, kas vyko Bučioje, kai atėjo rusų kariuomenė. Taikius gyventojus jie žudė be jokios priežasties, tiesiog savo malonumui. Prievartavo, degino, žudė savo malonumui. Jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo malonumui” turi galimai neigiamą atspalvį, tačiau nagrinėjamu atveju toks pasisakymas nelaikytinas realiai pavojingu, šiurkščiai pažeidžiančiu baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes.
  Su tokia tyrėjos nuomone kategoriškai nesutinku, kad Lietuva vis dar bando vadintis teisine valstybė,
  kurioje bent minimaliai veikia įstatymai.
  Tokie terminai, kaip „visą tautą reikia vadinti driskiais”, „jie yra psichikos ligoniai, jie žudo savo
  malonumui, gyvena srutų duobėje, kurie iš vienos duobės geria, į kitą tuštinasi. Tai yra žmonės, kurie
  genetiškai nenori tobulėti” ir pan. reiškia, kad tas vadinamas žurnalistas tyčia ir daug kartų kartojo savo neapykantą kitos šalies gyventojams, juos nuolat įžeidinėjo ir iš jų tyčiojosi vien todėl, kad jie yra kitos šalies piliečiai.
  Atkreipiamas prokuroro dėmėsys, kad tokia viešai skatinama neapykanta vėliau baigiasi raginimais žudyti kitos tautos piliečiai, o toks raginimas – masinėmis žūdynėmis. Prisimename, kad per žūdynes Ruandoje raginimas žudyti kitos tautybes žmones irgi buvo transliuojamas per radiją.
  Todėl minėti pasakymai neturi nieko bendro nei su žodžio, nei su sąžinės laisve.

Dėl Būčios – lietuviai tiki, kad žmonės išžūdė rusai, nors buvo priešingai

Žurnalistas Jasiukevičius nurodo, kad rusai yra genetiški žudikai, nes Bučioje išžūdė žmones be jokios priežasties.

Tačiau JAV kariškis Scottt Ritter nurodo, kad buvo priešingai – Būčios gyventojus rusus iššaudė čia atvykusios Ukrainos saugumo pajėgos, kurios vėliau paskelbė, kad tai neva rusų darbas.

S.Ritter atkreipia dėmesį į kelias aplinkybes, kurios visiškai paneigia oficialią Ukrainos versiją:

Atrodo, kad žudynės Bučoje surengė Ukrainos didvyris „Bocmanas“

 1 m. ago Administrator

photo 2022 04 03 18 41 15

photo 2022 04 03 18 41 15

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad rusų kariuomenė iš Bučos išvyko kovo 30 d. Net jei mes tuo netikime, Bučos miesto meras Anatolijus Fedorukas kovo 31 d. tai patvirtina, o balandžio 1 d. vaizdo įrašas pasirodo portale „Ukraine 24“. Visą tą laiką niekas nekalba apie gatves, nusėtas lavonais:

00:00

00:42

Balandžio 1 ar 2 d. Serhijaus Korotkikho (Botsmano) grupė buvo Bučoje. Kas yra Botsmanas, skaitykite čia. (https://t.me/mnogonazi/7701?single) Jis taip pat nerašo apie lavonus gatvėse. Jo vaizdo įraše matyti tuščios gatvės su sunaikinta technika.

Botsmano grupė, arba Ukrainos savanoriai, arba taip vadinama „teraborona“. Šiame video vienas savanoris klausia, ar galima šaudyti visus praeivius, kurie neturi mėlyno raiščio, ir gauna teigiamą atsakymą:

00:00

00:30

Tuo metu ten buvo ir deputatas Žanas Beleniukas. Nuotraukoje jis šypsosi, o jo socialiniuose tinkluose nėra jokios informacijos apie lavonus.

Tai, kas aprašyta pirmiau, yra objektyvūs faktai. Pasirodo, kad „Srebrenica“ pradėta kniedinti vėliau.

O čia daugiau apie bocmaną:

00:00

00:42

Nuotraukoje ir vaizdo įraše matomi kūnai su baltais tvarsčiais. Tokias apyrankes vietiniai gyventojai nešiojo kaip ženklą, kad jie yra taikūs ir kareiviai gali jų nebijoti. Jie galėjo būti laikomi rusų bendrininkais.

Mes net nekalbame apie profesionalias nuotraukas su tobulu kampu ir išsamia perspektyva, nes objektyvios informacijos yra pakankamai.

Galiausiai viskas baigėsi propagandiniu vaizdo filmu, kuriame lavonai keliasi nuo gatvės, kai suvaidina savo vaidmenį:

00:00


 1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų pagrindinis
  objektas yra asmens (žmogaus) lygiateisiškumas ir sąžinės laisvė. Papildomu objektu gali būti konkrečiais atvejais – atitinkamai žmonių grupei priklausančio asmens garbė, orumas, sveikata. Visos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos, įvertinus būtent viso baudžiamojo kodekso 170 straipsnio pavadinimą, pasireiškia aktyviais kaltininko veiksmais, kuriais kurstoma prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta atsakomybė tam, kas viešai tyčiojosi, niekino skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Būtent ši nusikalstama veika pasireiškia aktyviais kaltininko veiksmais tyčiojantis, niekinant, skatinant neapykantą, kurstant žmonių grupes ar jai priklausančio asmens diskriminaciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Kaltininkas aktyviais veiksmais tyčiodamasis, niekindamas, skatindamas neapykantą ir diskriminaciją kursto aplinkinius savo viešais pareiškimais, kuriuose pateikiamos specialiai, šališkai neobjektyviai parinktos ir išdėstytos žinios, nuomonės, faktai, vertinimai, išvados ir pan. išreiškiančios neigiamą, niekinantį, žeminantį pasisakančio asmens požiūrį į tam tikras įstatyme apibrėžtas žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis. Taigi, pasisakantis asmuo nedviprasmiškai ir visiems suprantamai nurodo vieną iš įstatyme apibrėžtų žmonių grupių ir išreiškia jos atžvilgiu savo neigiamą, niekinantį ar žeminantį požiūrį, skatindamas ir kurstydamas kitų visuomenės narių (jo viešų pareiškimų respondentų) neigiamus jausmus, neapykantą nurodytai asmenų grupei ar jos nariui, tokių asmenų diskriminaciją. Veikos padarymo būdas – būtinasis nusikalstamos veikos sudėties požymis – veika turi būti padaroma viešai, tam tikru viešu pareiškimu.
 2. Būtent taip elgėsi ir minėtas žurnalistas Šarūnas Jasiukevičius – aktyviais veiksmais skatino neapykantą Rusijos piliečiams, žemino ir kurstė neapykantą jų atžvilgiu.
  Ta neapykanta buvo platinama viešai ir labai plačiai – Žinių radijo laidoje, kuros klauso dešimtys
  tūkstančių žmonių.
  VRK nurodė, kad tai Šarūno Jasiukevičiaus išsakyta asmeninė vienetinio pobūdžio nuomonė.
  Tai nėra vienetinė nuomonė, nes tokias pažiūras minėtas žurnalistas skelidžia labai dažnai ir seniai.
  Todėl nesutiktina, kad „toks pasisakymas nelaikytinas realiai pavojingu, šiurkščiai pažeidžiančiu
  baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes.
  Tyrėja melagingai nurodo, kad „reikia atsižvelgti į pačios laidos kontekstą, t.y. kad laidoje minima apie rusijos karių (rašydama Rusijos, kaip valstybė pavadinimą, iš mažosios raidės tyrėja parodo, kad ji pritaria kurstomai rasinie
  neapykantai), nors Jasiukevičius taip nesakė – jis sakė „rusų”, or ne rusų karių.
  Tyrėja melagingai nurodo, kad Jasiukevičius teisus, keikdamas rusus, kurie neva įvykdė karo nusikaltimus
  ( karo metu vykdomas civilių žudynes, kitus reikšmingus nusikalstamus veiksmus ukrainiečių atžvilgiu).
  Kaip žinia, daugelis tarptautinių organizacijų pripažino, kad karo nusikaltimus Ukrainos kare vykdo abi pusės, tiek Rusija, tiek ir Ukraina.
  Todėl tyrėjos padaryta išvada, kad „komentaras nevertinamas, kaip nesantaiką kurstantis ar šmeižiantis, todėl nėra nusikalstamos veikos numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str.
  „Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę” požymių, yra
  nepagrįstas.
  Neapykantos kurstymo bylose Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) atkreipia ypatingą dėmesį į tokias
  aplinkybes: 1) autoriaus kalbos tikslą, 2) kalbos turinį ir kontekstą, 3) kalbančiojo asmens statusą
  (profesiją), 4) informacijos paskleidimo mastą. Be kita ko, EŽTT pabrėžia, kad tolerancija ir pagarba visų
  žmonių orumui sudaro demokratinės, pliuralistinės visuomenės pagrindą, todėl gali kilti poreikis bausti
  arba net drausti visas saviraiškos formas, kurios skleidžia skatina, kursto ar pateisina neapykantą,
  pagrįstą netolerancija su sąlyga, kad bet kokie taikomi formalumai, sąlygos apribojimai, bausmės yra
  proporcingi siekiamam teisėtam tikslui (žr. EŽTT 2003-12-04 sprendimą byloje Gündüz prieš Turkiją,
  pareiškimo Nr. 35071/97, par. 40). Remiantis išsamia EŽTT praktika, tokioms idėjoms, kurias išreiškiant
  siekiama kurstyti neapykantą arba smurtą, vadovaujantis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
  konvencijos 17 straipsnio nuostatomis, iš esmės netaikoma konvencijos 10 straipsnyje nustatyta
  saviraiškos laisvės apsauga (žr. EŽTT 2012-10-23 sprendimą byloje Molnar prieš Rumuniją, pareiškimo Nr.
  16637/06; 2007-02-20 sprendimą byloje Ivanov prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 35222/04).
  Dažnai girdimas paaiškinimas ar pasiteisinimas, kad asmuo, skleisdamas neapykantos kalbą, „tik išsakė
  savo nuomonę“, ne visada bus pagrįstas ar pateisinamas, nes nuomonėje taip pat gali būti nesantaiką
  (neapykantą) išreiškiančių idėjų ar patyčių. Jei kurstymu pripažįstamas ne bet koks šnekos aktas (žodinė
  konstrukcija, tekstinis pranešimas), o tik tas, kuriame yra išreikštas komunikacinis ketinimas – raginimas
  arba skatinimas atlikti konkrečius veiksmus atitinkamos žmonių grupės ar jai priklausančio asmens
  atžvilgiu (tokiam ketinimui išreikšti praktikoje itin dažnai vartojama gramatinė konstrukcija reikia +
  veiksmažodžio bendratis), tai tyčiojimasis arba niekinimas gali būti savarankiški neskatinamieji
  komunikacijos aktai. Todėl tiek nuomonė, tiek skatinimas gali turėti tyčiojimosi ar niekinimo požymių.
  Nesantaikos kurstymas taip pat gali būti išreikštas užslėpta forma, panaudojant tam tikras retorines
  priemones – klausimus, frazes ar šūkius.
  Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), spręsdamas dėl saviraiškos laisvės ribų nesantaikos kurstymo
  atvejais, yra pabrėžęs, jog nesantaikos kurstymas nebūtinai turi pasireikšti kvietimu imtis prievartos ar
  kitų nusikalstamų veiksmų, pakanka, kad asmuo dėl priklausymo tam tikrai grupei būtų įžeidžiamas,
  šmeižiamas ar išjuokiamas (žr. EŽTT 2012-05-09 sprendimą byloje Vejdeland ir kiti prieš Švediją;
  pareiškimo Nr. 1813/07, par. 54-60; EŽTT 2009-07-16 sprendimą byloje Féret prieš Belgiją, pareiškimo Nr.
  1813/07, par. 73; EŽTT 2015-10-15 sprendimą byloje Perinek prieš Šveicariją, pareiškimo Nr. 27510/08).
  Šiuo atveju pilietis Jasiukevičius labai plačiai paskleidė savo žinia, kad rusai yra genetiški žudikai, gyvena
  srutuose, ir panašias nesąmones, ir tai buvo ištranlsiuota populiaraus radijo laidoje.
  Remdamasis išdėstyty, prašau panaikinti skundžiamą nutartį ir pradėti IT.
  Aurimas Drižius

4 thoughts on “Policijos tyrėja T. Gaigalaitė oficialiai pritarė daromiems nusikaltimams – neapykantos rusams skatinimui

 1. Varnas varnui akies nekirs. Naivu tikėtis, kad vieni galvažudžiai sodins už grotų kitus galvažudžius.

 2. Šitas eksponatas: JASIUKEVIČIUS ŠARŪNAS savo tokiomis kalbomis pažemino, išniekino ir valkatomis išstatė ne [rusus], tačiau pačius [lietuvius]. – Jei [lietuviai] į tai nesureaguos, tai parodys, kad ne veltui [lietuviai], pasauliniu mastu, yra negerbiami.

 3. Kaip graziai dirba rusu propaganda. Net ir cia acilupeliai bando irodineti kad nieko Bucoje nebuvo, bet visas sitas rusu ismislas apie lavonu kelimasi po filmavimu yra senai faktais paneigtas. Irpyneje gal irgi ukrai savus saude? Nuo teisybes nepabegsite. Jei nesuvokiate kas yra neapykanta ir jos kurstymas tai ir toliau svaikite. Dar butinai pridurkite kad rusai turi teise daryti Ukrainoje ka nori. Juokdariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias