Praktiniai patarimai žmonai, kaip įgrūsti atsibodusį vyrą į psichiatrinę ligoninę

0

Simonas Kroydonas

Fūristas Artūras pinigus šeimai uždirbinėjo, o žmona iš dyko buvimo susirado meilužį. Artūras grįžo namo ir darė viską,kad išsaugoti šeimą ir tris savo vaikučius. Žmona laiką leido su meilužiu, o Artūrą užsiundė mentams. Fūristas buvo suimtas ir uždarytas į psichiatrinę ligoninę,su šablonine diagnoze-kliedesiai.

2018 rugpjūčio mėn. prasidėjo Artūro ir jo žmonos skyrybos, tą Artūras sužinojo dirbdamas užsienyje. Kol vyras kadencijomis mėnesiais vairavo fūrą ir siuntė šeimai pinigus žmona susirado kitą vyrą iš iš Artūro siunčiamų šeimai pinigų išlaikė ir save ir jauną žigolo meilužį.

2018 rugpjūčio-spalio mėn. žmona su vaikais persikraustė į motinos butą Baisogaloje.

2018 m. rudenį Artūro bendravimas su vaikais tapo labai komplikuotas. Žmona nenorėdavo leisti vaikams matytis su tėvu, tiesiogiai su juo beveik nebendravo. Norint jam susitikti su vaikais, viską tekdavo derinti per dukras ar kartais tiesiog važiuoti į namus ir tikėtis, kad galės pasiimti dukras.

2018 m spalio-lapkričio mėn. paaiškėjo, kad žmona turi meilužį ir ji su meilužiu ir Artūro trimis vaikais išsikraustė gyventi kartu į Kauną.

Bendravimas su vaikais dar labiau pasunkėjo, nes Artūras pradėdavo sulaukti gąsdinimų ir grąsinimų iš žmonos chakalio ir jo pažįstamų.Naujajam vyrui buvo visiškai normalu keiktis prie vaikų ir grąsinti Artūrui, kad sudaužys galvą girdint vaikams.

2018-11-05 įvykis prie dukrų mokyklos. Artūras yra apkaltinamas pagal 140 str. 2 dalį, neva įsėdo į žmonos automobilį ir diržu smaugė bei grasino savo žmonai.Netoliese buvusi Artūro kolegė paliudijo, kad jokių minimų veiksmų nepastebėjo, automobilyje buvusi vyriausioji dukra paliudijo, kad smurto nebuvo.

Visą tą laiką Artūrui taikoma kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nesiartinti prie sutuoktinės, dėl ko jis negalėjo grįžti dirbti į užsienį ir buvo dar labiau apsunkintas bendravimas su dukromis.

2019-02-13 tyrimas nutraukiamas. 2018-11-11 pradedamas tyrimas pagal BPK 140 str 3 dalį dėl Artūro žmonos smurto prieš vyriausiąją dukrą.

2018-12-18 Artūras sulaukia grąsinančio skambučio iš NT brokerio, kaip teigia pats brokeris grasino jo kolega Kazimieras Enceris

Artūras išvyksta dirbti į Norvegiją, dirba legalų darbą, nuomojasi butą Osle.

2019-04-26 Nutraukiamas ikiteisminis tyrimas dėl motinos smurto prieš dukrą.

2019-05-11 Artūras sužino, kad žmonos draugo motina 2016 metais yra teista už savadavimą, kad Artūro žmona ieško žmonių,kurie galėtų įsivaikinti dukreles.

Artūras vis dar yra užsienyje, tad pradeda rašyti įvairius skundus ir kreipimusis į įvairias tarnybas ir vaikų teises baimindamasis, kad dukros gali būti pavojuje.

Nutrūksta visos Artūro giminės bendravimas su mergaitėmis, nebeatrašo jos nei močiutei, galiausiai beveik visiškai dingsta iš socialinių tinklų, nors anksčiau aktyviai dalindavosi įvairiom žinutėm, nuotraukom. Nuo tada Artūras nebežino nei kur, nei kaip gyvena mergaitės.

2019-06 mėn. pradžioje jam dar pavyksta susirašyti su savo žmona. Jos teigimu mergaitės pačios nusprendė su tėvu nebendrauti.Anot žmonos mergaitės gyvena gerai, jaučiasi daug geriau, nes nebebendrauja su tėvu ir puikiai sutaria su meilužiu.

2019-06-03 Artūras išsiunčia teismui prašymą leisti birželio 16-18 dienas praleisti su dukromis ir susiplanuoja kelionę į Lietuvą.

2019-02-13). Artūrui paskiriama kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš Lietuvos, nors jis deklaravęs išvykimą į Norvegiją. Paskiriama kardomoji priemonė nesiartinti 1 km atstumu prie žmonos ir vyriausios bei jauniausios dukros. Panaikinamas leidimas dalyvauti bylos procese dėl motinos smurto prieš dukrą.

2019-06-17 Artūras sulaukia skambučio iš Kauno VPK su klausimu, ar gali atvykti pateikti papildomus paaiškinimus. Skambinama keletą kartų tačiau taip ir nepaaiškinima dėl kokios bylos ir kokių paaiškinimų reikės.

Artūras dėl kitų savo planų ir dėl to, kad nebuvo iš anksto ir aiškiai informuotas nenuvyksta į komisariatą

2019-06-18 Paskelbiama Artūro paieška. Vakare Artūras sužino, kad yra oficialiai paieškomas, neišvyksta iš Lietuvos ir 2019-06-19 atvyksta į policiją išsiaiškinti,kas čia per bajeriai vyksta.

Artūras suimamas.Nutariama jam skirti psichiatrinę ekspertizę. Advokatas apie tai nėra informuojamas ir procese nedalyvauja.

2019-06-28 Pateikiama išvada, kad Artūrą reikia siųsti į Utenos ekspertinį skyrių detalesniam ištyrimui.

2019-07-13 Artūras pateikia prašymą nušalinti nuo bylos vyriausiąjį tyrėją Šarūną Žąsytį, kuris yra jo žmonos sesers vyro giminaitis

2019-07-23 Gaunamas atsakymas, kad vyr. tyrėjas Šarūnas Žąsytis nuo 2019-07-19 nebėra tyrimo grupėje.

2019-09-03 Artūras išvežamas į Utenos ekspertinį skyrių. Visą tą laiką Artūras buvo laikomas KTI, nes Utenos ekspertiniame skyriuje eilės.

2019-09-20 Sustabdoma skyrybų byla, nes gaunamas ieškinys dėl tėvo teisių apribojimo.

2019-10-09 Artūras išvežamas į Rokiškį priverstiniam gydymui. Diagnozė – Kliedesiai

Dukra Austėja stoja į tėčio Artūro pusę. Dukra rašo;

Man gėda del to melo kurį skleidžia mano mama Inga Zikaite ir jos draugas Aidas Ambrozaitis. Mano tėtis visada rūpinosi šeima. Jis dirbdavo užsienyje, daznai išvykdavo. Taip mama ir susirado kitą vaikiną, kol tėtis dirbo. Dabar teisinasi apie netikėtą ryšį su nauju vaikinu.

Aidas Ambrozaitis yra 24 metų jaunuolis kuris visiškai neturi socialinių įgūdžių ir supratimo kaip elgtis, bendrauti, auginti vaikus. Mes esame 3 sesės. Kurių jis neapkenčia. Nuolat žemina, terorizuoja, engia, tyčiojasi, smurtauja, priekabiauja.

Daugiausiai priekabiauja prie manęs, nes aš esu 12 metų vyriausia iš sesių. Mama tai toleruoja nes bijo jo. Žino jei pradės prieštarauti iškart bus palikta viena su 3 vaikais. Jam yra su nervais negerai, nuolat drąskosi namuose ir Daaaauuugggg keikiasi. Vartoja psichikai skirtus vaistus „Tiapridal”, „Finlepsin”.

Prieš tai vartojo narkotikus, todėl po jų reikia gerti tuos vaistus. Man kartais toks vaizdas kad jie abu dar pavartoja kažką, nes akys keistos buna. CITATOS PABAIGA

Ar jums tai skaitytojai nieko neprimena ?

Neprimena Matuko istorijos,kai mirė mirtinai motinos ir patėvio Kontenio sumuštas ketverių metų Matukas. Porelė svaigindavosi ir nuolat būdavo apkvaitę nuo narkotikų.

Fūristas Artūras bandė visais įmanomais būdais išsaugoti šeimą gal ir užvažiavo meilužiui į barzdą buvo suimtas ir paguldytas į psichiatrinę ligoninę.Išleistas Artūras iš jos jau su baltu bilietu.

Žmogus dirbęs,tvarkingai mokėjęs mokesčius Lietuvoje išlaikęs šeimą išvyko iš Lietuvos ir toliau dirba savo darbą ir gyvena užsienyje.

Lietuvoje diktatūra jam sužlugdė gyvenimą ir pripažino psichu,užsienyje jis ramiausiai gyvena,vairuoja fūrą ir gyvena pilnavertį gyvenimą.

Tai viena iš šimtų istorijų,kai žmonės iš lempos įkišami į psichiatrines ligonines,mentai ištempia iš automobilių sudaužo ir nusiunčia į kalėjimą. Net ir mergaitės grobėjo Filipavičiaus mentai neturi jokios teisės daužyti.Tam yra teismai.

Kai prieš porą savaičių nušovė psichinę ligonę jokių protestų nevyko. Milicijai buvo uždegta šalia šviesa savivalei. Milicija sudaužė ir suėmė Šilutės ūkininkus, sudaužė Antaną Kandrotą, sudaužė mergaitės pagrobėją.

Pamatysite savaičių bėgyje vėl policajai kažką nušaus.

Tai įbauginimo akcija. Kai tik Lietuva su Lenkija paskelbs karą Rusijai ir pradės Kaliningrado srities aneksiją mentai gatvėse grobs žmones kiš į varanokus ir išsiųs į frontą mirti.

Tą jau du metus daro ukrainiečių Gestapas su savo žmonėmis.

Moteriausybė su savo vykdoma etninių lietuvių vyrų genocido politika pasiekė dugną. Prisivežė musolmonų,afrikiečių iš kitų šalių,įjungė žalią šviesą ukrainos vaikų prekybai skandinavų homoseksualiom poroms.

Fūristas Artūras gryžęs po kadencijos namo visas išvargęs ,išsekęs (kas vairavę fūras žino apie ką kalbu ) atsirakinęs savo namų duris neberado savo žmonos su trim vaikais. Žmona jau gyveno su kitu,o vaikams buvo uždrausta matytis su savo tėvu.

Dabar madoje moterims draugauti ir gyventi su dvidešimt metų jaunesniais vyrais,o užsienyje mėnesiais dirbantys fūristai,jūreiviai,statybininkai lieka durniaus vietoje.

Artūro Gotauto žmona pasiskubino parsivesti jauną chakalį ,kad dar labiau įskaudinti jos vyrą,jos vaikų tėvą, kad jį žmogų išvesti iš proto priversti jį neadekvačiai elgtis,o save pateisindama rašinėjo policijon.

Taip elgiasi tik tikros kekšės,o ne žmonos ir motinos.

Tokiai bobai svarbu jaunas kuilys,o vaikus galima pasiųsti paskui Matuką. Jei vyras buvo blogas, reikėjo skirtis iš kart, o dabar – 3 vaikus sugyveno,kol rado kitą.

Pasidžiaukime dėl fūristo Artūro,kad jis žmogus nepalūžo. Teko jam išvykti iš Lietuvos į civilizuotą šalį ir gyventi ramų užtikrintą gyvenimą.

Artūro žmona Baisgiogalos kaimo gyventoja Inga Žikaitė dabar Kanarų salose gyvenanti influencerė .Kaip susiklostė trijų vaikų likimas-nežinia. Su savo vyru Artūru 13 metu pragyventa santuokoje,o kiek dar metų prieš santuoką !

Jei jis toks blogas buvo ir 3 vaikus sugyveno. Vyras pradėjo dirbti dėl šeimos uzsienyje, moteris gavusi laisvę ,nebesugebėjo susivaldyt. Paliko ji Artūrą dėl jauno chakalio.

Vyras dirbo tolimuju reisu vairuotojumi siuntė pinigus namo. Ji orgijas sau kėlė. Nebenori gyventi su esamu vyru tada skiriesi ir valkatauk kiek nori. Dabar būnant santuokoje, rujoti per kitus jobarius.

Merginos ir moterys jeigu apsisprendėte šeimai, nežaiskite su kito žmogaus jausmais. Puikiai žinote,kad fūristai,jūreiviai,statybininkai į komandiruotes išvyksta mėnesiams.

Artūras emigracijoje dirbo kaip jautis,o jo žmona Inga Žikaitė sėdėjo namie ir iš Artūro siunčiamų pinigų linksminosi su diedais, o ne vaikus augino.

Ar Artūras jau gali matytis su savo dukrelėmis ir kaip susiklostė jo dukrų likimas aš nežinau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias