Praktinė sovietų GRU kapitono V.Sliesoraičio pamoka, kaip atsikratyti žmonos ir dukters (pildoma)

0


Aurimas Drižius
Aukšto valstybės pareigūno, buvusio Sovietų Sąjungos Vyriausios žvalgybos valdybos (GRU – rusiškai) auklėtinio kapitono Vygando Sliesoraičio buvusi sutuoktinė Viktorija Sliesoraitienė ir jų dukra Eglė Sliesoraitytė neišeina iš teismų ir prokuratūros tardymų (nuotr. viršuje V.Sliesoraitienė su vyru GRU akademijos baigimo proga ir judviejų dukrele)
Moterys kaltinamos, kad neva kažką pasisavino iš savo vyro ir tėvo valdomos įmonės „Šv. Luko medicinos centras”, arba suklastojo kažkokius Sliesoraičio parašus, arba dar kažką ne taip padarė. Pvz., V.Sliesoraitienė kaltinama pasisavinusi 5 eurų vertės „akių lašus” iš minėtos klinikos, nes joje dirbo.
Visose baudžiamosiose bylose „nukentėjęs” Vygandas Sliesoraitis duoda nuoširdžius parodymus prieš savo buvusią sutuoktinę ir dukrą.
Pastarosios kraipo galvas – „tas senis visai pablūdo į senatvę”.

Tiesa, toks V.Sliesoraičio elgesys galėtų būti paaiškinamas ir tuo, kad šeima dalinasi bendrai užgyventą turtą – namus Vilniuje, Panevėžyje, įvairias įmones. Jų vertė – milijonai eurų, o per galimai samdomus prokurorus prikėlęs bylų savo šeimai vyras gali jomis lengvai atsikratyti.


Tiesa, tiek FNTT, tiek teismai ir prokurorai sutartinai aptarnauja V.Sliesoraitį – jį, nelaimingą tėvą ir vyrą, apvogusios artimiausios moterys.
Visi V.Sliesoraitienės prašymai ir įrodymai atmetami kaip „nepagrįsti”, arba „nepagrįsti faktiniais duomenimis”.
Viktorija Sliesoraitienė nelieka skolinga. Pasak jos, eks vyras aferistas, pabaigęs sovietų karo žvalgų mokyklą, ir dabartinio lietuviško „elito” sudėtinė dalis.
Vienas iš įtariamų V.Sliesoraičio nusikaltimų, pasak buvusios sutuoktinės – nuvaręs savo įmonę „Šv. Luko medicinos centras” iki bankroto, kad išvengti kreditorių, fiktyviai ją pardavė už 2000 eurų.
„UAB „Šv. Luko medicinos centras“ vienintelis akcininkas Vygantas Sliesoraitis pateikė notarui ir šias akcijas perkančiam asmeniui įmonės 2018-09-30 balansą, kuris turėjo būti sudarytas pagal bendrovės didžiąją knygą ir pagrįstas tik joje nurodytais finansiniais duomenimis ir atliktomis operacijomis, ir kuriame nurodyta, kad bendrovė disponuoja tik 280 Eur suma (grafa „pinigai ir pinigų ekvivalentai ‘), kad parduotų bendrovę už 2000 eurų, – teigia V.Sliesoraitienė, – UAB „Šv. Luko medicinos centras“ didžiosios knygos išraše už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 tai yra akcijų pardavimo metu bendrovės sąskaitose buvo 41 643,84 Eurai. Esant apyvartinėms lėšoms, kuriomis bendrovė disponuoja, neįmanoma parduoti bedrovės akcijų ir praktiškai visos bendrovės už sumą, kuri yra mažesnė, nes jos sąskaitoje esančios lėšos. Tokio sandorio, be privalomo turto vertinimo, nepatvirtintų ir notarė, nes jis neatitinka sąžiningumo, protingumo, teisingumo principų ir sudarytas vien tik dei akių, taip pat reikėtų sumokėti pelno mokestį. Vygantas Sliesoraitis, galimai , siekdamas dirbtinai sumažinti lėšas , nuslėpti mokesčius nurodė bendrovės buhalterei Vidai Lazauskienei suklastoti bendrovės balansą, kuris buvo pateiktas notarui sandorio sudarymui, o vėliau ir į civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo. Tokie veiksmai atitinka nusikalstamos veikos požymius. Dėl šių Vyganto Siiesoraičio veiksmų buvo padaryta nusikaistama veika, numatyta LR BK 300 straipsnio 1 dalyje, kurios išsamiam ištyrimui ir atskleidimui turi būti pradėtas ikiteisminis tyrimas ir atlikti reikiami proceso veiksmai”.


„Vygantas Sliesoraitis, būdamas vieninteliu akcininku ir faktiniu bendroves vadovu, kaip pats 2023-08-28d. teismo posėdyje ( byla Nr. 1-58-813-/2023 ) teigė, atvažiuodavo vakarais į bendrovę, ir žinodamas, kad bendrovė disponuoja lėšomis, panaudojęs suklastotą dokumentą – balansą, kuriame nurodyta melaginga ir iškreipta informacija, jog bendrovė disponuoja tik 280 Eur suma, pateikdamas jį notarui ir šias akcijas perkanč4am asmeniui, neteisėtai iššvaistė bendrovės lėšas – 41 643,84 Eur, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 184 str. 2 dalyje. Taip pat yra pagrindo manyti, kau tokie Vyganto Sliesoraičio veiksmai galėjo būti ir šių lėšų užvaldymo (pasisavinimo) priemonė, kuri buvo galimai įgyvendinta bendrininkaujant su šias akcijas įsigijusiu asmeniu ir bendrovės buhaltere Lazauskiene . Atkreiptinas dėmesys, kad Sliesoraičio akcijų įgijėjas Marius Letkauskas savo vardu yra (buvo) įsigijęs virš 50 bendrovių ir ne kartą teistas . Toks elgesys įsigyjamos bendrovės kontekste laikomas abejotinu su tikslu pasisavinti įmonės lėšas, nes po įsigijimo labai greitai buvo inicijuota bendrovės bankroto procedūra”.
UAB Šv. Luko medie nos centro vienintelis akcininkas Vygantas Sliesoraitis šioje bendrovėje dirbo konsultantu
V. Sliesoraičio darbo sutartis priedas – šios sutarties originalas su kitais dokumentais.
Vygantas Sliesoraitis buvo faktinis bendrovės vadovas : tai patvirtina pats Vygantas Siiesoraitis teismo proceso metu (priedas teisiamojo posėdžio protokolas V. Sliesoraitis tvarkė ir vadovavo bendrovės finansams ir buhalterijai , citata iš protokolo :”įmonė negalėjo disponuoti tokiomis sumomis , nes nebuvo net su darbuotojais atsiskaitoma” kai buvo sudarinėjamas balansas tai įmonė buvo bankrutuojanti” , įgaliojimas išduotai Vyganto Sliesoraičio ir patvirtintas notarės Žanos Palaimienės ( priedas Nr3) „…<.„>gauti man priklausančius pinigus į mano vardu atidarytą sąskaitą ir į tą pačią Vyganto Sliesoraičio vardu atidarytą sąskaitą Nr.LT247044 0600 0026 6319 , esančią AB SEB banke.
Tuometinė bendrovės buhalterė V. Lazauskiene liudijo, kad, „jai bendrovėje reikalingas buvo vadovo paršas , V. Siiesoraitis atsiųsdavo įgaliojimus atlikti tam tikrus veiksmus” , tai yra veikė kaip faktinis vadovas ir jai nurodė suklastoti bendrovės balansą, , citata iš V. Lazauskienės apklausos protokolo : „man asmeniškai skambino Vygandas Sliesoraitis… nurodė, kur ir kokius skaičius įrašyti”, tai yra nurodė suklastoti įmonės balansą.
Vygantas Sliesoraitis VMI pateikė 2015, 2016, 2017 metų „fizinio asmens nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas. Deklaracijas j VMI Vygantas Sliesoraitis pateikė ne elektroniniu būdu, o popierines.
Iš VMI gautų deklaracijų kopijų matyti, jog grafoje „fizinis asmuo” yra ranka parašytas Viktorijos Sliesoraitienės vardas, pavardė bei tariamas jos parašas, taip pat užpildyta grafa – sutuoktinis: Vygantas Silesoraitis bei parašas, taip pat ranka parašyta gyvenamoji vieta bei Vyganto Sliesoraičio telefono numeris (2017 metų deklaracija).
Aš, Viktorija Sliesoraitienė pažymiu, kad deklaracijų neteikiau , jų nepildžiau ir jų nepasirašinėjau. Dokumentus su suklastotais mano parašais Vygantas Sliesoraitis pats fiziškai pateikė VMI . Galimai tokiu būdu Vygantas Sliesoraitis siekė susimažinti mokesčius, todėl į teisinę apyvartą šias deklaracijas pateikė kaip tikras.
Vygandas Sliesoraitis į civilinę bylą pateikė suklastotą SEB banko dokumentą, kuriame nurodo, kad UAB Ortobato ( naujas pavadinimas Šv. Luko medicinos centras ) 2007-05-23 suteikta papildoma kredito suma 500000 lt bendroves akcijų pirkimui. Kredito dalis 450 000 lt, pagal sutartį Nr. 1760618091190-20. Tuo tarpu LR Hipotekos registro išraše ( priedas 9 ) pagal ta pačia sutartį N r. 1760618091190-20 nurodo, kad paimtas kreditas „daliai skirtai namo statybos užbaigimui ir gerbūvio sutvarkymui ( kai namas priduotas 2000 metais ir sutvarkytas gerbūvis) ir AB PST akcijų pirkimui. Hipotekai Vvgantas Sliesoraitis buvo įkeitęs bendros nuosavybes nekilnojamą turtą, kuriam aš, kaip bendrasavininkė . turėjau duoti sutikimą . Sutikimo įkeisti bendrą nekilnojamą turtą, pagal sutartį Nr.1760618091190-20 aš nedaviau.


www.ggg-ammo.lt puslapyje nurodoma , kad 2019m. Vygantas Sliesoraitis yra ir,, Šv. Igraco Lojolos kolegijos valdybos narys.“, -įstaigos kodas: 302485644. Kolegija įsikūrusi Vilniaus g. 29, Kaunas, – tai bendras verslas su seserimi Laimute Anužiene ir jos sūnumi Aivaru .
https://www.arrivee.lt – „-rodo kad tuo pačiu adresu veikia restoranas Arrivee , kaip kuluaruose kalbama šio restorano galimas tartims vadovas yra Vygantas Sliesoraitis . Vadovaujantis 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608 LR Maisto įstatymu ir kt. teises aktais – restoranas šiuo adresu neregistruotas – reikėtų suprasti, kad tai kolegijos mokymo bazė , bet restoranas savo tinklalapyje nurodo, kad šioje galimoje „mokymo bazėje” laikomas, pristatomas ir parduodamas alkoholis , citata iš Arivee tinklalapio

Išskirtinė jungtinė šefu Evaldo Juškos (LT) ir Antolne Perrav -FR; degustacinė vakarienė su Jacguesson namu šampanu, kurio derinimą prie patiekalu pristatė vyno ekspertas Andrius Pagojus, https://www.ilk.it/apie-mus-raso/ , tai imperatyviai draudžia Alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857. Registrų centro duomenimis vienas iš restoranų Arivee „šefų“ Evaldas Juška yra užregistravęs UAB „Gourmet menas” daugiabutyje adresu , V. Putvinskio g. 72-3, LT-44211 Kaunas. Įmonės kodas 305671351. PVM mokėtojo kodas LT100013733913 , kuriame taip pat užregistruotos ir Aivaro Anužio bendrovės . Restorano Arivee komunalines paslaugos, maistas , atlyginimas „šefams” mokamas iš valstybės dotacijų .Restoranas reklamuoja , kad aptarnauja asmenis jų buvimo vietuose , į kuruos siunčiami kolegijos moksleiviai, nemokant už jų darbą . Restorano pelnas , galimai, apskaitomas neskaidriai ir dalis atlyginimo galimai mokama vokeliuose .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias