Prokuratūrai pateikti įrodymai, kad riaušes prie Seimo organizavo policija liko be atsako

0

Pernai rugpjūčio 10 d. prie Seimo po taikaus mitingo, reikalaujančio atsistatydinti Seimą, įvyko riaušės – policininkai buvo apmėtyti akmenimis ir net sprogstamuoju užtaisu. 

Tačiau dar prieš riaušes Policijos departamento vadovai turėjo sąrašą žmonių, kuriuos reikia sulaikyti „dėl riaušių ir akmenų mėtymo“. Taip pat policija žinojo, kur ir kada bus mėtomi akmenys, todėl pasiūlė pasitraukti žurnalistams, nes „čia gali atlėkti akmenys“. Tačiau prokuratūra atkakliai atsisako tirti minėtas aplinkybes – pradėjus tyrimą, gali paaiškėti, kad riaušes organizuoti įsakė, pvz., VEM ministrė Agnė Bilotaitė ar dar aukštesni konservatorių vyriausybės pareigūnai. Todėl sunkūs nusikaltimai netiriami.

Apie 20.25 val. policijos pareigūnai sulaikė Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, įregistruotos LR Vyriausios rinkimų komisijos 2021-06-29 sprendimu Nr.Sp-170, koordinatorę Nendrę Černiauskienę.

Pastaroji tiesiogiai nufilmavo svao sulaikymą – moteris stovėjo minioje ir komentavo įvykius. Prie jos priėjo policininkai, sulaikė, uždarė į kalėjimą, ir vėliau apkaltino, kad „ji mėtė akmenis į policijos pareigūnus”.

N.Černiauskienė su signataru Zigmu Vaišvila pateikė generalinei prokurorei N.Grunskienės vaizdo įrašus, iš kurių aiškėja, kad riaušės prie Seimo buvo organizuotos policijos pareigūnų.

„Gavome 2021-08-19 Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokkuroro Antano Rauličkio raštus, kuriais paaiškinta, kad mūsų pateikti paaiškinimai ir videoįrašai dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo nėra konkretūs įrodymai, kuriuos reikėtų tirti baudžiamojo proceso nustatyta tvarka, – pasakojo N.Černiauskienė, – prokuroras A. Rauličkis net bando mus suklaidinti, kad įtarimai N. Černiauskienei pareikšti pagal BK 282 str., t.y. dėl transporto eismo tvarkos ir saugumo taisyklių pažeidimo. Šios aplinkybės patvirtina Vilniaus apygardos prokuratūros ne tik šališkumą, bet ir neatsakingumą – N. Černiauskienei inkriminuoti riaušių kurstymą, o mums aiškinti, kad ji pažeidė transporto eismo tvarką ir saugumo taisykles. N. Černiauskienė prie Seimo jokia transporto priemone prie Seimo nesinaudojo ir jokių taisyklių nepažeidinėjo. Nurodytais raštais prokuroras A. Rauličkis prokuratūros vardu atvirai demonstruoja nepagarbą ne tik piliečių referendumo iniciatyvai, bet ir penkiems Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, patyčią iš jų”.

Drauge su tomis aplinkybėmis, kad Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorė Nendrė Černiauskienė buvo sulaikyta be jokio pagrindo, o įtarimai jai pareikšti ne tik dėl veikų, kurių ji nevykdė, bet ir neturint byloje nė vieno įrodymo apie šias veikas, taip pat prašant teismo ją suimti be jokių įrodymų net iki 2022-01-21 d., sutampančios su paskutine šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų rinkimo diena, pagrįstai leidžia teigti, kad Vilniaus apygardos prokuratūra yra šališka ir negali vadovauti ikiteisminiam tyrimui (tyrimams) dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo.

Pateikiame papildomus įrodymus ir paaiškinimus:

1. N. Černiauskienės straipsnį, kuris bus paskelbtas www.komentaras.lt (priedas 2), kuriame aprašytos jos sulaikymo aplinkybės, fotonuotraukas asmenų (t.t. ir keturių galimai žurnalistų, kurie suorganizavo šią provokaciją prieš N. Černiauskienę, priedai 3) ir papildomą šio sulaikymo aplinkybes patvirtinantį videoįrašą (https://drive.google.com/file/d/1J-rHjpAqdAtKdkRRIzITFdObhgONUjOI/view ).

2. Sulaikyti dar 3-4 asmenys (pvz. Dmitrijus Vinogradovas), kurie filmavo N. Černiauskienės sulaikymą.

3. D. Vinogradovas buvo sulaikytas po įvykių jau einantis su žmona prie visuomeninio transporto stotelės. Jį sulaikę policininkai jo asmenybę tikslinosi pagal sąrašą iš policininkų mobiliojo telefono. D. Vinogradovo ir N. Černiauskienės sulaikymas sudaro pagrindą manyti, kad šie asmenys buvo sulaikyti pagal policijos ar kitų pareigūnų iš anksto paruoštą sąrašą, t.y. ne dėl riaušių, kurias provokavo ir vykdė kiti asmenys.

4. Sulaikytieji D. Vinogradovas, O. Pročkailo, A. Sabaliauskaitė, V. Račkova ir N. Černiauskienė, kiti sulaikytieji, kurių pavardes dar tiksliname, yra aktyvūs Referendumo iniciatyvos vykdytojai ir koordinatoriai. Nepagrįstas jų sulaikymas yra tiesioginis įstatymų pažeidimas, kurio tikslas yra trukdyti mums vykdyti šią teisėtą nustatyta tvarka įregistruotą pilietinę iniciatyvą. Prokuroro A. Rauličkio nuomonė, kad neteisėtas asmens sulaikymas ir prašymas teismui neteisėtai sulaikytam asmeniui, uriam pareikti įtarimai dėl riaušių kurstymo, byloje neturint nė vieno įrodymo dėl tokios nusikalstamos veikos, suponuoja tai, kad tokių vadovų vadovaujama Vilniaus apygardos prokuratūra negali vadovauti šiems ikiteisminims tyrimams.

5. Pateikti įrodymai, kurių tirti nenori Vilniaus apygardos prokuratūra, patvirtina, kad sulaikyti aukščiau nurodyti asmenys buvo dėl to, kad jie darė įvykių videoįrašus, juos transliavo per internetą. Dėl šių priežasčių ir galimai nusikalstamų veikų ištyrimo prašome nustatyti ir sulaikyti 4 vyriškius (jaunuolius), kurie atvirai ir agresyviai išprovokavo N. Černiauskienės pagriovimą, po policija sulaikė ne šiuos provokatorius, bet N. Černiasukienę pagal aukštesnio pareigūno nurodymą ir suderinimą su juo. Tai papildomai gali patvirtinti, kad asmenys sulaikyti pagal iš anksto policijos ar kitų pareigūnų sudarytą sąrašą, t.y. ne dėl 2021-08-10 d. riaušių prie Seimo, o pagrįstai manome, dėl jų aktyvios visuomeninės veiklos.

6. Nesulaikyti ir delfi.lt žurnalistai, filmavę N. Černiauskienės sulaikymą. Jei jau sulaikyti visi šį sulaikymą filmavusieji, būtina išsiaiškinti policijos pareigūnų sprendimus ir jų veiksmus, kodėl jie sulaikė viemus asmenis, filmavusius N. Černiauskienės sulaikymą, o kitus – ne.

7. Renatos Senkovskos pateiktos fotonuotraukos (priedai 4) ir paaiškinimai dėl jos vyro Karolio Cieminio, nukentėjusio ir 1991 m. sausio 13 d. įvykių metu, sulaikymo aplinkybės pagrįstai leidžia teigti, kad ir šiam asmeniui, jau pargriautam ant žolės, buvo panaudotas perteklinis dujų purškimas į veidą. Vienoje šių nuotraukų yra pirmame Seimo aukšte už lango baltais marškiniais apsirengęs vyras, telefonu galimai koordinuojantis policininkų veiksmus. Vizualiai jis panašus į Seimo narį Vytautą Baką. 

8. Mūsų 2021-08-17 prašyme nurodėme ir videoįrašą, patvirtinantį akivaizdų perteklinės jėgos naudojimą  – dujų purškimą į veidą gulinčiam ant žolės  vyriškiui. Šalimais ant žemės gulinti po ašarinių dujų panaudojimo sąmonės netekusi moteris. Prašome nustatyti jos asmenį, ją sužalojusius pareigūnus ir pateikti mums informaciją apie jos sveikatos būklę, kuri nuo visuomenės yra slepiama.

9. 2021-08-19 vyriausiojo tyrėjo Ievos Apyvalaitės-Kozlovskos nutarimu Nendrei Černiauskienei buvo sirtos papildomos kardomosios priemonės, kurios ne tik trukdo jai vykdyti Referendumo iniciatyvos koordinatorės pareigas, bet ir patekti jai į jos darbovietę Seime. Šiame nutarime nurodyti akivaizdžiai melagingi teiginiai apie N. černiauskienės tariamai įvkdytas galimai nusikalstamas veikas – nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nutraukti neteisėtus veiksmus ir netgi kad ji pasipriešino pareigūnams, sudavė jiems nenustatytu keitu daiktu, sprogdino sprogstamuosius užtaisus, kurie neįvardintiems  nukentėjusiesiems nudegino įvairias kūno veitas, mėtydama amenis bei kitus daiktus bendrais veiksmais niokojo pareigūnų automobilius ir t.t., nors filmuotos medžiagos visa tai paneigia.

10. Prašome ištirti ir priimti procesinį sprendimą dėl asmens, atnešusio maišą šakių ir iškračiusio jas ant žemės bei siūliusio žmonės imti šakes ir pulti (https://www.facebook.com/1192147555/videos/829231751326685/). Šį provokatorių sustabdė žmonės, bet ne pareigūnai, pareigūnai toleravo šio provokatoriaus veiksmus ir jo net nesulaikė.

https://www.facebook.com/1192147555/videos/829231751326685/

11. Pateikiame video įrašus, patvirtinančius, kad policijos pareigūnai iš anksto žinojo apie būsimą akmenų mėtymą, nesiėmė jokių veiksmų jų užkardymui, tik delfi.lt žunalistui patarė pasitraukti nuošaliau  (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGkZsvwjGgWFMKjJXbWGWsgpWpp , iki 2021-08-26 d. paimti videoįaršą iš sendgb.com/63TpcmMaiUd )

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir pateiktus papildomus įrodymus, prašome Jus papildomai:

1. Ištirti pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, priimti procesinį sprendimą dėl ikiteismino tyrimo pradėjimo. 

2. Sulaikyti nurodytus asmenis, vykdžiusius provokacijas prie6 susirinusius žmones.

3. Iš policijos išreikalauti ir pateikti mums informacija, kodėl prieš 2021-08-10 d. renginius prie Seimo neatitverė 75 m atstumu Seimo nuo žmonių minios, nors buvo žinoma, kad susirinks daug žmonių.

4. Dėl nešališko tyrimo neužtikrinimo perimti šiuos tyrimus Generalinei prokuratūrai.

 • 5. Pateikti informaciją apie sužalotus ne tik pareigūnus, bet ir civilius žmones, jų skaičių, sužalojimų pobūdį, pareigūnų sunkiai sužalotą moterį. 

Piliečių iniciatyvinės grupės narių Lietuvos Nepriklausomybės Aktos signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio, Eimanto Grakausko, Egidijaus Klumbio, Zigmo Vaišvilos parašai

Liudininko Vytenio Butkevičiaus parodymai:

2021-08-17 Prašymo papildymas Nr.2

2021 m. rugpjūčio 25 diena,  Vilnius

Dėkojame už 2021-08-24 Generalinės prokuratūros atsakymą Nr.17.2.-2355 ir konstruktyvių sprendimų paiešką, siekiant išsiaiškinti tikruosius 2021-08-10 įvykių prie Seimo riaušių organizatorius ir vykdytojus, taip pat policijos pareigūnų neveikimą, policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų tarnybinių įgaliojimų viršijimą. Pateikiame papildomą informaciją dėl 2021-08-10 įvykių prie Seimo ir prašome ją ištirti, siekiant nustatyti tikruosius riaušių organizatorius ir vykdytojus, taip pat su jais galimai susijusius pareigūnus, pareigūnų panaudotą perteklinę jėgą, neveikimą ir kitas galimai nusikalstamas veikas. Ši informacija yra grindžiama betarpiško įvykių liudytojo Vytenio Butkevičiaus (signataro Audriaus Butkevičiaus sūnaus) mums pateiktais paaiškinimais. Dalį epizodų jis nufilmavo ir video kamera, nori šiuos įrodymus pateikti teisėsaugos pareigūnams. Todėl prašome jį apklausti liudytoju.

V. Butkevičius 2021-08-10 d. apie 8:30 atvyko prie LR Seimo, norėdamas dalyvauti prie Seimo organizuojamame mitinge. Visų pirma, jis susidūrė su problema, nerasdamas vietos automobilio pastatymui. Tai patvirtino ir kiti į mitingą atvykę žmonės. „Didžiojo Šeimų Gynimo Maršo“ organizatoriai šį uždavinį buvo išsprendę – žmonės galėjo pasistatyti automobilius Gariūnų automobilių stovėjimo aikštelėse, o iš ten į Vingio parką, o vėliau ir atgal juos nuvežė užsakyti autobusai. V. Butkevičius apie 8:45 atvyko į aikštę prie Seimo. Labai greitai iš visų pusių pradėjo plūsti žmonės, visi pasipuošę, nešini tautine atributika. Maždaug nuo 9:00 iki 17:00 vyko labai tvarkingas mitingas, visi buvo draugiški ir ramūs, taikai reiškė nepasitenkinimą arogantiška valdžia ir politikais, netinkamai dirbančiais savo darbą.

Mitinge pasisakymų metų jautėsi garso trūkumas, sunkiai girdėjosi kai kurie kalbėtojai, buvo daug techninių garso nesklandumų. Scena buvo pastatyta aiškiai per maža ir per žema, todėl toliau stovintieji galėjo ir nematyti, kas vyksta ant pakylos.

Kadangi mitingas buvo ilgas (nuo 09:00 iki 17:00), o diena kaip reta karšta, nebuvo nė debesėlio, o žmonės garsiai reiškė savo nepasitenkinimą valdžia, skandavo, todėl greitai pasijuto troškulys, deja, žmonių aprūpinimo gėrimais ar maistu problema nebuvo išspręsta. Prie artimiausio NARVESEN kioskelio ir IKI parduotuvės nuolat buvo ilgos žmonių eilės. Dar blogiau buvo tai, kad nebuvo išspręsta ir tualetų problema, tiesiog nebuvo fiziškai kur atlikti gamtinius reikalus, o prie artimiausių restoranų buvo labai ilgos gyvos žmonių eilės. V. Butkevičiaus nuomone, dėl to kalta Vilniaus miesto savivaldybė, kuri neparūpino pastatomų tualetų, ir organizatoriai. Dėl to žmonės buvo priversti išeidinėti ir vėl grįžti į mitingą, kas buvo labai nepatogu ir erzino, kėlė sumaištį.

Mitinge dėl geresnio matomumo V. Butkevičius pasirinko aukštesnę vietą ant M. Mažvydo bibliotekos laiptų. Vienu metu prie jo buvo priėjęs civiliais drabužiais vilkintis žmogus su kūno spalvos (maskuojamu) mikrofonu-ausine ausyje (matėsi laidas dingstantis po marškinių apykakle). V. Butkevičiui pasidomėjus, kas čia per įranga, šis asmuo pasistengė pakeisti savo buvimo vietą. Vėliau kalbėdamasis su kitais mitinguotojais, kurie tokių žmonių su įranga ausyse matė taip pat, jie nusprendė, kad tai buvo minioje infiltruoti spec agentai. Jų garso įrašų kokybė labai abejotina, nes vyravo kurtinantis švilpimas ir būgnų dūžiai, greičiau spec. įranga buvo skirta jų tarpusavio komunikavimui ar veiksmų koordinavimui su taktiniu centru ar tarpusavyje. Būtina nustatyti šiuos asmenis ir išsiaiškinti jų veiklos renginio metu tikslus.

Labiausiai žmones nuliūdino tai, kad viešai kviečiami valdančiosios daugumos valdžios atstovai nei vienas nerado laiko nuo 9:00 iki pat 17:00 aplankyti mitingo dalyvių. Natūralu, kad tokia valdžios arogancija ir bailumas smarkiai papiktino į aikštę atvykusius žmones. Reikia turėti omenyje, kad kviečiami į sceną valdžios žmonės jau anksčiau buvo prisikalbėję nepagarbiai, vadindami tiek mitingo organizatorius, tiek jo dalyvius: dugnu, tamsumomis, neišprususiais, rusofilais, jedinstvininkais, padugnėmis, visuomenės išmatomis ir kitais žodžiais, kuriuos rašyti, anot jo, net nesiverčia ranka, kas taip pat aitrino ir kurstė minią.

V. Butkevičiaus nuomone, dėl jo išvardintų priežasčių kilo nemaža įtampa, mitinge susirinkę žmonės suprato ir padarė išvadą, kad Vyriausybės ir Seimo nariai neateina pasikalbėti su susirinkusiais žmonėmis todėl, kad jie patys (t.y. Seimo nariai) nesijaučia pilnaverčiais ir nusipelniusiais kalbėti su žmonėmis. Žmonės buvo suvažiavę su savo vaikais ir vyresnio amžiaus artimaisiais, kurių, beje, buvo tikrai nemažai iš visos Lietuvos, ir susirinkusieji pralaukė nuo 9:00 valandos ryto iki pat 17:00 val. 

V. Butkevičiaus nuomone, natūralu, kad žmonės nusprendė Seimo narius pakalbinti tuo metu kai šie išeidinės iš Seimo rūmų. Minios dalis, kuri liko po 17 valandos pajudėjo pagrinde prie berods pirmųjų ir antrųjų Seimo rūmų išėjimų bei Seimo vidinio kiemo vartų. Suprantama, kad žmonės bandė užduoti klausimus iš Seimo rūmų išeinantiems valdžios atstovams, kuriems akivaizdžiai drebėjo rankos ir pastoviai keitėsi veido spalva.

Seimo nariui Sergėjui Jovaišai nepavykus išvažiuoti automobiliu, policijos pareigūnai jį palydėjo į Seimo rūmus. Minimam Seimo nariui artėjant link antrųjų Seimo rūmų įėjimo pasirodė pirmasis, kaip vėliau paaiškėjo, provokatorius. Provokatorius į S. Jovaišos nugarą lyg ietį paleido Lietuvos Respublikos trispalvę vėliavą – nepataikė, vėliava nuskrido pro šalį. Stebėtina, kad po šio incidento šis aiškiai identifikuojamas asmuo (su žaliais marškinėliais) policijos pareigūnų nebuvo sulaikytas ir pašalintas iš minios. Vėliau tas pats provokatorius (su žaliais marškinėliais) stumdėsi su policijos pareigūnais šalia gaivinamos moters, deja, jo pareigūnai ir tąkart nesuėmė. Dar vėliau tas pats asmuo ne kartą spardė pareigūnų skydus ir iš jėgos įsibėgėjęs bandė pralaužti pareigūnų su skydais užtvarą. V. Butkevičius nematė, kad dėl šio nuolatinio chuliganiško asmens elgesio policijos pareigūnai imtųsi kokių nors šio piliečio sulaikymo veiksmų. Viskas yra fiksuota viešai prieinamuose gausiuose vaizdo įrašuose.

V. Butkevičius, vaikščiodamas tarp žmonių, labai stebėjosi, kodėl policijos pareigūnai neišveda iš minios akivaizdžiai alkoholiu atsiduodančių žmonių. Kai kurių mitingo dalyvių veidai tiesiog patys už save rėkte rėkė, kad tai yra nestabilios būsenos žmonės, deja, policijos pareigūnai šių asmenų taip pat nepašalino iš renginio.

Vėliau V. Butkevičiui stovint minioje prie Seimo kiemo vartų pirmiausia jis pamatė visus vienoje kompanijoje praktiškai vienu metu atvykstant žiniasklaidos atstovus (LRT, TV3, LNK, DELFI, 15 MIN, lrytas.lt ir tt). Visi jie buvo be skiriamųjų ženklų, be emblemų, bet su kameromis, mikrofonais. Paklausti prisipažino, kad atvyko fiksuoti įvykių eigos. Būtina nustatyti, kodėl ir kieno kvietimu jie visi atvyko vienu metu, kodėl jų nebuvo anksčiau.

Po to V. Butkevičius pamatė prie Seimo vidinio kiemo vartų atvykstant spec. pajėgas, vyrus su juodais šalmais, skydais ir šalmais, jie visi taip pat buvo be skiriamųjų ženklų, numeracijos ar emblemų.

Nesuprantama, kodėl dar prieš mitingą LR Seimo rūmai nebuvo atitverti ties 75 metrų riba, nebuvo net jokios ištemptos ar nors ant asfalto paguldytos skiriamosios STOP (juodai / raudonai – geltonos – statybinės) juostos, nors tai padaryti būtų pakakę didelio rulono juostos ir gero pusvalandžio darbo.

Tuomet kažkoks civiliai apsirengęs vyras atnešė baltą maišą ir išpylė į vidurį tarp minios ir spec. pajėgų kaimiškų šienui krauti naudojamų šakių ketursmeigių antgalių be kotų, jų buvo gal virš 10. Niekas iš minios šių išpiltų jo paimti siūlomų įnagių nepaėmė į rankas. Tada šis civiliai apsirengęs vyras juos sudėjo atgal į maišą ir išnešė. Tai turėjo matyti daug žmonių, tai buvo buvo akivaizdi provokacija, tikintis, kad minia apsiginkluos staiga lyg iš dangaus nukritusias aštriais daiktais (juk būtų gražių foto kadrų), o spec. pajėgos turės pretekstą pulti pirmos! Visa tai matę policijos pareigūnai šio provokatoriaus taip pat nesulaikė, nors žmonės prašė policijos tai padaryti.

Nors minioje buvo galybė šeimų su mažamečiais vaikais, senyvo amžiaus žmonių, invalidų, žmonių su sveikatos problemomis (širdies stimuliatoriais), visiškai nebuvo jokios komunikacijos iš pareigūnų pusės, nebuvo įspėjama apie būsimą spec. priemonių panaudojimą: garsinių ir šviesos granatų, dujų, fizinės agresijos stumdant skydais, mušimo bananais ir grasinimo šaunamaisiais ginklais. Gal ir jų panaudojimo.  Nebuvo pranešta, kas yra atsakingas ir kas vadovauja operacijai su visa iš to atsirandančia atsakomybe.

Vienintelis išsiskiriantis pareigūnas buvo žmogus su raudonais marškinėliais ir miniatiūriniu garsiakalbiu, kurio kalbų niekas negirdėjo, nes tas aparatas veikė labai tyliai (matyt, jis veikė tik kelių pasėdusių AAA elementų pagalba). Buvo matyti, kad tam vadui sunku judėti dėl akivaizdžiai per didelio antsvorio.

Tuomet pasigirdo granatų sprogimo garsai, lydimi žmonių spiegimo ir šūksnių, gerklę ir akis pradėjo deginti dujos, žmonės pradėjo trauktis. Traukėsi ir V. Butkevičius, stengėsi apsaugoti su juo atvykusią draugę ir jos motiną bei kitus draugus, pažįstamus.

Spec. pajėgos, grasindamos šautuvais, stumdamos ir mušdamos žmones, protarpiais visus gerai nupurkšdamos dujomis, atstūmė žmones gal iki 75 metrų, gal mažiau, ir mitinguotojai atsirado Seimo automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri buvo pilna žvyro ir akmenų. Žmonės viso šio proceso metu gynėsi ir gynė savo artimuosius, nes buvo atvykę ir su mažamečiais vaikais, buvo daug moterų, vyresnio amžiaus šeimos narių, invalidų bei žmonių su sveikatos negalia. Daug žmonių išsitraukė telefonus ir filmavo neproporcingai spec. pajėgų naudojamą perteklinę jėgą – perteklinį smurtą, nors situacijos suvaldymui būtų užtekę autoritetingo asmens normalaus komunikavimo ir prašymo atlaisvinimo važiuojamąją dalį.

V. Butkevičiaus tvirtinimu, visiškas melas yra tai, kad Seimo nariai niekaip negalėjo palikti Seimo rūmų. Tuo metu kiti Seimo rūmų išėjimai juk buvo laisvi išvykti. Vėliau apskritai visi buvę prie Seimo žmonės, išgirdę pagalbos šauksmus ir riksmus, susikoncentravo ties Seimo vidinio kiemo vartais, atskubėjo padėti nukentėjusiesiems.

Buvo akivaizdu, kad lyderystę pademonstravęs LR Prezidentas, Premjerė ar Seimo pirmininkė situaciją būtų išsprendę taikiai! Deja, to nebuvo.

Spec. pajėgos pradėjo naudoti jėgą, neužsitikrinusios greitosios medicinos pagalbos automobilių (toliau – GMP) buvimo netoliese, nebuvo įkūrusios tokiais atvejais būtino laikino TRAUMPUNKTO. Pastebėjęs nukentėjusiuosius, V. Butkevičius keliems jų padėjo, nes žmonės buvo šoke, nukentėję nuo bananų smūgių, dujų atakų, jiems graužė akis, gerkles ir viršutinę kūno dalį, nes jų rūbai buvo permirkę nuo tiesiogiai gauto dujų mišinio čiurkšlės. Vėliau V. Butkevičius stovėjo gyvoje žmonių eilėje ir protarpiais filmuodamas stebėjo situaciją. Žmonės buvo pasipiktinę pareigūnų arogancija ir neproporcingu, nesavalaikiu bei pertekliniu jėgos panaudojimu prieš juos. Buvo skanduojami prašymai pasirodyti valdžios atstovams ir žodžiai „GĖDA, GĖDA, GĖDA“.

Tuo metu iš pareigūnų pusės link V. Butkevičiaus, jam su drauge atėjusiais asmenimis stovint priešpriešai gyvose grandinėse, po jo kojomis buvo atridentas kumščio dydžio akmuo. Vėliau jis pastebėjo ir daugiau tokių pačių situacijų, kiti mitingo dalyviai taip pat susidūrė su tokiomis provokacijomis. Šalimais stovintis asmuo V. Butkevičių įspėjo žūtbūt neimti akmens į ranką, nes tai yra provokacija siekiant nufotografuoti su įkalčiu rankose. V. Butkevičius, pastebėjęs su juodu bliuzonu, kapišonu ir juoda skara-kauke ant veido vyriškį, ridinėjantį akmenis nuo pareigūnų pusės link minios, pabandė priėjęs jį sugauti už parankės, tuo pat momentu šis asmuo išsisuko ir V. Butkevičiui į jo šortų kišenę įgrūdo akmenį, tuo akmeniu V. Butkevičius momentaliai atsikratė, tiesiog jį numesdamas sau po kojomis.

Grįžęs į mitinguotojų pusę V. Butkevičius palydėjo kelis nukentėjusiuosius prie, pagaliau po ilgo laiko tarpo, sunkiai į įvykio vietą pro žmonių minią, atvykusių GMP automobilių.

Tuo metu V. Butkevičius pastebėjo ant asfalto nukritusią moterį, kurią buvo apsupę pareigūnai ir keli mitinguotojai, moteris akivaizdžiai duso, sunkiai gaudė orą. Nustebino tai, kad nebuvo jokios profesionalios pagalbos, spec. pajėgos toliau purškė dujas, prie pat nukentėjusiosios buvo ant žemės guldomi žmonės, papildomai SADISTIŠKAI visai be reikalo tiesiog į nepridengtą veidą nupurškiami dujomis. V. Butkevičius iš patirties teigia, kad tokia veikla tikrai nepadeda gaivinamam žmogui, nes dujos labai plačiai plinta ir gaivinimas tampa beprasmiu. Kažkodėl niekas nukentėjusio žmogaus nepašalino iš įvykio vietos, kur buvo daug rizikos faktorių. Vėliau nukentėjusią moterį nutempė ant žolės. Iš GMP automobilio išlipo du paramedikai, kurių vienintelė veikla buvo nevykęs nukentėjusiosios transportavimas GMP automobilio link.

Kadangi V. Butkevičius yra baigęs paramediko kursus, todėl jis drąsiai teigia, kad ligoniai-širdininkai, o tokia, panašu, buvo ir nukentėjusioji moteris (vėliau jis sužinojo, kad ji buvo su širdies stimuliatoriumi), dėl visiems puikiai suprantamų priežasčių privalo būti transportuojami neštuvais. Deja, šią moterį nuvilko paėmę už kelnių diržo lyg kokią šiukšlę. V. Butkevičiaus nuomone, joks save gerbiantis paramedikas ar tuo labiau daktaras tokio sprendimo niekada nepriimtų.

V. Butkevičiaus nuomone, į mitingo vietą buvo atvykę tik įprastinės bazinės sudėties GMP automobiliai, o minimai nukentėjusiajai moteriai reikėjo GMP automobilio REANIMOBILIO, su daktaru REANIMATOLOGU. Tokiai rimtai situacijai buvo nepasiruošta ir apie ją nepagalvota. Kyla klausimas nejaugi aplinkui lakstant tiek daug sportiškų pareigūnų nebuvo kam pakelti neštuvų, o gal Vilniaus GMP automobiliai yra neaprūpinti ligonių transportavimo priemonėmis – neštuvais?

V. Butkevičiui susidarė įspūdis, kad GMP automobilių įgulos buvo gavusios nurodymus nedemonstruoti, tikrųjų padarinių, jie bandė suimituoti situaciją, kada nukentėjusioji pati savo kojomis pasiekia GMP automobilį, deja, auką tempęs paramedikas nebuvo pakankamai fiziškai stiprus, ir moters kojos vilkosi žeme. V. Butkevičius suprato, kad buvo tik imituojamas nedidelis moters sužeidimas, nors ištiestų situacija priminė klinikinę mirtį. V. Butkevičius stebėjosi, kad tokios būsenos moteris (t.y. šoko po garsinių granatų, garstyčių ir pipirų mišinio dozės į plačiai atmerktas akis ir burną bei gero sportsmeniško stumtelėjimo, nuo kurio nebeišsilaikė ant kojų dar po poros energingų guminių bananų smūgių į galvą ir nugarą) negalėjo būti taip velkama kaip kokia šiukšlė, nes tai galėjo būti pavojinga moters gyvybei.

V. Butkevičių labai nustebino, kad GMP automobiliuose pirmiausia med. pagalba buvo teikiama policijos pareigūnams, o tik paskui civiliams žmoniems. Policijos pareigūnai daugiausia buvo nukentėję nuo spec. pajėgų naudotų dujų, kurios policininkams graužė akis.

V. Butkevičiaus tvirtinimu, vėliau vyko tolimesni mitinguotojų pavieniai susidūrimai su pareigūnais. Policija ir spec. pajėgos ir toliau iš minios neeliminavo akivaizdžiai provokacijomis užsiiminėjančių asmenų.

Kadangi mitinge V. Butkevičius buvo su keliomis moterimis, tai atsitraukė į užnugarį. Tuo metu prie jų, o  vėliau ir prie kitų asmenų priėjo civiliais drabužiais apsirengęs žmogus, jis atrodė draugiškų veido bruožų, mokėjo labai įtikinamai pakalbėti, kuris pradėjo V. Butkevičiui pasakoti, kaip jo tolimesnis dalyvavimas mitinge gali jam pakenkti ateityje ir gali neigiamai atsiliepti jo karjerai, kad gali kitų žmonių požiūris į jį tapti neigiamas ir t.t. V. Butkevičiui tvirtai ir nedviprasmiškai šiam asmeniui patvirtinus, kad V. Butkevičiaus tolimesniam gyvenimui bus tik daug geriau, jeigu jis dalyvaus panašiose akcijose, ir pasiūlius šiam gąsdintojui geriau eliminuoti iš minios agresorius, tas asmuo pasišalino ir nuėjo taikyti šį savo psichologinį spaudimą kitiems inteligentiškai atrodantiems mitingo dalyviams. V. Butkevičiaus vertinimu, šio asmens kriterijai atsirenkant žmones buvo šviesūs tvarkingi rūbai, akiniai, tvarkinga laikysena, t.y. pavyzdingi susirinkę žmonės. Matomai, buvo planas prieš pradedant taikyti tolimesnius agresyvius veiksmus iš minios eliminuoti tvarkingai besielgiančius žmones, paliekant agresyviai nusiteikusiuosius. V. Butkevičiaus tvirta nuomone, turėjo būti elgiamasi atvirkščiai – iš minios šalinami provokatoriai.

Dar vėliau sutemus V. Butkevičius stebėjo pompastišką, neproporcingai perteklinį spec. technikos atvykimą į Seimo automobilių kiemą. Minioje vis dar buvo daug vaikų kitų lengvai pažeidžiamiausių asmenų. Labai nustebino toks perteklinis jėgos demonstravimas, nors minioje buvo likę gal tik 200-300 žmonių. Atvyko trys gigantiškos šarvuotos mašinos, viskas žibėjo raudonai – mėlynų žiburėlių jūroje, skambėjo įspūdingi garsiniai signalai, šarvuočiai buvo su visokiausiomis vandens-putų-dujų  purškimo patrankomis. Šarvuočiuose sėdėjo karabinais ir lygiavamzdžiais šautuvais ginkluoti vyrai. Žmonės juokavo ir kalbėjosi, kad dabar „tai jau šaudys, tratins ir sprogdins mus“.

Minia toliau skandavo ir garsiai prašė pasirodyti kokiems nors valdžios atstovams. Žmonės piktinosi arogantišku valdžios bailumu ir nepagarba jiems – atvykusiems su savo šeimos nariais (vaikais, seneliais), pamatyti ir išgirsti savo išrinktųjų Seimo narių.

Tuomet iš Seimo auto-kiemo labai labai lėtai pradėjo išvažinėti didelis autobusas su matomai jame išvežamais Seimo nariais. Tuo buvo įsitikinę visi susirinkusieji. Išvežinėjamus Seimo narius žmonės garsiai vadino, bailiais, skandavo: LAUK iš SEIMO, tautos GĖDA… (yra vaizdo įrašas).

V. Butkevičių nustebino, kad dar vėliau vietoj to, kad teritorija būtų kuo labiau maksimaliai apšviesta, buvo išjungta Seimo lauko automobilių aikštelės apšvietimo sistema. Tuomet iš vieno auto-aikštelės galo iš gausaus automobilių tarpo link pareigūnų pasipylė akmenukų ir plastikinių vandens butelių kruša. Didelių akmenų tokiu ilgu atstumu niekas nebūtų pajėgus nusviesti, taigi tai buvo kelių centimetrų akmenukai. Po šios krušos, pareigūnai ėmė vaikyti žmones, žmonės bėgo, griuvo, žalojosi, nes Seimo automobilių aikštelėje yra pritampyta daug trosų, kurie vaidina atitvarų vaidmenį. V. Butkevičius su kolega matydami, kad spec. pajėgos neberibos savęs veiksmuose, palydėjo moteris į jų namus, nes iki tol matė daug pareigūnų perteklinės jėgos naudojimo veiksmų, nors buvo likę prie Seimo tik keli šimtai beginklių žmonių.

Apibendrinant V. Butkevičiaus paaiškinimus, konstatuotina, kad:

 1. Policijos pareigūnai nepasiruošė 2021-08-10 d. įvykiams, nors žinojo, kad atvyks daug žmonių, visų pirma, neatitvėrė STOP – JUOSTA 75 metrų PERIMETRO aplink LR Seimo rūmus.
 2. Ant spec. būrio šalmų atsekamumo dėlei nebuvo matyti jokių numerių ar apskritai kokių nors ženklų ar emblemų.
 3. Atvykęs spec. būrys nesaugojo savo flangų (šonų) ir užnugario, tai pasirodė labai neprofesionalu (V. Butkevičius yra atlikęs karinę tarnybą).
 4. Nebuvo komunikacijos su minia arba ji buvo tokia tyli, kad niekas nieko negirdėjo (ruporai-domofonai buvo vaikiškų žaislų dydžio, tikėtina, su kelias pasėdusiais AAA elementais).
 5. Buvo akivaizdus perteklinis jėgos naudojimas, neproporcinga agresija prieš beginklius susirinkusius asmenis. Visi matė pareigūną, sadistiškai beginkliui gulinčiam vyrui purškiant dujas į veidą.
 6. Buvo neaišku, kas vadovauja operacijai, su visa sekančia iš to atsakomybe.
 7. Su raudonais marškinėliais (aiškiai matomas įraše, tikriausia atsakingas vadas?) vyras iš policijos tarpo, kuris tikriausiai tik apsimetinėjo vadovaujantis, nes nešiojosi tik mini domofoniuką, nieko nedarė, nekontroliavo padėties.
 8. Buvo neadekvačiai įvertinta situacija, žmonės daugumoje visiškai nebuvo agresyvūs, minioje gausu moterų, senyvo amžiaus žmonių, žmonių su sveikatos problemomis (širdies stimuliatoriai), vaikų, buvo ir invalidų, juk būtų užtekę autoritetingo prašymo atsitraukti.
 9. Nepasirūpinta medicinine pagalba prieš pradedant agresyvius traumuojančius veiksmus (nebuvo GMP automobilio – reanimobilio, su daktaru reanimatologu).
 10. Medikai moterį su širdies stimuliatoriumi į greitosios pagalbos automobilį tempė stačią, paėmę ją už diržo, nenaudodami neštuvų, o juk taip buvo papildomai traumuojama pacientė.
 11. Policininkai viso mitingo metu nesulaikė ir nešalino iš minios asmenis, kurie akivaizdžiai kėlė neramumus.
 12. Kažkokie civiliais drabužiais apsirengę asmenys, bandė vakarinės dalies minioje įtakoti susirinkusius asmenis, gąsdinant jų karjeroms ar tolimesniam ramiam gyvenimui, naudojant minkštąją jėgą išvesti inteligentiškai atrodančius žmones.
 13. Būnat minioje, žmonėms aiškėjo, kad tiesa yra jų pusėje, o ne arogantiškų ir bijančių išeiti ir pasikalbėti Seimo narių pusėje.
 14. Savo pasakojimui pagrįsti Vytenis Butkevičius siūlosi pasitelkti vizualinę FOTO ir VIDEO medžiagą, kitus įvykių liudininkus.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašome Jus papildomai:

 1. Apklausti liudytojais Vytenį Butkevičių (tel. 8-685-45751, email. vytbutk@gmail.com) ir kitus jo nurodytus asmenis, taip pat įvykių metu prie Seimo buvusią Renatą Senkovskają (tel. 8-685-19350, P. Vileišio g. 3a-3, Vilnius) ir Taurą Jakelaitį (tel. 8-61681030), ištirti jų nurodytas aplinkybes, prie tyrimo medžiagos prijungti jų pateikiamas fotonuotraukas ir vaizdo medžiagas.
 2. Sulaikyti nurodytus asmenis, vykdžiusius provokacijas prieš susirinkusius žmones.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai:        <…>

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
  0
  Jūsų krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščias