Aurimas Drižius
Vasario 15 d. Lazdijų savivaldybės taryba balsuos dėl to, kad eksproprijuoti Veisiejų gyventojo Romo Balevičiaus turtą – pastatą su žemės sklypu Veisiejų miestelio centre gražioje vietoje šalia ežero.
Turtas eksproprijuojamas, nes šio kąsnelio prireikė kažkam iš vietos politikų ar jų rėmėjų. Visai šiai turto perėmimo operacijai vadovauja pati Lazdijų merė Ausma Miškinienė (nuotr. viršuje su Romu Balevičiumi).


Kaip galima atimti svetimą nuosavybę? Labai paprastai – savivaldybei tereikia paskelbti, kad „turtas bešeimininkis”, nors pati Lazdijų savivaldybė ir pardavė jį Veisiejų gyventojui Romui Balevičiui dar prieš 30 metų viename pirmųjų privatizavimo aukcionų.
„Savivaldybės teisininkas Kęstutis Jasiulevičius, žinodamas kam priklauso turtas, parengė suklastotus dokumentus teismui, o teisėja Irma Blekaitienė, irgi asmeniškai puikiai žinodama, kam tas turtas priklauso, pripažino, kad turtas „bešeimininkis”, – pasakojo Romas Balevičius
Lazdijų savivaldybė paskelbė, kad Romo Balevičiaus sklypas yra bešeimininkis, nors ir puikiai žinojo, kam jis priklauso – tai yra tam pačiam Romui Balevičiui. Žmogus laimėjo pirmąjį Lazdijų savivaldybės skelbtą privatizavimo konkursą dar prieš 30 metų, ir įsigijo minėtą sklypą su pastatais, sumokėjęs nemažą sumą tuometinių rublių. Šiame sklype buvo Veisiejų kino teatro pastatas su keliais kitais pastatais ir garažais.
Ir Romas Balevičius jį įsigijo dar prieš kelis dešimtmečius kartu su keliais draugais.

Pagaliau į pagalbą merei įsitraukia ir visa rajono taryba, nusprendus ,kad užtenka per petį dairytis į įstatymus, ir reikia Romo Balevičiaus turtą prichvatizuoti galutinai, 2024 02 15 nubalsuoti ir turtą ,,atspaust“ balsuojant.
Minėta situacija kelia daugybę klausimų, kaip tai gali vykti teisinėje valstybėje (ką pastoviai deklaruoja Ausmutė Miškinienė),todėl situaciją paprašiau pakomentuoti patį turto savininką Romą Balevičių.
Ką manai apie situaciją šiandiena?
Teisinis banditizmas
Kaip tai?
Normalioj valstybėje, savivaldybėj, kol vyksta teisiniai ginčiai, veiksmai su turtu būtų užšaldyti, ir laukiama vienokių ar kitokių sprendimų, o čia atvirkščiai – ieškoma būdų kaip atimt ir tie būdai peržengia baudžiamojo kodekso ribas. Ir tuo turto reketu užsiima visa administracija, rajono taryba su mere priešakyje. Neskaitant to kad visus metus nuo 2022 11 bendravau su mere, jos komanda aiškindamasis šio banditizmo aplinkybes, viską filmavau, teko aiškint įstatymus ne tik eiliniams savibledos darbuotojams, bet ir žymiajam teisininkui Kestučui Jasiulevičiui, jiems nesuvokiant realios situacijos, sugebant išmokti vieną sakinį : ,,mes jums atsakėme“, ir jį pastoviai kartoti. Tada kreipiausi skundu į antikorupcijos komisiją.

Bet čia labai aiškiai įvardyta ir problema ir asmenys siejami su ja, tai kur kabliukai?
Matot aišku eiliniam žmogui, bet ne kai kuriems tarybos nariams ar savivaldos tarnautojams. Juoko vertas pirmo posėdžio rezultatas ir tolimesni veiksmai. Pasitarę rajono šviesuliai nustatė, kad yra daug pažeidimų, kuriuos turi tirti STT, todėl nubalsavo kreiptis į minėtą instituciją. Bet grįžę namo susapnavo karalaitę Ausmutę, ir jiems nušvito protas, suvokė kad neteisingai suvokė klausimą, todėl ne taip nubalsavo, ir pradėjo bombarduoti komisijos pirmininką Albiną Žymančių, kad šis organizuotų perbalsavimą. Belieka tik paminėti šių šaunuolių pavardes : Jurgita Kurauskienė, Mantas Valukonis, Audrius Klėjus, Evaldas Brusokas.Po to pradėta rinkti dokumentai ,ruošiamasi svarstyti klausimą komisijoj? Bet nuo ko čia prasidėjo ,kaip jie tai stumia ?
Jie naudoja administracinius resursus, manipuliuidami faktais, informacija, klastodami dokumentus, pateikdami tretiems asmenims. Mano problemą išskirkim į dvi dalis : tai nekilnojamas turtas ir automobiliai, detalės, įranga. Aš įvardijau pavardes kurie asmenys prisidėję prie šios aferos, tad imkim iš eilės. Nagrinėjant nekilnojamo turto peripetijas, labai aiškūs faktai ir įrodymai. Objektą įsigijau viešame aukcione 1991 m., kurį organizavo Privatizavimo komisija, priklausanti tai pačiai tuometinei savialdybei, tai buvo pirmas nekilnojamo turto aukcionas. Yra visi dokumentai aukciono laimėjimo, atsiskaitymo už jį, nuosavybės ludijimas. Visa tai, nors savivaldybe tai turi, buvo perduota merei įstatymų numatyta tvarka per ,,vieną langelį“. Čia normaliai tai merė turėjo imtis priemonių teisybei atstatyti, taciau atvirkščiai, pirmyn į aferas, mosuojant teismo nutartimi, kuri pasiekta teismui pateikiant suklastotus dokumentus, arba kai kurių nepateikiant,kad susidarytų bešeimininkio turto vaizdas.
Kaip tai suprast?
Paprastai. Imkim didiji rajono veikeja Sabaliauską Zenoną, Veisiejų seniūną. 2012 m. jis pats, atėjęs į minėtą objektą M.Bižytės g. 8a, prievartavo, kad minėtą objektą parduočiau, man kategoriškai atsisakius, elgėsi agresyviai. Tomis pačiomis dienom man esant minėtam objekte, jis su buriu žmonių sprende kaip padaryti priejimą prie ežero ties mano turtu. Ju tarpe buvo ir regionino parko direktorė Lina Žukauskienė. Tais pačiais metais užbaigė aferą nugvelbiant dalį sklypo ir turto (rūso-naftos produktų sandelio likučius ) savo sėbrui Masio Linui. Neskaitant to, Zenius yra mano klasiokas, paralelėj klasėj ėjo, ir apskritai tokiam kaime visi viską žino.


Šiam kontekste vienareikšmiškai suklastotu yra neturinčių savininkų pastatų apskaitos aktas 2016 05 17 Nr. EL12-76

Pasižiūrekim į parašus :
Z.Sabaliauskas – asmeniškai žino kieno tas turtas, ką įrodo daugybė neginčijamų faktų
Kazimieras Jautakis- pasirašydamas nurodo kas naudojasi ,ir žodžiu smulkai paaiškina kitas aplinkybes i ką kiti nariai reaguoja priešiškai,ignoruoja.
Lina Žukauskienė -asmeniškai Žinojo realią padetį ,nes su ja ne kartą ginčytas del medžių genejimo ,kurie yra mano sklype(norejo medžius apčiauškinki),tada buvo rodomomie dokumentai ,patvirtinant priskirto sklypo ribas,apsilankius regionono parko direkcijoj reikalavo juos palikti jai, jos vyras remontavosi mašinas, lankėsi su komisija į kurią iėjo G.Salatka,J Ražukienė ,Žukauskiene L.,ir Kaškodėl jos vyrasŽukauskas,su jais visais bendravau pasivijęs prie kulturos namų gretimoj gatvėj.minėti asmenys negalėjo nežinot relios padėties,o pasirašė.
E Brusokas – pats lankėsi kaip aplinkosaugininkas tikrinant kuo kūrenama,tais paciais metais,buvo smulkiai bendarauta, jis žinojo kam priklauso.
A Kazilionis -Žinojo kam priklauso nes buvo kreiptasi i savivaldybę jam dalyvaujant ,kad baigtu tvarkyti privatizavimo dokumentus,girdejo K.Jautakio paaiškinimus.
Z. Klimaite-kaip komisijos pirmininkė privalėjo įsigilinti į klausimo esmę ,tuo labiau išgirdus K.Jautakio paaiškinimus
Pažymetina kad visą komisijos darba organizavo Audrius Klėjus – administracijos direktorius.
Visi minėti asmenys sąmoningai klastojo dokumenta ,ir jį panaudojo ,siekdami naudos, veikdami benrininkų grupėj,taip įvygdė nusikastamą veiką sunkinančiomis aplinkynėmis,kas išaškejo ir komisijos darbo metu.
Kiek išsiaiškinau ,A.Klėjus sekantį kartą eidamas administracijos direktoriaus pareigas pradėjo inicijuoti kreipimąsi į teismą.pabaigti sutrugdė pandemija,privertusi asistatydinti,pabaige I šaparauskienė .
Čia įsijungė Kestutis Jasiulevicius.nors eilė dokumentų įrodo kad jis žinojo kam priklauso turtas,(tai įrodo pateikti dokumentai),ruošė kreipimąsi į teismą klastodamas dokumentus ,juos pateikdamas teismui ,klaidino sąmoningai teismą ,nors reikia pažymėti, kad ir pati teisėja Irma Blekaitienė žinojo kam priklauso turtas, tačiau būdama artima Zenono pažįstama, tai ignoravo.

Pateikti keli iš daugelio dokumentų vienareikšmiškai įrodo, kad K.Jasiulevičius sąmoningai klastojo dokumentus, taip įsitraukė į bendrininkų grupę, aktyviai joje veikė. Mineti asmenys vadovaujami merės Ausmos Miškinienės, ėmėsi neteisėtų veiksmų, susijusių su minetu turtu netgi neturedami teismo sprendimo ušsakinėjo paslaugas minėtam objektui ,kas įrodo suokalbį su teismu.
Apie turto priklausomybę žinojo ir Sigita Lemauskienė, tuo metu būdama giminaitė ,pati lankėsi minėtam objekte,netgi važinejo su minimu autobusu pati jį ten pastatė,žinojo visas galimybes perduoti informacija man,kaip ir jos dede mano pažystamas Benas Rutelionis, į kurį kreipiausi raštu jam esant administracijos vadovo pavaduotoju, tačiau atsakymo iki šiol negaunu. Sigita yra dešinė ranka merės (ką deklaruoja merė) ir aišku kaip dieną kad informavo, ir merę,o merė piktybiškai nesilaikė įstatymų ,vykdė nusikalstamą tyčią(tuo sulaužė priesaiką)
Bet tai čia ko ne banditų gauja ? Kaip į tai reaguoja teisėsuga?

Naujas anegdotas: Lazdijuose yra teisėsauga
O tai kada sužinojai apie minimus įvykius?

2022 11 13 gavęs žinutę kad neaiškūs asmenys išvežinėja turtą, 2022 11 14 atvažiavęs radau gudručius besidarbuojančius. tai buvo Lazdistos keli žmonės ir Rudaminos banditėliai ,kurie negalėjo paaiškinti savo veiksmų.Kviečiant policija jie pabego prieš tai paskambinę vaciui Petruškevičiui,kuris atvykęs irgi negalejo paaiskint situacijos.

Minėti asmenys išvogė automobilius,detales ,įrangą,pažymetina kad automobiliai buvo gana reti pav. 21 volga su saugos diržais, 23 volgos kebulas zim detalės, reto automobilion wanderer w21 motorą ,netgi išlupo ir kitus garažus ,išvogė retus motociklus. Iškviesta policija konstatavo vagystę,tačiau toliau konstatavimo ir nenuėjo,sąmoningai suklastojo duomenis ir nutraukė tyrimą ,tačiau dėl savo neveikimo buvo priversti palikti postus Vidmantas Kondrackis ,veiklos skyriaus viršininkė Bartkuvienė,tyrėjas E Ilkinas,minėta Lazdista pateike suklastotus dokumentus apie savo veiksmus tiek policijai tiek savivaldybei. Net sutartys su Lazdista neturi nei datų, nei parašų.
Utilizuotus daiktus 2023 01 03 radau elveriškių 1 paslėptus ,iskviesta policija uri oasikrapščius nosį iškištino savais keliais ,nors dokumentai rodo kad viskas metalyne išvoge net ir lentas kabelius skirtus pastato remontui po gaisro kuris siejamas su šiuo klausimu,nes po gaisro sulaukiau skambučio su kausimu,,na dabar parduosi?Pridėt dok.
Visi sie faktai buvo įrodyti tiek susitikimuose su mere ,tiek pk dabartiniam viršininkui,kuris pamindamas įstatymus ignoruoja nusikalstamas veikas ,tokiu budu tampa nusikalstamų veikų bendrininku.
Tai koks situacijos vertinimo reziume?
Na visi dirbo išsijuosę ,kad nebūtų išsiaiškinta teisybė,ir paskelbta žmonėms ,netgi vietiniai laikraščiai atsisako spausdint medžiaga ,tiesiai sakydami,, bijom del savo šeimų ,artimūjų“.Antikorupcijos komisija net neįpusėjo tyrime ,nes meres šaika nelankė posedžių,tai vilkino.Ašku yra ir gerų daluku beveik po pusės metu komisija sužinojo įstatymus reglamentuojanččus jos veiklą ir 2024 01 04 teisininkas Tomukas Savukas,, skilo“ ir pagarsino minimus įstatymus. Buvo kreiptasi įVTEKą kurie vėl rado pažeidimų.
Matant teisinį banditizną ,antikorupcijos pirmininkas kreipėsi LR generalinę prokuratųrą, kuri pradėjo tyrimą, o merė savo ruožtu skuba prastumt balsavimą kad turtas būtų perimtas į savivaldybės balansą ,nes jau sėbrai laukia kąsnio.
Ir čia vienintelė išvada devyniasdešimtaisiais banditai atiminėjo su kalašnikovais ,dabartiniai su kaklaraiščiais balsuodami ,ketvirtadienį pažiūresim kiek jū taryboj .
O kas toliau?
Matot jie turi teisingai balsuot ,atimt iš žmogaus legaliai įgytą turtą -banditizmas.
Tai duosim darbo jiems ,kad tobulėtų, pav. ištirti Seiriju vandentiekio remonto subtilybes ,kaip buvo organizuojamas rangos konkursas,kaip sumokėta 70000 netesybų,kaip neatlikus visų darbų jis buvo pridavinėjamas,kaip Veisiejuose buvo skiriami pinigai panašiems objektams berots25000 .Tokius atvejus tiria tame tarpe ir Europos prokuratėra ten nepaderinsi net ir per Skvernelį

Šiai dienai nuo mano klausimo svarstymo turėtų nusišalinti Audrius Klėjus, Evaldas Brusokas, Saulius Petrauskas, Ilona Šaprauskienė ir Benas Rutelionis, nes jie susiję su dokumentų klastojimu ir pareigų nevykdymu.

Bet yra auksiniai žodžiai,,vaikučiai gyvenkim taikiai“


Tačiau Lazdijų savivaldybės klerkai daug metų atsisakydavo sutvarkyti žemės sklypo ribas ir taip ją įforminti kaip Romo Balevičiaus nuosavybę. Žmogus mano, kad klerkai tiesiog norėjo iš jo dar dovanų, ir visokiomis užuominomis leisdavo suprasti, kad reikalas būtų sutvarkytas, jeigu tos dovanos atsirastų. Tačiau R.Balevičius keistas žmogus – jis iš principo niekam kyšių nemoka. Todėl ir nukentėjo – nors jis daug metų vaikščiojo pas įvairius savivaldybės merus dėl minėto sklypo ribų nustatymo ir dokumentų sutvarkymo, tačiau Lazdijų savivaldybė apsimetė, kad nežino, kam priklauso minėtas turtas.
„Dau kartų kreipiausi į tą pačią savivaldybę, prašydamas sutvarkyti sklypo dokumentus, tačiau savivaldybė atsisakydavo”, – pasakojo žmogus.

R.Balevičius dar 2010 m. kreipėsi į Lazdijų savivaldybę, prašydamas paaiškinimo, kodėl netvarkomi jo sklypo žemės dokumentai:

Lazdijų savivaldybė dar 2010 m. pripažino, kad sklypas priklauso R.Balevičiui, tačiau po dešimt metų paskelbė sklypą „bešeimininkiu”.

Todėl paskelbė turtą bešeimininkiu, ir išvežė iš sklypo beveik visą Romo Balevičiaus sukauptą antikvarinių automobilių kolekciją, ir įvairias ten žmogaus laikytas automobilių dalis. Ironiška, kad Lazdijų savivaldybė žinojo, kad turtas priklauso Romui Balevičiui, tačiau apsimetė, kad to nežino ir apie tai, kad ieško turto savininko, pranešė per vietos laikraštį. Tiesa, savivaldybės klerkai išsidavė, kad žinojo, kad tai Balevičiaus nuosavybė, išsiųsdami jam laišką paštu jo motinos adresu, kuris kažkur prapuolė.

„Tai buvo pirmas nekilnojamo turto aukcionas Lazdijuose, – pasakojo Romas Balevičius, – ir jį laimėjau aš su kitais žmonėmis. Verseckas buvo privatizavimo komisijos pirmininkas, ir problemos prasidėjo iš karto po privatizavimo. Prasidėjo kalbos apie tai, kiek aš kam turiu duoti, tačiau aš iš principo buvau nusprendęs niekam kyšių nemokėti, nes aukcione labai sąžiningai kėliau turto kainą. Ir šiaip – niekam kyšių gyvenime nedaviau ir neduosiu. Savivaldybės juristas negalėjo nežinoti, kieno tas turtas, nes aš jam esu prirašęs tiek prašymų įregistruoti turtą. Su juristu ne kartą ginčijausi jo kabinete, jis negalėjo nežinoti, kieno tas pastatas. Antras dalykas, kad buvo sudaryta savivaldybės komisija nustatyti, kad turtas bešeimininkis. Vienas jos narių, toks Jautakis parašė juristui, kad tuo pastatu naudojasi Romas Balevičius kuris gyvena ten ir ten. Tas Jautakis jums aiškiai pasakė, kad jūs specialiai tam sklypui ribų nenubrėžėte, ir specialiai aferą kažkokią sukate“.

Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad merė Miškinienė atsiuntė komandą, kuri nusiaubė Romo Balevičiaus sklypą, išvežė visus jo turėtus antikvarinius automobilius, o patį sklypą neva „sutvarkė”. Štai kaip atrodė šis sutvarkytas sklypas:

Vienas ir komisijos narių toks Veisiejų seniūnas Zenius Sabaliauskas, su kuriuo Romas Balevičius mokėsi paralelinėje klasėje Veisiejuose. „Mes vienas kitą pažįstame iki nago juodymo, – sakė Romas Balevičius, – jis pas mane bėgiojo, derino sklypo ribas, vis sakė, kad kažkokios dalies reikia ir jo draugui. O jis pasirašė dokumentą, kad neva nežinojo, kieno tas pastatas, reiškė veikė tyčia melagingai, sąmoningai klaidino teismą. Dar vienas klausimas – kodėl iš sklypo išgabenti 12 automobilių, tarp kurių yra ir senų istorinių antikvarinių mašinų, tarp jų „Volgos“ ir kitos retos istorinės mašinos. Kai kurie automobiliai buvo su registracijos numeriais, ir juos jūs taip pat išvežėte kaip bešeimininkį turtą. Pastatas buvo 2018 m. specialiai padegtas, man keršijant, kad neparduodu minėto turto, ir aš žinau, kas tai padarė, tačiau neliečiau tų daiktų, kol policija vykdė tyrimą, ir nenorėjau, kad tie žalos įrodymai būtų sunaikinti (2012 m. pats Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas buvo atėjęs į tą objektą ir mane spaudė, kad jį parduočiau). Ten buvo automobilių dalių už kelias dešimtis tūkstančių eurų, vertingų senovinių motociklų. Kodėl jūs pavogėte visą šį mano turtą ir kur jūs jį padėjote? Kodėl pavogtas 1932 m. istorinis automobilio „Vanderer“ variklis, kuris yra neįkainojamas ir niekur aš daugiau tokio nerasiu, toks automobilis buvo vienintelis Baltijos šalyse. Kokiu pagrindu ir kur dingo tie visi daiktai?“.

Savivaldybės juristas atsakė, kad minėtas pastatas su garažais dar 2016 m. kažkokiu apskaitos aktu buvo pripažintas „turtu, kurio savininkai nežinomi“, nes jis nebuvo registruotas nekilnojamojo turto registre. „Pagal tą apskaitos aktą nutarėme, kad pastatas yra realizuotinas objektas, – kalbėjo juristas, – ir niekas komisijai nepateikė nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Komisijos nariai buvo Zita Klimaitė, Kazilionis, Žukauskienė, Evaldas Brusokas, Jautakis. Pagal vyriausybės nutarimą rengėme skelbimus apie turtą, jo savininko neatsirado. Tada kreipėmės į teismą , ir teismas pripažino turtą bešeimininkiu. Kiek žinau, teismo sprendimą bandėte naikinti, tačiau teismas prašymą atmetė“.
„Kiek kartų aš pas jus ėjau, prašydamas, kad būtų patvirtintos tokios sklypo ribos, kurios buvo numatytos sklypo plane aukciono dieną?, – klausė Romas Balevičius, – kiek kartų aš pas patį vaikščiojau“, į ką juristas atsakė, kad „pastatas ir žemės sklypas yra skirtingi dalykai“.
Klausimas, kas turėjo sutvarkyti dokumentus juristas atsakė, kad „pirkėjas kaip rūpestingas savininkas turi susitvarkyti dokumentus“.

1 thought on “Prasideda turto ekspropriacija (pildoma)

  1. Labai gerai, kad viešinate. Sisteminiai vagys bijo viešumo. Žmonės JŲ veidus, vardus ir pavardes atsimins. – Ateis atpildo valanda. Puikus to pavyzdys yra paskelbta [tarptautinė] paieška ASMENŲ, kurie naikina [lietuvių] istoriją: [RUSIJOS] kovotojų paminklus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias