Prezidento rinkimai klastojami Šimonytės naudai

0

Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. Vargšė VRK. II dalis  (Pasimetusi VRK) 2024-03-16

Straipsnio I-oje dalyje aptarėme VRK savavaldžiavimą, galvotrūkčiais tenkinus I. Šimonytės 2024-02-19 prašymą ir 2024-02-20 sprendimu Nr. Sp-33 sudarius jai galimybę 2024-05-12 Respublikos Prezidento rinkimuose būti paremtai tik elektroniškai bei tenkinus I. Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų. Pirmiau padarė, o po to apsižiūrėjo, kad pažeidė Rinkimų kodekso 79 str. 1 d., nustatančią tik popierinių parašų rinkimo lapų išdavimą, ir pačios VRK 2020-04-02 sprendimu Nr. Sp-33 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90cd1b1174f211eaa38ed97835ec4df6) patvirtinto „Pretendentų į kandidatus ir piliečių iniciatyvų parėmimo tvarkos aprašo“ 20. punktą: „Pretendentai į kandidatus… piliečių iniciatyvos portale „Rinkėjo puslapis“ registruojami popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų išdavimo dieną.“ T.y. be popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo prisijungimas prie elektroninio parėmimo nesuteikiamas.

Ingridai Šimonytei paprašius VRK sustabdyti jos elektroninį parėmimą, VRK įklimpo dar giliau – www.lrk.lt paskelbė, kad I. Šimonytei 2024-02-21 d. buvo išduoti popieriniai parašų rinkimo lapai, kurie 2024-02-26 d. buvo grąžinti VRK (https://rdm.rinkejopuslapis.lt/kandidatu-paremimas/1786/78390/pretend). Tačiau nėra jokio VRK sprendimo dėl popierinių parašų rinkimo lapų išdavimo I. Šimonytei.

2024-03-07 d. VRK paskelbė, kad patikrino 33722 I. Šimonytės parėmimo elektroninius parašus ir net 21 išbrokavo – ne piliečiai pasirašė. Tad VRK jau gali nuspręsti ją įregistruoti kandidate šiuose rinkimuose. Reikia ne tik emocijas reikšti dėl per pirmą dieną surinktų per 20 tūkst. šių parašų, kas fiziškai neįmanoma, nes tai reikštų, kad per vieną minutę pasirašė 14 „rėmėjų“. Tačiau sistema neleidžia vienu metu elektroniškai pasirašinėti keliems asmenims. Tai sužinojome, 2020-2021 metais vykdydami piliečių referendumo iniciatyvą. Tad negalima delsti. Mes kreipėmės į Generalinę prokuratūrą, ši pareiškimą persiuntė STT. Tinkama įstaiga tokiai VRK „saviveiklai“ ištirti ir įvertinti. 2024-03-07 d. kreipėmės ir į Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyvius, kurie vieninteliai dėl to turi teisę kreiptis į VRK ir teismą. Kol kas sureagavo tik Eduardas Vaitkus, kuris 2024-03-08 d. kreipėsi į VRK dėl VRK ir I. Šimonytės „saviveiklos“ dokumentų pateikimo jam ir  2024-02-20 VRK sprendimo Nr. Sp-33 panaikinimo, kas reikštų I. Šimonytės pašalinimą iš rinkimų. 2024-03-14 d. posėdyje (www.youtube.com/watch?v=OboqNeNurlc) VRK atsisakė pateikti šiuos dokumentus E. Vaitkui ir į darbotvarkę neįtraukė klausimo dėl 2024-02-20 VRK sprendimo Nr. Sp-33 panaikinimo.

Pagarba E. Vaitkui, kuris jau tą pačią 2024-03-14 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė jo skundą dėl 2024-02-20 VRK sprendimo Nr.Sp-33 pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento ir dokumentų dėl I. Šimonytės išreikalavimo iš VRK. E. Vaitkus teismo paprašė taikyti galimo teismo sprendimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo priėmimo atsakovei VRK uždrausti šią politinės kampanijos dalyvę registruoti kandidatu Prezidento rinkimuose.

Skunde trečiaisiais asmenimis patraukta ne tik Ingrida Šimonytė, bet visi Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos dalyviai. Jiems teismas turėtų suteikti teisę pasakyti savo nuomonę dėl šio klausimo – ar VRK gali taip savavaldžiauti, beatodairiškai tenkindama valdančiosios partijos pasiūlytos pretendentės į Respublikos Prezidentus užgaidas. Ypač lauksime dabartinio Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir buvusio Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo bei buvusio Lietuvos advokatūros pirmininko Igno Vėgėlės teisiškai kvalifikuotos ir principingos nuomonės.

Na o tokia „nešališka“ VRK neatidėliotinai keistina, ir tai privalo padaryti Seimas. Priešingu atveju Lietuvos Prezidento rinkimus organizuos ir vykdys akivaizdžiai šališka VRK.

Tad Ingrida Šimonytė kopijuoja ne tik Rusijos Prezidento Vladimiro Putino rinkiminius šūkius, bet ir tiesmuką valstybės administracinio valdymo resurso panaudojimą, kad taptum valstybės vadovu. Rusijoje tai daroma bent jau ne taip atvirai, kaip Lietuvoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Jūsų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščias